Spring naar content

De Dokter mei 2021

Nr. 3 – Jaargang 12

In dit nummer

  • Nieuwe gesprekskaart over werkdruk
  • Mijn praktijkstart
  • Ouderenzorg
  • Online vergaderen
  • De agenda van Johan Snijders
  • Vaccineren
  • Uitvoering hoofdlijnenakkoord gaat in de versnelling

Artikelen in dit nummer

Ouderenzorg is een onderwerp waar het nieuwe kabinet, en zeker de volgende minister van VWS, niet omheen kan. De Covid-19-pandemie heeft de problemen rond de ouderenzorg verder op scherp gezet. Guus Jaspar, LHV-bestuurslid, vindt het tijd voor een echte visie op ouderenzorg en voor een integrale, maar vooral gezamenlijke aanpak. Want huisartsen worden nu overvraagd.

Effectief vergaderen is in gewone tijden al lastig genoeg; als het online moet, zijn er nog meer hindernissen te nemen. Waarom vergaderen we eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat dat goed verloopt? Trainer Rick Willemsen is ervan overtuigd dat online vergaderen bíjna net zo effectief kan zijn als fysiek bijeenkomen. ‘Als je online maar tijd maakt voor de gesprekjes die je gewoonlijk voor en na de vergadering bij het koffieapparaat hebt.’

Hoe kijken huisartsen terug op de start van hun eigen praktijk? Welke plannen zijn er voor de toekomst? En welk advies hebben zij voor andere starters? Joep ter Haar over zijn recente start als ‘Biking Doctor’.

De juiste zorg op de juiste plek. Dat was het doel van het hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Toch stellen resultaten die in de eerste twee jaar bereikt zijn teleur. Daarom komen er drie versnellingsprojecten: meer regionale organisatiekracht, meer digitalisering en meer tijd voor de patiënt. Met kansen voor elke regio.

Dat de ‘grieppopulatie’ naar de GGD moet voor een vaccin tegen COVID-19, geeft de huisartsenzorg een beetje verlichting. Desalniettemin blijft de dagelijkse druk voor de vaccinatiecampagne groot, vooral door veel telefoontjes. De omstandigheden in verschillende praktijken lopen bovendien erg uiteen. De LHV beijvert zich om de situatie voor huisartsen zo werkbaar mogelijk te maken. Bestuurder Carin Littooij: ‘Steeds opnieuw gaan we terug naar de vraag: welk doel willen we bereiken en wat is de beste weg daarnaartoe?’

Johan Snijders kwam bij de LHV werken vlak voor corona Nederland in z’n greep kreeg. Zijn eerste jaar als beleidsmedewerker ICT kreeg daardoor een andere invulling dan verwacht, met veel coronagerelateerde ICT-zaken. Hij geniet van de breedte van zijn takenpakket. ‘Hoe werkt dit straks in de spreekkamer? Dat is steeds de blik waarmee we kijken.’

‘Wat heb jij nodig om met plezier je werk te blijven doen?’ Die vraag stelt u wellicht regelmatig aan uw medewerkers. Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg maakten gesprekskaarten die helpen om de vraag specifieker te stellen of te beantwoorden.