Spring naar content
Verkiezingen LHV-Ambassadeurs Afdelingen

Kies uw ambassadeur

De afdeling Gelre-IJssel vertegenwoordigt de belangen van de huisartsen in de regio bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg, contractering, samenwerking met andere professionals en regionale huisartsenorganisaties. Afdeling Gelre-IJssel zoekt ambassadeurs. Hieronder stellen de 6 kandidaten zich aan u voor.

Wat doet een ambassadeur?

Een ambassadeur vertegenwoordigt de LHV binnen een specifieke regio en is bekend bij – en zichtbaar voor – de leden in de regio. De ambassadeur zoekt samenwerking met RHO’s, regionale zorgaanbieders en stakeholders en maakt samenwerkingsafspraken namens de LHV op basis van de visie en strategie van de afdeling.

  • Een ambassadeur is lid van de LHV, werkzaam als huisarts in de regio van de afdeling, kan vanuit de praktijk praten en is in staat om huisartsen van alle doelgroepen en leeftijden te vertegenwoordigen.
  • De ambassadeur heeft passie voor het huisartsenvak, plezier in besturen, organiseren en faciliteren.
  • Als ambassadeur weet u wat er speelt bij de huisartsen en wat zij verwachten van de afdeling.
  • Een ambassadeur heeft affiniteit met bestuurlijk werken, heeft leiderschapsvaardigheden en is doortastend en standvastig.

Stemprocedure

Stemgerechtigde leden krijgen op basis van de ledenlijst in de LHV-basisadministratie een online stembiljet toegestuurd met een unieke code waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen.

De leden van afdeling Gelre-IJssel kunnen vanaf 5 december tot en met 19 december hun stem uitbrengen. Stemgerechtigde leden krijgen in die periode een aantal geautomatiseerde herinneringen om te gaan stemmen.

Als voor één vacature één kandidaat zich heeft gemeld, dan kunt u via uw stem op deze kandidaat uw instemming geven. Als er voor één vacature meerdere kandidaten zich hebben gemeld, dan wordt de kandidaat met het hoogste aantal stemmen verkozen voor die specifieke vacature. Stemgerechtigde leden mogen evenveel stemmen uitbrengen als dat er vacatures voor de regio zijn.

Na het afsluiten van de stemperiode worden de stemmen geteld. Vervolgens worden de kandidaten op de hoogte gebracht. Via een mailing worden alle leden van de afdeling vervolgens op de hoogte gebracht over de stemuitslag. Vanaf dat moment wordt de afdeling statutair vertegenwoordigd door de door de leden gekozen ambassadeurs.