Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
01 jul 2015
Huisarts krijgt weer 'oude' vergoeding voor spiraaltje en Cyriax-injectie
De manier waarop huisartsen betaald worden voor het inbrengen van spiraaltjes en het geven van Cyriax-injecties wordt – onder druk van de LHV en verzekeraars – met ingang van 1 januari 2016... Lees meer
22 feb 2019
Huisarts ziet extra ruimte uit Hoofdlijnenakkoord niet terug in eigen contract
Huisartsen kijken negatief naar het contract voor 2019, blijkt uit een peiling van de LHV na de moeizame contracteringsperiode voor 2019. Het voldoet niet aan de verwachtingen na de gemaakte... Lees meer
06 dec 2018
Huisartsen maken zich zorgen over contractering
In diverse regio’s maken huisartsen zich zorgen over de contracten met hun zorgverzekeraar Zilveren Kruis. In de contracten krijgen de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord over onder andere het... Lees meer
25 sep 2014
Huisartsen maken zich zorgen over contractering 2015
De LHV ontvangt uit het hele land signalen van huisartsen die zich zorgen maken over de contractering van zorg voor 2015. Zij maken melding van financiële schokken op praktijkniveau. Tegen de... Lees meer
17 nov 2017
Huisartsen vragen meer tijd voor tekenen contract
De LHV krijgt veel vragen van huisartsen over de deadline voor het tekenen van het contract met hun preferente verzekeraar. Zorgverzekeraars geven nu aan dat voor huisartsen, met name waar de... Lees meer
12 dec 2019
Huisartsen: contract grote 4 nog steeds onvoldoende
In het jaarlijkse contracteringsonderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging scoren zorgverzekeraars voor de derde keer op rij onvoldoendes. Huisartsen missen in de contracten garanties voor... Lees meer
03 feb 2015
Kabinet moet uitzondering Mededingingswet voor eerstelijnszorg onderzoeken
Dinsdagmiddag is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van SP en ChristenUnie waarin het Kabinet wordt verzocht te onderzoeken of er voor de eerstelijnszorg een uitzondering op de Mededingingswet... Lees meer
14 apr 2016
LHV Declareerwijzer aangepast na deels vervallen contractvereiste
De LHV Declareerwijzer is aangepast aan de nieuwe tariefbeschikking huisartsenzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat dat per 1 april de contractvereiste voor circa 30... Lees meer
22 sep 2016
LHV en NZa onderzoeken zorgzwaarte
De LHV en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen onderzoeken hoe in de bekostiging van huisartsen meer rekening gehouden kan worden met de verwachte zorgzwaarte van de patiënten die bij de... Lees meer
03 nov 2016
LHV en VPH krijgen gelijk in beroep tegen tariefbeschikking
Het College voor Beroep van het bedrijfsleven (CBb) heeft de LHV en VPHuisartsen in het gelijk gesteld in hun beroep tegen de NZa-tariefbeschikking. De huisartsenorganisaties stelden in mei 2016... Lees meer