Spring naar content

Hoe maak je geldzorgen bespreekbaar?

April 2023

Huisartsen zien de toegenomen armoede op hun spreekuur. Financiële stress uit zich soms in vage klachten of de weigering om naar de specialist te gaan. Ondanks de vertrouwensband met hun huisarts schamen veel patiënten zich voor hun geldzorgen. Hoe kom je er als huisarts achter wat er speelt en wat doe je ermee? Drie huisartsen delen hun ervaringen. ‘Patiënten ontkennen vaak in eerste instantie dat ze financiële problemen hebben, maar komen er later toch op terug.’

Uit De Dokter april 2023

Met daarin een artikel over doorontwikkeling bekostigingssysteem, Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) en binnenkijken bij Gezondheidscentrum De Brigade in Bolsward.

Bekijk ook

Hoewel je als huisarts met Zilveren Kruis een contract hebt voor 2024 en 2025, is het Overlegteam Huisartsen (OTH) met

De LHV maakt zich grote zorgen om de oplopende medicatietekorten. Samen met NHG en KNMP vragen wij de minister met

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de