Spring naar content

Advies voor huisartsen bij overname covidpatiënten uit het ziekenhuis

Advies voor huisartsen bij overname covidpatiënten uit het ziekenhuis

19 november 2020

In steeds meer regio’s worden initiatieven opgezet waarbij huisartsen samenwerken met ziekenhuizen om te zorgen dat covidpatiënten eerder uit het ziekenhuis kunnen worden ontslagen. LHV krijgt daar veel vragen over en heeft daarom adviezen opgesteld over de randvoorwaarden.

Beleid en bekostiging afbeelding

Vaak gaat het bij deze initiatieven om pilots of noodoplossingen voor patiënten met COVID-19 die vervroegd met zuurstofbehandeling uit het ziekenhuis worden ontslagen, vanwege schaarste aan zorgcapaciteit in het ziekenhuis.

De praktische adviezen van de LHV zijn er om huisartsen houvast te bieden in het vormgeven van de samenwerking met het ziekenhuis. Het gaat hierbij om organisatorische, juridische en financiële aandachtspunten. Deze vindt u in de praktische tips van de LHV.

Nieuws

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

De vraag naar zorg thuis neemt razendsnel toe. Tegelijkertijd vallen veel zorgverleners uit door ziekte en quarantaine. Daardoor kan in de huisartsenzorg en de wijkverpleging de zorg helaas niet meer worden geboden zoals patiënten en cliënten dat gewend zijn. Dat maken de Landelijke Huisartsen Vereniging, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en ActiZ vandaag bekend.

Vanuit de overheid worden huisartsen gevraagd om 2 specifieke groepen patiënten te selecteren voor een boostervaccinatie, namelijk niet-mobiele thuiswonende patiënten en mensen met het syndroom van Down. Het RIVM stuurt meer uitleg naar alle huisartsenpraktijken.