Spring naar content

De Dokter april 2023

Nr. 2 – Jaargang 14

In dit nummer

  • Geldzorgen in de spreekkamer
  • Samenwerking op maat
  • De Wtza

Artikelen in dit nummer

Hoe kijken huisartsen terug op de start van hun eigen praktijk? Welke plannen zijn er voor de toekomst? En welk

De NZa werkt aan drie projecten over de bekostiging van de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg. Waar gaan ze precies over,

Op steeds meer plekken in het land organiseren zorggroepen en mbo- instellingen zij-instroomtrajecten voor doktersassistenten. Dat lost niet in één

Verlaging van de regeldruk en administratieve lasten is een speerpunt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Toch legt de nieuwe Wet

Huisartsen zien de toegenomen armoede op hun spreekuur. Financiële stress uit zich soms in vage klachten of de weigering om

Meer tijd voor de patiënt: het gaat nu echt beginnen. In alle regio’s wordt hard gewerkt aan uitvoeringsplannen. Regionale huis-

Het is niet altijd te voorkomen dat een samenwerking spaak loopt. Je kunt wel proberen dat te voorkomen door er

Rudger Hogeveen en Hester Verburg delen als huisartsen bijna alles, behalve hun patiënten. ‘We zijn twee solisten onder één dak’,