Spring naar content

Afdeling De Gelderse Rivieren 

Afdeling De Gelderse Rivieren vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Ontdek hier wat jouw afdeling voor je kan betekenen, wat jij voor de afdeling kan doen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

Afdeling De Gelderse Rivieren houdt zich bezig met de belangenbehartiging voor alle huisartsen binnen het afdelingsgebied.

Afdeling De Gelderse Rivieren bestaat uit 3 werkgebieden:

 • Arnhem en omgeving
 • Gelderse Vallei
 • Gelders Rivierenland

Afdeling De Gelderse Rivieren op HAweb

Wil je weten wat er speelt in Afdeling De Gelderse Rivieren, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van De Gelderse Rivieren).

De ambassadeurs van de afdeling De Gelderse Rivieren

Hanneke van der Veer

 • Voorzitter
 • Afgevaardigde ledenvergadering met wisselend een andere ambassadeur
 • Contactpersoon Onze Huisartsen (samen met Isabel van Hovell-Ullmann)
 • Contactpersoon OTH Menzis
 • Aantrekkelijk maken praktijkhouderschap (samen met Isabel van Hovell-Ullmann)
 • Bekostiging op korte en lange termijn (samen met Martijn Sonnenberg)
 • Een huisartsengeluid, inclusief contacten WAGRO

Isabel van Hövel-Ullmann

 • Contactpersoon Onze Huisartsen (samen met Hanneke van der Veer)
 • Aantrekkelijk maken praktijkhouderschap (samen met Hanneke van der Veer)
 • Capaciteit o.a. praktijkhuisvesting, de organisaties en het team in de huisartsenpraktijk, tekort op de arbeidsmarkt
 • Communicatie (intern/extern)
 • Positionering afdeling en ambassadeurs

Martijn Sonnenberg

 • Contactpersoon Huisartsen Gelderse Vallei
 • Administratieve lasten verlichting
 • Bekostiging lange en korte termijn (samen met Hanneke van der Veer)
 • Digitalisering
 • Spoedzorg in de ANW, ROAZ

Linda Schoots-Verkleij

 • Contactpersoon Coöperatieve Huisartsenvereniging Gelders Rivierenland
 • Aanspreekpunt Financiën Afdeling De Gelderse Rivieren
 • GGZ
 • Meer tijd voor de patiënt
 • Samenwerking met partners, zorg en welzijnsveld (sociaal domein)

De andere leden van het team zijn:

Jorg Arends – beleidsmedewerker

 • Administratieve lastenverlichting
 • Algemene ontwikkelingen in de zorg en datagebruik
 • Contractering en bekostiging (Landelijk en regionaal, lange en korte termijn)
 • Eén verenigd huisartsengeluid
 • Hechte huisartsenzorg, samenwerking en organisatie in de regio
 • Innovatie
 • Meer tijd voor de patiënt
 • Positionering afdelingen en ambassadeurs
 • Samenwerking met partners zorg- en welzijnsveld
 • Tekorten op de arbeidsmarkt
 • Zorgverzekeraars (Menzis, Salland en Zilveren Kruis)

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Cora ten Tusscher – beleidsmedewerker

 • Huisartsentekort en arbeidsmarkt
 • GHOR/ROAZ
 • Jaarplan afdelingen
 • Kwaliteit; WDH-platform, kwaliteitscommissie, nascholing EKC, PAM
 • Mentorprogramma
 • Ondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk
 • Ouderenzorg
 • Regionale samenwerking en belangenbehartiging
 • Spoedzorg en ANW
 • Vooruitkijken en vernieuwen: hoe wil de huisarts dokteren
 • Krachtenbundeling, belangenbehartiging en imago

Werkdagen: maandagochtend, dinsdag t/m donderdag, vrijdagochtend

Anita Rozema – secretaresse

 • Ondersteuning ambassadeurs, vergaderingen etc.
 • PR en communicatie: nieuwsbrief, content website en HAweb
 • Niet gevestigde huisartsen
 • Vragen over lidmaatschap, wisselen van afdeling
 • Financiële zaken

We willen iedereen die een projectidee heeft ingediend, hartelijk bedanken. Graag moedigen we iedereen aan hun innovaties in de praktijk

De enquête zomerwaarneming is in totaal door 199 huisartsen (waarvan 151 praktijkhouders) ingevuld, dank voor jullie reacties! Graag nemen we

Op 4 juni hebben we als ambassadeurs van onze afdeling deelgenomen aan de ledenvergadering. Hier stond weer een breed palet

Contact