Spring naar content

Corona (7/10): het laatste nieuws voor huisartsen

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Waar vindt u informatie?

 1. LHV-thema coronavirus met praktische tips, de e-learning ‘Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk’, veelgestelde vragen en nog veel meer.
 2. LHV-thema COVID-19-vaccinatie over de rol van de huisarts in de vaccinatie.
 3. NHG-dossier corona met richtlijnen en andere medisch-inhoudelijke informatie voor huisartsen en huisartsenpraktijken.
 4. Website van het RIVM met informatie en richtlijnen over COVID-19 voor zorgprofessionals buiten het ziekenhuis.
 5. RIVM-informatie voor zorgprofessionals over de COVID-19-vaccinatie.
 6. Patiënten kunt u wijzen op Thuisarts.nl/corona en het landelijk publieksnummer 0800 – 1351.

LHV, NHG en InEen werken nauw samen in de aanpak van en communicatie over COVID-19 voor de huisartsenzorg.

DONDERDAG 7 OKTOBER 2021

Specifieke groep patiënten met afweerstoornis krijgt van specialist uitnodiging derde prik

Vanaf 6 oktober ontvangt een specifieke groep patiënten met een ernstige afweerstoornis (immuun gecompromitteerd) een uitnodiging voor een derde vaccinatie tegen COVID-19. Het gaat om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist voor een specifieke aandoening, of via de specialist afweerverminderende medicijnen voorgeschreven krijgen. Het gaat naar verwachting om 200.000-400.000 patiënten. Mensen die in aanmerking komen, kunnen hun uitnodiging van de specialist verwachten vanaf 6 oktober tot eind oktober, via het ziekenhuis waar zij in behandeling zijn. Alleen mensen met een uitnodiging kunnen een derde vaccinatie halen bij de GGD.

Er is een beperkte groep niet-mobiele thuiswonende patiënten die eveneens door de specialist uitgenodigd worden voor een derde prik. Zij nemen eerst contact op met de GGD om te beoordelen wat mogelijk is. Als blijkt dat zij echt niet in staat zijn naar de GGD te komen voor vaccinatie, melden zij zich bij de huisarts. U kunt deze patiënt aanmelden bij www.thuisvaccinatie.nl of u vaccineert zelf bij de patiënt thuis met een opgetrokken spuit die u ophaalt bij de GGD. Deze kunt u zoals gebruikelijk bij de SNPG declareren.

Op de website van het RIVM staat informatie voor mensen met een afweerstoornis, met een uitgebreid veelgestelde vragen-onderdeel. Zie ook het advies van de Gezondheidsraad.

Overheidscommunicatie over desinformatie

Op coronavaccinatie.nl heeft de Rijksoverheid een pagina gemaakt over des- en misinformatie, die ingaat op onderwerpen waar vragen over zijn en experts aan het woord laat.

U kunt patiënten met vragen hierover desgewenst ook verwijzen naar een animatie die bewust maakt van de hoeveelheid aan informatie over vaccineren en het belang van je goed laten informeren om de eigen mening te vormen. Ook zijn er blogs, bijvoorbeeld over Speuren naar bijwerkingen van vaccins, Waarom een 2e prik geen overbodige luxe is en Snel ontwikkelde vaccins veilig?

DONDERDAG 23 SEPTEMBER 2021

NHG adviseert behouden van 1,5 meter in praktijken

Op 25 september vervalt onder andere het overheidsadvies om anderhalve meter afstand te houden. Zorginstellingen kunnen op dit vlak zelf hun beleid bepalen. Het NHG heeft vanuit de huisartsenzorg gekeken wat hierin verantwoord en verstandig is. Hun advies is om in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost voorlopig de 1,5 meter afstand te behouden. In de huisartsenpraktijk en -post kunnen zowel besmettelijke patiënten (met of zonder klachten) als bevattelijke personen (niet-immune personen doordat zij ongevaccineerd zijn of onvoldoende immuunrespons hebben na vaccinatie) komen. Zij treffen elkaar bijvoorbeeld in de wachtkamer. Om een zo veilig mogelijke situatie te creëren, adviseert het NHG de anderhalve meter afstand voorlopig te behouden in de praktijken en op de huisartsenposten.

Lees meer over dit advies en hun adviezen over patiëntenstromen op hun website.

VRIJDAG 17 SEPTEMBER 2021

Tweede mogelijkheid om vaccinaties te declareren

Heeft u nog niet (alle) vaccinatiewerkzaamheden gedeclareerd bij de SNPG? Dan kunt u dat nu alsnog doen. De declaratiemodule is wederom opengesteld, van 13 t/m 30 september. Mocht u daarna alsnog zaken te declareren hebben, dan is er nog een laatste mogelijkheid in november (van 13 t/m 28 november).

De periodes zijn verkort en opgesplitst om verlate declaraties (bijvoorbeeld door vakantie van de huisarts) en na-declaraties mogelijk te maken. Het kan immers gebeuren dat – nadat u een declaratie heeft ingediend – zich nog patiënten melden voor een vaccinatie. Dan kunt u in een latere periode die extra vaccinaties alsnog declareren. Voor de vergoeding per geregistreerde patiënt hoeft en kunt u slechts 1 maal een declaratie doen.

Lees meer over de vergoedingen van vaccinatiewerkzaamheden in deze factsheet.

3e vaccinatie voor bepaalde mensen met afweerstoornis

Een deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om mensen die na twee vaccinaties nog niet goed beschermd zijn tegen corona. Het gaat uitsluitend om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist. Deze patiënten worden vanaf oktober door de specialist uitgenodigd voor vaccinatie bij de GGD.

U kunt als huisarts wellicht vragen krijgen van patiënten of zij wel of niet in aanmerking komen voor deze derde vaccinatie. Het is daarom goed om te weten dat u geen rol heeft in deze vaccinatie, de medisch specialist nodigt de patiënten uit die het betreft. Dat gaat vanaf oktober plaatsvinden. Als een patiënt alleen bij u onder behandeling is en niet bij een specialist, dan komt deze niet in aanmerking. Voor een verdere uitleg hiervoor: lees dit bericht van het NHG.

Deze derde vaccinatie is wat anders dan de zogenaamde ‘boosters’. Deze derde vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit een of twee vaccinaties bestaat. Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem en is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties aanvankelijk wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd). De Gezondheidsraad heeft eerder deze week laten weten dat er nu geen reden is om een boostervaccinatie in te gaan zetten.

RIVM past werktijden vaccinatiehelpdesk aan

Het RIVM meldt dat de verschillende vaccinatielocaties worden afgeschaald en het aantal vragen aanzienlijk is afgenomen. Daarom zijn per 13 september de openingstijden van het telefoonnummer voor medisch-inhoudelijke vragen van zorgprofessionals aangepast. Dit nummer is 088-678 8900, beloptie 2. Deze helpdesk is vanaf nu alleen op werkdagen van 8:30-17:00 uur bereikbaar. Uiteraard is de LCI voor calamiteiten 24/7 bereikbaar.

22 september webinar COVID-19 voor zorgprofessionals

Woensdagavond 22 september 2021 is er een online webinar voor zorgprofessionals over de achtergronden van de boostervaccinatie tegen COVID-19, ethische dilemma’s rondom COVID-19-vaccinatie en het infectierisico van COVID-19 gedurende de zwangerschap. Deze keer is de organisatie in handen van NHG, RIVM, GGDGHOR, KNMG en FMS. Meer informatie en inschrijflink vindt u op deze pagina.  

DONDERDAG 2 SEPTEMBER 2021

Welke regels gelden voor werkgevers en werknemers in de huisartsenpraktijk bij (niet) vaccineren tegen COVID-19?

Wij kregen regelmatig vragen van huisartsen wat zij wel en niet mogen wanneer zij te maken hebben met praktijkmedewerkers die niet-gevaccineerd zijn.
Op dit moment -maar een maatschappelijke discussie loopt- mag een huisarts-werkgever kort gezegd:

 • besluiten om een praktijkmedewerker andere werkzaamheden te laten verrichten, als er risico’s bestaan voor de veiligheid van de zorgverlening in de praktijk.
 • niet registreren welke praktijkmedewerkers zijn gevaccineerd.
 • praktijkmedewerkers zonder vaccinatiebewijs niet de toegang tot de werkvloer weigeren.

Uitgebreidere informatie vindt u hier, volgt u de LCI-richtlijn van het RIVM of raadpleeg de site van de KNMG.

Gezondheidsraad komt met advies over uitbreiding doelgroep griepvaccinatie

VWS heeft ons laten weten dat de Gezondheidsdraad eind september zal komen met een advies over de vraag of de mensen die in aanmerking kunnen komen voor een griepvaccinatie verruimd moeten worden. Of dit besluit voor u als huisarts consequenties gaat hebben voor de griepcampagne 2021/2022 is nog niet duidelijk. Wel is de verwachting dat het per praktijk om slechts een klein aantal patiënten zal gaan. Zodra wij meer informatie hebben over het advies van de Gezondheidsraad en de implicaties voor huisartsenpraktijken zullen we u zo snel mogelijk informeren.

Als uw patiënten wachten op inhaalzorg

De afgelopen tijd hebben ziekenhuizen en klinieken in overleg met zorgverzekeraars plannen gemaakt om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. Ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars moeten patiënten informeren over de wachttijd voor afspraken, behandelingen en operaties en over de rol van de zorgverzekeraar als de patiënt informatie zoekt over eventuele mogelijkheden elders. Mochten uw patiënten wachten op inhaalzorg, dan kunt u hen verwijzen naar de website van ziekenhuis en kliniek of naar ZorgkaartNederland voor informatie over wachttijden en waar zij het snelst geholpen kunnen worden. Zij kunnen ook hun zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling, om te kijken of hun behandeling elders eerder geleverd kan worden.

DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2021

Wachttijden ziekenhuizen en klinieken nu te zien op Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland is nu op één pagina van alle ziekenhuizen en klinieken te vinden hoeveel dagen patiënten moeten wachten voordat zij aan de beurt zijn. Voor meer inzicht in wachttijden, vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan ziekenhuizen en klinieken hoe lang een patiënt moet wachten voor bepaalde onderzoeken of behandelingen.

Er is informatie over drie soorten wachttijden: bij poliklinieken, voor diagnostiek en voor behandelingen. Deze wachttijden zijn te vinden op de pagina zorgkaartnederland.nl/wachttijden. Patiënten die hulp nodig hebben bij het zoeken naar een zorgaanbieder waar zij snel terecht kunnen, kunnen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.

DONDERDAG 19 AUGUSTUS 2021

Bewijs van 1 vaccinatie na doorgemaakte covid

We hebben deze week verschillende vragen gekregen van huisartsen over hoe mensen kunnen aantonen dat ze vanwege een doorgemaakte covid maar 1 vaccinatie hebben gekregen. In de CoronaCheck-app verdwijnt de positieve coronatestuitslag namelijk na 180 dagen. Een positieve testuitslag wordt alleen gebruikt als herstelbewijs en is niet gekoppeld aan het genereren van een vaccinatiebewijs. De registratie van de vaccinatie staat daar dus los van.

Als u iemand heeft gevaccineerd en u heeft die persoon slechts 1 vaccinatie gegeven omdat deze persoon al covid had doorgemaakt, dan registreert u dit als een 1-uit-1-vaccinatie. Ook in het HKVI-webportaal waarmee u zelf vaccinatiebewijzen (in de vorm van QR-codes) kunt uitgeven, heeft u de mogelijkheid om aan te geven dat het om een 1-uit-1-vaccinatie gaat.

Let op: u bent als huisarts alléén betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die u zelf heeft gevaccineerd én die niet via CoronaCheck (eventueel met hulp van de overheid) zelf aan een vaccinatiebewijs kunnen komen.

Waar het gaat om vaccinaties door de GGD of bijvoorbeeld vaccinaties in het buitenland heeft u geen rol. Daar zijn resp. de GGD en de overheid verantwoordelijk voor.

Meer informatie voor huisartsen over de vaccinatiebewijzen vindt u op deze pagina.

Uitleg over het gebruik van het HKVI-portaal vindt u op de inlogpagina van het portaal.

Meer informatie voor patiënten over de vaccinatiebewijzen is te vinden op deze website van de Rijksoverheid.

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 2021

Declareren vaccinaties

Bijna 3000 praktijken hebben reeds hun declaratie ingediend bij SNPG voor de vaccinatiewerkzaamheden tijdens de eerste declaratieperiode (die liep tot 8 augustus). Heeft u nog niet gedeclareerd of nog nagekomen declaraties? De volgende periode waarin u kunt declareren bij SNPG loopt van 13 tot en met 30 september.

We zijn in overleg met VWS over de hoogte van de vergoedingen voor werkzaamheden die nog niet in de eerdere tarieven waren meegenomen. Zoals voor het selecteren en uitnodigen van kinderen met een griepprikindicatie en het vervaardigen van vaccinatiebewijzen voor mensen die niet in het RIVM-register staan.

Meer over de vergoedingen rondom de vaccinaties vindt u op deze LHV-factsheet.

LCI-Richtlijn met betrekking tot isolatie

Het RIVM meldt dat in de LCI-richtlijn COVID-19 een wijziging is opgenomen ten aanzien van personen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest met een Covid-19-besmetting. Bij deze patiënten is standaard 14 dagen isolatie geïndiceerd vanaf de eerste ziektedag.

In het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn ernstiger ziek en bij hen vindt mogelijk langer virusuitscheiding plaats dan bij niet-opgenomen patiënten, stelt LCI-RIVM. Daarom wordt bij opgenomen patiënten isolatie tot 14 dagen na de start van symptomen aangehouden, ook als zij binnen 14 dagen na de eerste ziektedag ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

Voor u als huisarts betekent dit dat als een patiënt binnen die 14 dagen weer wordt ontslagen uit het ziekenhuis en u een visite bij de patiënt gaat afleggen, u de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen moet dragen, tot er 14 dagen na de eerste ziektedag zijn verstreken.

Waarschijnlijk zijn het maar weinig mensen die na opname thuis nog in isolatie dienen te blijven of is die isolatieduur thuis nog maar kort: het duurt over het algemeen enkele dagen (ongeveer 3-7 dagen) na de start van symptomen voor mensen worden opgenomen en de gemiddelde opnameduur in Nederland is ruim 8 dagen.

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 2021

Zelftesten via apotheek voor mensen in zelfgekozen thuisisolatie

Op verzoek van cliëntenorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte heeft het ministerie van VWS besloten om gratis pakketten met zelftesten beschikbaar te stellen voor mensen met een kwetsbare gezondheid die in zelfgekozen thuisisolatie zitten en niet gevaccineerd kunnen worden. Het gaat om: 

 • Kinderen (0 – 12 jaar) met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden.
 • Personen (≥ 12 jaar) die op advies van hun behandelend arts niet gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege een specifieke, zeldzame ziekte of combinatie van ziekten of na een recente behandeling.

De zelftesten zijn zonder recept verkrijgbaar via de eigen apotheek. U hoeft als huisarts dus niets voor te schrijven en hier géén verklaring voor af te geven. De apotheek checkt zelf of de betreffende persoon aan de voorwaarden voldoet. De KNMP heeft haar leden hierover geïnformeerd. Er is per persoon één pakket van 25 stuks per maand beschikbaar. Deze regeling is eind juli 2021 ingegaan. Meer informatie op rijksoverheid.nl

Vaccinatiebewijzen

Krijgt u nog steeds vragen van patiënten over vaccinatiebewijzen? Bekijk dan onze informatie over de vaccinatiebewijzen en QR-codes, over waar uw patiënten terecht kunnen voor een bewijs en welke rol u als huisarts hierin kunt spelen.  

Coronablog archief

Bekijk ook het archief van ons coronablog van maart 2020 tot en met juli 2021.

Nieuws

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek. LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld: ‘Ruim de helft van de huisartsen heeft minder energie en er zijn nauwelijks mogelijkheden om te herstellen. We moeten deze negatieve spiraal doorbreken, als we de huisartsenzorg toegankelijk willen houden’.

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.