Spring naar content

Nieuws Afdeling De Gelderse Rivieren

Op deze pagina vind je al het nieuws van Afdeling De Gelderse Rivieren.

We willen iedereen die een projectidee heeft ingediend, hartelijk bedanken. Graag moedigen we iedereen aan hun innovaties in de praktijk

De enquête zomerwaarneming is in totaal door 199 huisartsen (waarvan 151 praktijkhouders) ingevuld, dank voor jullie reacties! Graag nemen we

Op 4 juni hebben we als ambassadeurs van onze afdeling deelgenomen aan de ledenvergadering. Hier stond weer een breed palet

Tijdens landelijke ledenvergadering van dinsdag 4 juni bleek dat onderzoek laat zien dat het belangrijkste motief voor het LHV-lidmaatschap de

Wellicht in de herhaling maar zolang nog niet iedereen hiermee beken is, blijven we het agenderen! De afspraken op een

Graag zouden we enkele minuten tijd willen vragen voor het beantwoorden van een paar vragen over de zomervakantiewaarneming. Deze heb

Op dinsdag 4 juni a.s. zijn Isabel van Hövell en Hanneke van der Veer namens ons afdelingsteam aanwezig bij de

Wij merken dat er bij jullie grote zorgen zijn over de effecten van de door Menzis aangekondigde veranderingen in het

Menzis heeft haar zorginkoopbeleid 2025 gepubliceerd en dat bevat een aantal substantiële wijzigingen. Van velen van jullie hoorden wij al

Op 22 april hebben we als overlegteam Hechte Huisartsenzorg een stevig maar constructief overleg gehad met de Menzis delegatie over

We herhalen dit voorjaar de goed beoordeelde afdelingsavond “Geef je samenwerking een boost! in Rhenen. Dit is wacht dichter bij

Heb je zelf een concreet idee dat de huisartsenzorg in onze afdeling vooruit zou helpen? Dien dat dan in bij

Dat we weinig op hebben met soorten die hier niet thuishoren blijkt uit het feit dat het paarse krokodillen nieuws

De belangrijkste onderwerpen van de landelijke ledenvergadering waren gericht op de toekomst van de huisartsenzorg. Naast de bekostiging en het

Na deze druilerige winter en de eerste lenteachtige dagen verlangen we allemaal (?) naar de zomer. Van diverse collega’s horen

Contact

Als jullie ambassadeurs zijn we erg geholpen met jullie vragen, observaties en opmerkingen. Schoom niet ons te benaderen. We gaan

De afdeling De Gelderse Rivieren organiseert op 16 april a.s. de training “Van huisarts naar bestuurder”. Overweeg je bestuurder te

De afdeling De Gelderse Rivieren stelt vanuit de reserves in totaal maximaal 20.000 euro beschikbaar voor één of meerder projecten

Een inspirerende voorjaarsavond over toekomstbestendig samenwerken:Ga voor een stevige basis en schrijf je in voor deze (gratis) avond en neem

Graag blikken we met jullie terug op de landelijke ledenvergadering van 30 januari.

Per 1 januari 2024 zijn alle herregistratie-eisen voor Erkend Kwaliteits Consulenten (EKC) bij het CHBB vervallen. Dit betekent dat bij

De afdeling De Gelderse Rivieren stelt vanuit de reserves in totaal maximaal 20.000 euro beschikbaar voor één of meerder projecten

Een veel voorkomende administratieve last is het verzoek van een patiënt om te herverwijzen naar een andere instelling (ziekenhuis of

Na een uitgebreide toelichting kon de ledenvergadering op 28 november unaniem instemmen met het onderhandelingsresultaat voor de CAO Huisartsenzorg. De

Paarse krokodillen zijn voor veel huisartsen een terugkerende ergernis. De paarse krokodil is een invasieve exoot in de zorg, die

Hoe verleen je samen huisartsenzorg vanuit een praktijk? Welke juridische vormen van samenwerking zijn er? Wat is belangrijk bij het

Veel huisartsen ervaren problemen met praktijkhuisvesting. Voor dit urgente thema dringt de LHV aan op oplossingen. Samen met diverse landelijke

Namens het afdelingsteam Dwensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2024

Het LHV-Bureau Oost-Nederland is de week tussen kerst en oud en nieuw beperkt bereikbaar. Het kan voorkomen dat een collega

Lees hier het prioriteitenplan 2023-2024 Nieuws

Een inspirerende najaarsavond over toekomstbestendig samenwerken: Ga voor een stevige basis en schrijf je in voor deze (gratis) avond en

Graag blikken we terug op de landelijke ledenvergadering van afgelopen dinsdag 26 september en nemen we jullie mee langs de

Paarse krokodillen zijn voor veel huisartsen een terugkerende ergernis. De paarse krokodil is een invasieve exoot in de zorg, die

Als ambassadeurs zijn we regelmatig met collega’s in contact om te horen wat er speelt en wat jullie bezig houdt.

Tijdens de landelijke ledenvergadering op 30 mei jl. werden meerdere belangrijke onderwerpen besproken. De ambassadeurs van de afdeling praatte en

Wij behartigen als ambassadeurs van LHV-afdeling De Gelderse Rivieren/Gelre IJssel de belangen van alle huisartsen binnen de afdeling. Dat kunnen