Advies voor huisartsen bij overname covidpatiënten uit het ziekenhuis

 
Advies voor huisartsen bij overname covidpatiënten uit het ziekenhuis
In steeds meer regio’s worden initiatieven opgezet waarbij huisartsen samenwerken met ziekenhuizen om te zorgen dat covidpatiënten eerder uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen. LHV krijgt daar veel vragen over en heeft daarom adviezen opgesteld over de randvoorwaarden.

Vaak gaat het bij deze initiatieven om pilots of noodoplossingen voor patiënten met COVID-19 die vervroegd met zuurstofbehandeling uit het ziekenhuis worden ontslagen, vanwege schaarste aan zorgcapaciteit in het ziekenhuis.

De praktische adviezen van de LHV zijn er om huisartsen houvast te bieden in het vormgeven van de samenwerking met het ziekenhuis. Het gaat hierbij om organisatorische, juridische en financiële aandachtspunten. Deze vindt u in de praktische tips van de LHV.