Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
25 jun 2014
Ella Kalsbeek nieuwe voorzitter LHV
De Ledenraad van de LHV heeft op 24 juni Ella Kalsbeek benoemd tot nieuwe voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging. ‘In Ella Kalsbeek hebben wij een uitstekende opvolger gevonden van Steven... Lees meer
25 jun 2014
Bespreking wetsvoorstel Wmo 2015 in Eerste Kamer
De Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo 2015) is aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu voor behandeling in de Eerste Kamer. Met de Wmo 2015 wordt een aantal huidige AWBZ-taken naar de gemeente... Lees meer
26 jun 2014
Reeks bijeenkomsten over nieuwe financiering huisartsenzorg
Net als in 2013, organiseert de LHV ook in het najaar van 2014 weer een serie regionale bijeenkomsten over de financiering van de huisartsenzorg. Per 1 januari 2015 worden de eerste stappen gezet... Lees meer
26 jun 2014
Definitieve tekst Cao Huisartsenzorg 2014-2015 gepubliceerd
De tekst van de Cao Huisartsenzorg 2014-2015 is definitief en staat gepubliceerd op de LHV-website. Recent werd het principeakkoord door werkgevers en werknemers goedgekeurd. Nu is de definitieve cao... Lees meer
26 jun 2014
Aanpassingen tarieven gemoedsbezwaarden en prestatiecode e-consult POH-GGZ
Per 1 juli 2014 past de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)de tariefbeschikking voor huisartsenzorg aan. Het gaat om de tarieven voor gemoedsbezwaarden en de prestatiecode van het e-mailconsult van de... Lees meer
16 jul 2014
Samenwerking huisarts en wijkteam: wat is uw rol?
Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 meer care-taken en willen de uitvoering hiervan integraal aanpakken: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Voor veel gemeenten zijn wijkteams met een brede samenstelling... Lees meer
05 sep 2014
Kortdurend verblijf in 2015 niet goed geregeld
Het kortdurend verblijf (bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis of palliatieve zorg in een instelling) valt tot nu toe onder de AWBZ, maar het kabinet wil dat het per 1 januari 2015 onder de... Lees meer
11 sep 2014
Toolkit Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg
Als huisarts kunt u het verschil maken voor kinderen of gezinnen die met mishandeling en geweld te maken hebben. Door een opening te bieden voor een gesprek, een niet-pluis gevoel te benoemen,... Lees meer
18 sep 2014
Alles wat u moet weten over de nieuwe bekostiging
Het zal u niet ontgaan zijn. De huisartsenzorg neemt in 2015 de eerste stap naar een nieuw bekostigingsmodel. De nieuwe bekostiging maakt deel uit van het zorgakkoord dat het ministerie van VWS al in... Lees meer
25 sep 2014
Huisartsen maken zich zorgen over contractering 2015
De LHV ontvangt uit het hele land signalen van huisartsen die zich zorgen maken over de contractering van zorg voor 2015. Zij maken melding van financiële schokken op praktijkniveau. Tegen de... Lees meer