Spring naar content

3 tips voor het regelen van de vakantieplanning

Bent u al bezig met de vakantieplanning voor de zomer? Een rooster rond krijgen kan lastig zijn omdat medewerkers vaak in dezelfde periode vakantie willen opnemen. Welke afspraken kunt u vastleggen met medewerkers over het opnemen van vakantiedagen? 3 tips om problemen met het vakantierooster te voorkomen.

Tip 1: Begin op tijd met plannen

Begin zo vroeg mogelijk met de planning van de vakanties. Bij voorkeur overlegt u aan het begin van het kalenderjaar met uw team over de planning. Zo kunt u als werkgever anticiperen op eventuele onderbezetting en heeft u ruim de gelegenheid om waar nodig maatregelen te treffen. U kunt veel problemen voorkomen door met uw medewerkers af te spreken dat zij voor een bepaalde datum schriftelijk hun vakantieplannen voor de vakantieperiode kenbaar maken.

Tip 2: Leg afspraken met het team vast in een vakantiereglement

Afspraken over vakantie kunt u formeel vastleggen in een vakantiereglement. In de individuele arbeidsovereenkomst kunt u naar dit reglement verwijzen. In een vakantiereglement kunt u bijvoorbeeld opnemen dat:

  • Een werknemer verplicht is om in een bepaalde periode vakantie op te nemen;
  • U per kalenderjaar 3 collectieve vakantiedagen vaststelt, waarvan er 1 wordt ingezet voor een zogenaamde brugdag;
  • Een werknemer in bepaalde (piek)periodes geen vakantie kan opnemen.

Lees in het Vakantiereglement medewerkers waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van een vakantiereglement.

Tip 3: laat werknemers zelf het rooster maken

Een goed functionerend team is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat geldt ook voor de vakantieplanning. Wanneer vindt het team dat er sprake is van onderbezetting? Hoeveel medewerkers zijn er minimaal nodig? Laat eerst het team proberen met een oplossing te komen. Hang bijvoorbeeld een groot planbord op in de praktijk. Als ze er onderling niet uitkomen, kunt u waar nodig knopen doorhakken.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het regelen van de vakantieplanning? In de Cao-app vindt u in de FAQ veel antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op voor persoonlijk advies.

Ook interessant

Nieuws

Zoekt u goed personeel? Heeft u weleens aan een zij-instromer gedacht? Met het nieuwe draaiboek van de LHV wordt het

De functie POH-GGZ is geactualiseerd in het kader van de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit heeft geresulteerd in een herindeling van

De nieuwe Cao Huisartsenzorg draagt bij aan het behoud en aantrekken van medewerkers in de huisartsenzorg. Huisartsen bieden goede arbeidsvoorwaarden