Spring naar content

COVID-vaccinatie

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie vanuit de LHV en andere bronnen over de COVID-vaccinatie en de rol van de huisarts hierin. Deze pagina is nauw verbonden met ons bredere thema Corona.

Wij zetten ons als LHV in om de belangen van huisartsen te behartigen en te zorgen dat de uitvoering van de vaccinaties zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de huisartsenzorg.

Vaccinatiebewijzen en QR-codes via huisarts

De overheid geeft sinds 24 juni test- en vaccinatiebewijzen uit, voor binnenlands en Europees gebruik. De meeste mensen kunnen die bewijzen zelf verkrijgen via de CoronaCheck-website of -app. In uitzonderingsgevallen kunnen gevaccineerden deze bewijzen niet zelf regelen, maar hebben ze hulp nodig van de zorgverlener die hen heeft gevaccineerd, dat kan dus ook de huisarts zijn. We hebben voor u op een rij gezet hoe dat in elkaar zit en beantwoorden veelgestelde vragen.

Bekijk alle informatie.

Declareren covid-19-vaccinaties

In onze factsheet vindt u alle tarieven op een rijtje en lichten we het declaratieproces toe.

Naar de factsheet

Achtergrond

In het najaar van 2020 heeft het ministerie van VWS de LHV gevraagd of huisartsen een rol kunnen spelen in de COVID-vaccinaties. De Ledenraad van de LHV heeft daar in november 2020 mee ingestemd, onder een aantal voorwaarden.

Op het moment van besluit was er nog veel onduidelijk over de vaccins en de vaccinatiestrategie. In voortdurend overleg met RIVM, VWS en GGD GHOR is deze strategie verder ingevuld. Wij willen daarbij zorgen dat de randvoorwaarden voor de huisartsen op orde zijn. Met NHG en SNPG samen maken we de praktische vertaling naar de huisartsenzorg. Zodat u uw belangrijke rol zo goed mogelijk kunt vervullen.

Rol van de huisarts

De huisartsenpraktijken hebben een enorme vaccinatiekracht in huis. De huisartsen en hun team hebben een ruime ervaring in het organiseren en uitvoeren van vaccinatiecampagnes. Als huisarts ziet u de grote impact die de corona-epidemie (zowel de ziekte als de maatregelen) heeft op het leven van uw patiënten in allerlei opzichten. Daarom hebben de huisartsen in de LHV Ledenraad besloten dat huisartsen kunnen bijdragen aan een vlotte vaccinatiecampagne, omdat die kan leiden tot een leven met minder maatregelen, met meer ruimte voor alle patiëntenzorg en voor het verdere maatschappelijke leven.

Huisartsen hebben de vaccinaties op zich genomen van:

 • Hun patiënten geboren tussen 1956 en 1960 (60- tot 65-jarigen);
 • Niet-mobiele ouderen (vaccinatie aan huis);
 • Hun patiënten met morbide obesitas en patiënten met syndroom van Down, geboren in 1960 en daarvoor.

Daarnaast hebben huisartsen medisch kwetsbare personen uit hun patiëntenbestand geselecteerd, zodat deze voor een tijdige vaccinatie bij een andere vaccinatie-uitvoerder terecht kunnen. Het gaat hierbij om:

 • Thuiswonende mobiele 90-plussers (vaccinatie door GGD);
 • Mensen met griepvaccinatie-indicatie, geboren 1961-2003 (18 – 60 jaar) (vaccinatie door GGD);
 • Mensen met morbide obesitas, syndroom van Down tussen 16 en 60 jaar, voor vaccinatie door GGD en Thuisvaccinatie.nl
 • Kinderen geboren tussen 2004 tot 1-7-2009 met een indicatie voor de griepvaccinatie en het syndroom van Down (vaccinatie door GGD);
 • Mensen met een Wlz-indicatie wonend in zorginstellingen waar huisarts de zorgverlener is (vaccinatie door mobiele teams vanuit de huisartsenposten);
 • Niet-mobiele patiënten geboren na 1960, dus van jonger dan 60 jaar (vaccinatie door Thuisvaccinatie.nl).

Rol van de LHV

De COVID-19-vaccinatiecampagne is cruciaal in de aanpak van de corona-epidemie. Daarom zetten we ons als LHV in voor een goede en spoedige vaccinatiecampagne. Als belangenbehartiger van de huisartsen zetten wij ons er voor in dat de rol die daarin voor huisartsen wordt bedacht zo goed mogelijk uitvoerbaar is. En we ondersteunen huisartsen in de uitvoering, door te zorgen dat u de juiste informatie krijgt en dat duidelijk is waar u terecht kunt.

De LHV heeft (samen met het NHG) zeer regelmatig overleg met het RIVM, het ministerie van VWS en de GGD over de vaccinatiestrategie. Het ministerie van VWS bepaalt de vaccinatiestrategie, het RIVM is verantwoordelijk voor de logistieke kant. De huisartsen en de GGD’en zijn uitvoerders van de vaccinatiestrategie. 

De LHV houdt zich onder andere bezig met de volgende thema’s, die betrekking hebben op de uitvoering in de praktijk:

 • Afstemmen van de vaccinatiestrategie met VWS, RIVM en andere vaccinatie-uitvoerders
 • Benodigde aanpassingen van de HIS’en
 • Juridische context van de registratie van vaccinaties
 • De financiële vergoedingen
 • Voorlichting aan huisartsen en via hen voorlichting aan patiënten

Het NHG heeft, in samenwerking met de LHV, een praktijkhandleiding gemaakt, waarin de organisatie van de vaccinatie vanuit de huisartsenpraktijk wordt beschreven.

Meer informatie

Belangrijke websites van anderen met vaccinatie-informatie voor u als huisarts zijn:

 1. RIVM – Informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.  
 2. SNPG – SNPG informeert en faciliteert u bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. SNPG faciliteert ook jaarlijks bij de griep- en pneumokokkenvaccinatie.
 3. NHG COVID-19-vaccinatie – Handvatten voor huisartsenpraktijken voor de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.

Informatiematerialen voor patiënten

 • Op coronavaccinatie.nl is allerlei overheidsinformatie terug te vinden over vaccinatie.
 • Video over vaccineren tegen corona op een eenvoudige manier uitgelegd, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en ook goed inzetbaar voor laaggeletterden.
 • De praatplaat ‘Prik tegen corona’ is bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking of mensen die bijvoorbeeld (beginnende) dementie hebben uitleg te kunnen geven over vaccineren tegen corona. Deze plaat wordt nog vertaald naar Engels, Duits, Frans, Pools, Turks en standaard Arabisch.
 • Ook voor anderstaligen (Engels, Arabisch, Bulgaars, Frans, Duits, Pools, Roemeens, Spaans, Turks, Somali, Hongaars en Surinaams) zijn er informatiefolders beschikbaar.

Voor het uitnodigen van patiënten voor vaccinatie ontvangt u materialen van het RIVM (format uitnodigingsbrief, uitleg toestemming voor centrale registratie en infographic)

Bekijk ook

Nieuws

Als LHV helpen we mee om de prikcapaciteit van de GGD waar mogelijk en nodig te vergroten. Mogelijk zijn er (gepensioneerde) huisartsen die in hun regio en hun praktijk, de ruimte zien om hieraan een bijdrage te leveren. Ondanks de grote druk en zonder dat dit ten koste gaat van de (acute) huisartsenzorg

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.

Nadat de minister heeft besloten dat al het zorgpersoneel een derde vaccinatie tegen COVID-19 kan krijgen, werken wij samen met InEen, de ziekenhuizen, RIVM, VWS en het LNAZ hard aan de uitvoering van deze boostervaccinatieronde. De afspraak is dat huisartsen en hun medewerkers gevaccineerd worden in en door 23 ziekenhuizen in de verschillende regio’s. De planning is dat voor iedereen aan het eind van de eerste week van december (met een unieke code) de afspraak in het ziekenhuis gemaakt kan worden, vanaf 7 december kan er daadwerkelijk gevaccineerd worden.

Meer nieuws