LHV spreekt met huisartsen en tuchtcollege over verbetering tuchtrecht

 
LHV spreekt met huisartsen en tuchtcollege over verbetering tuchtrecht
Welk toezicht door het tuchtcollege vinden huisartsen gewenst en noodzakelijk? Die vraag stond centraal in 2 bijeenkomsten tussen de LHV, huisartsen en het tuchtcollege. Hierbij kwamen diverse verbeteringen naar voren, die volgens ons en het tuchtcollege binnen een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden.

In mei en juni 2019 organiseerde de LHV 2 bijeenkomsten om als huisartsen in gesprek te gaan met tuchtrechters. Aanleiding hiervoor was een aantal uitspraken van het tuchtcollege waarover ophef onder huisartsen ontstond. De tuchtrechters zijn graag op die uitnodiging ingegaan. Ook de KNMG was vertegenwoordigd. De gesprekken waren openhartig en in goede sfeer. De aanwezige huisartsen gaven aan wat zij moeilijk te verteren vinden aan het tuchtrecht.

Verbeteringen

Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal verbetersuggesties naar voren gekomen, die het tuchtcollege ook onderschrijft.

Zo is er gesproken over het taalgebruik van uitspraken, zodat deze duidelijker en beter te begrijpen zijn. Wanneer een mondeling vooronderzoek wordt ingelast is het waardevol als er eerst een goed gesprek plaatsvindt tussen arts en patiënt. Waardoor zij er op deze manier wellicht al uit kunnen komen en de patiënt afziet van een volledig uitgeprocedeerde tuchtzaak. Ook zou een kortere doorlooptijd van de procedure goed zijn.

Lees ook: