Voorbereidingen COVID-vaccinatie door huisartsen – een tussenstand

 
Voorbereidingen COVID-vaccinatie door huisartsen – een tussenstand
Eind november heeft de Ledenraad van de LHV besloten dat huisartsen onder een aantal voorwaarden een bijdrage kunnen leveren aan de COVID-vaccinatie. LHV, NHG, RIVM en SNPG werken sindsdien in overleg met het ministerie van VWS aan het op zo kort mogelijke termijn mogelijk maken van deze vaccinatie. Nog niet alles is duidelijk en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Ook deze week is er nieuwe informatie beschikbaar, wij geven u een tussenstand.

Ook nu is er ook nog veel niet bekend, waardoor het te vroeg is om een precieze planning te maken én de rol van de huisarts al concreet te kunnen invullen. Maar er komt wel dagelijks meer informatie. Hieronder een overzicht van wat momenteel bekend is (klik op de afbeelding om te vergroten): 


Stappen in hoofdroute vaccinatiestrategie
Bron: Brief aan de Tweede Kamer 20-11-2020
* Of nader in te vullen door ander gekwalificeerd personeel in bijvoorbeeld ziekenhuis
** Wanneer mensen uit deze doelgroep niet gevaccineerd kunnen worden, dan komen mantelzorgers en zorgmedewerkers die een risico voor hen vormen in aanmerking en zorgmedewerkers met direct patiëntcontact.

Voor huisartsen betekent dit dat zij een rol hebben in de vaccinatie voor:

  • Kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking
    Begin 2021 komt het Moderna-vaccin beschikbaar. Huisartsen zullen met dit vaccin de bewoners van verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen vaccineren, die bij hen in de praktijk ingeschreven staan. Dit overeenkomstig hoe dat bij de griepvaccinatie gaat. Dit is een deel van de in totaal 155.000 kwetsbare mensen die onder deze groep vallen. Mensen die verblijven in een verpleeghuis worden door de instelling zelf gevaccineerd. 
  • 60+ met en zonder medische indicatie en 60- met medische indicatie
    Het is op dit moment nog niet bekend wanneer welk vaccin voor de andere doelgroepen van de huisarts beschikbaar (ongeveer 6 miljoen patiënten) komt. Het lijkt op dit moment het meest waarschijnlijk dat hiervoor de Oxford- en Janssen-vaccins worden ingezet, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar komen.  

Wat wij u verder kunnen melden:

Vaccinatie van huisartsen en praktijkmedewerkers

Als eerste krijgen de 265.000 medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de kleinschalige woonvormen (allen die zorg verlenen aan de genoemde kwetsbare groepen) het Moderna-vaccin. Voor huisartsen en hun medewerkers komt begin 2021 het Pfizer-vaccin beschikbaar, zij worden door de GGD gevaccineerd. Het is nog niet bekend vanaf wanneer dit precies kan plaatsvinden.

HIS en praktijkhandleiding

Een belangrijk uitgangspunt voor huisartsen is dat de COVID-vaccinatie-aanpak zoveel mogelijk aansluit bij de bestaande aanpak van de griepvaccinatie en de bekende logistiek en faciliteiten. Maar door de manier waarop en het tempo waarin deze vaccins beschikbaar komen kan het zijn dat hier en daar aanpassingen nodig zijn. Momenteel wordt dan ook gewerkt aan een noodzakelijke aanpassingen in de HIS’en en aan de bekende NHG-praktijkhandleiding voor de vaccinatie. Beiden worden rond de jaarwisseling verwacht.

Meer informatie