Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag
Filters:

Nieuwe Cao Hidha goedgekeurd

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in

Nieuwe Cao Huisartsenzorg

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg 2021 regelt de arbeidsvoorwaarden

Onderhandelingsresultaat nieuwe Cao Hidha

De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft met de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe

Cao Huisartsenzorg: Thuiswerkregeling en aangepaste salaristabel

In de Cao Huisartsenzorg voor 2021 is een thuiswerkregeling en een salarisverhoging afgesproken. Cao-partijen hebben de ingangsdatum van de thuiswerkregeling

Hoelang mogen vakantiedagen bewaard worden?

Hebben uw medewerkers nog vakantiedagen over dit jaar? Dan mogen zij die meenemen naar volgend jaar. Wettelijke vakantiedagen vervallen voor

Compensatieregeling voor transitievergoedingen bij praktijkstop

Op 1 januari 2021 treedt een besluit in werking dat aan een werkgever compensatie geeft voor de transitievergoeding die betaald

Functiebeschrijving doktersassistent geactualiseerd in nieuwe FWHZ

De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is geactualiseerd met een actuele beschrijving van de functie doktersassistent A en B. Dit is een

Premie ziekteverzuimverzekering Nedasco wordt aangepast

Maakt u gebruik van de ziekteverzuimverzekering van Nedasco? Dan ontvangt u binnenkort een brief van Nedasco met daarin de voor

Aanvraag bonus voor zorgpersoneel vanaf 1 oktober mogelijk

Het ministerie van VWS heeft op 18 september de details bekendgemaakt over de bonus voor zorgpersoneel, als dank voor hun

Op weg naar een actuele functiebeschrijving voor de Hidha

In de Cao Hidha is afgesproken dat een gezamenlijke LAD-/LHV-werkgroep een actuele functiebeschrijving en functiewaardering gaat maken voor de functie