Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
01 mei 2014
Wat betekent de Wmo voor de huisarts?
Per 2015 krijgen gemeenten extra taken die voorheen landelijk werden georganiseerd, waaronder taken uit de AWBZ. Deze ‘decentralisatie’ vindt plaats door de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning... Lees meer