COVID-vaccinatie

Laatst bijgewerkt: 14/04/2021 - 17:03
COVID-vaccinatie
In dit webdossier vindt u de belangrijkste informatie vanuit de LHV en andere bronnen over de COVID-vaccinatie en de rol van de huisarts hierin. Dit dossier is nauw verbonden met ons bredere dossier Corona.

Ook bij de COVID-vaccinatie zetten wij ons als LHV in om de belangen van huisartsen te behartigen en te zorgen dat de uitvoering goed aansluit bij de mogelijkheden van de huisartsenzorg.

Bekijk de veelgestelde vragen over de covid-vaccinatie

Ook interessant:

 • Het ministerie van VWS heeft de LHV gevraagd of huisartsen een rol kunnen spelen in de COVID-vaccinaties. De Ledenraad van de LHV heeft daar in november 2020 mee ingestemd, onder een aantal voorwaarden.

  Op het moment van besluit was er veel nog niet duidelijk over de vaccins en de vaccinatiestrategie. We zijn voortdurend in overleg met RIVM, VWS en GGD GHOR om deze strategie verder in te vullen en te zorgen dat de randvoorwaarden voor de huisartsen op orde zijn. Met NHG en SNPG samen maken we de praktische vertaling naar de huisartsenzorg. Zodat u uw belangrijke rol zo goed mogelijk kunt vervullen.

 • De huisartsenpraktijken hebben een enorme vaccinatiekracht in huis. De huisartsen en hun team hebben een ruime ervaring in het organiseren en uitvoeren van vaccinatiecampagnes. Als huisarts ziet u de grote impact die de corona-epidemie (zowel de ziekte als de maatregelen) heeft op het leven van uw patiënten in allerlei opzichten. Zeker bij het vaccineren van specifieke patiëntengroepen die de huisartsen goed kennen én op piekmomenten waarop er veel vaccin beschikbaar is, is die inzet vanuit de huisartsenzorg onmisbaar.

  Het is van grote waarde om als huisartsen dan ook te kunnen bijdragen aan een vlotte vaccinatiecampagne, omdat die kan leiden tot een leven met minder maatregelen, met meer ruimte voor alle patiëntenzorg en voor het verdere maatschappelijke leven. 

 • De covid-19-vaccinatiecampagne is cruciaal in de aanpak van de corona-epidemie. Daarom zetten we ons als LHV in voor een goede en spoedige vaccinatiecampagne. Als belangenbehartiger van de huisartsen zetten wij ons er voor in dat de rol die daarin voor huisartsen wordt bedacht zo goed mogelijk uitvoerbaar is. En we ondersteunen huisartsen in de uitvoering, door te zorgen dat u de juiste informatie krijgt en dat duidelijk is waar u terecht kunt.

  De LHV heeft (samen met het NHG) zeer regelmatig overleg met het RIVM, het ministerie van VWS en de GGD over de vaccinatiestrategie. Het ministerie van VWS bepaalt de vaccinatiestrategie, het RIVM is verantwoordelijk voor de logistieke kant. De huisartsen en de GGD’en zijn uitvoerders van de vaccinatiestrategie. 

  De LHV houdt zich onder andere bezig met de volgende thema’s, die betrekking hebben op de uitvoering in de praktijk:

  • Afstemmen van de vaccinatiestrategie met VWS, RIVM en andere vaccinatie-uitvoerders
  • Benodigde aanpassingen van de HIS’en
  • Juridische context van de registratie van vaccinaties
  • De financiële vergoedingen
  • Voorlichting aan huisartsen en via hen voorlichting aan patiënten

  Het NHG heeft, in samenwerking met de LHV, een praktijkhandleiding gemaakt, waarin de organisatie van de vaccinatie vanuit de huisartsenpraktijk wordt beschreven.

Stel uw vraag

Iddo de Ruiter

Iddo de Ruiter

085 - 04 80 000
 

Artikelen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op veel vragen die er onder huisartsen leven over de COVID-19-vaccinatie. Ook veel andere organisaties en de overheid hebben belangrijke informatie voor u. Een...
 

Meer informatie

Belangrijke websites van anderen met vaccinatie-informatie voor u als huisarts zijn:

 1. RIVM - Informatie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.  
 2. SNPG - SNPG informeert en faciliteert u bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. SNPG faciliteert ook jaarlijks bij de griep- en pneumokokkenvaccinatie.
 3. NHG COVID-19-vaccinatie - Handvatten voor huisartsenpraktijken voor de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.

Informatiematerialen voor patiënten:

 • Op coronavaccinatie.nl is allerlei overheidsinformatie terug te vinden over vaccinatie.
 • Video over vaccineren tegen corona op een eenvoudige manier uitgelegd, bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en ook goed inzetbaar voor laaggeletterden.
 • De praatplaat ‘Prik tegen corona’ is bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking of mensen die bijvoorbeeld (beginnende) dementie hebben uitleg te kunnen geven over vaccineren tegen corona. Deze plaat wordt nog vertaald naar Engels, Duits, Frans, Pools, Turks en standaard Arabisch.
 • Ook voor anderstaligen (Engels, Arabisch, Bulgaars, Frans, Duits, Pools, Roemeens, Spaans en Turks) zijn er informatiefolders beschikbaar.

Voor het uitnodigen van patiënten voor vaccinatie ontvangt u materialen van het RIVM (format uitnodigingsbrief, uitleg toestemming voor centrale registratie en infographic).

 

Tijdschriftartikelen