Functiebeschrijving doktersassistent geactualiseerd in nieuwe FWHZ

 
Functiebeschrijving doktersassistent geactualiseerd in nieuwe FWHZ
De handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg is geactualiseerd met een actuele beschrijving van de functie doktersassistent A en B. Dit is een uitwerking van de afspraak van de CAO partijen om tijdens de looptijd van de Cao Huisartsenzorg de functie Doktersassistent opnieuw te beschrijven en de waardering te ijken.

Per 1 december 2020 is de functiebeschrijving Doktersassistent (op twee niveaus, te weten Doktersassistent A en Doktersassistent B) geactualiseerd en gewaardeerd. De inschaling van de functie is ongewijzigd gebleven. Een doktersassistent A blijft in schaal 4 en een doktersassistent B blijft in schaal 5.

Handleiding FWHZ

De nieuwe beschrijving en indeling leest u in de geactualiseerde Handleiding FWHZ. Van de functie Spreekuur Ondersteuner Huisartsenzorg is besloten om die buiten beschouwing te laten in de handleiding FWHZ.

Naar de FWHZ (voor leden)

Functiewaardering in de huisartsenzorg

Binnen de huisartsenzorg werken we sinds 2004 met de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). Dit instrument bestaat uit een set van referentiefuncties en een referentiematrix. Jaarlijks buigen de bij de Cao Huisartsenzorg betrokken partijen zich over trends en ontwikkelingen in de huisartsenzorg en de consequenties hiervan voor het onderhoud van FWHZ.