Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 mrt 2014
Helder communiceren over euthanasie: start project artsen
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten zetten zich in 2014 en 2015 extra in voor een heldere communicatie met patiënt en naasten over euthanasie. Een euthanasieverzoek... Lees meer
22 mrt 2014
Huisartsen bezorgd over thuiswonende ouderen
Er zijn minder middelen beschikbaar om de verzorging van ouderen te garanderen, tegelijkertijd moeten meer ouderen zelfstandig thuis blijven wonen. Uit een enquête van de Landelijke Huisartsen... Lees meer
25 mrt 2014
Huisartsen verwachten meer wachtlijsten in jeugdzorg
Met de decentralisatie van alle jeugdhulp worden de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van deze zorg. Het doel is daarmee betere zorg te organiseren,... Lees meer
03 apr 2014
LHV krijgt garanties voor basishuisartsenzorg
Er wordt in de toekomst niet gekort op de basiszorg als er meer geld naar ketenzorg gaat. Tijdens het bestuurlijk overleg over de nieuwe bekostiging op 31 maart gaf het ministerie van VWS ook voor de... Lees meer
04 apr 2014
Verwijsrecht huisartsen in jeugdzorg niet ingeperkt
Het verwijsrecht van huisartsen wordt niet ingeperkt en de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hierop aangepast. Dat meldt staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de... Lees meer
10 apr 2014
Groot tekort aan POH’s-GGZ
Huisartsen hebben moeite om voldoende praktijkondersteuners te vinden. Vooral aan POH's-GGZ is een groot tekort, 20 procent van de openstaande vacatures wordt niet opgevuld. Onder POH-somatiek is dat... Lees meer
17 apr 2014
Minister kritisch over huisartsen die goodwill vragen
Minister Schippers (VWS) is geen voorstander van het vragen van goodwill bij overname van de huisartsenpraktijk wanneer dit ten koste gaat van de kwaliteit van zorg, dit leidt tot schaalvergroting of... Lees meer
01 mei 2014
Wat betekent de Wmo voor de huisarts?
Per 2015 krijgen gemeenten extra taken die voorheen landelijk werden georganiseerd, waaronder taken uit de AWBZ. Deze ‘decentralisatie’ vindt plaats door de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning... Lees meer
22 mei 2014
Huisarts vangnet voor patiënten met psychische problemen
Huisartsen pakken de gevolgen van de transitie in de geestelijke gezondheidszorg voortvarend aan. Dat is een van de conclusies uit de tweede GGZ-peiling van de LHV, die door 1050 huisartsen is... Lees meer
27 mei 2014
Huisartsen boeken veel verbetering bij de beveiliging website
Huisartsen boeken veel verbetering bij de beveiliging van hun website. Dat blijkt uit vervolgonderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder huisartsen en apotheken naar de... Lees meer