Spring naar content

‘De mammoettanker begint van koers te veranderen’

Februari 2023

Het ‘ja’ van de LHV voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) is volgens LHV-bestuurslid Aard Verdaasdonk niet het eindpunt, maar het begin van een grote verandering. ‘We zijn weer aangeschoven aan de overlegtafel en praten mee over de uitwerking. Nu moeten de afspraken worden waargemaakt.’ 

Uit De Dokter februari 2023

Met daarin een artikel over vrij roosteren, een praktijkstart en een interview met minister Ernst Kuipers over het Integraal Zorgakkoord.

Bekijk ook

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

De afgelopen 2 weken hebben we jullie (collega’s) op meerdere overleggen ontmoet en flink van gedachten kunnen wisselen over actuele

In de landelijke ledenvergadering van 30 mei heeft het ambassadeursteam steun uitgesproken voor het LHV Hoofdbestuur om de structurele bekostiging