Spring naar content

Intervisie: een betere dokter worden met de ik-vraag

Februari 2022

Huisartsen die in een intervisiegroep zitten, willen doorgaans niet meer zonder. Wat levert intervisie op en hoe richt je die in als je een nieuwe groep wilt opzetten of een bestaande groep nieuw elan wilt geven? ‘Ook van kleine dingen kun je leren als je groep daarop doorvraagt.’

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter februari 2022

Met daarin het onderzoek naar huisvestingsproblemen, intervisie, het hoofdlijnenakkoord en zelfzorg.

Bekijk ook

In de Miljoenennota die het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsjesdag schetst het ministerie van VWS de plannen voor de zorg.

Veel ondernemers kampen momenteel met problematische schulden, de Kamer van Koophandel schat het aantal op ruim 260.000. De kans is

In de afgelopen dagen hebben wij opnieuw intensief overleg gevoerd, dit keer over de concrete invulling van de voorwaarden voor