Geactualiseerd afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf beschikbaar

 
Geactualiseerd afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf beschikbaar
Komt uw patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet u als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen maakt de medisch specialist deze afweging, mogelijk samen met de transferverpleegkundige. Het geactualiseerde afwegingsinstrument helpt u bij de besluitvorming. We laten u vast weten dat het instrument online staat, we vertalen het schema voor u momenteel naar een eenvoudige digitale tool.

Update 22-12-2016: De digitale versie van het afwegingsinstrument is uitgebracht.

Met verschillende landelijke partijen, waaronder de LHV, is een afwegingsinstrument ontwikkeld dat helderheid biedt over de toegang tot het kortdurend eerstelijnsverblijf en de andere mogelijkheden van zorg wanneer eerstelijnsverblijf niet aan de orde is. Nu geldt voor het eerstelijnsverblijf nog een tijdelijke subsidieregeling. Vanaf 2017 wordt het betaald vanuit de basisverzekering en kan door u als aparte prestatie gedeclareerd worden. Zorgverzekeraars kopen deze zorg dan in.

Hoog, laag en palliatief

Het eerstelijnsverblijf kent 3 vormen van zorg: het hoog en laag complexe bed en de bedden voor palliatieve patiënten. Als huisarts indiceert u dat een laag, hoog of palliatief eerstelijnsbed nodig is, hiervoor zijn geen extra verwijscriteria nodig.

Gezien de benodigde medische expertise in een eerstelijnsverblijf heeft u als huisarts de verantwoordelijkheid over de laag complexe medische zorg, en heeft de specialist ouderengeneeskunde de verantwoordelijkheid voor de hoog complexe medische zorg. Ook een AVG-arts kan in bepaalde situaties de medische zorg overnemen. Afwijkingen van dit uitgangspunt zijn mogelijk, indien hierover andere regionale, lokale of op de situatie van de patiënt afgestemde afspraken zijn gemaakt.

Het Juiste Loket

Patiënten moeten doordeweeks en in het weekend niet onnodig op opname hoeven wachten. Krijgt u uw patiënten moeilijk tijdelijk opgenomen? Het is in het belang van de patiënt en van de huisartsenzorg dat u de ervaren knelpunten in uw praktijk doorgeeft. Hiervoor kunt u terecht bij het Juiste Loket, op werkdagen telefonisch bereikbaar via tel. 030 789 78 78 (van 8.30 tot 17.30 uur) of via mailto:meldpunt@juisteloket.nl.

Meer informatie over eerstelijnsverblijf vindt u in het dossier Ouderenzorg.

Download afwegingsinstrument