Spring naar content

Cao Huisartsenzorg

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg:

  • Looptijd: 1 januari 2022 t/m 31 december 2023
  • Per 1 mei 2022 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 3% voor de schalen 1 tot en met 9 en 2% voor de schalen 10 en hoger.
  • De eindejaarsuitkering wordt in 2022 met 1% verhoogd en in 2023 met 0,83%. Dit betekent een eindejaarsuitkering in 2022 van 7,5% en vanaf 2023 van 8,33%.
  • De ANW-toeslag wordt voor een aantal gespecificeerde uren verhoogd van 50% naar 60%.
  • De vergoeding van de kosten van (her)registratie of verlenging van de diplomering wordt verhoogd naar maximaal € 125,= netto eens in de 5 jaar.
  • De functie triagist wordt (her)beschreven en gewogen in FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg).
  • Een eenmalige korting van 0,1% van de SSFH-premie in 2022 is afgesproken.

Rol van de LHV

De LHV is samen met InEen als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO).

Aan de cao is de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) gekoppeld.

Vragen?

Ben je praktijkhoudende huisarts en heb je vragen over de cao? Dan kun je als LHV-lid je vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten, praktijkondersteuners en ander ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijk kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.