Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
22 sep 2016
LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte
De LHV en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen onderzoeken hoe in de bekostiging van huisartsen meer rekening gehouden kan worden met de verwachte zorgzwaarte van de patiënten die bij de... Lees meer
24 jan 2019
Meer huisartsen hebben recht op opslag en ondersteuning achterstandsfondsen
Naar aanleiding van de herijking is voor 2019 een aantal aanpassingen doorgevoerd in de systematiek van achterstandsfinanciering. De NZa heeft samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN... Lees meer
09 mei 2019
Geef uw mening over functioneren achterstandsfondsen
In 2019 is het aantal gemeenten met erkende achterstandswijken toegenomen van 42 naar 323. Om een beter zicht te krijgen in de behoefte, wensen en verwachtingen die huisartsen hebben met betrekking... Lees meer