Financiële risico’s voor huisartsen bij vaccinaties verminderd

 
Financiële risico’s voor huisartsen bij vaccinaties verminderd
Donderdag 28 mei zijn met VWS aanvullende tegemoetkomingen afgesproken om de extra risico’s en kosten veroorzaakt door de coronacrisis niet bij de huisarts te laten liggen. LHV en VPH hebben met VWS aanvullende afspraken gemaakt over spillage, koelcapaciteit en vaccinatielocaties. Daarmee is er voor huisartsen meer duidelijkheid en zekerheid over de vaccinaties tegen pneumokokken en de griep.

De onzekerheid over de opkomst, andere doelgroep voor de pneumokokken en effecten van de 1,5 meter-samenleving zorgen voor extra risico’s en kosten. LHV en VPHuisartsen hebben daarom bij VWS aangedrongen op extra tegemoetkomingen/financiering. Daar was haast bij, want huisartsen moeten in staat zijn om voor 1 juni de vaccins te bestellen.

De afspraken zijn:

1. Extra Spillage

  1. Voor het pneumokokkenvaccin worden er in 2020 geen spillagekosten berekend
  2. Voor het griepvaccin is in 2020 10% spillage kosteloos. Dat is 5% meer dan in voorgaande jaren

Partijen gaan er daarbij vanuit dat de huisarts net als anders zoveel mogelijk spillage voorkomt.

2. Extra Vergoeding koelkastcapaciteit
Voor vergoeding van de koelcapaciteit stelt VWS 150.000 euro meer beschikbaar dan oorspronkelijk afgesproken. Het bedrag komt daarmee op een eenmalige vergoeding in 2020 van 750.000 euro. Dat is nog steeds niet kostendekkend volgens LHV en VPH, maar nu wel het maximaal haalbare resultaat. De overige afspraken blijven gelden en leest u hier.

3. Geen kosten voor alternatieve locatie
Met VWS is afgesproken dat VWS in het BO Publieke Gezondheid van 2 juni a.s. aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat voorstellen om:

Een inspanningsverplichting aan te gaan om kosteloos ruimte beschikbaar te stellen aan huisartsen, die geen mogelijkheid hebben om verantwoord in hun eigen praktijk te vaccineren.

Bekijk hier de nieuwsbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin het verzoek wordt gedaan.

Concreet betekent dit dat als gemeentes hiermee akkoord gaan, huisartsen contact kunnen opnemen met hun gemeente voor het regelen van een geschikte locatie. Door de ervaringen van LHV en VPHuisartsen met de coöperatieve houding van gemeenten in de COVID crisis gaan we er vanuit dat met deze afspraak huisartsen niet met extra kosten komen te zitten.

In de donderdagavond 28 mei gehouden ledenraadsvergadering van de LHV zijn de resultaten positief ontvangen. Met deze extra tegemoetkomingen krijgen huisartsen meer zekerheid om verantwoord de vaccinaties te kunnen organiseren en uit te voeren.

Meer informatie

Bij het SNPG en de NHG vindt u de laatste informatie over:

  • de bestelling van de pneumokokken- en griepvaccins, de aflevering, declaratie, organisatie en uitvoering, via SNPG.nl en de huisartsen-informatielijn van de SNPG: 0900 – 47 43 777 (10 cent per minuut) of per e-mail: pneumokokken@snpg.nl.
  • huisartsgerelateerde medisch-inhoudelijke informatie kunt u vinden op de website van het NHG en voor uw vragen kunt u contact opnemen met het NHG via: kenniscentrum@nhg.org.

In juli verschijnt een addendum van de praktijkhandleiding van het NHG met de noodzakelijke maatregelen voor griep- en pneumokokkenvaccinatie in de 1,5 meter-samenleving.