Spring naar content
Overzicht LHV Huisartsendag
Filters:

Waarom de vergoeding van diensten lager uitpakt voor hidha’s

Door de nieuwe pensioenregeling is de pensioenpremie die hidha’s betalen gestegen. Daar krijgen wij veel vragen over. In dit bericht

Dit jaar VS of PA opleiden? Reserveer voor 1 februari opleidingsplek

In september 2022 starten weer opleidingstrajecten om een Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistant (PA) op te leiden. Dit lijkt

Cao Hidha: wijzigingen vergoedingen en tarieven 2022

Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht leest u wat er

Bezetting blijft in veel praktijken een probleem

De huisartsenzorg staat op veel plekken nog steeds onder druk. Ruim 70 procent van de praktijken heeft te maken met

Vakantieuren meenemen naar volgend jaar? Dit zijn de regels

Aan het einde van het jaar krijgt u misschien vaker vragen van medewerkers over vakantieuren. Hebben uw medewerkers nog vakantieuren

Functieomschrijving POH vernieuwd

De functie Praktijkondersteuner huisarts (POH) is opnieuw beschreven en gewaardeerd. Deze functiebeschrijving is opgenomen in de nieuwe versie van de

Huisarts als werkgever: uw mening over invoering van het Persoonlijk Levensfase Budget (PLB)

De Cao-partijen in de huisartsenzorg zoeken naar mogelijkheden die bijdragen aan een betere werk-privé balans en de duurzame inzetbaarheid van

Oproep zorgpartijen succesvol: 675 miljoen voor extra zorgsalarissen

Zorg voor meer waardering en financiële slagkracht voor de zorgsector. Dat was de oproep aan de Tweede Kamer, die we

Nieuwe Cao Hidha goedgekeurd

De Ledenraad van de LHV heeft de nieuwe Cao Hidha goedgekeurd. De achterban van de Landelijke Vereniging van Artsen in

Nieuwe Cao Huisartsenzorg

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg 2021 regelt de arbeidsvoorwaarden