Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
12 jul 2018
Check het overzicht ELV-coördinatiepunten van ZN
Zorgverzekeraars Nederland publiceerde onlangs een overzicht van de regionale coördinatiepunten voor eerstelijnsverblijf (ELV). Alle coördinatiepunten moeten binnenkort in elke regio optimaal... Lees meer
17 okt 2018
Eerstelijnsbedden: snelle oplossing voor patiënten vaak niet gevonden
Huisartsen ervaren nog veel problemen bij het regelen van een eerstelijnsbed. Zo vindt slechts 21 procent van de huisartsen een eerstelijnsbed op dezelfde dag. Dit blijkt uit een peiling onder de LHV... Lees meer
14 feb 2018
ELV-loket: 1 april deadline landelijk dekkend netwerk
De deadline van 1 april voor een landelijk netwerk van ELV-loketten nadert met rasse schreden. Via onze regiomedewerkers houdt de LHV de vinger aan de pols. Lukt het u niet om een patiënt geplaatst... Lees meer
27 nov 2015
Extra geld om tekort aan ‘noodbedden’ op te lossen
Sinds 1 januari 2015 bestaat de subsidieregeling voor eerstelijnsverblijf. Met deze regeling kunnen patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen opgenomen worden voor een overbruggingsperiode.... Lees meer
17 nov 2016
Geactualiseerd afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf beschikbaar
Komt uw patiënt wel of niet in aanmerking voor eerstelijnsverblijf? Die afweging moet u als huisarts kunnen maken vanuit de thuissituatie van de patiënt. Wanneer een patiënt uit het ziekenhuis wordt... Lees meer
12 mei 2016
Geef knelpunten door aan 'het Juiste Loket'
Als huisarts weet u als geen ander de weg te vinden voor uw kwetsbare patiënten. Door de scheiding tussen de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) is dit er echter niet... Lees meer
21 apr 2016
Hoe declareert u intensieve zorg en Wlz-zorg?
De LHV ontvangt veel vragen over het declareren van intensieve zorg en over de zogenaamde samenloop van Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz). Samenloop is de situatie waarbij zowel de... Lees meer
01 jun 2017
Huisartsen: te weinig eerstelijnsbedden en onduidelijk waar ze zijn
Hoewel er ten opzichte van 2016 wel enige verbetering is te zien, geeft bijna tweederde van de huisartsen in de onlangs gehouden LHV-ledenpeiling aan niet geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden... Lees meer
24 nov 2016
Kabinet moet beschikbare bedden voor eerstelijnsverblijf onderzoeken
Recent is de motie van CDA/PvdA aangenomen waarin het kabinet wordt verzocht voor het eind van het jaar inzicht te geven in de beschikbare bedden voor eerstelijnsverblijf per 2017. Ook is bepaald dat... Lees meer
05 sep 2014
Kortdurend verblijf in 2015 niet goed geregeld
Het kortdurend verblijf (bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of palliatieve zorg in een instelling) valt tot nu toe onder de AWBZ, maar het kabinet wil dat het per 1 januari 2015 onder de... Lees meer
  • Vorige