Spring naar content

De agenda van Jenny Heering, huisarts en LHV-belangenbehartiger

Juli 2023

Vijf jaar geleden vormde deze rubriek, ‘De agenda van…’ de aanleiding voor Jenny Heering om contact te zoeken met de LHV. Inmiddels is ze naast huisarts drie dagen per week LHV-beleidsadviseur. Voor haar de perfecte combinatie. ‘Het is fijn om bij te dragen aan ons vak op de langere termijn en tegelijk verbonden te blijven met de dagelijkse praktijk.’

Uit De Dokter juli 2023

Met artikelen over de huisartsen van morgen, de agenda van Jenny Heering (LHV-belangenbehartiger) en de zomerspecial: even los van je werk.

Bekijk ook

De minister van VWS heeft een voorstel gepubliceerd voor de Wet opvraagbaarheid gegevens bij spoedeisende zorg. Als LHV zijn we

Minister Helder drukt definitief de pauzeknop in voor de openbare jaarverantwoording. Dat blijkt uit de Kamerbrief over de uitkomsten van

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van