Spring naar content

Cao Huisartsenzorg

Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? De Cao Huisartsenzorg regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg:

  • Looptijd: 1 januari 2024 t/m 30 juni 2025
  • Per 1 februari 2024 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 5% voor de schalen 1 tot en met 9 en 4% voor de schalen 10 en hoger, met een minimum van 175 euro per maand (op fulltime basis).
  • Medewerkers bouwen extra verlof op met een Persoonlijk Levensfasebudget (PLB), te weten 10 uren in 2024 (op fulltime basis).
  • Verruiming van de vergoeding voor woon-werkverkeer, overwerk, thuiswerkvergoeding en onkostenvergoedingen.
  • Uitbreiding buitengewoon verlof en introductie rouwverlof.
  • Verlaging leeftijd verplichting nachtdiensten van 62 naar 60 jaar.
  • De handleiding FWHZ (Functiewaardering Huisartsenzorg) wordt geactualiseerd met de functies doktersassistent, basisarts, programmamanager, ICT-adviseur en beleidsmedewerker/beleidsadviseur.
  • Korting op de premieafdracht aan SSFH: 0,6% i.p.v. 0,7%.

5 vragen over een Cao Huisartsenzorg 2024-2025

De Cao Huisartsenzorg is tot stand gekomen in een jaar waarin alle cao-onderhandelingen in het teken stonden van salarisverhoging, vanwege de hoge inflatie. Ook in de Cao Huisartsenzorg is een salarisverhoging afgesproken, in verschillende fases. Voor het merendeel van de medewerkers in de huisartsenzorg stijgt het salaris met 10 procent over een periode van anderhalf jaar. De eerste verhoging is ingegaan op 1 februari. De salarisverhoging is wellicht het meest in het oog springende onderdeel van de nieuwe cao, maar ook diverse andere arbeidsvoorwaarden zijn nieuw of vernieuwd. Zo is er een Persoonlijk Levensfase Budget geïntroduceerd en zijn verlofmogelijkheden uitgebreid.

Met dit budget kunnen medewerkers sparen voor extra verlof. Ze kunnen het over meerdere jaren opsparen voor bijvoorbeeld een sabbatical. Het Persoonlijk Levensfase Budget is een van de cao-maatregelen om werkdruk te verlichten en medewerkers vitaal te houden. In 2024 kunnen medewerkers 10 uren opsparen, in 2025 20 uren. De cao-onderhandelaars evalueren het Persoonlijk Levensfase Budget over vijf jaar, om te zien of het uitwerkt zoals bedoeld en mogelijk uitgebreid kan worden.

Bij het overlijden van een partner of kind hadden medewerkers al recht op verlof tot en met de dag van de uitvaart. Onder de nieuwe cao geldt dat recht ook bij het overlijden van een ouder, broer of zus. Daarnaast komt er in de cao meer aandacht en ruimte voor rouwverlof en maatwerkoplossingen voor de duur daarvan.

De vergoeding ter compensatie van de reiskosten voor woon-werkverkeer wordt inderdaad ruimer. Als de medewerker geen gebruik maakt van openbaar vervoer, krijgt hij of zij per werkdag een reiskostenvergoeding van de maximale belastingvrije kilometervergoeding tot een maximum van 50 kilometer voor een enkele reis. Voor deze vergoeding tellen alle kilometers mee, er geldt geen ondergrens meer. Voor 2024 is de vergoeding € 0,23 per kilometer. Medewerkers die binnen 5 kilometer van de praktijk wonen, krijgen nog steeds geen kilometervergoeding.

Voorafgaand aan een iedere cao-onderhandeling stelt de LHV vragen aan de achterban, door middel van een enquête. Daarnaast heeft het Huisartsenpanel, bestaande uit een doorsnee van LHV-leden, een aantal vragen voorgelegd gekregen met het oog op de af te sluiten cao. Mede op basis van de uitkomsten van deze beide onderzoeken is de LHV-delegatie de onderhandelingen ingegaan. Onze landelijke ledenvergadering heeft op 28 november ingestemd met het onderhandelaarsakkoord.

Rol van de LHV

De LHV is samen met InEen als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO).

Aan de cao is de Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) gekoppeld.

Vragen?

Ben je praktijkhoudend huisarts en heb je vragen over de cao? Dan kun je als LHV-lid je vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten, praktijkondersteuners en ander ondersteunend personeel binnen de huisartsenpraktijk kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.