Spring naar content

Afdeling Gelre-IJssel

Afdeling Gelre-IJssel vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Ontdek hier wat jouw afdeling voor je kan betekenen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

De Afdeling Gelre-IJssel houdt zich bezig met de belangen voor alle huisartsen binnen het afdelingsgebied.

De Afdeling Gelre-IJssel bestaat uit 6 werkgebieden:

 • Apeldoorn e.o.
 • Deventer e.o.
 • Noordwest Veluwe en Zeewolde
 • Oost-Achterhoek
 • Zutphen
 • Oude IJssel

Afdeling Gelre-IJssel op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Gelre-IJssel, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Gelre-IJssel).

Ambassadeurs van het afdelingsteam Gelre-IJssel

Maaike Bloemendal

 • Contactpersoon Huisartsen Coöperatie Deventer en omstreken, Huisartsen uit de regio Deventer en omstreken
 • Administratieve lastenverlichting (Ingrid Roessingh is eerste contactpersoon)
 • Bekostiging op lange- en korte termijn, met name ENO
 • DBA/ZZP (Cor Roubos is eerste contactpersoon)
 • Administratieve lastenverlichting (Ingrid Roessingh is eerste contactpersoon)
 • Gezamenlijke portefeuilles:
  • Organisatie van de huisartsenpraktijk, o.a. huisvesting, digitalisering en de organisatie en het team in de huisartsenpraktijk
  • Vereniging van en voor alle huisartsen
   • Positionering afdelingen en ambassadeurs
   • Eén verenigd huisartsengeluid (incl. waarnemers)

Manuel Gerritzen

 • Contactpersoon HOOG, Huisartsen uit de regio Oost-Achterhoek
 • Contactpersoon Huisartsen uit de regio Oude IJssel
 • Spoedzorg in de ANW, Acute Zorg Euregio
 • Bekostiging lange- en korte termijn, met name Menzis
 • Gezamenlijke portefeuilles:
  • Organisatie van de huisartsenpraktijk, o.a. huisvesting, digitalisering en de organisatie en het team in de huisartsenpraktijk
  • Vereniging van en voor alle huisartsen
   • Positionering afdelingen en ambassadeurs
   • Eén verenigd huisartsengeluid (incl. waarnemers)

Ingrid Roessingh-Spruijt

 • Contactpersoon HOOG, Huisartsen uit de regio Zutphen
 • Administratieve lastenverlichting (Maaike Bloemendal is 2e contactpersoon)
 • GGZ
 • Gezamenlijke portefeuilles:
  • Organisatie van de huisartsenpraktijk, o.a. huisvesting, digitalisering en de organisatie en het team in de huisartsenpraktijk
  • Vereniging van en voor alle huisartsen
   • Positionering afdelingen en ambassadeurs
   • Eén verenigd huisartsengeluid (incl. waarnemers)

Cor Roubos

 • Contactpersoon Medicamus, Huisartsen uit de regio Noordwest Veluwe en Zeewolde
 • DBA/ZZP (Maaike Bloemendal is 2e contactpersoon)
 • Netwerk Acute Zorg Regio Zwolle (Maaike Bloemendal is 2e contactpersoon)
 • Gezamenlijke portefeuilles:
  • Organisatie van de huisartsenpraktijk, o.a. huisvesting, digitalisering en de organisatie en het team in de huisartsenpraktijk
  • Vereniging van en voor alle huisartsen
   • Positionering afdelingen en ambassadeurs
   • Eén verenigd huisartsengeluid (incl. waarnemers)

Joost Siegelaar

 • Voorzitter
 • Aanspreekpunt Financiën Afdeling Gelre-IJssel
 • Afgevaardigde naar de LHV-Ledenvergadering met wisselend een andere ambassadeur
 • Communicatie (intern/extern)
 • Tekorten op de arbeidsmarkt
 • Gezamenlijke portefeuilles
  • Organisatie van de huisartsenpraktijk, o.a. huisvesting, digitalisering en de organisatie en het team in de huisartsenpraktijk
  • Vereniging van en voor alle huisartsen
   • Positionering afdelingen en ambassadeurs
   • Eén verenigd huisartsengeluid (incl. waarnemers)

Gijs Smit

 • Bekostiging lange- en korte termijn, met name Zilveren Kruis
 • Meer tijd voor de patiënt
 • Gezamenlijke portefeuilles
  • Organisatie van de huisartsenpraktijk, o.a. huisvesting, digitalisering en de organisatie en het team in de huisartsenpraktijk
  • Vereniging van en voor alle huisartsen
   • Positionering afdelingen en ambassadeurs
   • Eén verenigd huisartsengeluid (incl. waarnemers)

De andere leden van het team zijn:

Jorg Arends – beleidsmedewerker

 • Administratieve lastenverlichting
 • Algemene ontwikkelingen in de zorg en datagebruik
 • Contractering en bekostiging (Landelijk en regionaal, lange en korte termijn)
 • Eén verenigd huisartsengeluid
 • Hechte huisartsenzorg, samenwerking en organisatie in de regio
 • Innovatie
 • Meer tijd voor de patiënt
 • Positionering afdelingen en ambassadeurs
 • Samenwerking met partners zorg- en welzijnsveld
 • Tekorten op de arbeidsmarkt
 • Zorgverzekeraars (Menzis, Salland en Zilveren Kruis)

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

Cora ten Tusscher – beleidsmedewerker

 • Huisartsentekort en arbeidsmarkt
 • GHOR/ROAZ
 • Jaarplan afdelingen
 • Kwaliteit: WDH-platform, kwaliteitscommissie, nascholing EKC, PAM
 • Mentorprogramma
 • Ondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk
 • Ouderenzorg
 • Regionale samenwerking en belangenbehartiging
 • Spoedzorg en ANW
 • Vooruitkijken en vernieuwen; hoe wil de huisarts dokteren
 • krachtenbundeling, belangenbehartiging en imago

Werkdagen: maandagochtend, dinsdag t/m donderdag, vrijdagochtend

Anita Rozema – secretaresse

 • Ondersteuning ambassadeurs, vergaderingen etc.
 • PR en communicatie: nieuwsbrief, content website en HAweb
 • Wagro De Gelderse Rivieren
 • Vragen over lidmaatschap, wisselen van afdeling
 • Financiële zaken

Afdelingsnieuws

In 2024 zal valpreventie worden uitgerold in Nederland. We zien nu al dat gemeenten veel geld hiervoor krijgen, in het

Tijdens de landelijke ledenvergadering op 30 mei jl. werden meerdere belangrijke onderwerpen besproken. De ambassadeurs van de afdeling praatten en

We behartigen als ambassadeurs van LHV-afdeling Gelre-IJssel de belangen van alle huisartsen binnen de afdeling. Dat kunnen we niet zonder

Bekijk al het nieuws van Gelre-IJssel

Contact

Heb je een vraag over regio-specifieke zaken? Neem contact op met het regiobureau van LHV-afdeling De Gelderse Rivieren. Mail naar degelderserivieren@lhv.nl of bel ons: 085 – 04 80 120

Heb je een vraag over je lidmaatschap? Ga naar Mijn LHV of neem contact op met de ledenadministratie

Voor al je overige vragen, bel 085 – 04 80 000