Spring naar content

Wat is uw ideale team?

Oktober 2020

Hoeveel fte assistenten heb ik nodig? Kan ik beter een verpleegkundig specialist aannemen, of juist een physician assistant? Bij de samenstelling en ontwikkeling van het ondersteunend team in de huisartsenpraktijk komt nogal wat kijken. In een nieuwe handreiking zet de LHV al die aspecten op een rij, inclusief visievormende vragen en links naar achtergrondinformatie. ‘Hét ideale team voor de huisarts bestaat niet.’

Download pdf om het volledige artikel te lezen

Uit De Dokter oktober 2020

Met daarin binnenkijken bij huisartsenpraktijk Delfthof in Delft, een artikel over uw ideale team, onze boodschap aan de politiek in coronatijd en uitkomsten van het LHV-onderzoek naar de impact van COVID-19 op huisartsen.

Bekijk ook

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging