Bereikbaarheid en beschikbaarheid

Laatst bijgewerkt: 10/12/2020 - 13:58
Bereikbaarheid en beschikbaarheid
Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid binnen de huisartsenzorg. Deze aandacht en nieuwe mogelijkheden hebben ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken in de afgelopen jaren sterk is verbeterd.
 • Huisartsen hebben afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de verbetering van hun bereikbaarheid en beschikbaarheid. En met succes. Huisartsen willen de service richting hun patiënten zo optimaal mogelijk maken. Dat vroeg in 2013 om een vernieuwing van de richtlijnen.

  Bekijk de richtlijnen

 • Het flexibiliseren van uw openingstijden kan een manier zijn om uw bereikbaarheid en beschikbaarheid vorm te geven. Om ons heen zien we de openingstijden van tal van voorzieningen verruimen. 's Avonds naar de tandarts of de fysiotherapeut is tegenwoordig vaak een optie. Het kan zijn dat u zelf ook overweegt om uw openingstijden te verruimen of te verschuiven. Om u te ondersteunen bij deze keuze, heeft de LHV een checklist Flexibilisering opgesteld. 

  Bekijk de checklist

 • Er is steeds meer aandacht voor service en klantgerichtheid in de zorg. Wilt u met weinig middelen en weinig moeite de bereikbaarheid van uw praktijk verbeteren? Met de toolkit Bereikbaarheid van de LHV leert u hoe u dat stapsgewijs aanpakt. 

  Antwoordapparaat

  Wanneer een huisartsenpraktijk niet bereikbaar is, volstaat een goed ingesproken antwoordapparaat volgens de IGZ. In de LHV-toolkit bereikbaarheid staan de specifieke aanwijzingen voor het inspreken van het antwoordapparaat. Onder andere dat eerst de spoedoptie moet worden genoemd en dat in periode van afwezigheid een verwijzing naar de waarnemende praktijk moet worden ingesproken.

  Naar de toolkit

 • 2017: realistische bereikbaarheid

  De meeste huisartsen blijken goed bereikbaar via de telefoon. Maar op drukke tijden en in kleine praktijken staat de bereikbaarheid wel vaker onder druk. Verbeteropties zijn soms eenvoudig, maar voor extra personele investeringen moet veel worden afgewogen. Dat concludeert onderzoeksinstituut NIVEL in december 2016 in hun onderzoek Definities en condities van telefonische bereikbaarheid onder 100 huisartsenpraktijken in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

  2015: Huisartsen bij spoed goed bereikbaar, afspraken maken duurt soms nog lang

  In de afgelopen jaren is de bereikbaarheid en beschikbaarheid van huisartsenpraktijken verbeterd. De bevindingen van de Consumentenbond in april 2015 laten ook zien dat er vooruitgang is geboekt, al zijn verdere verbeteringen nog mogelijk.

  Eerste aanspreekpunt

  Huisartsenpraktijken zijn het eerste aanspreekpunt van de patiënt en willen daarom laagdrempelig bereikbaar en toegankelijk zijn. Ze hebben veel aandacht voor het optimaliseren hiervan, we zien bijvoorbeeld dat ze investeren in nieuwe telefoonsystemen, een aparte spoed- en overlegoptie, overzichtelijke keuzemenu’s en dat ze overwegen hun openingstijden te flexibiliseren.

  Antwoordapparaat

  Wanneer een praktijk niet bereikbaar is, volstaat een goed ingesproken antwoordapparaat volgens de IGZ. Via de LHV hebben huisartsen specifieke aanwijzingen voor het inspreken van het antwoordapparaat gekregen. Onder andere dat eerst de spoedoptie moet worden genoemd en dat in periode van afwezigheid een verwijzing naar de waarnemende praktijk(en) moet worden ingesproken. Patiënten moeten weten bij wie ze wel terecht kunnen.

  Spoed

  In geval van spoed moet een patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen. Daarnaast wil de beroepsgroep toe naar normering van de bereikbaarheid overdag. De druk op de telefonische bereikbaarheid neemt voor de huisartsenpraktijken toe en is op piekmomenten groot, huisartsen proberen dit met hun team zo goed mogelijk op te vangen. Dit jaar wordt getoetst wat overdag haalbaar is voor huisartsenpraktijken.

  2009

  In april 2009 heeft ARGO van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van de LHV onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten in de telefonische bereikbaarheid van huisartsenzorg. Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen hoge prioriteit geven aan de telefonische bereikbaarheid van hun praktijk. Bekijk de volledige rapportage.

Stel uw vraag

Renske Kramer

Renske Kramer

0162 40 82 01