Akkoord over financiële steun voor huisartsen

 
Akkoord over financiële steun voor huisartsen
Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden. Deze financiële steun moet de continuïteit van huisartsenpraktijken en -posten borgen. Door deze snelle actie kunnen huisartsen zich blijven richten op de sterk wisselende zorgvraag in deze crisisperiode, terwijl praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemende huisartsen in stand houden.

De LHV is tevreden met het resultaat. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek:"'Wij zijn heel erg blij dat we dit hebben kunnen regelen, dit is voor huisartsen en huisartsenorganisaties in ieder geval 1 zorg minder."

De gemaakte afspraken zorgen voor voldoende financiële armslag voor huisartsenpraktijken en huisartenposten om met het hele team door deze crisis te komen. We hebben gekozen voor algemene maatregelen, omdat deze voor huisartsen het meest eenvoudig uit te voeren zijn en het snelst te regelen. Uitgangspunt zijn lage administratieve lasten, een zo kort mogelijke periode van onzekerheid en snel te implementeren maatregelen. Doel is financiële rust voor huisartsen in de coronacrisis, zodat zij zich met hun voltallige team kunnen focussen op de huidige en komende zorgvraag.

Maatregelen en tegemoetkomingen

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben een akkoord bereikt met de NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over de volgende afspraken:

Voor huisartsenpraktijken

1. Aanpassing voorwaarden voor declaratie van de tarieven voor intensieve zorg
Het intensieve zorgtarief mag worden gedeclareerd voor visites aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Wijziging met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

2. Nieuwe module voor dekking extra kosten en continuïteit bedrijfsvoering
De verzekeraars hebben toegezegd een extra module in te regelen waarmee alle huisartsenpraktijken eenmalig 10,- euro per patiënt in rekening kunnen brengen, dat kan per medio april 2020. De ontwikkeling van productie en kosten wordt nauwgezet gemonitord (o.a. op basis van Vektis-data) om te kunnen beslissen wat er in het derde kwartaal nodig is.

3. Tijdelijk opschorten van de contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en ketenzorgtarieven
De NZa en zorgverzekeraars zijn hiermee akkoord en zullen de declaraties coulant behandelen.

4. Praktijken met acute financiële problemen
Praktijken die ondanks bovenstaande maatregelen in de financiële problemen komen, kunnen zich melden bij de preferente zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars maken hiervoor een lijst met contactgegevens van de zorgverzekeraars.

Voor huisartsenposten (ANW-zorg)

1. Opslag op uurtarief
Tijdelijke mogelijkheid om huisartsen die extra worden ingeroosterd vanwege corona een opslag van 15,-  euro op de 78,-  euro te mogen betalen (conform de bestaande regeling bij samenwerking met de SEH of ambulancezorg)..

2. Extra kosten verrekenen
Tijdelijke mogelijkheid om het maximale budget van 110 procent van een huisartsenpost te kunnen overschrijden vanwege extra gemaakte kosten vanwege corona.

Voor nieuwe tijdelijke daglocaties (al dan niet door de huisartsenpost opgezet)

1. Hierover is nog geen akkoord bereikt. LHV, VPH en InEen praten volgende week verder met NZa en ZN over deze specifieke situaties om te komen tot een adequate vergoeding van de extra kosten van de organisatie en bemensing hiervan.

Vervolgstappen

Op korte termijn praten we verder met de NZa en ZN over de financiële steunmaatregelen. Wij houden u op de hoogte van de concrete uitwerking en hoe u deze hanteert bij het declareren, in het bijzonder de precieze invulling van de extra module met 10,- euro

LHV, VPHuisartsen en InEen blijven daarnaast de situatie monitoren. Als er zich nieuwe situaties voordoen, bespreken wij deze uiteraard met NZa en ZN om met aanvullende oplossingen te komen. Uw signalen zijn daarbij onmisbaar. Blijf daarom vooral ook bij de LHV aangeven waar u tegen aanloopt in de dagelijkse praktijk. De technische uitwerking volgt nog.

Vanwege deze speciale financiële steunregeling vanuit de zorgverzekeraars kunnen huisartsen daarnaast geen gebruik maken van de regelingen uit het noodpakket van de overheid, behalve van de uitstelregelingen voor belastingen.

Oproep aan alle huisartsen

Met deze afspraken hopen wij de huisartsenpraktijken continuïteit te bieden in hun bedrijfsvoering. We roepen alle huisartsen (nogmaals) op om detacherings- en waarneemcontracten nu NIET op te zeggen. Met deze tijdelijke module is daar geen financiële reden meer voor.

Iedereen is nu en de komende tijd hard nodig om in deze crisistijd de huisartsenzorg toegankelijk en op niveau te houden. Ook roepen we iedereen op om mee te werken en bij te dragen aan de regionale afspraken en initiatieven om de coronazorg overdag gezamenlijk te organiseren. Dit is onderdeel van de afspraken die we met de verzekeraars hebben gemaakt.

Meer informatie over het coronavirus vindt u in het dossier coronavirus.