Nieuwe leidraad zorg voor verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen

 
Nieuwe leidraad zorg voor verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen
Wilt u als huisarts medische zorg leveren aan verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen? De nieuwe leidraad van de LHV maakt duidelijk wat u kunt bieden onder welke randvoorwaarden.

Er is een diversiteit aan zorginstellingen en woonvormen ontstaan waar mensen met een verstandelijke handicap verblijven die vanwege hun zorgbehoefte aangewezen zijn op 24-uurs zorg en ondersteuning. Deze beweging is vergelijkbaar met die in de ouderenzorg. De herpositionering van en de tekorten aan artsen verstandelijk gehandicapten, maken dat de druk op huisartsen toeneemt om ook in VG-zorginstellingen medische zorg te leveren.

Geen basiszorg

Verstandelijk gehandicapten die vanwege hun zorgbehoefte niet ‘thuis’ wonen, zijn aangewezen op 24-uurs zorg en ondersteuning in de nabijheid. Zij hebben een Wlz-indicatie en verblijven in een geclusterde woonvorm of op een instellingsterrein. De zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiënten en de setting waarin ze verblijven, maken dat de algemeen medische zorg voor deze mensen niet valt onder het basisaanbod medische zorg dat een huisarts in de thuissituatie levert.

Huisartsen die hier wel medische zorg willen leveren, moeten zich bewust zijn van hun kennis en kunde en de grenzen van hun vak. Randvoorwaarden zijn noodzakelijk voor het verantwoord kunnen bieden van algemeen medische zorg op een instellingsterrein of in een kleinschalige woonvorm.

Bekijk de randvoorwaarden in de nieuwe leidraad.