Spring naar content

Afdeling Friesland / Friese Huisartsen Vereniging

De afdeling Friesland en de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) maken zich in de regio gezamenlijk sterk voor de thema’s die landelijk prioriteit krijgen, maar ook voor thema’s die juist regionaal aandacht vragen. De afdeling zorgt daarbij voor een zorgvuldige afstemming tussen landelijk beleid en regionale behoeften. Om deze reden zijn de ambassadeurs van de afdeling Friesland onderdeel van het bestuur van de FHV. Tezamen behartigen zij de belangen van de huisartsen in Friesland.

Nieuw in onze regio? 
Ben je nieuw in onze regio, bijvoorbeeld omdat je verhuisd bent of omdat je een nieuw lid bent van de LHV? Welkom! Op deze webpagina stellen de bestuurders en ambassadeurs zich aan je voor en helpen je graag om je weg te vinden binnen onze regio. 

Ons gebied bestaat uit de volgende vijf regio’s:

 • Noordoost (Dokkum e.o.)
 • Noordwest (Leeuwarden e.o.)
 • Zuidwest (Sneek e.o.)
 • Zuid (Heerenveen e.o.)
 • Zuidoost (Drachten e.o.)

Lidmaatschap Friese Huisartsen Vereniging/Landelijke Huisartsen Vereniging
Om lid te kunnen worden van de Friese Huisartsen Vereniging is als voorwaarde gesteld dat alleen leden van de LHV lid kunnen zijn van de Friese Huisartsen Vereniging. Meer informatie over het lidmaatschap, de voorwaarden en de contributie van de FHV tref je hier aan. Als lid van de Friese Huisartsen Vereniging krijg je tevens automatisch toegang tot de HAweb-groep Afdeling Friesland/Friese Huisartsen Vereniging.  

Ja, ik word lid!
Via onderstaande button word je lid van de LHV. Nadat je het formulier hebt ingevuld, zal onze ledenadministratie je een mailtje sturen met de vraag of je naast het lidmaatschap van de LHV óók lid wil worden van de Friese Huisartsen Vereniging. Zo profiteer je volledig van alles wat de LHV én de FHV jou te bieden heeft. Ben je al lid van de LHV, maar ben je naar deze regio verhuisd, dan kun je via ledenadministratie@lhv.nl je wijziging doorgeven.

Afdeling Friesland op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Friesland, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Friesland).

Jouw ambassadeurs / bestuursleden

Dit zijn LHV-ambassadeurs van de afdeling Friesland en de bestuursleden van de FHV.

Mirjan Talsma

Mijn portefeuilles

 • LHV-ambassadeur Friesland
 • Voorzitter Friese Huisartsen Vereniging
 • Afdelingsbegroting en ambassadeur met financieel mandaat
 • Acute zorg (ANW/ROAZ/HaROP)
 • Digitalisering
 • Kwaliteit en deskundigheidsbevordering
 • Contractering (overleg zorgverzekeraar en regionale inkoop – O&I)
 • Contact regio Zuidoost Friesland (Drachten e.o.)

Over mij
Ik heb nu 18 jaar ervaring als huisarts. Eerst 5 jaar als hidha en daarna als praktijkhouder. Daarnaast zit ik nu 4 jaar in het FHV-bestuur en hiervoor in de OHF. In al die jaren zijn er al vele veranderingen geweest en zullen er ook nog vele komen. Als bestuurder heb je een grote rol in die veranderingen; je mag meedenken, mee besluiten maar je mag ook je achterban hierin meenemen en samen met je collega’s bedenken wat het beste is voor de Friese huisarts. We hebben met onze RHO, regiocommissies en hagro een mooi systeem waarbij we informatie kunnen brengen en ophalen. Deze informatie brengen we naar de LHV zodat er aandacht is voor de problematiek die in Friesland speelt. Op deze manier kunnen we de huisartsenzorg ontwikkelen en toekomstbestendig maken in onze provincie

Zijn er problemen of werkt iets heel goed in de subregio? dan horen we het graag als FHV bestuur. Zo komen we met zijn allen verder en hoeven we niet allemaal het wiel uit te vinden.

Elzelyne Balkema

Mijn portefeuilles

 • LHV ambassadeur Friesland
 • Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging (medevoorzitter)
 • Continuïteit Huisartsenzorg, Arbeidsmarkt & huisvesting
 • Afgevaardigde Landelijke Ledenvergadering
 • Contactpersoon Regio Zuidwest (Sneek e.o.)
 • Bestuurslid Wagro Friesland

Over mij

Ard Nijhuis

Mijn portefeuilles

 • LHV-ambassadeur Friesland
 • Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging (algemeen lid)
 • Continuïteit Huisartsenzorg, Arbeidsmarkt & huisvesting
 • Digitalisering
 • Samenwerking 1e – 2e lijn
 • Overleg met zorgverzekeraar en contractering landelijke tafel
 • Fries Fonds Achterstandswijken
 • Contactpersoon regio’s Noordwest (Leeuwarden e.o.) en Noordoost (Dokkum e.o.)
 • Contactpersoon Apotheekhoudende huisartsen
 • Plaatsvervangend afgevaardigde Landelijke Ledenvergadering

Over mij
Zeven jaar geleden hebben mijn vrouw en ik de apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Hallum overgenomen. Sinds 2 jaar ben ik bestuurslid in de Cooperatie Leeuwarden en Omstreken (Coleo) en werd ik gevraagd om in het FHV bestuur te gaan.

Hier heb ik vorig jaar gehoor aan gegeven omdat het ook erg belangrijk is om de stem van de apotheekhoudende huisarts in Friesland te laten horen binnen de FHV. Door de nieuwe structuur van regiocommissies denk ik dat de mening en de binding met de individuele huisarts en de FHV/LHV sterker wordt en hebben we met onze RHO Dokterszorg een goede partij om ons als huisarts te ondersteunen. De komende jaren komen er vele uitdagingen op ons af en hier wil ik me graag voor inzetten. Zodat ons mooie vak van huisarts een goede toekomst tegemoet ziet.

Igor Monzón

Mijn portefeuilles

 • LHV-ambassadeur Friesland
 • Bestuurslid Friese Huisartsenvereniging (algemeen lid)
 • Samenwerking 1e – 2e lijn
 • Acute zorg (ANW)
 • Kwaliteitsbeleid
 • Plaatsvervangend afgevaardigde Landelijke Ledenvergadering
 • Contactpersoon regio Noordwest (Leeuwarden e.o.)

Over mij
Ik ben op Aruba opgegroeid en in 1985 naar Nederland gekomen om te studeren. In augustus 1998 heb ik mij gevestigd als huisarts te Leeuwarden. Per 8 juni 2017 ben ik tevens Kaderarts Bewegingsapparaat en sinds 2019 zie ik ook 1 dag in de week patiënten voor andere praktijken (vooral met problemen van schouders, enkels en voeten). Tijdens de organisatie van de actieweek in 2022 merkte ik dat de LHV rijp was voor een nieuwe koers en ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren. Ik ben altijd erg betrokken geweest bij de organisatie van ANW-zorg (ben één van de oprichters van de Dokterswacht), onderwijs geven is een passie van me en verder houd ik mij graag bezig met praktijkmanagement.

Willem Jan Groeneveld

 • Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging (penningmeester)
 • Acute Zorg (ROAZ/HaROP)
 • Ouderenzorg
 • Sociaal Domein
 • GGZ
 • Contactpersoon regio Zuid (Heerenveen e.o.)
 • Bestuurlijk overleg ROS Friesland
 • Bestuurslid Wagro Friesland

Over mij
Na de huisartsopleiding in Nijmegen ben ik sinds 2010 in Friesland gaan wonen en werken. Na 10 jaar mede-praktijkhouder te zijn geweest van een duo-praktijk, ben ik sinds 2020 weer als zzp-er aan het werk, meest op een vaste praktijk. Na de werkgroep ANW belasting, waar ik als waarnemer en lid van de WAGRO bij betrokken was, ben ik gestart in het bestuur van de FHV.

Als zoon van een huisarts, die in de jaren 80 lid was van het Dagelijks Bestuur van de LHV, weet ik dat ons vak eigenlijk nooit vrij is geweest van reuring. De aankomende jaren zullen wat dat betreft ook vol zijn van veranderingen en uitdagingen. Ik wil mij graag inzetten om ons vak binnen de zorg te vertegenwoordigen en te versterken.

Simone Mebus

 • Bestuurslid Friese Huisartsen Vereniging (algemeen lid)
 • Ouderenzorg
 • Sociaal Domein (gemeenten)
 • Bestuurlijk overleg ROS
 • GGZ