Spring naar content

COVID-vaccinatie

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie vanuit de LHV en andere bronnen over de COVID-vaccinatie en de rol van de huisarts hierin. Deze pagina is nauw verbonden met ons bredere thema Corona.

Wij zetten ons als LHV in om de belangen van huisartsen te behartigen en te zorgen dat de uitvoering van de vaccinaties zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de huisartsenzorg.

Evaluatie vaccinatieproces

Als LHV willen we leren van ons handelen in deze crisistijd. Hebben we op basis van de uitgangspunten correct gehandeld, hebben we de besluitvorming goed georganiseerd? We hebben een extern bureau (COT) gevraagd onze besluitvorming rondom de covid-vaccinaties te evalueren. Omdat we hiervan willen leren, hebben we COT ook gevraagd met adviezen te komen over de crisisorganisatie. Het rapport kunt u hier lezen (alleen voor LHV-leden).

Lees ook het artikel in tijdschrift De Dokter (december 2021) waarin LHV-bestuur en directeur terugblikken op deze periode.

Vaccinatiebewijzen en QR-codes via huisarts

De overheid geeft sinds 24 juni test- en vaccinatiebewijzen uit, voor binnenlands en Europees gebruik. De meeste mensen kunnen die bewijzen zelf verkrijgen via de CoronaCheck-website of -app. In uitzonderingsgevallen kunnen gevaccineerden deze bewijzen niet zelf regelen, maar hebben ze hulp nodig van de zorgverlener die hen heeft gevaccineerd, dat kan dus ook de huisarts zijn. We hebben voor u op een rij gezet hoe dat in elkaar zit en beantwoorden veelgestelde vragen.

Bekijk alle informatie

Declareren covid-19-vaccinaties

In onze factsheet vindt u alle tarieven op een rijtje en lichten we het declaratieproces toe.

Naar de factsheet

Achtergrond

In het najaar van 2020 heeft het ministerie van VWS de LHV gevraagd of huisartsen een rol kunnen spelen in de COVID-vaccinaties. De Ledenraad van de LHV heeft daar in november 2020 mee ingestemd, onder een aantal voorwaarden. Op het moment van besluit was er nog veel onduidelijk over de vaccins en de vaccinatiestrategie. Sindsdien zijn we met veel wijzigingen in het beleid geconfronteerd, ook nog tijdens het uitvoeren in de eerste helft van 2021, zoals aanpassing van de doelgroep voor het AstraZeneca-vaccin waarmee huisartsen gingen vaccineren, en aanvullende verzoek aan huisartsen voor selectie van specifieke patiëntengroepen.

Tijdens de voorbereiding voor de boostercampagne voor winter 2021 hebben we – na besluitvorming van de Ledenraad in september 2021 – aangegeven dat er geen landelijke rol is voor alle huisartsen in de grootschalige boostercampagne. Wel worden huisartsen gevraagd hun kwetsbaarste patiënten te selecteren. In winter 2021 hebben RIVM en GGD’en gevraagd aan huisartsen om te kijken welke mogelijkheden zij zien om – op individuele basis – bij te springen in de boostervaccinaties voor niet mobiele thuiswonende patiënten en in instellingen zonder eigen medische dienst.

Rol van de huisarts

Bij boostervaccinaties

Vanuit de overheid zijn alle huisartsenpraktijken gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down, en deze personen door te geven aan de GGD.

Daarnaast zijn er op vrijwillige basis huisartsen die de GGD helpen in de uitvoering van de boostercampagne. Het gaat hierbij met name om huisartsen die hun eigen niet-mobiele thuiswonende patiënten vaccineren en huisartsen die helpen bij de vaccinaties in woonvormen en zorginstellingen die geen eigen medische dienst hebben. Deze hulp wordt zeer gewaardeerd. Tegelijkertijd is dit niet voor elke huisarts en praktijk mogelijk om te doen, vanwege de drukte in de huisartsenpraktijk en de hoge uitvalcijfers binnen de huisartsenzorg op dit moment.

Bij eerste en tweede prikken

Huisartsen hebben de vaccinaties op zich genomen van: hun patiënten geboren tussen 1956 en 1960 (60- tot 65-jarigen); niet-mobiele ouderen (vaccinatie aan huis); hun patiënten met morbide obesitas en patiënten met syndroom van Down, geboren in 1960 en daarvoor.

Daarnaast hebben huisartsen medisch kwetsbare personen uit hun patiëntenbestand geselecteerd, zodat deze voor een tijdige vaccinatie bij een andere vaccinatie-uitvoerder terecht kunnen. Het ging hierbij om:

  • Thuiswonende mobiele 90-plussers (vaccinatie door GGD);
  • Mensen met griepvaccinatie-indicatie, geboren 1961-2003 (18 – 60 jaar) (vaccinatie door GGD);
  • Mensen met morbide obesitas, syndroom van Down tussen 16 en 60 jaar, voor vaccinatie door GGD en Thuisvaccinatie.nl
  • Kinderen geboren tussen 2004 tot 1-7-2009 met een indicatie voor de griepvaccinatie en het syndroom van Down (vaccinatie door GGD);
  • Mensen met een Wlz-indicatie wonend in zorginstellingen waar huisarts de zorgverlener is (vaccinatie door mobiele teams vanuit de huisartsenposten);
  • Niet-mobiele patiënten geboren na 1960, dus van jonger dan 60 jaar (vaccinatie door Thuisvaccinatie.nl).

Rol van de LHV

Als LHV zetten we ons in het hele proces in om het belang van de uitvoerbaarheid en haalbaarheid

voor huisartsen onder de aandacht te houden van de beleidsbepalers. De LHV heeft (samen met het NHG) zeer regelmatig overleg met het RIVM, het ministerie van VWS en de GGD over de vaccinatiestrategie.

We ondersteunen huisartsen in de uitvoering en zetten ons in voor goede, snelle communicatie naar huisartsen, zo snel als wij nieuwe informatie krijgen. Het NHG heeft, in samenwerking met de LHVeen praktijkhandleiding gemaakt, waarin de organisatie van de vaccinatie vanuit de huisartsenpraktijk wordt beschreven.

We maken afspraken over vergoeding voor werkzaamheden.

We maken ons hard voor goede afstemming met andere uitvoerders in de vaccinatiecampagne, zoals terugkoppeling vanuit GGD’en naar huisartsen.

Meer informatie

Belangrijke websites van anderen met vaccinatie-informatie voor u als huisarts zijn:

  1. RIVM – Informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.  
  2. SNPG – SNPG informeert en faciliteert u bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. SNPG faciliteert ook jaarlijks bij de griep- en pneumokokkenvaccinatie.
  3. NHG COVID-19-vaccinatie – Handvatten voor huisartsenpraktijken voor de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.

Informatiematerialen voor patiënten

Op coronavaccinatie.nl is allerlei overheidsinformatie terug te vinden over vaccinatie.

Over de boostervaccinatie:

Voor mensen die twijfelen over covid-vaccinatie:

Bekijk ook

Nieuws

De nieuwe visie psychische huisartsenzorg van LHV, NHG, InEen, Psyhag en VPH geeft niet alleen duidelijk aan waar de huisartsenzorg

Na een uitgebreide ledenraadpleging heeft de landelijke ledenvergadering van de LHV op 24 mei een standpunt ingenomen over een toekomstige

Het proces om te zorgen dat huisartsen hun werkzaamheden voor de eerste boostercampagne kunnen declareren, verloopt traag. Pas op 24

Meer nieuws