Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag

Zoeken

Filters:

Corona (03/05): het laatste nieuws voor huisartsen

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

NZa vraagt om nadere onderbouwing deel COVID-meerkosten 2021

Vorig jaar is landelijk afgesproken om het niet-gebruikte deel van de corona-compensatie 2020 (‘het coronatientje’) te gebruiken ter dekking van

Meer details over declaratie boostervaccinaties bekend

Het proces om te zorgen dat huisartsen hun werkzaamheden voor de eerste boostercampagne kunnen declareren, verloopt traag. Pas op 24

Praat u mee over de toekomstige rol van huisartsen in het vaccineren?

We organiseren de komende maand door het hele land regionale gesprekken met LHV-leden over de rol van huisartsen in het

Declaraties eerste boosterronde in april eindelijk mogelijk

Ondanks dat huisartsen de eerste boostervaccinaties al in december 2021 hebben gezet, is het nog steeds niet mogelijk om deze

Overheid vraagt hulp huisartsen bij tweede boosters

Vandaag (24 februari) heeft minister Kuipers van VWS besloten dat er voor de meest kwetsbare volwassenen een tweede boostervaccinatie komt.

Hoge uitval in de huisartsenzorg leidt tot bezettingsproblemen

De hoge coronabesmettingscijfers leiden tot veel uitval van huisartsen en andere medewerkers. Dat legt een flinke druk op de huisartsenpraktijken.

Gevolgen voor huisartsen van verkorte geldigheid QR-codes

De Rijksoverheid heeft besloten om per begin februari de geldigheidsduur van coronatoegangsbewijzen aan te passen, zodat deze in lijn komt

26 januari 20:00 uur COVID-webinar: anti-virale medicatie, thuisbehandeling en omikronvariant

Op woensdag 26 januari om 20:00 faciliteren de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het RIVM

Wat verandert er per 1 januari 2022?

Wat verandert er per 1 januari, of blijft juist gelijk, waarvan het handig is dat u het weet? In dit