Spring naar content
Verkiezingen LHV-Ambassadeurs Afdelingen

Stel u kandidaat als ambassadeur

Afdeling Friesland vertegenwoordigt de belangen van de huisartsen in de regio bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg, contractering, samenwerking met andere professionals en regionale huisartsenorganisaties. De afdeling zoekt kandidaten voor de functie van ambassadeur. Afdeling Friesland is op zoek naar 4 nieuwe ambassadeurs.

Bijzonder aan de situatie in Friesland is dat de FHV niet zal fuseren met de landelijke LHV. Fuseren met de landelijke LHV, is alleen mogelijk als de activiteiten van een kring in lijn zijn met de doelstelling van de LHV. Het houden van aandelen in een RHO past niet binnen die doelstelling, FHV is 100% aandeelhouder van een RHO (Dokterszorg). De FHV wil de aandelen in de RHO niet overdragen aan een andere entiteit om daarna te fuseren met de LHV. Vandaar dat we hebben gekozen om de huidige werkwijze van FHV in de nieuwe verenigingsstructuur te handhaven en als vereniging te blijven bestaan.

Wat doet een ambassadeur?

Een ambassadeur vertegenwoordigt de LHV binnen een specifieke regio en is bekend bij – en zichtbaar voor – de leden in de regio. De ambassadeur zoekt samenwerking met RHO’s, regionale zorgaanbieders en stakeholders en maakt samenwerkingsafspraken namens de LHV op basis van de visie en strategie van de afdeling.

Wie zoeken we?

 • Een ambassadeur is lid van de LHV, werkzaam als huisarts in het werkgebied van de afdeling, kan vanuit de praktijk praten en is in staat om huisartsen van alle doelgroepen en leeftijden te vertegenwoordigen.
 • De ambassadeur heeft passie voor het huisartsenvak, plezier in besturen, organiseren en faciliteren.
 • Als ambassadeur weet u wat er speelt bij de huisartsen en wat zij verwachten van de afdeling.
 • Een ambassadeur heeft affiniteit met bestuurlijk werken, heeft leiderschapsvaardigheden en is doortastend en standvastig.
 • Een ambassadeur is beschikbaar voor gemiddeld 4 uur per week.

Profiel ambassadeursteam

Voor de afdeling Friesland zijn wij op zoek naar 4 ambassadeurs. Zij dienen te voldoen aan het hierboven beschreven ambassadeursprofiel. Naast het profiel waaraan elke ambassadeur moet voldoen, zijn er competenties die binnen het team van ambassadeurs verankerend moeten zijn, maar niet per se bij alle ambassadeurs in gelijke mate. Diversiteit in het team is belangrijk en er is bij voorkeur een regionale spreiding van ambassadeurs over het werkgebied van de afdeling.

De samenstelling dient naast de gevraagde competenties bij voorkeur recht te doen aan:

 • De diversiteit van de achterban, elke ambassadeur wordt geacht de belangen van de totale doelgroep te kunnen behartigen.
 • De diverse regio’s binnen de afdeling. Binnen het team van ambassadeurs is elke ambassadeur aanspreekpunt voor één of meerdere regio’s binnen de afdeling.
 • Verscheidenheid aan inhoudelijke expertise. Inhoudelijke portefeuilles worden belegd bij één of meerdere ambassadeurs, waarbij te denken valt aan: Arbeidsmarkt (inclusief opvolging huisartsen), Overlegteam Huisartsenzorg, Huisvesting, HaROP, ROAZ en andere binnen de afdeling relevante thema’s.

Verdere uitwerking en concretisering van de portefeuilles dient in de afdeling, met de ambassadeurs plaats te vinden. Uiteraard kunnen in de loop der tijd portefeuilles en prioriteiten veranderen.

Op de landelijke ledenvergadering vertegenwoordigen maximaal 2 ambassadeurs de afdeling, waarbij er 1 stemrecht heeft en de ander fungeert als toehoorder en sparringpartner.

We zijn op zoek naar kandidaten die:

 • als huisarts werkzaam zijn in het werkgebied van de FHV.
 • zich specifiek richten op het informeren, opiniëren en vertegenwoordigen van LHV leden in Friesland.
 • een “gewoon lidmaatschap” hebben bij de LHV. Aios en gepensioneerde (buitengewone) leden kunnen dus niet gekozen worden als ambassadeur.
 • goed op de hoogte zijn van wat er onder de doelgroep leeft.
 • de verbinding zoeken met de FHV, waarbij minimaal 2 ambassadeurs zitting nemen in het FHV bestuur (statutair vastgelegd).
 • de verbinding zoeken met de regionale huisartsenorganisatie Dokterszorg.
 • de verbinding zoeken binnen het team van de afdeling Friesland om gezamenlijk de huisartsen binnen deze afdeling te vertegenwoordigen.
 • de diversiteit van de achterban vertegenwoordigen.
 • bij voorkeur ervaring hebben met bestuurswerk, maar ook minder ervaren kandidaten zijn welkom in het team.

Gezien de aanstaande FHV bestuurswisseling vragen wij bij deze ambassadeursverkiezingen in het bijzonder kandidaten uit de regio noordoost Friesland en regio Heerenveen zich aan te melden.

Aanmeldformulier

Kandidaatstelling Ambassadeur Friesland

"*" geeft vereiste velden aan

Bent u op dit moment werkzaam als huisarts?*
Max. bestandsgrootte: 12 MB.
Bovenstaande informatie wordt gebruikt door de toetsingscommissie en is de basis van het profiel dat t.z.t. gedeeld gaat worden met de leden om zich een beeld te vormen van de kandidaten en te komen tot een stem voor een kandidaat.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Vragen?

Heeft u vragen over de functie of de procedure? Stel uw vraag aan het LHV-afdelingsbureau: mail naar noord-nederland@lhv.nl of bel 085 – 048 01 01.