Spring naar content

Rol huisartsen bij testen na 1 juni – informatie op een rij

Rol huisartsen bij testen na 1 juni – informatie op een rij

28 mei 2020

Per 1 juni wordt het landelijk testbeleid dat iedereen met vermoeden van COVID-19 zich kan laten testen, via de teststraten van de GGD. De GGD voert vervolgens het bron- en contactonderzoek uit. Huisartsen testen alleen patiënten met ernstige coronaverdachte klachten en patiënten uit risicogroepen, als deze zich melden bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Wij zetten het nieuwe testbeleid na 1 juni op een rij.

Beleid en bekostiging afbeelding

Het landelijk testbeleid wordt per 1 juni verruimd: iedereen (volwassenen en kinderen) met vermoeden van COVID-19 kan zich laten testen, via de teststraten van de GGD. De rol van huisartsen in het testen blijft zoals wij in april met de landelijke koepel van GGD’en en het ministerie van VWS hebben afgesproken.  Huisartsen testen alleen patiënten met ernstige coronaverdachte klachten en patiënten uit risicogroepen, wanneer deze zich melden bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost en de huisarts op basis van de triage besluit dat het nodig is hen te zien en onderzoeken.

Hoe verloopt het testen vanaf 1 juni?

Iedereen met het vermoeden van COVID-19 kan zich laten testen vanaf 1 juni. Hierbij geldt:

 • Bij lichte klachten (zoals neusverkoudheid en/of hoest en/of lichte koorts (tot 38°C):
  patiënten maken zelf een afspraak door te bellen met het speciale 0900-nummer (dit wordt nog bekend gemaakt), blijven binnen en ook na de afname van de test blijven zij binnen tot zij de uitslag hebben.
  • Bij een negatieve testuitslag, ontvangen zij hierover binnen 24 uur bericht van de GGD.
  • Bij een positieve testuitslag belt de GGD binnen 24 uur, over welke maatregelen er gelden voor patiënt en huisgenoten (zoals 2 weken thuisquarantaine). De GGD start gelijk een bron –en contactonderzoek. De LHV dringt erop aan dat als de patiënt bij de GGD getest wordt, de GGD de huisarts informeert over de uitslag. Wij hopen u hierover binnenkort een concrete afspraak te kunnen melden.
 • Bij ernstige klachten:
  patiënten nemen direct contact op met huisarts of de huisartsenpost. In overleg met de patiënt bepaalt u als huisarts waar deze getest kan worden, en wat er eventueel verder nodig is qua behandeling. Test u de patiënt, dan meldt u een positieve testuitslag bij de GGD, zoals gebruikelijk bij een infectieziekte A. De LHV dringt erop aan dat als de patiënt bij de GGD getest wordt, de GGD de huisarts informeert over de uitslag. Wij hopen u hierover binnenkort een concrete afspraak te kunnen melden.
 • Bij patiënten met klachten die tot een risicogroep (ouder dan 70 jaar, zeer veel overgewicht en/of een onderliggende aandoening) behoren:
  patiënten nemen altijd eerst contact op met hun huisarts of behandelend arts. Meldt de patiënt zich bij de huisartsenpraktijk of -post, dan wordt deze daar getest wanneer dit noodzakelijk is om het medisch behandelbeleid voor deze individuele patiënt te kunnen bepalen. U meldt een positieve testuitslag bij de GGD, zoals gebruikelijk bij een infectieziekte A.

Afname van testen door de huisarts

Voor de afname van testen door de huisarts is het van belang dat deze samenwerkt met een laboratorium voor de analyse, waarbij met de GGD is geregeld dat de kosten voor de test ten laste komen van het daarvoor beschikbare budget van de overheid. Hier vindt u de lijst met laboratoria waarvan testen worden vergoed. De test is daarmee gratis voor de patiënt. Op 22 juni is een nieuwe Leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal gepubliceerd. 

PCR- en serologische testen

NHG en RIVM hebben het advies ‘Moleculaire diagnostiek naar COVID-19 in de huisartsenpraktijk’ geformuleerd, met aanbevelingen over o.a. wanneer u als huisarts PCR-diagnostiek inzet en in welke fase van het virus.
Het NHG heeft serologische testen geëvalueerd en geeft informatie over welke tests goed zijn. Deze testen kunnen worden aangevraagd via een laboratorium en informatie geven over of iemand COVID-19 heeft doorgemaakt.

Bron- en contactonderzoek

Bron- en contactonderzoek kan pas starten als er een melding van een positieve test is gedaan. Het RIVM publiceerde een protocol Bron- en Contactonderzoek.

Webinar

Volgt u ook het webinar over het nieuwe testbeleid op woensdag 3 juni.

Nieuws

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het coronavirus (COVID-19).

Pas een kleine twee weken aan het werk voor de LHV en in de gesprekken met huisartsen tekent zich al een rode draad af. Voorzitter Mirjam van ’t Veld hoort en ziet de toenemende druk op de huisartsenpraktijk: “De vele, vele telefoontjes, inhaalzorg, het niet rond krijgen van de personele bezetting in de zomer. En niet te vergeten, de tweede vaccinatieronde die ook volop bezig is. Veel huisartsen en de medewerkers zitten echt aan hun taks, dat is duidelijk.”

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.