Spring naar content

Mensen met een verstandelijke beperking en de AVG

Welke zorg levert u als huisarts aan mensen met een verstandelijke beperking? En als u ervoor kiest om zorg te leveren in een zorginstelling, waar moet u dan rekening mee houden? Op deze pagina geven we daar uitleg over, reiken instrumenten aan en laten zien welke samenwerkingsafspraken er zijn met de artsen verstandelijk gehandicapten (AVG).

Welke zorg biedt u?

U biedt reguliere huisartsenzorg aan mensen met een verstandelijke beperking die niet op een instellingsterrein wonen en die geen behandelindicatie hebben. Een aantal huisartsen levert de reguliere huisartsenzorg ook aan mensen met een verstandelijke beperking die op een instellingsterrein wonen.

Vraagt u zich af of een bepaalde verzoek wel of niet op uw bord hoort? Gebruik dan de LHV Aanbodwijzer, een praktische online tool die u helpt keuzes te maken.

Wilt u extra zorg leveren?

Verstandelijk gehandicapten die vanwege hun zorgbehoefte niet ‘thuis’ wonen, zijn aangewezen op 24-uurs zorg en ondersteuning in de nabijheid. Zij hebben een Wlz-indicatie en verblijven in een geclusterde woonvorm of op een instellingsterrein. De zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiënten en de setting waarin ze verblijven, maken dat de algemeen medische zorg voor deze mensen niet valt onder het basisaanbod medische zorg dat een huisarts in de thuissituatie levert.

Huisartsen die hier wel medische zorg willen leveren, moeten zich bewust zijn van hun kennis en kunde en de grenzen van hun vak. Randvoorwaarden zijn noodzakelijk voor het verantwoord kunnen bieden van algemeen medische zorg op een instellingsterrein of in een kleinschalige woonvorm. Lees meer in de LHV-leidraad zorg voor verstandelijk gehandicapten in zorginstellingen.

Uit tijdschrift De Dokter

Huisartsen kunnen tekort aan AVG-artsen niet oplossen.

Lees het hele artikel

Standpunt LHV

Samen met de Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) willen we de medische zorg voor mensen met een verstandelijk beperking optimaliseren door samenwerking.

De handreiking Samenwerking huisarts & AVG biedt u informatie om die samenwerking soepel te laten verlopen. Met de bijbehorende praktijkkaart krijgt u handvatten voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, financiële vergoedingen, declaraties en afspraken over zorg tijdens ANW-diensten.

Ook biedt de handreiking een modelsamenwerkingsovereenkomst die u als basis voor uw samenwerking met de AVG kunt gebruiken.

Wetten

Voor huisartsenzorg aan mensen met een verstandelijke beperking zijn de Wet langdurige zorg en de Wet zorg en dwang van belang.

Poli’s voor mensen met verstandelijke beperking

Over het land verspreid zijn er poli’s waar AVG’s poliklinische zorg verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. U kunt een patiënt doorsturen naar de poli voor een consult of onderzoek. Ook kunt u zelf een AVG consulteren bij vragen over een patiënt.

Vindt een AVG-poli.

Bezoek aan praktijk voorbereiden

Wilt u uw patiënten met een verstandelijke beperking helpen om het bezoek aan de huisartsenpraktijk voor te bereiden? Wijs hen dan op de website www.naarjehuisarts.nl.

Nieuws

Heeft u patiënten zonder Wlz-indicatie omdat zij nog geen 24-uurstoezicht en zorg in nabijheid nodig hebben? Maar die wel baat kunnen hebben bij een integrale en multidisciplinaire behandeling? Denk bijvoorbeeld aan ouderen met multi-problematiek of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Lees dan in dit bericht wat GZSP is en wat er per 1 januari 2021 verandert voor deze specifieke patiëntengroepen.

De organisatie van medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking moet verbeteren. Met dat doel voor ogen ondertekenden 8 organisaties waaronder de LHV op 29 oktober het convenant Randvoorwaarden en facilitering medisch generalistische zorg voor mensen met een beperking. Hiermee willen we goede randvoorwaarden creëren voor deze zorg en de zorgverleners beter te faciliteren.

De zorg die door de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten wordt verleend aan patiënten die thuis wonen zonder Wlz-indicatie, is begin dit jaar naar de Zorgverzekeringswet overgeheveld. De rest van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen volgt per 1 januari 2021. We zetten voor u de belangrijkste informatie over de overhevelingen op een rij.

Meer nieuws