Spring naar content

Cao Huisartsenzorg

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg:

  • Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2021
  • Structurele salarisverhoging van 2% per 1 juni 2021
  • Thuiswerkregeling cao huisartsenzorg 2021
  • Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2021 met 1%, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel.
  • Een eenmalige korting van de SSFH-premie in 2021

Rol van de LHV

De LHV is samen met InEen als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO).

Aan de cao is de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) gekoppeld.

Vragen?

Heeft u als praktijkhouder vragen over de cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten, praktijkondersteuners en ander ondersteunend personeel binnen uw praktijk kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.