Spring naar content

Kies je ambassadeur

LHV-afdeling Twente vertegenwoordigt de belangen van de huisartsen in de regio bij ontwikkelingen in de gezondheidszorg, contractering, samenwerking met andere professionals en regionale huisartsenorganisaties. Afdeling Twente zocht een ambassadeur. Hieronder stelt de kandidaat zich aan je voor.

Wat doet een ambassadeur?

Een ambassadeur vertegenwoordigt de LHV binnen een specifieke regio en is bekend bij – en zichtbaar voor – de leden in de regio. De ambassadeur zoekt samenwerking met RHO’s, regionale zorgaanbieders en stakeholders en maakt samenwerkingsafspraken namens de LHV op basis van de visie en strategie van de afdeling. Een ambassadeur:

  • Is lid van de LHV, werkzaam als huisarts in het werkgebied van de afdeling, kan vanuit de praktijk praten en is in staat om huisartsen van alle doelgroepen en leeftijden te vertegenwoordigen.  
  • Heeft passie voor het huisartsenvak. 
  • Heeft affiniteit met en plezier in besturen, organiseren en faciliteren.  
  • Heeft contact met (groepen uit) de achterban, weet wat er speelt bij de huisartsen en wat zij verwachten van de afdeling. 
  • Heeft affiniteit met bestuurlijk werken en is bereid om zich hierin bij te scholen en hierin te investeren.  

Stemprocedure: geen stemming maar steun

Volgens het afdelingsreglement hoeft er geen formele stemming plaats te vinden omdat het aantal kandidaten niet hoger is dan het aantal vacatures. Wel moet de kandidaat door tenminste één afdelingslid worden gesteund. Je betuigt jouw steun aan de kandidaat door in te stemmen met de toetreding van de betreffende kandidaat door de poll onderaan het nieuwsbericht over de verkiezingen in te vullen. De kandidaat wordt na het behalen van een steunbetuiging toegevoegd aan het ambassadeursteam, de verkiezingen zijn daarmee afgerond.

Je kunt tot 29 september 2023 je steun betuigen aan Lilian Roelink door de poll in te vullen.


Vragen?

Heb je vragen over de verkiezingen of de procedure? Stel jouw vraag aan het LHV-afdelingsbureau: mail naar twente@lhv.nl of bel 085 – 04 80 120.