Spring naar content

‘De mammoettanker begint van koers te veranderen’

Februari 2023

Het ‘ja’ van de LHV voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) is volgens LHV-bestuurslid Aard Verdaasdonk niet het eindpunt, maar het begin van een grote verandering. ‘We zijn weer aangeschoven aan de overlegtafel en praten mee over de uitwerking. Nu moeten de afspraken worden waargemaakt.’ 

Uit De Dokter februari 2023

Met daarin een artikel over vrij roosteren, een praktijkstart en een interview met minister Ernst Kuipers over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Vacature Wagro commissie

Ben jij een enthousiaste waarnemend huisarts of HID(HA) in Midden-Nederland (MN) en geïnteresseerd in meer dan alleen patiëntenzorg? Ben je

Hierbij delen we graag het concept-Jaarplan 2024 van de LHV-afdeling Midden-Nederland met jullie. Als ambassadeursteam blikken we terug op een

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief