Spring naar content

Coronablog maart 2020 tot en met juli 2021

Op deze pagina vindt u deel 1 (van 2) van ons coronablog. Deze loopt van het begin van de coronacrisis (maart 2020) tot het moment dat de COVID-vaccinaties grotendeels zijn afgerond (juli 2021).

DONDERDAG 29 JULI 2021

Declaraties van thuisvaccinaties met Pfizer door de huisarts

Sommige huisartsen hebben ook niet-mobiele patiënten onder de 60 jaar thuis gevaccineerd, via een constructie waarbij ze een Pfizer-vaccin ophalen bij een GGD-locatie. Dit omdat de voorkeursroute via Thuisvaccinatie.nl lang duurde. Hiervoor geldt hetzelfde tarief van €90,16. De declaratie hiervan verloopt ook via SNPG, maar dit blijkt via het declaratieportaal nog niet goed te kunnen verlopen. De SNPG gaat de applicatie aanpassen zodat directe declaratie van de Pfizer-thuisvaccinaties ook mogelijk is via hun portaal. Tot die tijd kunt u – als deze situatie voor u van toepassing is – een mail sturen naar covid19@snpg.nl waarin u aangeeft hoeveel Pfizer-thuisvaccinaties u heeft uitgevoerd bij uw patiënten, dan verwerkt SNPG deze in de applicatie. Of u kunt wachten op de aanpassing in het declaratieportaal.  

Loopt u tegen andere problemen aan met het declareren, bijvoorbeeld omdat er niet het juiste aantal patiënten-op-naam via de ION-koppeling verschijnt, neemt u dan ook contact op met SNPG via covid19@snpg.nl. SNPG zal dit dan samen met u proberen op te lossen.

Bekijk ook de LHV-factsheet Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties.

Vaccinatiebewijs bij buitenlandse vaccinaties geregeld

De overheid heeft aangekondigd dat ze een oplossing hebben gevonden voor de registratie van mensen die in het buitenland (buiten de EU) zijn gevaccineerd. Tot nu toe was er voor deze mensen geen manier om aan een bewijs van vaccinatie te komen dat geldig is in Nederland en in de Europese Unie. Soms vroegen mensen daarom of de huisarts voor hen een vaccinatiebewijs konden maken, maar dat kan niet, want huisartsen zijn alleen betrokken bij de vaccinatiebewijzen van mensen die ze zelf hebben gevaccineerd. De Rijksoverheid meldt nu dat de mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd aan een vaccinatiebewijs kunnen komen door een afspraak te maken via 030 – 8002899. Meer informatie is te vinden op deze pagina. Mensen die binnen de EU zijn gevaccineerd, kunnen via het land waarin ze zijn gevaccineerd aan een DCC/vaccinatiebewijs komen.

Mochten zich patiënten bij u melden voor wie deze situatie geldt, dan kunnen zij dus bij de Rijksoverheid terecht voor meer informatie en hulp.  

WOENSDAG 21 JULI 2021

Aandacht voor werkdruk in de huisartsenpraktijk

Nu de signalen nog sterker worden dat de drukte toeneemt, hebben we als LHV opnieuw aandacht gevraagd voor de enorme drukte in de huisartsenpraktijken en de problemen die dit met zich meebrengt voor huisartsen en hun team. Zeker nu de vakantieperiode ook is aangebroken, en bemensing op veel plekken ook lastig te organiseren blijkt. Onze zorgen hebben we in de overleggen met VWS aangekaart, en ook in de media blijven we aandacht vragen, o.a. bij Op1 met voorzitter Mirjam van ’t Veld en huisartsen Shakib Sana en Mieke Wolfs, in de Volkskrant, Druk op huisartsen neemt toe | BNR Nieuwsradio, op radio1 bij Nieuwsweekend. Een uitgebreider overzicht van waar de LHV aan het woord is gekomen vindt u via LHV in de media.

Overgebleven AstraZeneca-vaccins huisartsen

Nu in de komende weken de laatste tweede vaccinaties met AstraZeneca plaatsvinden bij de huisartsen, ontstaat er een beter beeld van hoeveel voorraad er nog over is van dit vaccin (bij de huisartsen in de koelkast en elders). Gezien de schaarste aan covid-19-vaccins in veel (armere) landen, zouden we het als LHV, als huisartsen, mooi vinden als vaccins die hier niet gebruikt worden een tweede bestemming zouden krijgen. Omdat de vaccins eigendom zijn van de overheid, hebben we aan de overheid gevraagd wat er mogelijk is. VWS en het RIVM melden vandaag dat het inzetten in het buitenland van bij huisartsen overgebleven vaccins niet mogelijk is. Het RIVM stuurt hierover een mailing naar huisartsenpraktijken en hoe zij dan wel moeten omgaan met de overgebleven vaccins.

LHV-voorzitter Mirjam van ’t Veld reageerde in o.a. het NOS Radio 1 journaal op dit nieuws. Ze vertelde dat het moeilijk te verteren is dat tienduizenden doses AstraZeneca-vaccin die nog bij huisartsen in de koelkast liggen, waarschijnlijk moeten worden vernietigd. Huisartsen zijn in het vaccinatieproces hard bezig geweest om verspilling te voorkomen, door zuinig te bestellen en de verkregen vaccins zorgvuldig in te zetten en zo spillage te voorkomen. We hadden gehoopt dat er een goede bestemming voor zou worden gevonden en dat we andere landen die ze broodnodig hebben, konden helpen. Maar de overheid stelt dat dit niet kan.

Reminder: deadline aanvragen zorgbonus is dinsdag 27 juli

Zoals we eerder hebben gemeld, heeft de overheid ook voor 2021 besloten een zorgbonus uit te keren. Ook medewerkers in de huisartsenpraktijk komen hiervoor in aanmerking. De bonus is bedoeld voor medewerkers die in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 naar uw beoordeling een uitzonderlijke prestatie hebben verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te blijven bieden.

De zorgbonus kan worden aangevraagd vanaf dinsdag 15 juni tot en met dinsdag 27 juli 18.00 uur. De overheid meldt dat de hoogte van het bonusbedrag medio oktober bekend wordt; de hoogte is afhankelijk van het aantal goedgekeurde aanvragen. Vanaf dat moment kunnen naar verwachting vervolgens de uitbetalingen plaatsvinden. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

DONDERDAG 15 JULI 2021

Declaratieportaal SNPG geopend

Vanaf vandaag, 15 juli, is eindelijk het declaratieportaal bij de SNPG geopend. Dat betekent dat huisartsen vanaf nu alle gezette vaccinaties kunnen declareren, plus de vergoeding voor extra werkzaamheden zoals we dat als LHV hebben afgesproken met VWS.

Lees de LHV factsheet ‘Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties’ voor meer informatie.

Heeft u kosten gemaakt voor een externe locatie voor het vaccineren? Het is de bedoeling dat de gemeente deze locatiekosten vergoedt. Komt u er met de gemeente niet uit? Neem dan contact op met het loket bij RIVM: dienstpostbusvaccinerenPDC19@minvws.nl. Ook hierover vindt u meer informatie in het factsheet. 

NHG mondneusmasker-adviezen voor patiënten en voor zorgverleners

Het NHG heeft haar adviezen over het dragen van mondneusmaskers in de huisartsenzorg aangepast. Het NHG adviseert te kijken naar de lokale/regionale prevalentie. Is die hoog, laat patiënten dan bij een bezoek aan de praktijk preventief een mondneusmasker dragen.

Daarnaast raadt het NHG aan dat huisartsen en andere zorgverleners in de huisartsenpraktijk ook bij patiënten zonder vermoeden van COVID-19 nog steeds preventief mondneusbescherming te gebruiken. Zeker wanneer u binnen anderhalve meter van de patiënt komt, maar mogelijk zelfs de hele werkdag. Kijk ook hierbij naar de lokale/regionale besmettingscijfers.

Lees de adviezen van het NHG hier.

Grote vooruitgang vaccinatieregistratiecijfers

We zijn de afgelopen weken met zijn allen (RIVM, ICT-leveranciers, zorgverleners) hard bezig geweest om verklaringen te vinden voor waarom er minder geregistreerde vaccinaties in het RIVM-register CIMS staan dan het RIVM verwacht.

We zijn er achter gekomen dat er veel oorzaken tegelijkertijd speelden die dit verschil tussen verwachting en daadwerkelijke registraties verklaren. Veel van deze oorzaken zijn de laatste tijd opgelost. Ook zijn de berekeningen van het aantal verwachte prikken geactualiseerd, is er gekeken naar het percentage patiënten dat geen toestemming geeft voor het RIVM-register (dat blijkt bij de huisartspatiënten zo’n 10 procent te zijn) en is er gekeken naar andere bronnen waar vaccinaties in sommige gevallen zijn geregistreerd (zoals via BRBA).

Inmiddels is het verschil tussen aantal verwachte registratie en daadwerkelijke registraties daardoor minder dan 10 procent. Met de laatste prikrondes die de huisartsen deze weken nog uitvoeren, verwachten we dat dit getal nog verder zal afnemen.

Merkt u dat er bij uw patiënten toch nog iets niet goed is gegaan in de registratie en/of de uitwisseling met het RIVM-register CIMS? Loop dan deze tips door en neem waar nodig contact op met uw HIS-leverancier.

Heteroloog vaccineren

Het RIVM heeft huisartsenpraktijken vandaag een bericht gestuurd over de keuzemogelijkheid die vanaf 16 juli ingaat voor patiënten die een eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gekregen. Zij kunnen voor de tweede prik kiezen uit AstraZeneca bij de huisarts zoals gepland, of Pfizer bij de GGD.

Vanaf vrijdag 16 juli is het mogelijk voor patiënten die een Pfizer-prik willen, om hiervoor een afspraak te plannen bij de GGD (afsprakennummer 0800 – 7070). Het RIVM meldt dat – om de druk op het GGD-callcenter te beperken – er een verdeling per dag is gemaakt. Deze ziet er als volgt uit:

 • Vrijdag 16 juli – mensen uit 1956 of eerder
 • Zaterdag 17 juli – mensen uit 1957
 • Maandag 19 juli – mensen uit 1958
 • Dinsdag 20 juli – mensen uit 1959
 • Woensdag 21 juli – mensen uit 1960
 • Donderdag 22 juli– iedereen die ouder is dan 18 jaar

Afhankelijk van de drukte wordt dit schema misschien nog versimpeld, meldt de overheid.

We hebben het belang van heldere publiekscommunicatie hierover benadrukt. Het is niet de taak van huisartsen om patiënten hierover actief te moeten voorlichten. Het is echter wel handig voor u om te weten hoe RIVM en GGD dit gepland hebben. 

Lees ons nieuwsbericht van 6 juli voor meer achtergrond over dit besluit en wat de LHV hiervan vindt.

DONDERDAG 8 JULI 2021

Quarantaineregels aangepast voor immune zorgmedewerkers

Vanaf vandaag zijn de bron- en contactonderzoeksregels aangepast rondom quarantaine na contact met iemand die positief getest is op covid-19. Dit is op advies van het OMT.

Het RIVM heeft vandaag  de LCI-richtlijn voor zorgmedewerkers daarop aangepast. Vanaf nu geldt er een onderscheid tussen mensen die immuun en die niet-immuun zijn.

Binnen het protocol bron- en contactonderzoek wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
 • minder dan 6 maanden geleden COVID-19 heeft doorgemaakt.

Bent u zorgmedewerker, volgens deze regels immuun, en heeft u een positief geteste huisgenoot? Dan hoeft u volgens de LCI-richtlijn niet in quarantaine. Wel moet u tot en met de 10e dag na het laatste contact met de positief geteste huisgenoot tijdens het werk een chirurgisch mondneusmasker (tenminste type II) dragen en u laten testen op dag 5, nadat de huisgenoot positief is getest (en uiteraard ook als u zelf klachten heeft).

Als contact met de besmette huisgenoot tijdens de besmettelijke periode niet te vermijden is (bijvoorbeeld bij jonge kinderen), worden die 5 en 10 dagen geteld vanaf de laatste dag van de besmettelijke periode van de huisgenoot.

U leest hier meer over in de RIVM-LCI-richtlijn (hoofdstuk II).

WOENSDAG 7 JULI 2021

Heteroloog vaccineren

Mensen die één prik van AstraZeneca hebben gehad, krijgen de keuze of zij voor de tweede prik weer AstraZeneca willen of het vaccin van Pfizer. Zo heeft de minister van VWS besloten. Mensen die de voorkeur geven aan een tweede prik met Pfizer, kunnen vanaf 16 juli de GGD bellen om een afspraak te plannen. Die kunnen dan op zijn vroegst eind juli plaatsvinden. Alle anderen kunnen de geplande afspraak voor vaccinatie door de huisarts gewoon laten staan.

Voor de huisartsen is dit opnieuw een door een beleidswijziging veroorzaakte complicatie in het toch al moeizame vaccinatieproces met AstraZeneca. Het veroorzaakt nog meer onzekerheid over de opkomst bij de tweede prikken die huisartsen nog in de planning hebben staan de komende weken. We zijn als LHV namens alle huisartsen in overleg met VWS over de consequenties die dit heeft voor de opkomst en daarmee ook voor de kosten en inkomsten.

Lees meer hierover in ons nieuwsbericht

Voorlichtingsmaterialen voor specifieke doelgroepen

De overheid heeft de afgelopen tijd nieuwe voorlichtingsmaterialen gemaakt voor specifieke doelgroepen, zoals een flyer gericht op ongedocumenteerden en een gericht op dak- en thuislozen.

Daarnaast zijn alle standaardinformatiematerialen in steeds meer talen verkrijgbaar. Deze en andere materialen vindt u op deze website van de rijksoverheid.

Vaccinatie niet-mobielen onder de 60 jaar toch door Thuisvaccinatie.nl

Een paar weken geleden ontvingen huisartsen bericht van het RIVM dat er spoedig een externe partij aan de slag zou gaan met de thuisvaccinaties van mensen onder de 60 jaar die niet vervoerd kunnen worden naar een vaccinatielocatie van de GGD. Huisartsen konden alvast aangeven bij het RIVM dat ze patiënten hebben die voor deze thuisvaccinatie in aanmerking komen.

Deze week laat de minister van VWS in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij het toch niet verstandig acht om een derde partij in te schakelen, maar dat hij deze vaccinaties alsnog via Thuisvaccinatie.nl laat uitvoeren (de partij die ook nu al met de thuisvaccinaties van andere niet-mobiele mensen bezig is).

Als huisarts zult u van het RIVM vervolginformatie hierover ontvangen, zodat u aan hen kunt doorgeven als u nog patiënten heeft die binnen deze doelgroep vallen.

Als LHV hebben we ons er hard voor gemaakt dat er een externe partij zou komen voor de thuisvaccinaties, omdat er binnen de drukte van de huisartsenzorg geen ruimte is om deze taken erbij te nemen. Wij betreuren het dat een deel van deze groep niet-mobiele, vaak kwetsbare patiënten nog steeds geen vaccinatie heeft gekregen.

Helpdesks voor vaccinatiebewijzen via huisartsen

Afgelopen vrijdag is – na de nodige technische problemen – het webportaal van VWS in gebruik gegaan, waarmee vaccinatie-uitvoerders vaccinatiebewijzen (QR-codes) kunnen genereren voor gevaccineerden die niet in het RIVM-register staan. De Rijksoverheid is de beheerder van dit webportaal. Loopt u als huisarts(enpraktijk) tegen problemen aan in het gebruik van dit webportaal? Neemt u dan contact op met de technische helpdesk via 088 – 93 24 332.

In veel gevallen kunnen uw patiënten zelf aan hun vaccinatiebewijs komen en is uw tussenkomst als huisarts daarbij niet nodig. Krijgt u hier vragen over?

 • Verwijs patiënten dan in eerste instantie naar coronacheck.nl of de CoronaCheck-app op de smartphone. De snelste weg is als zij zelf daar hun vaccinatiebewijs ophalen.
 • Heeft u patiënten die niet erg digitaalvaardig zijn? Voor hen is er een helpdesk ingesteld door de overheid. Zij kunnen bellen met het 24/7-contactcentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken (024 7 247 247) of met de algemene coronahelpdesk via 0800 – 1351. Vanaf daar worden ze doorverwezen naar een speciale helpdesk die voor hen het vaccinatiebewijs kan uitdraaien.
 • Zet een bericht hierover op uw praktijkwebsite. Als LHV hebben we een voorbeeldtekst gemaakt, die u op uw eigen situatie kunt toepassen.

DONDERDAG 1 JULI

Webportaal VWS voor uitzonderingsroute vaccinatiebewijs

Na een dag onduidelijkheid, foutmeldingen en navragen bij het ministerie van VWS, is vanavond dan eindelijk hun portaal voor vaccinatiebewijzen https://hkvi.nl in werking gegaan. Via dit webportaal kunnen vaccinatie-uitvoerders vaccinatiebewijzen genereren. Dat is alleen voor die patiënten die daar niet zelf via CoronaCheck aan kunnen komen, omdat ze niet in het RIVM-register staan. Wij benadrukken dat overal in de media en spreken anderen zoals VWS, RIVM en GGD aan op zorgvuldige communicatie hierover.  VWS is vanavond nog bezig met de laatste technische aanpassingen en checks. De benodigde QR-codes kunnen dus nog niet met zekerheid nu goed worden gegenereerd. Vanaf vrijdag 2 juli zou alles goed moeten werken.

Lees meer over dit portaal in ons eerdere bericht.

Minister: alle 12-17-jarigen uitnodigen voor vaccinatie

Gisteren heeft minister De Jonge bekendgemaakt dat hij uitvoering gaat geven aan het advies van de Gezondheidsraad om alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar uit te nodigen voor covid-vaccinatie. Vanaf vrijdag 2 juli zou al gestart worden met de eerste tieners uit te nodigen, in de volgorde van oud naar jong die VWS bepaalt.  
Vorige week nog werden huisartsen door de overheid gevraagd om jongeren in deze leeftijdscategorie met een medische indicatie te selecteren en gericht uit te nodigen voor vaccinatie door de GGD, op basis van een eerder advies van de Gezondheidsraad. We hebben als LHV meteen al aangegeven dat het ons beter leek om gewoon iedereen van 12 tot en met 17 jaar een brief te sturen en ouders en jongeren zelf de afweging te laten maken, dan wel om te wachten op het bredere advies van de Gezondheidsraad over alle 12- tot en met 17-jarigen. Daar heeft de overheid toen niet voor gekozen.

Nu gaat het breder uitnodigen van jongeren alsnog snel van start en is het maar de vraag hoeveel tijdswinst er is geboekt voor de meer kwetsbare jongeren binnen deze groep. Dat terwijl het huisartsenpraktijken wel tijd heeft gekost om uit te nodigen en vragen te beantwoorden bovenop alle praktijkdrukte.

WOENSDAG 30 JUNI

Preventief gebruik mondneusmaskers door medewerkers in huisartsenpraktijken

Het NHG komt met een advies voor het preventief gebruik van mondneusmaskers door huisartsen en hun medewerkers. Sinds januari 2021 wordt aan medewerkers in huisartsenpraktijken het continu preventief gebruik van medische mondneusmaskers geadviseerd tijdens het reguliere spreekuur. Dit beleid kan aangepast worden vanwege een lager aantal besmettingen, toenemende immuniteit en afnemende infectiedruk:

 • Gebruik bij patiënten zonder vermoeden van COVID-19 nog steeds preventief mondneusbescherming tijdens het spreekuur. Maak een afweging of u de gehele werkdag een chirurgisch mondneusmasker IIR draagt (continu preventief) of dat u overgaat op het gebruik van een chirurgisch mondneusmasker type IIR alléén als u binnen de 1,5 meter komt (risicogestuurd preventief).
 • Bij risicovolle handelingen en bij procedures die een groot risico op druppelvorming/spatten, wordt naast mondneusbescherming tevens oogbescherming geadviseerd (spatbril of face shield).

Deze adviezen sluiten aan bij de adviezen van RIVM en FMS.

Eerder deze week kwam het NHG al met een advies over het preventief gebruik van mondneusmaskers door patiënten in huisartsenpraktijken.

DINSDAG 29 JUNI

Vaccinatiebewijs via huisarts – voor wie en hoe?

Het ministerie van VWS heeft een handleiding gemaakt voor huisartsenpraktijken, waarin wordt uitgelegd hoe de ‘uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen’ verloopt en welke stappen u als huisarts kunt zetten als een patiënt bij u aanklopt om een vaccinatiebewijs te krijgen. Die hebben ze vanavond gepubliceerd. Ook geven we u als LHV nog tips mee hoe u in de praktijk kunt omgaan met aanvragen van patiënten en een voorbeeldtekst voor op de praktijkwebsite. We proberen u als huisartsen zo goed mogelijk hierin te ondersteunen, in deze taak die de huisartsen krijgen toebedeeld door de overheid en die niets te maken heeft met zorgverlening. Lees dit bericht voor de handleiding van VWS en onze tips.

Aangepast advies voor scheiden patiëntenstromen en gebruik mondneusmaskers in de huisartspraktijk

Omdat het aantal COVID-besmettingen daalt is het actuele advies dat patiënten zonder mondneusmasker de huisartspraktijk kunnen betreden. Tenzij er bewezen COVID-19-infectie of verdenking is op COVID-19(externe link) of er redenen zijn voor thuisquarantaine(externe link). Dan wordt een chirurgisch mondneusmasker geadviseerd. Een huisartsenpraktijk kan redenen hebben om een strenger beleid te voeren, bijvoorbeeld in regio’s met meer COVID-besmettingen of een lage vaccinatiegraad of bij kwetsbare huisartsen/praktijkmedewerkers. Uiteindelijk bepaalt de huisartsenpraktijk zelf welk beleid te voeren.

Het advies voor telefonische scheiding van patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19 blijft vooralsnog gelden. Binnenkort wordt een actueel advies verwacht over het gebruik van PBM en het scheiden van patiëntenstromen.

Lees meer bij het NHG(externe link).

Webinar over uitzonderingsroute vaccinatiebewijzen terug te kijken

Het Ministerie van VWS ontwikkelt een portaal (HKVI – Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren). De zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet, kan via dit webportaal dan een (papieren) bewijs uitgeven. Dit portaal zal in werking zijn per 1 juli. Hoe HKVI precies werkt zal worden toegelicht in uitgebreid educatiemateriaal, dat voor 1 juli beschikbaar zal zijn. Het webinar voor huisartsen over de uitzonderingsroute voor vaccinatiebewijzen van afgelopen donderdag 24 juni over dit portaal en de uitzonderingssituatie die u tegen kunt komen, is nu ook terug te kijken(externe link).

Vragen over vaccinatiebewijzen

Patiënten blijven zich melden bij hun huisartspraktijk met vragen over vaccinatie en het vaccinatiebewijs. Ook degenen die door hun huisarts gevaccineerd zijn en van wie de vaccinatie niet in de CoronaCheck-app tevoorschijn komt (omdat zij eerder geen toestemming hebben gegeven of omdat er ergens in het doorgeven aan het landelijke CIMS iets niet goed is gegaan). Als LHV blijven we benadrukken dat bellen naar de huisarts tot 1-7 geen zin heeft, en vragen we mensen die hun vaccinatiebewijs niet dringend nodig hebben, om niet direct contact op te nemen met hun huisarts. Ook vragen we hen om per mail de vraag om hun vaccinatiebewijs te stellen en niet de praktijk te bellen, om de verstoring van de reguliere zorg te beperken.
Patiënten kunt u verwijzen met vragen over het Digitaal Corona Certificaat (DCC)(externe link) of de meest gestelde vragen over de CoronaCheckapp(externe link). Voor andere vragen over de CoronaCheckapp is er 0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl(link stuurt een e-mail).

Informatie op Thuisarts over COVID-vaccinatie bij kinderen

Op Thuisarts.nl is nu een uitgebreide publiekstekst(externe link) te vinden over covid-vaccinaties bij kinderen met een verhoogd risico, waarnaar u patiënten desgewenst kunt verwijzen.

DOSSIER CORONAVIRUS en DOSSIER COVID-VACCINATIE 

DINSDAG 22 JUNI

Thuisvaccinatie 60-minners: landelijke uitvoerder in beeld

Al langere tijd speelt het vraagstuk bij de overheid over wie kan zorgen voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele 60-minners. De overheid meldt nu dat er een landelijke oplossing in zicht is met een organisatie die bij mensen thuis kan vaccineren. Op dit moment is deze route via een landelijke organisatie nog niet beschikbaar, maar naar verwachting wel over enkele weken. De overheid meldt dat zij in de tussentijd huisartsen een mogelijkheid biedt om thuisvaccinaties zelf uit te voeren. Via een SNPG-mailing stelt de overheid huisartsenpraktijken hier vanmiddag 22-6 over op de hoogte.

Wij hebben als LHV en NHG aangegeven bij de overheid dat we willen dat er een externe partij wordt ingeschakeld die deze vaccinaties kan uitvoeren. Het is namelijk niet haalbaar en uitvoerbaar om dit bij alle huisartsen neer te leggen. Vanwege de grote drukte in de praktijken en omdat deze aanpak geen garantie biedt dat er voor alle niet-mobiele 60-minners een snelle vaccinatie mogelijk is. Het staat huisartsen vrij om hun eigen afweging te maken. U kunt ook nu aangeven bij het RIVM dat u patiënten heeft die in deze categorie vallen en dat u deze wilt aanmelden voor vaccinatie door de landelijke externe partij.  Lees meer

Gescheiden patiëntenstromen en PBM

De aangekondigde versoepelingen van de overheid hebben invloed op de triage, patiëntenstromen en het gebruik van PBM in de huisartsenzorg, thuiszorg, langdurige zorg en de zorg in ziekenhuizen. Dit actuele issue heeft de aandacht van alle partijen. NHG, LHV, RIVM, FMS, LHV en V&VN zijn bezig om in samenspraak een goed en eenduidig advies voor de zorg te formuleren, zodat het voor zowel zorgprofessionals als patiënten duidelijk is wat de geldende regels in de zorg zijn. Vooralsnog blijven de huidige richtlijnen gelden. Zodra er meer bekend is, informeren wij u direct (naar verwachting volgende week).

Hulp huisartsen gevraagd voor selectie griepprikpopulatie 12-17-jarigen

Op woensdag 9 juni nam minister De Jonge van VWS het besluit dat 12- tot en met 17-jarigen die in een medische risicogroep vallen, mogen worden gevaccineerd. Een deel van deze groep, namelijk de jongeren die in de griepprikpopulatie vallen en jongeren met syndroom van Down, zijn te selecteren op basis van de HIS’en van de huisartsen. Maandag 21 juni verstuurde het RIVM via SNPG een alert naar huisartsenpraktijken met een uitleg over die selectie en het verzoek om deze jongeren een uitnodiging voor vaccinatie door de GGD te sturen. Indicatief gaat het hier over ruim 10 kinderen per normpraktijk die de huisartsen worden gevraagd om te selecteren en uit te nodigen. We hebben aangedrongen op goede patiëntenvoorlichting voor deze doelgroep. Ook hebben we aangedrongen op heldere communicatie dat het geen zin heeft voor ouders om nu de huisartsenpraktijk te bellen om ook voor andere kinderen een snelle vaccinatie te vragen. We spreken als LHV net als vorige keren met VWS over de financiële vergoeding voor dit soort werkzaamheden. Lees meer.

Webinars VWS over uitzonderingsroute vaccinatiebewijzen op 24 juni

Het Ministerie van VWS ontwikkelt een portaal (HKVI – Hulpverleners Kunnen Verklaringen Invoeren). De zorgverlener die de vaccinatie heeft gezet, kan via dit webportaal dan een (papieren) bewijs uitgeven. Dit portaal zal in werking zijn per 1 juli. In drie webinars voor huisartsen aanstaande donderdag 24 juni licht VWS dit proces verder toe. De webinars zullen toelichten welke uitzonderingssituaties u tegen kunt komen en hoe u het portaal u ondersteunt in dit proces. Hoe HKVI precies werkt zal worden toegelicht in uitgebreid educatiemateriaal, dat voor 1 juli beschikbaar zal zijn.

 De webinars zijn op drie tijdslots:

 • 12:00 – 13:30 uur
 • 14:30 – 16:00 uur
 • 19:30 – 21:00 uur

U kunt zich registreren via deze link(externe link). VWS geeft aan dat het webinar ook achteraf kan worden teruggekeken. Ook maken zij instructiematerialen voor huisartsen en doktersassistenten en voor de andere vaccinatie-uitvoerders.

Meer over wat er nu bekend is over de uitzonderingsroute en het webportaal leest u hier

DONDERDAG 17 JUNI

Stand van zaken vaccinatie 12 tot en met 17-jarigen griepprikpopulatie + syndroom van Down

Vorige week nam de minister van VWS het besluit dat 12- tot en met 17-jarigen die in een medische risicogroep vallen, mogen worden gevaccineerd. Een deel van deze groep, namelijk de jongeren die in de griepprikpopulatie vallen en degenen met syndroom van Down, zijn te selecteren op basis van de HIS’en van de huisartsen. Indicatief gaat het hier over ruim 10 kinderen per normpraktijk die de huisartsen worden gevraagd om te selecteren en uit te nodigen. Naast de groep voor de huisarts werkt het RIVM aan een manier om kinderen met een medische indicatie die niet uit de selectie van de huisarts komen, kinderen met obesitas ≥ graad 2 en jongeren voor ringvaccinatie te identificeren en uit te nodigen.

Sinds het besluit zijn we als LHV en NHG met verschillende partijen (waaronder de kinderartsen, RIVM en GGD) in overleg over wat dit traject precies behelst, wat huisartsen hierin kunnen betekenen en wat niet, en de planning ervan. We zijn nu met VWS en RIVM in overleg over de werkinstructie voor huisartsen en over de benodigde voorlichtingsmaterialen voor de betreffende doelgroep. Onze verwachting is dat dat in de loop van volgende week gereed is en er dan met de selectie kan worden gestart. Houdt u de SNPG-alerts in de gaten.

Vanzelfsprekend spreken we als LHV ook met VWS over de financiële vergoeding voor dit soort werkzaamheden.

Nieuws over thuisvaccinatie niet-mobiele mensen 60-minners

Er is door de overheid eindelijk een oplossing gevonden voor de thuisvaccinatie van mensen van onder de 60 jaar die niet mobiel zijn. Deze mensen kunnen niet door de huisartsen worden gevaccineerd, omdat de huisartsen alleen AstraZeneca-vaccins hebben en dat vaccin niet mag worden ingezet voor deze groep. De overheid heeft een organisatie ingeschakeld die de thuisvaccinaties van deze mensen op zich gaat nemen. Het gaat naar verwachting om een kleine groep mensen. Mogelijk kent u zo iemand binnen uw patiëntenpopulatie. Volgende week ontvangt u informatie vanuit het RIVM (via een SNPG-alert) over hoe u die persoon of personen dan kunt verwijzen naar de organisatie die thuis kan vaccineren met MRNA-vaccin.

24 juni webinar over vaccinatiebewijs – uitzonderingsroute via de huisarts

Het ministerie van VWS organiseert op donderdagavond 24 juni, vanaf 19.30 uur een webinar van – naar verwachting – anderhalf uur voor huisartsen. Dit webinar gaat over het genereren van vaccinatiebewijzen voor patiënten die niet in het RIVM-register CIMS staan en daardoor niet zelf hun bewijs kunnen ophalen in de CoronaCheck, bv omdat zij geen toestemming hebben gegeven voor de uitwisseling van hun gegevens. In het webinar wordt uitgelegd hoe u, als vaccinatie-uitvoerder, die vaccinatiebewijzen kunt uitgeven aan de patiënten die u heeft gevaccineerd en die u hierom vragen. Meer over deze uitzonderingsroute leest u hier.

DINSDAG 15 JUNI

Consequenties van buitenlandse reizen voor werkgevers en werknemers

De adviezen vanuit de Rijksoverheid voor reizen naar het buitenland veranderen snel. Meer landen gaan op status oranje of geel, maar die status kan ook weer terugveranderen. Werknemers en werkgevers moeten rekening houden met de consequenties die een buitenlandse reis van een medewerker kan hebben, mocht de reis leiden tot vertraging of quarantaine. Lees hier wat de regels voor werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg zijn.

Aanvragen bonus voor uw medewerkers kan vanaf vandaag

De zorgbonus 2021 is ook bedoeld voor medewerkers in de huisartsenpraktijk die in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 naar uw beoordeling een uitzonderlijke prestatie hebben verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te blijven bieden. Zo gaat het aanvragen en uitbetalen in het werk:

 • Vanaf vandaag dinsdag 15 juni is het aanvraagloket geopend.
 • Het loket sluit op dinsdag 27 juli a.s. om 18.00 uur. Daarna worden de tijdig ingediende aanvragen beoordeeld.
 • De hoogte van het bonusbedrag is naar verwachting medio oktober bekend. De hoogte van de bonus 2021 wordt bepaald door het budget te delen door het aantal zorgprofessionals uit de positief beoordeelde bonusaanvragen.
 • Vanaf dat moment kunnen naar verwachting vervolgens de uitbetalingen plaatsvinden. Zorgaanbieders zoals huisartsen krijgen dan de middelen tot hun beschikking om de bonus nog dit jaar aan de betreffende medewerkers uit te betalen.

Meer informatie over de zorgbonus(externe link)

DONDERDAG 10 JUNI

Vaccinatie-uitnodigingen voor 12 t/m 17-jarigen met medische indicatie

Zoals we gisteren in onze update hebben gemeld, heeft het ministerie van VWS – op advies van de Gezondheidsraad – besloten dat jongeren van 12 tot en met 17 jaar met een kwetsbare gezondheid(externe link) zich moeten kunnen laten vaccineren. Ook stellen Gezondheidsraad en minister dat “ringvaccinatie” belangrijk is, de vaccinatie van huisgenoten van 12 jaar en ouder van kinderen of ouders die om medische redenen niet zelf gevaccineerd kunnen worden. De minister heeft gisteren aangekondigd dat hij huisartsen vraagt om een deel van deze groep uit te nodigen, namelijk degenen in deze leeftijdsgroep die een medische indicatie hebben voor de griepprik en degenen met syndroom van Down. Voor de anderen uit de doelgroep die niet automatisch door de huisartsen kunnen worden geselecteerd, zegt VWS nog een oplossing te zoeken.
We hebben nog veel inhoudelijke en uitvoeringsvragen over het vaccineren van deze groep en over het deel dat aan de huisartsen is gevraagd hierin; pas na het weekend zullen we daarom met meer informatie voor huisartsen komen. LHV en NHG trekken hierin samen op.

Storing in verzending meldingen van GGD’en naar huisartsen

De afgelopen maand is er een storing geweest in het versturen van zowel vaccinatiegegevens als positieve testresultaten van GGD’en aan huisartsen. Het gaat om de periode tussen eind april en eind mei. Niet alle berichten maar wel een groot deel daarvan is niet automatisch bij de HIS’en aangeleverd. Mogelijk was het uzelf al opgevallen dat u geen of minder berichten vanuit de GGD binnenkreeg. De komende periode zullen de vaccinatieberichten alsnog worden verstuurd. Dit gebeurt ’s nachts in kleine aantallen, vannacht is de eerste aanlevering. U hoeft hier als huisarts niets voor te doen. Deze berichten worden automatisch verwerkt in het HIS. Over het nazenden van de positieve testuitslagen is nog niet bekend wanneer dit mogelijk is.

Thuisvaccinatie niet-mobiele mensen onder de 60 jaar

Al langere tijd speelt de vraag hoe de thuisvaccinatie van niet-mobiele mensen onder de 60 jaar zal plaatsvinden. Huisartsen kunnen dit niet doen. Huisartsen vaccineren alleen met AstraZeneca en dat wordt alleen ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. De thuisvaccinaties van deze ouderen zijn en worden wel door de huisartsen uitgevoerd. Hopelijk wordt snel bekend wie wel de thuisvaccinaties van de 60-minners op zich kan nemen. De afspraak was dit landelijk georganiseerd zou worden, vergelijkbaar met thuisvaccinatie.nl. Dat vinden wij de enig haalbare en uitvoerbare weg. We weten dat veel huisartsen wel een of enkele patiënten kennen die onder deze definitie (niet-mobiel, thuiswonend en onder de 60 jaar) vallen en voor wie zij nu nog geen antwoord hebben hoe deze mensen gevaccineerd kunnen worden. We hebben er daarom op aangedrongen dat huisartsen de gevallen die zij al kennen ergens kunnen aanmelden. Zodat als de vaccinatie-uitvoerder bekend is, deze mensen direct kunnen worden benaderd. Momenteel zoeken RIVM en VWS naar een oplossing. We hopen daar snel meer over te kunnen berichten.

Gescheiden patiëntenstromen

Er zijn veel vragen over de basisregels (onder andere het houden van anderhalve meter afstand, handhygiëne) en aanverwante kwesties, zoals gescheiden patiëntenstromen. NHG, LHV en RIVM hebben hierover geregeld overleg. Vooralsnog blijven de adviezen en richtlijnen ongewijzigd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, publiceren we hierover op onze website en in de nieuwsberichten.

WOENSDAG 9 JUNI 2021

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie kwetsbare jongeren

De Gezondheidsraad heeft vanmiddag (woensdag 9 juni) een advies uitgebracht(externe link) over vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 17 jaar. De raad oordeelt dat voor kinderen met bepaalde medische aandoeningen vaccinatie wenselijk is. En ze adviseert om vaccinatie aan te bieden aan huisgenoten (vanaf 12 jaar) van kinderen die in een risicogroep zitten maar zelf niet gevaccineerd kunnen worden.

Het ministerie van VWS heeft zojuist bekendgemaakt(externe link) dit advies over te nemen. De minister heeft gevraagd of huisartsen de doelgroepen zoals de Gezondheidsraad die heeft geformuleerd, kunnen selecteren. De groep jongeren die het betreft, is breder dan alleen de jongeren die de griepprik krijgen. Niet alle kinderen die het betreft zijn automatisch te selecteren door de huisartsen. Voor de kinderen binnen de griepprikpopulatie en de kinderen met syndroom van Down is dat wel mogelijk.  

Als LHV en NHG vinden we het belangrijk dat deze groep kwetsbare jongeren spoedig de mogelijkheid krijgen om gevaccineerd te worden. Een deel van die groep kan bereikt worden met behulp van de huisartsen. We zullen het verzoek vanuit de overheid verder uitwerken en overleggen met RIVM, zodat er een heldere instructie komt. We willen ook een realistische planning voor de uitvoering.

Dit nieuws heeft ons net bereikt, verder uitwerking volgt later.

Verklaringen voor doorgemaakte covid niet via de huisarts

Omdat een bewijs van doorgemaakte covid straks één van de manieren wordt om te kunnen reizen naar andere landen, kloppen nu al geregeld burgers aan bij de GGD en de huisarts om zo’n bewijs of een verklaring van doorgemaakte covid te krijgen. Dat soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. Huisartsen hoeven dus niet dit soort verklaringen af te geven. Huisartsen hebben ook geen totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten, dat heeft alleen de GGD.

Geen tweede prik na doorgemaakte covid

Ook wie langer dan een half jaar geleden bewezen corona heeft gehad, heeft vanaf nu maar één vaccinatie nodig om voldoende beschermd te zijn tegen corona. Dat stelt het ministerie van VWS(externe link). Uitzonderingen op dit advies zijn mensen van 80 jaar en ouder en sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. In eerste instantie werd daarbij een termijn van 6 maanden voor het ontvangen van de vaccinatie aangehouden. Deze termijn is los gelaten. Het NHG heeft de praktijkhandleiding daarop aangepast(externe link). Daar vindt u meer informatie.

VRIJDAG 4 JUNI 2021

Registratie vaccinatie ook in het gele vaccinatiepaspoort of niet?

De NOS besteedde gisteren uitgebreid aandacht aan het “gele vaccinatieboekje” en dat de GGD’en hebben besloten vaker ook in dat boekje de covid-vaccinaties te gaan noteren. Dit leidt tot vragen aan huisartsen en bij de LHV over de status hiervan en wat hierin van huisartsen wordt verwacht. Daarom deze toelichting: Het gele vaccinatiepaspoort heeft geen officiële status als het om de covid-vaccinaties gaat. Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo. Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk. Daarin hoeft niets te veranderen, ook al hebben GGD’en nu besloten dat zij stempels gaan zetten. Het maakt voor de waarde van het vaccinatiebewijs niet uit. Als patiënten gewoon zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken.

We hebben dit vanochtend door het RIVM ook nogmaals bevestigd gekregen. 

DONDERDAG 3 JUNI 2021

Gezondheidsraad adviseert ook tweede prik van AZ te nemen

Op verzoek van VWS heeft de Gezondheidsraad opnieuw advies uitgebracht(externe link) over tweede dosis van het AstraZeneca-vaccin. Op basis van de laatste informatie vanuit de EMA concludeert de Gezondheidsraad nog steeds dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin gunstig is voor mensen van 60 jaar en ouder. Ook adviseert de raad AstraZeneca in te blijven zetten bij mensen die al een eerste dosis van het vaccin hebben gehad, ongeacht hun leeftijd. Bovendien stellen ze dat er onvoldoende wetenschappelijke gegevens zijn over de werkzaamheid en veiligheid van een mRNA-vaccin als tweede dosis na een eerste dosis AstraZeneca. Mensen die hun eerste AZ-prik bij de huisarts hebben gehad, kunnen dus ook voor hun tweede prik nog steeds bij de huisarts terecht.

DINSDAG 1 JUNI 2021

VWS: veegronde vaccinatie 60-plussers

Minister De Jonge van VWS heeft aangekondigd dat alle 60-plussers die nog niet gevaccineerd zijn, worden opgeroepen om zich alsnog te laten vaccineren. Het gaat hierbij ook om de 60 t/m 64-jarigen (geboortejaren 1956 tot en met 1960) die de afgelopen maanden door de huisartsen zijn uitgenodigd voor vaccinatie (naast de 65-plussers die voor vaccinatie door de GGD zijn uitgenodigd). Het ministerie stelt dat mensen die de eerste vaccinatie met AstraZeneca hebben gehad bij de huisarts, de tweede AZ-prik gewoon bij de huisarts kunnen halen. Het ministerie schrijft(externe link) dat uit onderzoek blijkt dat dat het meest effectief en veilig is. Het is te verwachten dat de Gezondheidsraad zich hier binnenkort ook nog over zal uitspreken.

Huisarts en waarnemend LHV-voorzitter Carin Littooij: “We zijn als LHV verrast door hoe plotseling deze mogelijkheid er nu is. Tot nu toe was de lijn van het ministerie dat deze mensen achteraan in de rij zouden komen voor vaccinatie door de GGD. Nu is er toch snel een andere mogelijkheid. De laatste huisartsenpraktijken hebben de afgelopen weken pas hun eerste prikronde kunnen afronden, omdat er niet eerder vaccins voor hen beschikbaar waren. En dan komt er nu midden in het starten van de tweede prikrondes dit bericht. Ook dit leidt weer tot veel vragen van patiënten en van huisartsen zelf. De overheidscommunicatie hierin moet beter en helderder worden, naar de vaccinatie-uitvoerders en naar de patiënten die zich afvragen waar zij aan toe zijn.”

Het ministerie meldt dat mensen uit de geboortejaren 1956 tot en met 1960 die nog niet gevaccineerd zijn met AstraZeneca, vanaf zaterdag 5 juni online een afspraak kunnen plannen voor vaccinatie bij de GGD. Lees hierover ook de brief(externe link) die de minister vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bijeenkomsten en scholingen voor huisartsen – advies verruimd

Het advies van de LHV voor bijeenkomsten voor/met huisartsen wordt per 5 juni 2021 verruimd. We volgen daarmee de derde stap van het openingsplan van de overheid(externe link). Ons advies is dat er weer ruimte is voor fysieke bijeenkomsten voor/met huisartsen, wees daarbij voorzichtig met de groepsgrootte, zodat u zich goed aan de afstandsmaatregelen kunt houden.

Daarbij blijven steeds de basisregels van de overheid gelden. Het blijft te allen tijde uw eigen afweging om al dan niet deel te nemen aan fysieke bijeenkomsten.

Wij volgen het openingsplan voor eventuele toekomstige verruimingen van dit advies.

Informatiekloof mag niet leiden tot gezondheidskloof

Heeft u een populatie met behoefte aan voorlichting over COVID en vaccinatie? De website www.gezondheidskloof.nl(externe link) koppelt artsen en medisch studenten aan instanties die behoefte hebben aan voorlichting. Mensen die willen helpen bij het geven van voorlichting in begrijpelijke of oorspronkelijke taal worden zo gematcht met partijen (scholen, buurthuizen, kerken, moskeeën, etc) die zich hebben aangemeld omdat ze daaraan behoefte hebben. Het doel is kleinschalige, lokale voorlichting.

DONDERDAG 27 MEI 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars leidende rol bij inhalen uitgestelde zorg

Gisteren stuurde minister van Ark van VWS de Tweede Kamer een brief over het inhalen van reguliere zorg(externe link). Met o.a. de ziekenhuizen, klinieken en zorgverzekeraars heeft VWS afspraken gemaakt(externe link) om vaart te maken met het inhalen van uitgestelde (voor het overgrote deel specialistische) zorg.

De LHV is blij dat er ruimte lijkt te komen om uitgestelde zorg in te halen. En dat er afspraken zijn gemaakt hoe patiënten deze zorg zo snel mogelijk alsnog kunnen krijgen, in de ziekenhuizen of klinieken. Het moet voor patiënten duidelijk zijn waar wachttijden zijn voor hun behandeling en of er alternatieven zijn (bijvoorbeeld een ander ziekenhuis). Afgesproken is dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen hier een leidende rol in nemen en patiënten informeren over de mogelijkheden.

Huisartsen adviseren patiënten zoals gebruikelijk bij een verwijzing.

De NZa heeft een informatiekaart(externe link) gemaakt voor zorgverleners over de communicatie met patiënten over inhaalzorg. 

Aandacht voor herstel van medewerkers in (huisartsen)zorg

De huisartsenzorg is in coronatijden nauwelijks afgeschaald; zowel spoedzorg als reguliere zorg zijn steeds doorgegaan, naast het vaccineren. Dit heeft veel gevraagd van huisartsen en hun medewerkers. Als LHV vinden we het daarom belangrijk dat in dezelfde kamerbrief(externe link) ook nadrukkelijk aandacht is voor het herstellen van de medewerkers in de zorg. Daarvoor is tijd nodig. De Federatie Medisch Specialisten en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland nemen het voortouw voor een zorgbreed plan hiervoor, ook voor de huisartsenzorg.

WOENSDAG 26 MEI 

AstraZeneca-vaccins vervroegd geleverd aan huisartsen – geen verplicht interval

Het RIVM heeft vrijdag 21 mei 2021 de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie(externe link) aangepast: huisartsen kunnen een interval van 6-14 weken aangehouden. Er is géén verplicht interval, huisartsen zijn vrij om afspraken in te plannen tussen de 6 en 14 weken na de eerste vaccinatie. Woensdag 26 of donderdag 27 mei ontvangen huisartsenpraktijken in alle provincies bericht van het SNPG over de vervroegde levering van AstraZeneca-vaccins, met exacte leverdata. Nu het RIVM de planning van de vaccinleveringen heeft aangepast, hebben huisartsen de mogelijkheid om de tweede prikronde te versnellen, als dat haalbaar en uitvoerbaar is.
Lees hieronder ook de LHV corona-update van vrijdag 21 mei met meer informatie.

Verloop vaccinatie van mensen met medische indicatie

Inmiddels heeft 70 procent van de mensen met een medische indicatie een afspraak bij de GGD gemaakt of gehad. U kunt geen bestanden meer aanleveren bij verzendhuis DMDR (dit kon tot uiterlijk 20 mei).
Mocht u onverhoopt nog dringend een patiënt met medische indicatie moeten aanmelden, neemt u dan contact op met SNPG(externe link) over de mogelijkheden.

Bijbestellen voor laat-melders AstraZeneca-vaccin

Heeft u nog patiënten die in de doelgroep van de huisarts vallen en gevaccineerd willen worden, maar hun eerste en/of tweede prik hebben gemist? Als u geen AstraZeneca-vaccin meer op voorraad heeft, dan kunt u 2 dingen doen:

 • U kunt een mail sturen naar vaccinmakelaar@rivm.nl(link stuurt een e-mail). De vaccinmakelaar van het RIVM zal kijken waar nog vaccins over zijn in het land die naar u toe mogen komen.
 • U kunt een mail sturen naar covid19@snpg.nl(link stuurt een e-mail). Via SNPG kunt u nog per (minimaal 1) flacon bestellen. Wanneer u wekelijks voor maandag 12.00 uur meldt, zullen de extra vaccins in principe de maandag erop geleverd worden (mits vaccins op voorraad zijn).

Begrijpelijke informatie voor mensen in achterstandswijken over corona en vaccineren

Zijn uw patiënten op zoek naar heldere en toegankelijke informatie in hun eigen taal? Dan kunt u hen verwijzen naar Corona.steffie.nl(externe link), waar in meer dan 10 talen begrijpelijke informatie te vinden is. Gemaakt door en voor mensen voor wie het bedoeld is. Steffie is onafhankelijk en geeft laagdrempelige informatie i.s.m. de overheid.

VRIJDAG 21 MEI

Update: Gezondheidsraad adviseert ruimer interval voor AstraZeneca-vaccin

De minister van VWS heeft besloten het advies van de Gezondheidsraad(externe link) over te nemen, over het aanpassen van de mogelijke periode tussen twee prikken met het AstraZeneca-vaccin. Dit is het vaccin waar huisartsen hun doelgroepen mee vaccineren. De Gezondheidsraad komt tot de beoordeling dat voor dit vaccin de tweede prik tussen de 4 en 12 weken na de eerste prik kan worden gegeven. Tot nu toe was het GR-advies steeds om 12 weken tussen de twee inentingen aan te houden. Het RIVM gaf later aan dat zij een marge van 10 tot 14 weken hanteren in hun richtlijn(externe link).

Het besluit van VWS betekent niet dat alle afspraken voor tweede prikken moeten en zullen worden aangepast, maar het betekent wel dat er meer flexibiliteit is voor huisartsenpraktijken om de tweede prikken te plannen dan tot nu toe. De minister bevestigt dat ook in een brief aan de Tweede Kamer(externe link): er komt geen vast interval, maar uitvoerders krijgen maximaal de ruimte binnen de bijsluiter van het vaccin (die vermeldt 4 tot 12 weken) en de RIVM-richtlijn. Het RIVM heeft laten weten haar richtlijn aan te passen en volgende week te kijken naar de leveringsschema’s voor de tweede vaccinatieronde. Meer daarover leest u in dit bericht van het RIVM(externe link).  

Gewenste flexibiliteit, maar geen verplichting
Carin Littooij, huisarts en waarnemend LHV-voorzitter: “We vinden het van groot belang dat huisartsenpraktijken de vaccinatie-afspraken zo kunnen plannen dat dit goed te combineren is met de overige patiëntenzorg die zij bieden. Het moet voor hen haalbaar en uitvoerbaar zijn en te combineren met de overige patiëntenzorg. Dit is de zoveelste wijziging rondom deze vaccinaties. Er is al veel gevraagd van de flexibiliteit van de huisartsenpraktijken. Veruit de meeste praktijken hebben de ronde voor ‘tweede prikken’ al ingepland staan. Het is dus goed dat er géén verplichting voor praktijken komt om afspraken te verzetten. Wel weten we dat sommige praktijken graag de mogelijkheid wilden hebben om vroeger dan die 12 weken de tweede prikronde te doen. Die ruimte is er vanaf nu dus voor de praktijken die dat willen en kunnen.” 

Geplande afspraken blijven staan
Patiënten die al een afspraak hebben staan bij de huisarts voor een tweede vaccinatie met AstraZeneca hoeven géén actie te ondernemen richting hun huisarts. In principe blijft deze afspraak namelijk gewoon staan. Als er toch iets verandert in de planning, dan horen patiënten dat zelf van hun huisarts.

WOENSDAG 19 MEI

(Gedeeltelijke) antwoorden op vragen over vaccinatie

Over een aantal onderwerpen krijgen wij dagelijks vragen van huisartsen, net zoals u die weer van patiënten krijgt.
Hoe wij ook ons best doen om van de betrokken organisaties antwoorden te krijgen op deze vragen, helaas is dat nog niet of slechts deels gelukt:

 • Vaccinatie voor zwangeren met medische indicatie
  Zwangeren met een medische indicatie kunnen wel gevaccineerd worden(externe link) (met Pfizer of Moderna), ondanks dat zij via u de uitnodigingsbrief (hebben) ontvangen waarin staat dat dit vaccin niet voor hen is bedoeld. Als zij zich tot u richten met een vraag hierover, kunt u hen laten weten dat zij wel op de uitnodiging kunnen ingaan.
 • Vaccinatie van zwangeren zonder medische indicatie
  Over de vaccinatie van andere zwangeren is het besluit wanneer zij met welk vaccin geprikt zullen worden nog niet genomen. Selectie en uitnodiging zal naar verwachting via het ziekenhuis of de verloskundige lopen.
 • Interval tussen AstraZeneca-prikken
  Het advies van de Gezondheidsraad over het interval tussen de 1e en 2e prik AstraZeneca-vaccin laat nog op zich wachten. Dat betekent dat de huidige richtlijn voor dit interval nog steeds 10-14 weken(externe link) is. Als u uw tweede vaccinatie korter dan 10 weken na de eerste prik heeft gepland, adviseren wij u het advies van de Gezondheidsraad af te wachten.
 • Alternatief voor AstraZeneca-weigeraars
  Voor de 60-ers die in de afgelopen periode hebben afgezien van vaccinatie met AstraZeneca is nog geen alternatief. Vooralsnog is de boodschap aan hen dat zij pas later een afspraak kunnen verwachten voor een vaccinatie via de GGD. Met welk vaccin dat zal zijn is niet bekend. Op dit moment heeft hen verwijzen naar de GGD geen zin.


Medische indicatie

Het uitnodigen van de mensen met een medische indicatie tussen de 18-60 jaar (griepprikpopulatie) loopt deze week nog via verzendhuis DMDR (of voor een kleine groep huisartsen via de eigen praktijk). Ook deze uitnodiging roept vragen op. Wat kunt u doen? Als een patiënt zich bij u meldt omdat:

 • deze onterecht wel of juist niet is uitgenodigd:
  Check het patiëntendossier in uw HIS. Als daarin alles klopt zou het aan uw eigen (automatische) selectie kunnen liggen, vraag dit na bij uw HIS-leverancier. Verder kan het zijn dat mensen niet geselecteerd zijn die naar uw mening wel met voorrang gevaccineerd zouden moeten worden (bijvoorbeeld oncologische patiënten). Deze kunt u tot uiterlijk 20 mei a.s. zelf een brief sturen (aan te vragen via covid19@snpg.nl(link stuurt een e-mail)). Of u kunt een selectiebestand uploaden naar DMDR. Stuurt u daarbij graag zoveel mogelijk in tweede instantie geselecteerden in 1 bestand.
 • deze nog geen uitnodiging heeft ontvangen, ondanks medische indicatie: 
  De laatste brieven gaan deze week de deur uit, via DMDR. Als het goed is, stuurt DMDR u een melding als de uitnodigingen via uw praktijk zijn verstuurd. Ook een eventuele nazending kan deze week nog verstuurd worden.

Vaccinatiebewijs

Door de overheid wordt er gewerkt aan een digitaal, Europees geldig vaccinatie- en testbewijs (digital green certificate), dat gebruikt kan worden voor reizen naar het buitenland en andere momenten waarop een bewijs van negatieve coronatest of coronavaccinatie vereist is. Het gaat hierbij om een app. Een briefje van een arts of het bij de vaccinatie verstrekte kaartje blijkt niet geldig voor dit soort situaties. Patiënten hoeven dus niet bij de huisarts te informeren naar zo’n verklaring. Huisartsen kunnen en hoeven die niet te geven.

De overheid werkt aan een manier waarop iedereen die gevaccineerd is – of ze nu wel of niet in het landelijke CIMS-register van het RIVM staan – aan zo’n digitaal bewijs van vaccinatie kan komen. De huisartsensystemen zijn hierbij ook een bron van vaccinatiegegevens. Dat is voor het deel van de vaccinaties dat door de huisartsen is uitgevoerd en waarbij door de patiënt geen toestemming is gegeven voor CIMS-registratie.

Hoe dit ‘digital green certificate’ precies gaat werken, is nog niet bekend. We zijn als LHV betrokken om te zorgen voor een werkbare oplossing en te voorkomen dat huisartsen hierin allerlei onnodige extra administratieve lasten of vragen krijgen. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Voorwaarden tweede zorgbonus rond 15 juni beschikbaar

De voorwaarden en vereisten voor de tweede zorgbonus worden naar verwachting rond 15 juni 2021 bekendgemaakt. Rond die tijd wordt ook een aanvraagloket geopend. Afhankelijk van het aantal aanvragen van zorgaanbieders kunnen zorgmedewerkers een netto-uitkering ontvangen van tussen de 200 en 240 euro. Het ministerie van VWS meldde dit in een Kamerbrief(externe link). Nog dit jaar zou de bonus aan de betreffende medewerkers kunnen worden uitbetaald. Wij houden u op de hoogte van vervolgacties.

Modelovereenkomst voor inzet bij de GGD

De GGD’en werven momenteel artsen die medisch toezicht houden tijdens de vaccinaties. Als LHV werken wij mee om huisartsen te bereiken en te stimuleren (uiteraard waar mogelijk naast de patiëntenzorg) een bijdrage te leveren. Voor huisartsen die medisch toezicht gaan houden bij de vaccinatie door de GGD, heeft de LHV (in goed overleg met GGDGHOR en de VvAA) een modelovereenkomst ontwikkeld.

U kunt deze modelovereenkomst gebruiken om de overeenkomst die u aangeboden krijgt van uw regionale GGD mee te vergelijken. Met eventuele specifieke vragen kunt u contact opnemen met de juristen van de LHV(link stuurt een e-mail).

De verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars (waaronder de VvAA) hebben aangegeven dat zij bereid zijn dekking te verlenen op hun polis voor het medisch toezicht houden op het vaccineren bij de GGD’s.

DINSDAG 11 MEI

Vaccinaties vanuit de huisartsenpraktijken

Huisartsen zijn in verschillende provincies nog altijd druk met het vaccineren van de doelgroep 60 tot en met 64 jaar, en de thuisvaccinaties van niet-mobiele ouderen. Zoals vaker gezegd, zijn de geluiden over de opkomst wisselend. We horen soms dat patiënten aangeven wel gevaccineerd te willen worden, maar liever niet met AstraZeneca en dat ze de huisarts dan vragen wat hun opties zijn. De huisarts kan hier echter geen oplossing in bieden. Huisartsen werken alleen met het AstraZeneca-vaccin, zoals bepaald is in de vaccinatiestrategie. De doelgroepen die door de huisarts worden gevaccineerd, zijn juist mensen die een verhoogd risico hebben op een ernstige covid-infectie en voor wie het AZ-vaccin goed kan worden ingezet. Juist voor deze mensen is het belangrijk om snel gevaccineerd te worden en via de huisarts is voor hen de snelste weg naar een vaccinatie.

We vinden het daarbij belangrijk dat de overheid zorgt dat ze iedereen bereiken met hun publiekscommunicatie over de vaccins, zodat iedereen betrouwbare en begrijpelijke informatie tot zich kan nemen. Daarom hebben we een paar weken geleden ook onze steun verleend aan de oproep van huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters om te komen met een duidelijke en voor iedereen begrijpelijke voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. Deze oproep leest u hier(externe link).

De overheid zal moeten bepalen wat er geregeld wordt voor mensen die nu niet ingaan op hun vaccinatie-uitnodiging, om welke reden dan ook.

Informatie voor risicogroepen over leven in coronatijd

Speciaal voor risicogroepen heeft kenniscentrum Vilans een informatiepunt ingericht: Leven in coronatijd als je risico loopt. Het doel van dit informatiepunt is om mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking, te helpen met vragen waar ze mee zitten. Dat doen ze op een laagdrempelige manier, in goed te begrijpen taal. De website gaat over zaken als vaccinatie, testen en quarantaine en mondkapjes, maar ook over thema’s als welke gevolgen corona heeft voor het contact met zorgverleners en sociale contacten. U kunt uw patiënten verwijzen naar deze website: https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt(externe link).

 

DONDERDAG 6 MEI

Uitvoering vaccinatie in vakantieperiode

In verband met de zomervakantieperiode krijgen de LHV en het RIVM geregeld vragen van huisartsen over wat er mogelijk is in de planning van levering van vaccins vanwege geplande vakanties. Het RIVM meldt dat zij de leveringsschema’s nu zo hebben ingericht dat in de meeste regio’s de vaccins uiterlijk in de week voor de start van de schoolvakanties worden geleverd. Ook vragen sommigen welke ruimte er is rondom de aanbevolen 12 weken tussen de eerste en de tweede prik. De RIVM-LCI-richtlijn(externe link) stelt dat het interval voor het AstraZeneca-vaccin 10-14 weken is. In de richtlijn staat: “We hanteren een interval van 12 weken of langer en bij voorkeur niet korter dan 10 weken. Als de tweede vaccinatie iets later plaatsvindt dan 12 weken, bijvoorbeeld 13 of 14 weken, is dat ook prima.” Dat biedt dus wat meer ruimte om de vaccinaties zo te plannen dat het voor de huisartsenpraktijken en de patiënten past.

Vaccinatie van patiënten met kanker

Het NHG heeft een nadere uitleg op hun website gezet over de mate waarin mensen die kanker hebben ook tot de medisch geïndiceerden behoren, die met prioriteit kunnen worden gevaccineerd door de GGD. In het indiceren is er een verschil tussen patiënten die een actieve behandeling voor kanker ondergaan – waardoor er een verminderde afweer is, zoals bijvoorbeeld bij chemo- of radiotherapie – en patiënten die ooit kanker gehad hebben, legt het NHG uit. Meer informatie vindt u op de NHG-website(externe link).  

VRIJDAG 30 APRIL

Stand van zaken uitnodiging vaccinatie medisch geïndiceerden

Vorige week berichtten het SNPG en wij u over het proces waarmee de griepprikpopulatie(externe link) van onder de 60 jaar kan worden uitgenodigd door de huisarts en gevaccineerd door de GGD.

Inmiddels heeft al meer dan de helft van de huisartsenpraktijken de selectie gemaakt en opgestuurd naar het verzendhuis DMDR. Voor degenen die dat nog niet hebben gedaan: hopelijk is het mogelijk voor u om de gegevens uiterlijk woensdag 5 mei bij DMDR aan te leveren. Alle kosten voor verzending door DMDR worden vergoed.

Voor meer informatie, kijk in de praktijkhandleiding van het NHG(externe link). Als u problemen heeft met de selectie vanuit het HIS, neemt u dan contact op met uw HIS-leverancier. 

Aanpassen bestelling tweede prikronde

Huisartsenpraktijken ontvangen in principe voor de tweede vaccinatieronde automatisch evenveel vaccin als voor de eerste ronde. Als de eerste leveringen helemaal is opgebruikt, hoeft de praktijk dus niet opnieuw te bestellen voor de tweede ronde, maar dan komt de juiste hoeveelheid vaccin sowieso uw kant op.

Heeft u voor de tweede ronde minder vaccin nodig? Dan kunt u de levering voor de tweede prikken naar beneden bijstellen. Huisartsenpraktijken krijgen van SNPG in aanloop naar levering voor de tweede prik, een mail waarmee ze – als dat nodig is – de tweede leveringen naar beneden kunnen bijstellen.

Uitlevering tweede deel AZ-vaccins voor doelgroep 60- t/m 64-jarigen

Doordat de leveringen van vaccins aan huisartsenpraktijken per provincie plaatsvinden en doordat de doelgroepen tussentijds zijn gewijzigd, loopt de mate waarin huisartsenpraktijken hun hele vaccinatiedoelgroepen al hebben kunnen uitnodigen uiteen. In sommige provincies hebben praktijken in één keer genoeg ontvangen voor de hele doelgroepen die zij vaccineren. In andere provincies niet.

Er zijn nog mensen in deze leeftijdscategorie (geboortejaren 1956 t/m 1960) die op dit moment dus nog niet voor een eerste prik zijn uitgenodigd door hun huisarts, omdat de huisarts daarvoor nog niet voldoende vaccins heeft ontvangen. Dat geldt ook voor de thuisvaccinatie van niet-mobiele ouderen in sommige regio’s. Alle leveringen aan de huisartsenpraktijken voor deze resterende groepen worden in mei verwacht, zo laat het RIVM weten.

Huisartsen in sommige provincies ontvangen daardoor in de komende weken zowel vaccin om de eerste prikronde af te ronden als vaccins om een tweede prik te geven aan patiënten die al in februari aan de beurt waren voor vaccinatie.  

Deze gespreide leveringen maken het ingewikkeld, voor huisartsen zelf, voor patiënten en anderen. Het leidt tot vragen van patiënten, die zich afvragen waarom zij nog geen uitnodiging hebben ontvangen van hun huisarts, terwijl leeftijdgenoten in een andere provincie die wel hebben gehad. Als LHV leggen we dat ook aan vele media uit, om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen weten hoe dit zit.

Mocht uw praktijk hier veel vragen over krijgen van patiënten, dan adviseren we u hierover een tekst op te nemen op de praktijkwebsite (klik hier voor een voorbeeldtekst), die ook te gebruiken is bij telefonische vragen.

ZATERDAG 24 APRIL

Uitspraken RIVM over AstraZeneca-vaccin

Ook wij lazen vanochtend met verbazing het interview in het AD met Jaap van Delden van het RIVM. Daarin wordt het beeld geschetst dat de inzet van AstraZeneca nauwelijks nog nodig zou zijn in de vaccinatiestrategie.

En dat terwijl dat het vaccin is waarmee de huisartsen – ook op dit moment nog – ruim 1 miljoen mensen aan het vaccineren zijn. De inzet van AstraZeneca is juist erg belangrijk in deze weken. Ons uitgangspunt (en dat van de overheid) is immers om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk te vaccineren en daarmee te beschermen tegen een ernstige covid-infectie. Wat ons betreft is het duidelijk: als de keuze is tussen AstraZeneca nu of mogelijk een ander vaccin op een later moment, dan moet de keuze absoluut voor AstraZeneca nu zijn, het beste vaccin is altijd het vaccin dat het snelst beschikbaar is.

Het interview heeft tot verontwaardiging en onrust geleid onder huisartsen. Door de beleidswijzigingen rondom dit vaccin kost het huisartsen al meer moeite dan daarvoor om een goede vaccinatie-opkomst te krijgen. Dit  helpt daar absoluut niet in. Dat hebben we ook aan het RIVM laten weten. We moeten ons samen – overheid en uitvoerders – inzetten voor eerlijke, heldere voorlichting over de vaccins. Het zou goed zijn als het RIVM laten weten dat zij daar nog steeds voor staan en samen met ons helpen de vaccinatiebereidheid hoog te houden.

Oproep voor betere communicatie

Vandaag hebben huisarts Shakib Sana en internist Robin Peeters een oproep gepubliceerd aan het ministerie van VWS om te komen met een duidelijke en voor iedereen begrijpelijke voorlichtingscampagne over de coronavaccinatie. Deze oproep leest u hier

Deze oproep wordt van harte ondersteund door de LHV. De zorgen over de lage opkomst in sommige gebieden is een zorg van ons allemaal. We hebben dit afgelopen donderdag ook nog besproken in onze Ledenraad en deze oproep wordt breed herkend en ondersteund. Als huisartsen maken we ons zorgen over de lage opkomst in sommige wijken, dorpen en steden. Het is noodzakelijk om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren en dan kunnen en mogen bepaalde groepen of wijken niet achterblijven. We willen dat ook die gebieden en mensen worden bereikt met betrouwbare informatie en dat de overheid zich daarvoor inzet.

VRIJDAG 23 APRIL

Werkproces uitnodigingen medisch geïndiceerden en financiering

Het proces van hoe u als huisarts uw medisch geïndiceerden kunt selecteren en uitnodigen voor vaccinatie door de GGD, is bekend. Er is een werkinstructie van het RIVM voor huisartsenpraktijken waarin de stappen worden beschreven. Daarnaast heeft de LHV vandaag met het ministerie van VWS de afspraken rond gekregen over de vergoeding van deze en alle voorgaande uitnodigingswerkzaamheden van huisartsen. Lees daar meer over in dit bericht.

We zijn tevens nog in gesprek zijn met het ministerie over de vergoeding van andere extra kosten die praktijken hebben gemaakt, als gevolg van de ingewikkeldheden rondom het Astra Zeneca-vaccin. Zodra daar voortgang op is, laten we het u weten.

Spillage AstraZeneca kan in uitzonderingsgevallen worden ingezet voor 60-minners

De KNMG heeft in de afgelopen weken overlegd met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Ministerie van VWS voor meer duidelijkheid voor zowel patiënten als huisartsen over de inzet van het AstraZeneca-vaccin voor mensen onder de 60 jaar. De uitkomst van dit overleg is dat de KNMG vindt dat het in uitzonderlijke gevallen weloverwogen gebruiken van overblijvend AstraZeneca behoort tot ‘goede zorg’ waarvoor artsen verzekerd dienen te zijn. De kans op aansprakelijkheid bij problemen vanwege zo’n keuze acht de KNMG gering. Artsen moeten zich wel blijven houden aan de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid. Dit betekent dat vaccins zoveel als mogelijk moeten worden gebruikt voor de doelgroepen waarvoor ze zijn bestemd. Het gebruik van AstraZeneca voor genoemde individuele uitzonderingsgevallen, is dan ook alléen mogelijk met vaccins die anders aan het eind van de dag zouden moeten worden weggegooid (spillage). Lees het KNMG-standpunt(externe link) 

Medisch-inhoudelijke obstakels voor het inzetten van overgebleven AstraZeneca-vaccins lijken hiermee weggenomen, evenals risico’s in aansprakelijkheid. Voor kwetsbare mensen die graag sneller gevaccineerd willen worden dan de huidige prioritering is dit een kans, alhoewel het dus om alleen om de spillage gaat. Bij de huisarts ligt de verantwoordelijkheid voor het selecteren van individuele uitzonderingsgevallen die in aanmerking komen voor de kleine aantallen spillage-vaccins aan het einde van een prikdag en het informed consent-gesprek hierover met de patiënt. Dat kan huisartsen (nog steeds) voor lastige individuele keuzes stellen. Er blijft helaas onduidelijkheid voor kwetsbare patiënten. Wij vrezen dat de grote stroom vragen van patiënten aan de huisartsenpraktijken hiermee blijft bestaan, die de praktijken fors belast en soms ten koste gaat van de reguliere patiëntenzorg. Daarom blijven wij VWS en het RIVM vragen om meer houvast voor patiënten en huisartsen bij de prioritering bij het vaccineren met AstraZeneca-spillage.

Overigens is er wel meer bekend over wanneer de mensen met een griepprikindicatie door de GGD gevaccineerd kunnen worden.

DONDERDAG 22 APRIL 

Stand van zaken: uitnodigingen griepprikpopulatie voor GGD-vaccinatie

Om een snelle vaccinatie van de patiëntengroep met een medische indicatie mogelijk te maken, gaan GGD’en en huisartsen samenwerken. De GGD’en nemen de uitvoering van de vaccinaties op zich, de huisartsen weten om welke patiënten het gaat en kunnen hen dus uitnodigen. Zoals we afgelopen dinsdag ook hebben gemeld. We zijn deze week met RIVM en GGD GHOR Nederland dit concreet aan het uitwerken. In dit bericht leest u over waar we nu staan.

Financiering extra inzet huisartsenpraktijken voor vaccinaties

We krijgen geregeld vragen over hoe de financiering van de vaccinaties precies is geregeld. Vooraf hadden we hierover met het ministerie van VWS een afspraak gemaakt (21 euro per prik en later 90 euro voor thuisvaccinaties van niet-mobiele patiënten). We hebben toen ook al gesteld dat als de vaccinatie veel complexer zou worden, dat we dan opnieuw met elkaar in overleg zouden gaan over een beter passende vergoeding.  Met alle extra en onvoorziene werkzaamheden en tijd die dit proces van de huisartsen vraagt, is dat hard nodig. We zijn ook deze week weer in overleg geweest met VWS hierover. Zodra hier voortgang op te melden is, hoort u het van ons.

28 april COVID-webinar over o.a. trombose na vaccinatie

Op woensdagavond 28 april om 20.00 uur organiseren de LHV, het NHG en het RIVM in samenwerking met MedischeScholing.nl weer een COVID-webinar. Thema’s op de agenda zijn trombose na vaccinactie, een update van het vaccinatiebeleid, en begeleiding bij langdurige klachten na COVID-19. 

SCHRIJF U DIRECT IN(EXTERNE LINK)

Bestellingen tweede ronde

Deze en volgende week kunnen in verschillende regio’s huisartsenpraktijken nog vaccin bijbestellen, om het resterende deel van hun vaccinatiedoelgroep uit te nodigen. Die doelgroep bestaat uit 60 t/m 64-jarigen, niet-mobiele ouderen, en mensen met Down en met morbide obesitas van 60 t/m 74 jaar. Op donderdag en vrijdag kunnen huisartsenpraktijken in Noord-Brabant bestellen. Maandag 26 april volgt Flevoland. De verwachting is dat tenslotte Gelderland en Zuid-Holland eind volgende week kunnen bestellen, meldt SNPG, maar de precieze datum is nog niet zeker. De praktijken in deze regio’s hebben daarover van SNPG bericht ontvangen.

Voor deze resterende bestellingen kunnen praktijken kleinere aantallen bestellen. In plaats van dozen met 110 stuks kunnen praktijken nu per flacon (van 11 doses) bestellen. Zo worden overschotten zoveel mogelijk voorkomen en kan de schaarse hoeveelheid AstraZeneca-vaccin die er op dit moment beschikbaar is, zo goed mogelijk worden verdeeld over huisartsen in het land.

MAANDAG 19 APRIL 2021

Grote respons op ledenuitvraag over vaccinaties

De afgelopen dagen hebben zo’n 3300 leden (praktiserende huisartsen) een uitvraag van de LHV ingevuld over het vaccineren en de mogelijkheden voor een verdere rol voor huisartsen in de vaccinatiestrategie. Deze respons, de gesprekken die we voeren met de Ledenraad plus de vele ledencontacten die we de afgelopen maanden hebben gehad, vormen samen waardevolle input voor de gesprekken die we als LHV voeren over het vervolg van de vaccinatiestrategie. We brengen de signalen, ervaringen en wensen van huisartsen in die overleggen in. Ook vanavond (19 april) zitten we weer om tafel met het ministerie van VWS en de andere betrokken uitvoerders. We zijn blij met de hoge respons die we in korte tijd konden ophalen voor de vraagstukken die nu voorliggen, zodat we deze direct kunnen gebruiken in dit overleg. Zodra er meer te melden is over de voortgang, hoort u dat van ons.

GGD geeft geautomatiseerd positieve testuitslagen aan de huisarts door

We kunnen melden dat vanaf vandaag (maandag 19 april) u als huisarts eindelijk ook een automatisch bericht ontvangt wanneer uw patiënt door de GGD positief is getest op het coronavirus. De meldingen worden alleen verzonden na toestemming van de patiënt. De berichtenstroom is later dan gewenst opgestart. De GGDGHOR NL meldt ons daarover: “Iedereen binnen en buiten dit project had de functionaliteit graag eerder in werking gezien. Door het grote aantal ICT-ontwikkelingen binnen GGD GHOR Nederland, gekoppeld aan het beleid rond de infectieziektebestrijding, moet er constant geprioriteerd worden. Hierbij zijn verschillende belangen afgewogen en is tussentijds meerdere malen besloten andere projecten meer prioriteit te geven. Ook is ervoor gekozen de vaccinatieberichten aan huisartsen die afgelopen maand live zijn gegaan, voorrang te geven ten opzichte van de positieve testuitslagen. We zijn blij dat de koppeling met de positieve testuitslagen nu ook operationeel is.”

Meer informatie vindt u op dit factsheet van de GGD GHOR

VRIJDAG 16 APRIL

Ledenuitvraag en bespreking Ledenraad over voortgang vaccinaties

Gisteren (15 april) heeft de LHV een uitvraag gestuurd naar alle leden die praktiserend huisarts zijn. Om een beeld te krijgen van de vaccinatie-ervaringen tot nu toe, nu er in heel Nederland is en wordt gevaccineerd door huisartsen. Daarnaast willen we ons voorbereiden op toekomstige verzoeken over welke rol huisartsen zouden kunnen spelen. We vragen leden aan te geven wat voor hen haalbaar en uitvoerbaar is en welke ondersteuning zij nodig zouden hebben. Over diezelfde thema’s spreken we vrijdagavond 16 april ook met de Ledenraad. Op basis van die input vanuit leden en Ledenraad gaan we verdere gesprekken met de overheid en de andere uitvoerende partijen aan.

RIVM verduidelijkt berichtgeving over mensen met Down en morbide obesitas

Een mailing naar huisartsenpraktijken afgelopen woensdagavond heeft tot onduidelijkheid geleid bij huisartsen en patiënten. Vanochtend heeft het SNPG (uitvoeringsinstantie van het RIVM), na overleg met LHV en NHG, een aanvullende mail gestuurd waarin de gang van zaken wordt verduidelijkt. Gelukkig is ook de aanvankelijk gecommuniceerde deadline van maandag 19 april vervallen. Patiënten in deze doelgroep hoeven dus niet per se voor 19 april de GGD te bellen voor een afspraak.  

In deze nieuwe mailing van vrijdagochtend legt het RIVM uit dat huisartsen nu alleen wordt gevraagd om aan de mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down onder de 60 jaar door te geven dat zij door de GGD gevaccineerd kunnen worden. Bij sommigen was de indruk ontstaan dat dit ook andere medische risicogroepen betrof. Daarnaast was er op donderdag enige tijd een probleem met de bereikbaarheid van het afsprakennummer van de GGD.  Dit alles heeft tot veel extra vragen van huisartsen en van patiënten geleid.

Thuisvaccinatie voor niet-mobiele patiënten onder de 60 jaar

Het RIVM heeft ons gevraagd het proces voor de niet-mobiele patiënten met morbide obesitas en niet-mobiele patiënten met syndroom van Down onder de 60 jaar extra bij u onder de aandacht te brengen. Omdat deze patiënten niet meer met het AstraZeneca-vaccin ingeënt mogen worden, heeft VWS het bedrijf Thuisvaccinatie.nl ingeschakeld voor vaccinatie van deze personen. De werkwijze is als volgt:

 1. De huisarts meldt de patiënt aan bij Thuisvaccinatie.nl via het aanmeldformulier(externe link). Het aanmeldformulier mailt u naar rivmcovid@thuisvaccinatie.nl(link stuurt een e-mail);
 2. Thuisvaccinatie.nl neemt contact op met de patiënt, maakt een afspraak en voert de vaccinatie uit aan huis met een mRNA-vaccin;
 3. Thuisvaccinatie.nl registreert in het eigen bronsysteem én in BRBA;
 4. De patiënt kan eventueel via de mail aan de huisarts vragen de vaccinatie te registreren in het medisch dossier.

Er is ook een groep mensen die tussen eerste en tweede vaccinatie bij GGD niet-mobiel zijn geraakt. Door hun fysieke beperking kunnen zij niet langer bij de GGD terecht voor hun tweede vaccinatie met Pfizer. Zij worden daarom door de GGD doorverwezen naar de huisarts. De huisarts kan de patiënt via een registratieformulier(externe link) aanmelden voor vaccinatie met Pfizer door Thuisvaccinatie.nl. De registratie verloopt via Thuisvaccinatie.nl, maar de huisarts kan de tweede vaccinatie ook zelf in het patiëntendossier registreren.

Huisartsen in Utrecht en Limburg kunnen weer bestellen

Huisartsenpraktijken in Utrecht en in Limburg kunnen maandag 19 april (Utrecht) en dinsdag 20 april (Limburg) vaccin bestellen voor het restant van hun vaccinatiedoelgroep (60 t/m 64-jarigen, niet-mobiele ouderen, en mensen met Down en met morbide obesitas van 60 t/m 74 jaar). Ze hebben hierover bericht ontvangen van het SNPG. 

WOENSDAG 14 APRIL

Gevarieerd beeld opkomst vaccinatie met AstraZeneca

De ontwikkelingen van de afgelopen weken rondom het AstraZeneca-vaccin hebben een enorme weerslag gehad op de praktijken die toen aan het vaccineren waren of sindsdien met de vaccinatie zijn gestart. We zien en horen dat het veel vraagt van iedereen in de praktijk, de vele telefoontjes van patiënten die vragen hebben, de telefoontjes naar patiënten om hun mogelijke zorgen weg te nemen en te zorgen dat ze komen opdagen voor hun vaccinatie. We horen uiteenlopende berichten over de impact op de opkomst. Van teleurstellend laag tot toch nog mooie opkomsten van 80 of zelfs 90 procent.

Patiënten met vragen over AstraZeneca kunt u verwijzen naar:

Hoog-risicogroepen onder de 60 jaar naar GGD en Thuisvaccinatie

Mensen onder de 60 jaar in een medisch hoog-risicogroep die eigenlijk in deze ronde door de huisartsen gevaccineerd zouden worden met AstraZeneca, kunnen zich vanaf morgen melden bij de GGD om daar gevaccineerd te worden. Het gaat om mensen onder de 60 jaar met morbide obesitas en met syndroom van Down. Degenen in deze groep die niet mobiel zijn, kunnen terecht bij Thuisvaccinatie.nl. Dat geldt ook voor niet-mobiele patiënten met een neurologische aandoening waarbij de ademhaling gecompromitteerd is en die onder de 60 jaar zijn. Lees meer in dit bericht.

Zeeland en Drenthe kunnen bijbestellen

Huisartsenpraktijken in Zeeland en Drenthe hebben vandaag van SNPG gehoord dat zij morgen (15-4-2021) vaccins kunnen bestellen voor het vaccineren van het resterende deel van de doelgroepen:

 1. Huisartsen en zorgverlenende medewerkers in uw huisartsenpraktijk die nog niet elders zijn gevaccineerd (geboren in 1960 of eerder).
 2. Alle personen geboren in 1956 t/m 1960.
 3. Mobiele thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in 1946 t/m 1960.
 4. Mensen met morbide obesitas (BMI >40) geboren in 1946 t/m 1960.
 5. Niet-mobiele thuiswonende patiënten geboren in 1960 of eerder.

Dit nieuws komt last-minute voor de betreffende huisartsenpraktijken. We blijven bij RIVM aankaarten dat deze informatievoorziening tijdiger moet komen en er ruimere mogelijkheden moeten komen om te bestellen, zodat praktijken zich goed kunnen voorbereiden. Zoals dat uit een eerdere evaluatie van het RIVM onder huisartsenpraktijken ook is gebleken.

DINSDAG 13 APRIL

Kamerbrief moet helderheid geven over vervolgstappen vaccinaties

Velen van u hebben signalen en zorgen aan de LHV laten horen over de opkomst bij de lopende vaccinaties, de belasting die het vaccineren voor de praktijken betekent en het gebruik van en de beeldvorming over het AstraZeneca vaccin. Het hele weekend en ook gisteren en vandaag overlegden wij met het ministerie van VWS en het RIVM (en waar nodig GGDGHOR), om een antwoord te krijgen op de vele vragen van huisartsen, en van hun patiënten. Over de verdeling van vaccins, de samenwerking tussen GGD’en en huisartsen en natuurlijk ook de gevolgen van het besluit om het AstraZeneca-vaccin niet meer in te zetten voor patiënten jonger dan 60 jaar.

Vandaag (dinsdag 13 april) komt minister de Jonge met een kamerbrief, die helderheid moet geven. Vooral ook over een perspectief voor 60-min patiënten uit hoog-risicogroepen met morbide obesitas, syndroom van Down en neurologische aandoeningen. Dinsdagavond 13-4 a.s. informeren wij de LHV Ledenraad over de actuele ontwikkelingen, bespreken wij de kamerbrief en de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van eventuele vervolgstappen voor huisartsen.

Woensdag licht de minister de kamerbrief toe in de Tweede Kamer.

VRIJDAG 9 APRIL

Overgebleven AstraZeneca-vaccin mogen huisartsen inzetten voor 65+ers

Gisteren maakte het ministerie van VWS bekend dat het covid-19-vaccin van AstraZeneca alleen nog mag worden ingezet voor mensen van 60 jaar en ouder. Het kan zijn dat u als huisartsenpraktijk vaccins overhoudt na het vaccineren van de huidige doelgroep. De huidige doelgroep bestaat uit: mensen van 60 tot en met 64 jaar, mensen met syndroom van Down van 60 jaar en ouder, mensen met morbide obesitas van 60 jaar en ouder, en niet-mobiele thuiswonende 60+ers. Zojuist heeft het RIVM laten weten dat u eventuele spillage en/of overgebleven dichte flacons kunt gebruiken voor vaccinatie van patiënten van 65 jaar en ouder. Zodat er geen vaccin ongebruikt hoeft te blijven. De werkinstructie van het RIVM en de NHG praktijkhandleiding zullen hier nog op worden aangepast. 

Dringend perspectief nodig voor hoog-risicogroepen nu zij AstraZeneca-vaccin niet kunnen krijgen

Wij horen en delen de grote zorgen van huisartsen over de kwetsbare patiëntengroepen tussen de 18-60 jaar uit de hoog-risicogroepen (mensen met morbide obesitas en met Syndroom van Down) in de provincies waar deze groepen nog niet gevaccineerd zijn. Voor deze patiëntengroepen ontbreekt, na het besluit van de overheid van gisteren, nu het uitzicht op vaccinatie. Velen melden zich met vragen bij de huisartsenpraktijken.
Als LHV vinden we dat er dringend perspectief moet komen voor deze patiënten, over het type vaccin en het verwachte moment van vaccinatie. Minister De Jonge heeft aangegeven hierover met de huisartsen in gesprek te gaan om een spoedige oplossing te vinden; daar gaan wij graag op in.

De oplossing kan – in ieder geval op dit moment – niet van de huisarts komen, omdat de huisartsenpraktijken momenteel alleen over AstraZeneca-vaccins beschikken. Als huisarts bent u juridisch kwetsbaar als u iemand van onder de 60 jaar (ook als deze zelf toestemming geeft) zou vaccineren, omdat u daarmee zouden handelen tegen het beleid van de Gezondheidsraad in. 

WOENSDAG 7 APRIL 

We zijn in afwachting van besluit VWS over AstraZeneca

Woensdagmiddag heeft het Europees Medicijn Agentschap EMA gemeld(externe link) dat zij de meldingen over een zeldzame vorm van trombose als een zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin zien. Ze geven aan dat de bijsluiter van het vaccin daarop moet worden aangepast. Deze uitspraak geeft nog niet de gewenste duidelijkheid over de verdere inzet van AstraZeneca in Nederland voor mensen onder de 60 jaar. Daarover moet het ministerie van VWS een besluit nemen. Dat besluit is er vandaag (woensdag 7 april) niet gekomen, hoewel de aanpassing van het vaccinatiebeleid aanvankelijk tot vandaag gold.

We hebben begrepen dat de Gezondheidsraad vanavond voor een spoedzitting bijeenkomst en morgenochtend met een spoedadvies komt. De minister zal daarna met een besluit komen.

Voor huisartsen betekent dit dat ze nog steeds hun populatie tussen 60 en 65 jaar mogen vaccineren met AstraZeneca, maar de overige (vooralsnog kleine) doelgroepen onder de 60 jaar niet. Dat is het beleid sinds vrijdagmiddag 2 april.

Er moet snel duidelijkheid komen voor alle praktijken die nu vaccins in huis hebben, wat het besluit van het kabinet wordt. LHV-bestuurslid en huisarts Carin Littooij: “Huisartsen hebben behoefte aan duidelijkheid en een vaste koers om deze vaccinaties te kunnen uitvoeren naast de reguliere zorgverlening. De continue overwegingen en heroverwegingen; dit kan zo niet door blijven gaan. Het starten, pauzeren en aanpassen van doelgroepen verstoort onze praktijken veel teveel. Het leidt ook tot veel vragen van patiënten, met het risico dat reguliere patiënten er telefonisch niet meer door komen om een afspraak te maken of een andere gezondheidsvraag te stellen. Als huisartsen bespreken we met patiënten die zorgen hebben, hoe het risico op een ernstig beloop van COVID-19 zich verhoudt tot de gemelde zeer zeldzame bijwerkingen, zodat ze een goede afweging kunnen maken.”

Mensen kunnen met deze vragen ook terecht bij het speciale informatienummer van het RIVM: 0800-1351. We vragen de overheid mensen meer te wijzen op dat telefoonnummer en te zorgen dat die vragen daar goed beantwoord worden, zodat huisartsen hierin worden ontlast.

Sinds het besluit van VWS afgelopen vrijdag 2 april hebben we veel media te woord gestaan. We vertellen daarin over de grote wissel die dit trekt op de praktijken, de verwarring die dit onder patiënten creëert en de gevolgen die dit kan hebben voor de opkomst. We proberen daarin ook verkeerde beelden recht te zetten, zoals de indruk die afgelopen weekend ontstond dat de vaccinatie met AstraZeneca geheel was gestopt, na berichtgeving van de GGD’en. Ook op deze manier proberen we te zorgen dat patiënten weten waar ze aan toe zijn en dat patiënten van 60 jaar en ouder weten dat zij wel gewoon bij de huisarts terecht kunnen voor hun vaccinatie.

DINSDAG 6 APRIL

Vragen over AstraZeneca in afwachting van uitspraak over de doelgroep

Op het besluit van RIVM en VWS om tijdelijk de doelgroep van het AZ-vaccin aan te passen hebben wij in de afgelopen dagen een aantal reacties en vragen van huisartsen gekregen. Dit besluit betekent dat huisartsen wel kunnen vaccineren, maar alleen hun patiënten ouder dan 60 jaar. Praktisch heeft het besluit voor de selecties die huisartsen moeten maken misschien niet zo heel veel implicaties. Maar in de uitvoering levert het wel veel weer extra werk, spanning en onrust op. Veel patiënten hebben begrijpelijkerwijs vragen en benaderen daarvoor de huisarts. Ook sommige praktijkmedewerkers zijn onzeker over het AstraZeneca-vaccin en hun eigen vaccinatie. In de media gaan de meningen over de veiligheid van het AZ-vaccin en de beeldvorming daarover ondertussen alle kanten op, alhoewel er tot op heden gezien weinig aanleiding lijkt voor deze zorgen. Mogelijk wordt de opkomst bij de vaccinatie door huisartsen (en bij de GGD) met het AZ-vaccin onvoorspelbaarder, we krijgen signalen uit provincies waar huisartsen momenteel vaccineren dat de opkomst minder is dan eerder. 

We willen een voorspelbaar, voor huisartsen goed organiseerbaar proces waarmee we bijdragen aan het gezamenlijke doel: zo snel mogelijk iedereen die dat wil in Nederland vaccineren. Veel hangt af van wat nu de uitspraak van de EMA en het daaropvolgende besluit van VWS gaat worden over de inzet van AZ. Als de toepassing weer breed wordt is de vaccinatiecapaciteit van de huisartsen echt nodig om snel veel mensen met AZ te kunnen vaccineren. De beeldvorming is dat de GGD ruimte en prikcapaciteit over heeft, dat is op basis van huidige capaciteit en verwachtingen van vaccins niet het geval. Als de toepassing van AZ beperkter blijft/wordt moet opnieuw naar de strategie gekeken worden en naar de rolverdeling. Als LHV zetten we in op een realistische en efficiënte bijdrage van de huisartsen, een standvastige koers, met goede ondersteuning, randvoorwaarden en heldere communicatie van VWS en RIVM en GGD. Die boodschap hebben wij opnieuw klip en klaar aan VWS en RIVM gegeven dit weekend. Ook willen we dat de huisartsen waar het kan ontzorgd worden in het beantwoorden van de vele vragen die nu op hen afkomen, door landelijke communicatie en helpdesks van RIVM, VWS en GGD.  We hebben aan het RIVM en VWS gevraagd om de Q&A op Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl(externe link) te actualiseren en de capaciteit (en indien nodig de kwaliteit) van de beantwoording via het Landelijke informatienummer (0800-1351) aan te passen aan de verwachte grote toestroom van vragen. U kunt patiënten ook naar dit nummer verwijzen. 

DONDERDAG 1 APRIL

Voortgang vaccinaties door huisartsen

Na het bericht van afgelopen dinsdag dat huisartsen in alle resterende provincies vaccins konden gaan bestellen, liet het RIVM ons nu ook weten dat huisartsen in de provincie Limburg kunnen bestellen om hun eerste doelgroepen af te ronden. Ze kunnen de bestelling a.s. vrijdagmiddag (2 april) tot en met dinsdagochtend (6 april) plaatsen bij het SNPG.

Huisartsen in Limburg hadden al de 64- en 63-jarigen gevaccineerd, plus mensen met morbide obesitas en mensen met syndroom van Down, die laatste twee risicogroepen van 18 tot en met 64 jaar. Met de volgende levering kunnen ze de resterende mensen in de leeftijdscategorie 60 tot en met 64 jaar inenten, plus de volgende bijgekomen groepen:

 • Mensen met morbide obesitas en mensen met syndroom van Down van 65 tot en met 74 jaar (geboren 1-1-1946 tot en met 31-12-1955).
 • Alle niet-mobiele thuiswonende patiënten (geboortejaar 2002 of ouder) in hun praktijk die niet in staat zijn, met of zonder hulp, naar een vaccinatielocatie (zoals de GGD of huisartsenpraktijk) toe te gaan. Hieronder vallen ook de niet-mobiele patiënten met een neurologische aandoening bij wie de ademhaling belemmerd is; zij zijn door de specialist uitgenodigd en geïdentificeerd en nemen met u contact op voor vaccinatie als zij niet in het ziekenhuis gevaccineerd kunnen worden.

We hopen snel van het RIVM te horen wanneer de overige provincies extra leveringen kunnen bestellen, zodat ook zij deze eerste doelgroepen volledig kunnen afronden.

1 prik na recent doorgemaakte COVID-19

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen. De Gezondheidsraad had daarover eerder al geadviseerd en het RIVM neemt dit nu over. Dit advies is omdat mensen die recent covid hebben doorgemaakt voldoende beschermd zijn na 1 vaccinatie. Een uitzondering hierop zijn mensen die ernstig immuun-gecompromitteerd zijn; zij krijgen altijd een tweede dosis van het vaccin toegediend (lees meer daarover in de NHG praktijkhandleiding(externe link), onderdeel Contra-indicatie, onder kopje ‘Patiënten met covid-19’).

Een tweede prik hoeft voor de mensen die recent covid hebben gehad dus niet; het mag wel en het is niet bezwaarlijk. Uw patiënten kunnen dus zelf hun keuze hierin maken.

Als huisarts weet u niet altijd zeker van uw patiënten of zij de afgelopen 6 maanden een covid-19-besmetting hebben doorgemaakt. U kunt en hoeft hier dan ook niet op te selecteren bij het uitnodigen of het maken van de vaccinatie-afspraken. We hebben er op aangedrongen dat VWS en RIVM dit punt meenemen in hun publiekscommunicatie over de vaccinatie. Zodat burgers op de hoogte zijn en uw patiënten zelf kunnen beslissen en aangeven of zij een tweede prik willen krijgen.

DINSDAG 30 MAART

Versnelling en verbreding in levering aan huisartsen

Doordat er meer voorraad AstraZeneca-vaccin beschikbaar komt, kunnen deze week huisartsenpraktijken in alle resterende provincies (Overijssel, Groningen, Friesland en Noord-Holland) vaccin bestellen. Ze krijgen de leveringen volgende week. Ook kunnen zij meer bestellen in één keer en daarmee een groter deel van de huisartsendoelgroep in één ronde vaccineren dan de andere provincies.

Ook is de doelgroep voor de huisartsenvaccinatie met AstraZeneca iets verbreed, omdat dit vaccin nu ook boven de 65 jaar mag worden ingezet. De verbreding houdt in dat huisartsenpraktijken ook gaan vaccineren:

 • Mensen met syndroom van Down en mensen met morbide obesitas tot en met 74 jaar (dat was van 18 tot en met 64 jaar)
 • De niet-mobiele, thuiswonende patiënten.

Daarnaast vaccineren huisartsen in deze ronde mensen van 60 tot en met 64 jaar.

Lees meer hierover in dit bericht.

Nieuwe versie van AstraZeneca-vaccin-folder

Nadat het Europese Medicijn Agentschap (EMA) haar bevindingen (externe link)heeft gedeeld vanwege meldingen van zeldzame, ernstige klachten na vaccinatie met dit vaccin, is de bijsluiter bij het AstraZeneca-vaccin geüpdatet.

Download hier(externe link) deze vernieuwde folder.

Quarantaineregels na vaccinatie huisartsen en praktijkmedewerkers

Hoewel huisartsen – en in de meeste gevallen nu ook praktijkmedewerkers – inmiddels gevaccineerd zijn, zijn de uitgangspunten voor testen, quarantaine en inzet nog hetzelfde. Vaccinatie beschermt de gevaccineerde namelijk vooral tegen ernstige ziekte, re-infecties kunnen na vaccinatie nog steeds voorkomen en daarmee kunt u besmettelijk zijn voor ongevaccineerde collega’s of patiënten. Hoe vaak dit voorkomt, is nog onzeker en zal in de komende maanden duidelijk worden.

We hebben hierover met het RIVM gesproken en het uitgangspunt is dat de quarantaineregels nog steeds gelden (bijvoorbeeld als u met een positief getest persoon in contact bent geweest), ook als u gevaccineerd bent. Alleen als de zorgcontinuïteit daardoor in het gedrang komt, is het onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden mogelijk hiervan af te wijken. Meer hierover leest u op de website van het NHG(externe link)

WOENSDAG 24 MAART

Leeftijdscategorie hoog-risicogroepen voor huisarts-vaccinatie iets verruimd

Minister De Jonge heeft afgelopen nacht (24 maart 2021) in een brief aan de Tweede Kamer(externe link) aangekondigd dat het AstraZeneca-vaccin ook mag worden ingezet voor mensen tussen 65 en 75 jaar die in een medisch hoog-risicogroep vallen. Huisartsen gebruiken AstraZeneca voor vaccinatie van 60- tot en met 64-jarigen en voor twee hoog-risicogroepen: morbide obesitas of het syndroom van Down. Tot nu toe was de instructie om dit alleen te doen voor mensen in deze groepen onder de 65 jaar. Dit is dus nu verruimd naar mensen in deze hoog-risicogroepen onder de 75 jaar.  

De minister heeft dit besluit genomen na een advies van de Gezondheidsraad.

De grens ligt bij 75 jaar, omdat 75-plussers al een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie door de GGD. Daarom hoeven huisartsen mensen van 75 jaar en ouder niet mee te nemen in de vaccinatie door de huisartsenpraktijken. De NHG praktijkhandleiding(externe link) is aangepast op dit punt.

Per gemiddelde normpraktijk gaat het om enkele personen. Huisartsen die nog gaan (starten met) vaccineren, hebben de mogelijkheid om deze ruimere leeftijdsgroep mee te nemen in de eerste ronde of dat te doen in de tweede ronde, wanneer ze vaccins krijgen voor het resterende deel van de groep 60- t/m 64-jarigen. In regio’s die al klaar zijn met de eerste ronde, kunnen deze patiënten worden meegenomen in de tweede ronde. 

Voortgang regionale uitrol vaccinaties

We hebben van het RIVM te horen gekregen dat deze week huisartsenpraktijken in Zuid-Holland en in Drenthe hun bestelling kunnen gaan plaatsen voor de eerste ronde vaccinaties met AstraZeneca. De praktijken in deze provincies zullen volgende week de vaccins ontvangen.

Heeft u een huisartsenpraktijk in deze provincie, dan ontvangt u meer informatie van het SNPG over het bestellen. Bij het bestellen krijgt u te horen op welke dag de vaccins bij uw praktijk zullen worden afgeleverd.

Voor huisartsen in de provincies Overijssel, Groningen, Friesland en Noord-Holland is er nog niet bekend wanneer zij vaccins kunnen bestellen. We hopen zeer snel te horen van het RIVM wanneer er voldoende vaccins zijn om ook deze provincies daarvan te kunnen voorzien.

Thuisvaccinaties niet-mobiele patiënten

In de brief aan de Tweede Kamer benoemt de minister ook dat er wordt gewerkt aan een aanpak van de thuisvaccinaties. Het gaat hierbij om mensen in alle leeftijdsgroepen voor wie het onmogelijk is om naar een GGD-priklocatie of naar de huisarts te worden vervoerd. De schatting van het ministerie is dat dit zo’n 70.000 mensen betreft. Er worden verschillende scenario’s verkend, maar er is nog niet tot een definitieve aanpak besloten. De moeilijkheid zit hem in de juiste combinatie te vinden van beschikbare vaccins, de logistiek van vervoer en voorbereiding van de vaccins, en de uitvoerbaarheid en inpasbaarheid in de huisartsenpraktijk. De reguliere huisartsenzorg in de praktijken moet immers ook gewoon door blijven gaan.

Zodra er meer duidelijkheid over is, dan melden we het u.

VRIJDAG 19 MAART

Opnieuw uitnodigen patiënten voor vaccinaties

Vandaag nog ontvangen huisartsenpraktijken in Gelderland, Utrecht en Flevoland informatie van SNPG over het opnieuw uitnodigen van patiënten voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin; desgewenst kunt u extra uitnodigingsmaterialen bestellen. Huisartsen in Utrecht en Flevoland ontvangen volgende week  alsnog de vaccins die zij eerder hebben besteld: 22 en 23 maart worden deze vaccins geleverd. Als de eerdere afleverdatum 16 maart was, dan wordt dit nu maandag 22 maart. Was dit 17 maart, dan ontvangen huisartsenpraktijken de vaccins op dinsdag 23 maart.

Zojuist hebben huisartsen in een deel van Zuid-Holland, postcodegebied 4241 t/m 2957, van SNPG gehoord dat zij dinsdag 23 en woensdag 24 maart vaccins van AstraZeneca kunnen bestellen.

Wij hebben een tekst gemaakt die u kunt gebruiken op uw praktijkwebsite om patiënten van informatie te voorzien over plannen van (nieuwe) afspraken voor vaccinatie. Download de tekst hier.
Patiënten met vragen over de herstart en de veiligheid van vaccinatie kunt u verwijzen naar de vernieuwde informatiepagina van de Rijksoverheid(externe link).

Ook de GGD hervat het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin en zal via sms iedereen die een afspraak bij hen had staan daarover informeren. Dat geldt dus ook voor de zorgmedewerkers van de huisartsenpraktijken. Na die sms kunnen zij een nieuwe afspraak inplannen bij de GGD. De verwachting is dat dit nog dit weekend gebeurt.

Vaccinatie hoog-risicogroepen: oproep door specialist, vaccinatie deels door huisartsen

Vijf groepen patiënten met een medisch risico krijgen deze of volgende week een uitnodiging voor vaccinatie met het Moderna-vaccin. Vier groepen patiënten van wie het afweersysteem niet goed werkt, en mensen met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast. De patiënten ontvangen de uitnodiging via het ziekenhuis waar zij onder behandeling staan. Het gaat om ongeveer 100.000 mensen, die in het ziekenhuis geprikt gaan worden. Lees meer(externe link).

Voor de huisartsen is er een rol in het vaccineren van een deel van de mensen met een neurologische aandoening.

Sommige patiënten in deze groep zijn niet mobiel genoeg om naar het ziekenhuis te komen voor een vaccinatie. Hen wordt in de uitnodiging gevraagd zich te melden bij een centraal meldpunt. De bedoeling is dat huisartsen deze patiënten meenemen in het vaccineren van de groep niet-mobiele thuiswonende ouderen. Over de uitvoering van de vaccinatie voor deze laatste groep zijn wij als LHV met het RIVM al langere tijd in overleg, hopelijk komt er snel meer duidelijkheid.

DONDERDAG 18 MAART

Vaccinatie AstraZeneca mag weer verder

Het ministerie van VWS heeft zojuist (donderdagavond 18 maart) bekendgemaakt(externe link) dat de vaccinaties met AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling van het Europese medicijnagentschap EMA. Zij hebben de meldingen onderzocht en gemeld dat(externe link):

 • zij beoordeelt dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaar opwegen tegen de risico’s van een mogelijke link van het vaccin met zeldzame vormen van trombose.
 • er een samenhang zou kunnen zijn tussen het vaccin en deze zeldzame vormen, maar dat dat nog niet is aangetoond.
 • dat het vaccin niet een groter risico geeft op bloedproppen (trombose) in algemene zin.
 • er geen bewijs is dat er een probleem is met specifieke batches of productielocaties van het vaccin. 

Als LHV zijn we blij met de constateringen van het EMA. We vinden het goed dat dit zorgvuldig is bekeken om mogelijke vragen en zorgen bij patiënten zoveel mogelijk weg te kunnen nemen. En het is goed dat VWS nu direct heeft laten weten dat de vaccinaties weer verder kunnen gaan.

Het besluit van VWS om de vaccinaties acuut te pauzeren, heeft helaas wel een grote impact gehad op de huisartsenpraktijken die voor deze en komende weken al vaccinaties ingepland hadden staan en hen extra werk bezorgd. We zullen u als huisartsen zo goed als we kunnen ondersteunen in het (weer) opstarten van de vaccinaties.

Huisartsenpraktijken in Utrecht en Flevoland krijgen morgen (19-3) van SNPG te horen wat de nieuwe leveringsdata worden, van de vaccinbestellingen die zij al eerder hebben gedaan.  

Hopelijk snel meer duidelijkheid over thuisvaccinaties

Een deel van de ouderen die zijn uitgenodigd voor vaccinatie door de GGD is niet mobiel genoeg om naar een GGD-vaccinatielocatie te worden gebracht. Ook niet met de extra vervoersondersteuning die wordt geboden. VWS en RIVM hebben eerder al gevraagd of de huisartsen deze thuisvaccinaties zouden kunnen oppakken.

We zijn als LHV met het RIVM al langere tijd in overleg hoe dit kan worden uitgevoerd. Dat gaat over:

 • Om hoeveel mensen gaat het (per praktijk)?
 • Gaat het alleen om niet-mobiele ouderen of worden hierin ook niet-mobiele medische hoog-risicogroepen meegenomen?
 • Hoe weet de praktijk om welke mensen het gaat?
 • Welk vaccin is geschikt voor deze doelgroep(en) en is dat vaccin dan geschikt (te maken) voor de huisartsenpraktijk?

We verwachten dat we binnenkort een antwoord hebben op al deze vragen. We houden er rekening mee dat ook deze thuisvaccinaties per regio zullen worden uitgerold, vanwege de nog altijd beperkte beschikbaarheid van vaccins, waardoor het aanleveren voor heel Nederland in één keer waarschijnlijk niet zal lukken.

Meer zekerheid kunnen we nu nog niet bieden, maar houd onze berichtgeving in de gaten voor nieuws hierover.

GGD’en gaan huisartsen automatisch informeren over positieve testuitslagen

Deze week is de koppeling voor het automatisch verzenden van vaccinatiemeldingen van GGD’en naar de huisartsen van de betreffende patiënten live gegaan. 

Daarnaast is er eindelijk positief nieuws over de meldingen van positieve testuitslagen. GGDGHOR Nederland heeft ons gemeld dat de verwachting is dat over een week óók de positieve testuitslagen naar de huisartsen automatisch kunnen worden verzonden. Er wordt hard aan gewerkt om deze koppeling komende donderdag 25 maart in de lucht te hebben.

Deze automatische berichtgeving is al langere tijd zeer gewenst vanuit zowel de huisartsen als de GGD’en. Dankzij deze geautomatiseerde berichten, weet een huisarts direct of een patiënt van die huisartsenpraktijk recent positief is getest. Zodat huisartsen daar rekening mee kunnen houden in het contact met die patiënt. Huisartsen moeten overigens ook bij deze koppeling er rekening mee houden dat ze alleen een melding ontvangen wanneer de patiënt toestemming heeft gegeven aan de GGD om deze informatie met de huisarts te delen. Ook werkt het systeem vooralsnog alleen voor mensen met een BSN.

In deze factsheet vindt u meer informatie over deze meldingen.

Wij laten het u weten zodra de gegevensuitwisseling daadwerkelijk is gestart.

DONDERDAG 11 MAART

Huisartsenpersoneel kan afspraak maken voor vaccinatie door GGD

Vorige week meldden we dat zorgpersoneel in praktijken die nog geen AstraZeneca hebben ontvangen, terecht kunnen bij de GGD voor vaccinatie. Werkgevers hebben daarvoor de uitnodigingsmaterialen ontvangen. Het wachten was op een ‘go’ van het RIVM dat de afspraken gepland konden worden. Die go is er nu, want het afsprakencentrum is er op ingericht, dus zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijken en van de huisartsenposten kunnen hun afspraak gaan plannen. Meer informatie hierover.

Ledenraad LHV over rol huisartsen in vaccinatie

De Ledenraad heeft dinsdagavond 9 maart uitgebreid gesproken over de rol van de huisartsen in de verdere covid-vaccinaties. De huisartsen in de Ledenraad zien het grote maatschappelijke belang van een zo snel mogelijke uitvoering en dat de huisartsen daar veel aan kunnen bijdragen. Tegelijkertijd geven zij aan dat huisartsen goed ondersteund moeten worden in die uitvoering. Want het is ook erg belangrijk dat de reguliere patiëntenzorg kan doorgaan. De Ledenraad heeft het bestuur mandaat gegeven om door te gaan met de invulling van de rol van de huisartsen in de vaccinatiestrategie.  Lees verder

RIVM biedt meer informatie over vaccinatie medische risicogroepen

Op de RIVM-website over vaccinatie is nu uitgebreidere informatie te vinden over de vaccinatie van mensen in een medische risicogroep. Daarop wordt uitgelegd welke groepen het betreft, welke vaccintypes voor welke groepen zijn geadviseerd en wat er bekend is op dit moment over wie de vaccinatie uitvoert. Het RIVM wijst mensen er ook expliciet op dat als ze in één van deze hoog-risicogroepen vallen, ze niet zelf contact op hoeven te nemen met de medisch specialist of huisarts, maar dat ze vanzelf een uitnodiging krijgen voor de vaccinatie. Lees meer op https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen(externe link).

MAANDAG 8 MAART

Ook huisartsen in Utrecht en Flevoland starten met vaccineren

Na Zeeland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, kunnen huisartsen in Utrecht en Flevoland nu ook van start met het bestellen van AstraZeneca vaccins en het vaccineren. Vandaag ontvingen zij hierover bericht van SNPG. Ook hier gaat het om vaccinatie van de doelgroepen: huisartsen en zorgverlenende medewerkers in uw huisartsenpraktijk die elders nog niet zijn gevaccineerd, personen geboren in 1956 en 1957, thuiswonende mensen met het syndroom van Down tussen de 18 en de 65, mensen met morbide obesitas (BMI >40) tussen de 18 en de 65.

De medewerkers van de huisartsenpraktijken in Utrecht en Flevoland kunnen er nu dus ook voor kiezen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om via de GGD gevaccineerd te worden, en zich in de eigen praktijk laten vaccineren met de aanwezige vaccins.

Zorg nodig in coronatijd? – voor minder taalvaardigen

Het is belangrijk dat iedereen met gezondheidsklachten contact opneemt met de huisarts of vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Al eerder verscheen daarom de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?(externe link)’, die u kunt gebruiken in wacht- of spreekkamer. Van deze informatiekaart is nu een meer toegankelijke vorm met minder tekst en meer beeld(externe link) verschenen. Dit is prettig voor iedereen, maar zeker ook voor de minder taalvaardigen. Deze vorm is beschikbaar in het Nederlands, Engels en nog een aantal andere talen. De publieksinformatie is te vinden op de website van Steffie(externe link).

DONDERDAG 4 MAART

De inzet van huisartsen bij COVID-19-vaccinaties – op de agenda van de Ledenraad op 9-3 a.s.

Het landelijk bestuur van de LHV vraagt de Ledenraad om een nieuw mandaat voor nadere uitwerking van de Covid-vaccinaties. Tot op heden blijkt het vaccineren veel af te wijken van de griepvaccinatie. Het gaat hierbij om de inzet van huisartsen bij: 

 1. het afronden van het deel van de patiënten waar de huisartsen inmiddels mee gestart zijn; dat deel dat ook alleen door huisartsen kan worden uitgevoerd (want die zijn nodig om hen te identificeren): de mensen in kleine woonvormen (via de huisartsenposten); niet-mobiele 65+, 60-64 jarigen en mensen met bmi>40 en syndroom van Down; mensen met een medische indicatie in de leeftijd 18-64 jaar. In totaal gaat het om zo’n 2 miljoen mensen (ongeveer de helft van de mensen die huisartsen jaarlijks uitnodigen voor de griepvaccinatie). 
 2. grootschalige vaccinatie, samen met de GGD en eventueel de ziekenhuizen. 

Huisartsen hebben immers bewezen daartoe goed in staat te zijn. Zo prikten huisartsen het afgelopen najaar in een paar weken tijd 3,6 miljoen griepvaccins weg en 845.000 pneumococcenvaccins. Om het vaccineren van grotere groepen mensen (2,5 miljoen of te wel 500 per praktijk) mogelijk te maken, moeten de vaccins dan wel in één bulk beschikbaar komen en besteld kunnen worden met een vaccin dat geschikt is voor toepassing in de huisartsenpraktijk. Als dat niet in zijn geheel voor het hele land in één keer gaat, kan het eventueel regiogewijs worden uitgerold. 

De besluitvorming over de inzet van huisartsen bij de COVID-19-vaccinaties vindt plaats in de (online) LHV Ledenraad op dinsdag 9 maart a.s. Mocht u als lid van de LHV voor die tijd willen reageren, dan kan dit via uw kring.

Vaccinatie personeel huisartsenpraktijken via GGD’en

Voor de regio’s waar huisartsenpraktijken nog geen AstraZeneca hebben ontvangen, hebben we geregeld dat het zorgpersoneel van die praktijken door de GGD kan worden gevaccineerd. De medewerkers zullen hierover een uitnodiging ontvangen van hun werkgever. De LHV, VPH en InEen zorgen dat die uitnodigingsmaterialen bij de werkgevers terecht komen. Werkgevers kunnen zich hier vast op gaan voorbereiden; zodra de afspraken ook echt gemaakt kunnen worden, melden we het u. Lees meer.

Vaccinatieberichten van GGD naar huisarts

Vanaf 15 maart stuurt de GGD vaccinatiemeldingen naar huisartsen over de patiënten van die huisartsen die door de GGD zijn gevaccineerd. Als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven, kan de GGD via een geautomatiseerd systeem aan de huisarts van de patiënt laten weten dat die persoon gevaccineerd is en met welk vaccin. Dit bericht komt bij de huisarts binnen als MEDREC-afleverbericht, dat in het HIS kan worden verwerkt. Lees hier meer over.  

Inspectie onder de indruk van vaccinatie door huisartsen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft vorige week vijf huisartsenpraktijken in Zeeland en Brabant bezocht die zijn gestart met het vaccineren. De inspectie liet weten onder de indruk te zijn van de flexibiliteit, de kwaliteit en het vele werk dat zij in korte tijd hebben verzet. De inspectie heeft geen risicovolle zaken gezien en heeft vertrouwen in de wijze waarop het vaccinatieproces in de praktijk wordt uitgevoerd. Wel is het de inspectie opgevallen dat het selecteren van patiënten (vooral met morbide obesitas) een tijdrovende klus is gebleken. Een aantal huisartsenpraktijken heeft om logistieke redenen besloten het vaccinatieproces uit te smeren over een aantal dagen, dan wel in het weekeinde. Tot slot blijkt ook hier de administratieve afhandeling veel tijd te kosten.

DONDERDAG 25 FEBRUARI

Vaccinatie medewerkers huisartsenpraktijken

Vanaf deze week (week van 22 februari 2021) zijn ook de huisartsenpraktijken in Noord-Brabant voorzien van AstraZeneca-vaccins om hun praktjkpersoneel, de oudste 65-minnners en mensen in 2 hoog-risicogroepen te vaccineren. Daarmee zijn de 3 zuidelijke provincies  (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) nu voorzien. Met elke nieuwe levering zullen nieuwe regio’s worden voorzien.

Voor praktijken die in de eerste week van maart nog geen vaccin ontvangen en dus hun medewerkers dan nog niet kunnen vaccineren, hadden we eerder afgesproken dat VWS dan zo spoedig mogelijk afspraken zou maken met de GGD voor vaccinatie van deze groep (rekening houdend met de uitvoeringspraktijk van de GGD). Maar deze week heeft het RIVM bericht(externe link) dat AstraZeneca de komende 2 weken minder vaccins levert. Omdat er daardoor nu minder vaccins voorradig zijn, moeten VWS en het RIVM de puzzel voor het vaccineren van het huisartsenpersoneel in die andere provincies opnieuw leggen. Volgende week komt er informatie over hoe de vaccins voor de medewerkers in die regio’s geregeld zullen worden.

Vaccinatie niet-mobiele ouderen

De GGD’en hebben inmiddels een groot aantal 90-, 85- en nu ook 80-plussers gevaccineerd en hebben de komende weken nog veel mensen in die groep in de planning staan. Een deel van de uitgenodigde ouderen in deze leeftijdscategorieën zijn echter, ook met aangeboden hulp, niet mobiel genoeg om naar een GGD-priklocatie af te reizen. Er komen bij ons en waarschijnlijk ook bij u en uw huisartsenpraktijk veel vragen over via wie, hoe en wanneer deze niet-mobiele ouderen een inenting kunnen krijgen. Er is echter nog niet besloten hoe dit gaat verlopen. We hopen dat hier spoedig nieuws over komt vanuit het RIVM, zodat u en de patiënten duidelijkheid hebben.

Uitleg over vaccinaties voor op de praktijkwebsite

Nu het vaccineren van patiënten in de eerste praktijken is gestart, kunnen we ons voorstellen dat er vragen komen van patiënten aan hun huisarts over wanneer zij aan de beurt zijn, hoe in de huisartsenpraktijk de vaccinatie is georganiseerd en dergelijke. Het kan handig zijn om hierover een tekst op te nemen op uw praktijkwebsite. We hebben daarvoor een basistekst gemaakt die u aan de hand van uw eigen situatie kunt aanpassen. We hebben 2 varianten: voor praktijken bij wie de vaccins al zijn geleverd/binnenkort worden geleverd en voor praktijken bij wie dat nog niet bekend is. Download de voorbeeldteksten voor uw praktijkwebsite

VRIJDAG 19 FEBRUARI

Vaccinatie medische risicogroepen

De afgelopen week zijn de eerste huisartsenpraktijken voorzien van AstraZeneca-vaccins. Huisartsen zijn gevraagd om 65-minners (startend met mensen uit 1956 en 1957) en patiënten uit twee hoog-risicogroepen te vaccineren. Er komen sindsdien veel vragen binnen over andere medische risicogroepen. Het RIVM legt uit hoe het zit met de medische risicogroepen en de besluitvorming daarover op haar website(externe link).

Ook in de werkinstructie van het RIVM voor huisartsenpraktijken(externe link) voor de covid-19-vaccinatie staan – in bijlage 3 – de medische hoog-risicogroepen nader uitgelegd. Daarin wordt ook benoemd door wie de andere medische hoog-risicogroepen zullen worden uitgenodigd voor vaccinatie. Het RIVM stemt af met de medisch specialisten en ziekenhuizen over de uitvoering.

Vaccinatie door mobiele teams vanuit de huisartsenpost

In steeds meer regio’s kunnen via mobiele teams vanuit de huisartsenpost bewoners van (kleinschalige) woonvormen en instellingen worden gevaccineerd. Inmiddels wordt naast Moderna ook het Biontech-Pfizer-vaccin hiervoor ingezet.

We krijgen hier soms vragen over van huisartsen en anderen, over welke patiënten dit precies betreft, hoe dit georganiseerd is en wanneer welke regio aan de beurt is. Daarom hierbij een aantal handige informatiebronnen:

Registratie van gevaccineerde patiënten door deze mobiele teams vindt plaats in het HIS van de huisarts bij wij zij staan ingeschreven (zie pagina 15 van de handleiding van NHG voor huisartsenposten(externe link)). Zo is het patiëntendossier van de huisarts op orde en kunnen de gegevens – met toestemming van de patiënt – worden doorgegeven aan het centraal register van het RIVM. 

Aandacht voor psychische klachten na coronabesmetting of door de maatregelen

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen te kampen hebben met langdurige klachten na een COVID-infectie en dat die geregeld ook van psychische aard zijn of uitwerking hebben op de psychische gezondheid. Er is gelukkig op verschillende plekken hulp en advies te krijgen voor mensen die daarmee kampen. Die vindt u terug in onze geüpdatete tips over hoe om te gaan met psychosociale stress en psychische klachten door de corona-uitbraak. De tips gaan zowel over de zorg voor uw patiënten als over uzelf en uw team.

GGD meldt vertraging in vaccinatieberichten en positieve testuitslagen naar huisartsen

Eerder meldden wij u dat de geautomatiseerde vaccinatieberichten van GGD’en naar huisartsen begin februari live zouden gaan. Helaas heeft GGDGHOR gemeld dat dit niet gaat lukken. Zij melden ons: “Dit heeft meerdere redenen, voornamelijk technisch van aard en liggen zowel binnen als buiten onze organisatie. Een belangrijke veroorzaker van deze vertraging is, dat na analyse van de door de leveranciers uitgevoerde testen, toch is besloten om ook als GGD GHOR Nederland een eigen beveiligingstest vóór livegang uit te voeren. Er wordt ontzettend hard naar een zo spoedig mogelijke livegang gewerkt.  Binnenkort hopen wij meer te vertellen wanneer we verwachten de vaccinatieberichten live te kunnen zetten. De positieve testuitslagen volgen op een later moment.”

We houden u op de hoogte van de voortgang.

Terugkijken COVID-19-webinar over vaccinatiestrategie

Woensdag 17 februari was er weer een COVID-19-webinar van NHG, LHV en Medische Scholing. Deze keer ging het over het vaccinatiestrategie in de huisartsenzorg, het AstraZeneca-vaccin, de virusmutaties en werd er veel praktische informatie gegeven over uitvoering van de AstraZeneca-vaccinatie in de huisartsenpraktijk. U kunt dit webinar nog terugkijken, lees daarover meer op de website van Medische Scholing(externe link).

DINSDAG 16 FEBRUARI

17 februari webinar over vaccinatie vanuit huisartsenpraktijk

Op woensdag 17 februari om 20:00 uur organiseren de LHV, het NHG en MedischeScholing.nl een nieuw COVID-19-webinar. Deze keer gaat het over de vaccinatiestrategie voor de eerste lijn, de rol van de huisarts in het vaccinatiebeleid en de informatie uit de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie. Ook worden de nieuwe mutanten van het coronavirus besproken en de werking van het AstraZeneca-vaccin. Lees hier meer en meldt u aan.

Vaccinatie in Zeeland gestart

Op maandag 15 februari zijn de eerste AstraZeneca-vaccins afgeleverd bij huisartsenpraktijken in Zeeland. De huisartsenpraktijk in Bruinisse gaf de aftrap van de Zeeuwse vaccinatiecampagne en vaccineerde maandagmiddag en -avond het praktijkpersoneel en de eerste patiënten, onder toeziend oog van minister De Jonge. Onder andere Omroep Zeeland deed er verslag(externe link) van.

Uitleg over vaccinaties voor op de praktijkwebsite

Nu het vaccineren van patiënten in de eerste praktijken is gestart, kunnen we ons voorstellen dat er vragen komen van patiënten aan hun huisarts over wanneer zij aan de beurt zijn, hoe in de huisartsenpraktijk de vaccinatie is georganiseerd en dergelijke. Het kan handig zijn om hierover een tekst op te nemen op uw praktijkwebsite. We hebben daarvoor een basistekst gemaakt die u aan de hand van uw eigen situatie kunt aanpassen. We hebben twee varianten: voor praktijken bij wie de vaccins al zijn geleverd/binnenkort worden geleverd en voor praktijken bij wie dat nog niet bekend is.

Download de teksten hier.

Eerste vaccinatieronde huisartsen

Met enige vertraging door een verlate levering van het Moderna-vaccin en daarna de sneeuwval, is afgelopen weekend de eerste ronde van de vaccinatie van huisartsen grotendeels afgerond (op een enkele “veegsessie” na). Ook is een deel van de huisartsenpostmedewerkers gevaccineerd. In totaal zijn 14.253 mensen ingeënt in deze eerste ronde. Binnen nu en enkele weken vindt de tweede prikronde plaats.

VRIJDAG 5 FEBRUARI

Vanaf tweede helft februari AstraZeneca-vaccin ingezet in de huisartsenpraktijk

De minister van VWS heeft vanmiddag bekend gemaakt dat – op advies van de Gezondheidsraad – de eerste voorraad van het AstraZeneca-vaccin tegen covid-19 onder andere zal worden ingezet in huisartsenpraktijken, voor het vaccineren van mensen onder de 65 jaar. Vanwege de beperkte voorraad de komende weken meldt VWS dat de vaccins gefaseerd zullen worden uitgeleverd, vanaf tweede helft februari. Meer details volgen later. Lees meer hierover in ons nieuwsbericht.

Vaccinatie huisartspatiënten in instellingen nu ook met BioNTech/Pfizer

Mobiele teams vanuit de huisartsenposten zijn op 25 januari begonnen met vaccineren van de 77.000 Wlz-cliënten in (kleinschalige) instellingen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

Gisteren hebben RIVM en VWS besloten dat deze teams vanaf week 6 zowel met vaccins van Moderna als BioNTech/Pfizer kunnen vaccineren. De HAP’s zouden in eerste instantie alleen met het vaccin van Moderna vaccineren, maar de levering van dit vaccin verloopt minder snel dan verwacht. Vorige week is besloten ook bewoners (niet-Wlz-cliënten) die in een verpleeghuisinstelling wonen waar ook Wlz-cliënten wonen mee te vaccineren. Na de start met vaccinatie door mobiele teams via de HAP’s in drie regio’s (Deventer, Twenten en Zoetermeer) volgen binnenkort vijf andere regio’s (Midden-Holland, Utrecht Stad, Noord-Kennemerland, Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland).

Blog Ella Kalsbeek: Noodzakelijke keuzes in de vaccinatiestrategie

Voordat het besluit over de inzet van het AstraZeneca-vaccin bekend was, schreef Ella Kalsbeek een column over haar zorgen voor hoe we de patiëntenzorg overeind moeten houden. En hoe dat meegewogen zou kunnen worden in de vaccinatiestrategie. “Dus pleit ik voor een gemixte vaccinatiestrategie: patiënten die het meeste risico lopen én zorgmedewerkers op cruciale posities. En laten we ook als de wiedeweerga het tempo van vaccineren drastisch verhogen.” Lees de volledige column

DONDERDAG 4 FEBRUARI

GGD nodigt 80+ers uit – geen werkzaamheden voor huisartsen

In een aantal regio’s blijken GGD’en de afgelopen dagen aan huisartsen te hebben gevraagd om alvast de 80+ers in hun patiëntenbestand te wijzen op de mogelijkheid zich door de GGD te laten vaccineren. Dat is niet de afspraak en de koepel GGDGHOR heeft aan ons bevestigd dat dit niet had mogen gebeuren. Zij betreuren dat dit in sommige regio’s zo is gegaan.

U heeft als huisarts géén rol in het uitnodigen van mensen van boven de 80; deze mensen krijgen een brief thuisgestuurd van het RIVM met daarin alle informatie over hoe zij een afspraak kunnen maken om zich te laten vaccineren door de GGD. Vanaf 5 februari vallen de brieven bij deze doelgroep op de mat. Het uitnodigingsproces van de 80-84 jarigen loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er van oud naar jong wordt uitgenodigd, te beginnen bij de 84-jarigen dus.

Niet-mobiele patiënten die uitgenodigd zijn voor vaccinatie door de GGD

Sinds deze week worden mensen van tussen de 85 en 90 jaar uitgenodigd om zich te laten vaccineren tegen COVID-19, op een GGD-priklocatie. Binnenkort komen daar de 80+ers bij. Een deel van de genodigden is niet mobiel, ook niet met de geboden begeleiding, en kan niet naar de GGD-locatie toe. Het gaat dan om mensen die alleen liggend vervoerd kunnen worden. Het kan zijn dat deze mensen zich bij u melden met het verzoek om dan thuis te worden gevaccineerd. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe en wanneer deze mensen gevaccineerd kunnen worden. Mochten patiënten zich bij u melden, noteert u dat dan voor de zekerheid. Zodat deze gegevens gemakkelijk te vinden zijn op het moment dat er een mogelijkheid is voor deze groep niet-mobiele ouderen om zich te laten vaccineren. Maar deze patiënten hoeven zich dus niet per se bij u te melden.

Een deel van de groep is wel mobiel (te maken), maar heeft geen eigen vervoer. Zij kunnen contact opnemen met het landelijk afsprakencentrum om daarvoor een oplossing te zoeken, dat kan via het nummer: 0800-1351.

Testuitslagen en vaccinatieberichten van GGD’en naar huisartsen

GGD GHOR Nederland, de vereniging van GGD’en, heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem waarmee het verzenden van de positieve testuitslagen naar de huisarts mogelijk wordt. Ditzelfde systeem bleek met enige technische aanpassingen ook de mogelijkheid te bieden om vaccinatiemeldingen direct naar de huisartsen te sturen. Daarom is deze functionaliteit ook meegenomen in de ontwikkeling van het systeem.

GGDGHOR NL meldt ons dat zij verwachten dat binnen afzienbare tijd de vaccinatiemeldingen (dus een bericht van de GGD die heeft gevaccineerd naar de huisarts van de betreffende patiënt) geautomatiseerd worden verzonden. Een aantal weken later zullen ook de positieve testuitslagen volgen.

Deze gegevensverstrekking vindt alleen plaats als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven, zowel in het geval van testen als bij het vaccineren.

In de factsheet vindt u hier meer gegevens over.

Zodra deze berichtenstroom in werking is gesteld, laten wij u dat weten.

Verklaringen gevraagd voor niet-medische contactberoepen

We horen van leden dat zij soms worden gevraagd om verklaringen af te geven voor patiënten die gezien/behandeld willen worden door iemand met een niet-medisch contactberoep, bijvoorbeeld een acupuncturist of masseur. Voor u goed om te weten dat u hiervoor geen verklaring hoeft af te geven. Het is aan de betreffende contactberoepen om zelf om in te schatten of zij wel of niet mogen werken onder de huidige coronamaatregelen. Daar is geen beoordeling van de huisarts voor nodig.

WOENSDAG 3 FEBRUARI

Voortgang plannen voor vaccinatie door huisartsenpraktijken

Het AstraZeneca-vaccin is sinds vorige week vrijdag goedgekeurd en de overheid heeft meer zicht op de leveringen van dit vaccin. Voor de vaccinaties vanuit de huisartsenpraktijken met het AstraZeneca-vaccin zijn er verschillende scenario’s. LHV en NHG zijn betrokken bij de ontwikkeling van de scenario’s, om deze zo uitvoerbaar mogelijk te maken voor huisartsenpraktijken. Het wachten is nog op het advies van de Gezondheidsraad en op de definitieve strategie, die het ministerie van VWS naar aanleiding van het Gezondheidsraad bepaalt.

Enkele belangrijke punten die we nu weten:

 • Er zal in eerste instantie een beperkte voorraad van het vaccin zijn.
 • We hebben bij het RIVM aangegeven dat huisartsenpraktijken 14 dagen de tijd moeten hebben om het vaccinatieproces te organiseren, vanaf het moment dat ze weten op welke dag de vaccins bij hen worden afgeleverd. Die tijd is nodig om het juiste aantal mensen uit te nodigen (wat afhankelijk is van de hoeveelheid vaccins dat kan worden geleverd), om medewerkers die gaan vaccineren vrij te plannen van andere patiëntenzorg en om de locatie te regelen. Dankzij de uitgebreide ervaring vanuit de griepprik kan dit proces gelukkig snel verlopen.
 • Zoals we al in een eerder stadium met VWS hebben afgesproken, worden eerst de mensen gevaccineerd die in de huisartsenpraktijk de vaccinatie gaan uitvoeren. Een groot deel van de huisartsen en aios zal op dat moment al via de regeling in de ziekenhuizen zijn gevaccineerd; het betreft hier dus met name praktijkpersoneel.
 • De overheid verwachte forse opschaling in tweede kwartaal: in een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer(externe link) van dinsdagavond staat dat de overheid verwacht dat in het tweede kwartaal een grote hoeveelheid vaccins wordt geleverd. Als dat het geval is, dan zal ook de vaccinatiecampagne vanuit de huisartsen veel grootschaliger kunnen plaatsvinden.
  De ervaring van de griepprikcampagne van afgelopen jaar leert dat – als alle randvoorwaarden goed zijn geregeld – het voor de 5000 huisartsenpraktijken mogelijk moet zijn om gezamenlijk zo’n 2,5 miljoen vaccinaties in een week uit te voeren.

Vanavond (3 februari) komt de LHV Ledenraad bij elkaar voor een extra vergadering over dit thema.

Voortgang mobiele huisartsenteams in (kleinschalige) woonvormen

Op 25 januari is er in drie regio’s (Deventer, Twenten en Zoetermeer) een start gemaakt met het vaccineren van patiënten van de huisarts die in een (kleinschalige) woonvorm of verpleeghuis wonen, met het Moderna-vaccin. Dit gebeurt met mobiele teams vanuit de huisartsenpost. Binnenkort wordt deze aanpak vervolgd in vijf andere regio’s (Midden-Holland, Utrecht Stad, Noord-Kennemerland, Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland). Deze regio’s zijn daarover in overleg met het RIVM.

DONDERDAG 28 JANUARI

Vaccinatiestrategie

Er is de afgelopen dagen weer behoorlijk wat te doen over de huidige vaccinatiestrategie. Het uitgangspunt van de huidige vaccinatiestrategie is gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad om de allerkwetsbaarsten (dit zijn vooral de ouderen) te beschermen en degenen die de meest acute zorg leveren overeind te houden. Als LHV staan wij achter dit uitgangspunt.

De gekozen strategie is dat er daarbij zoveel mogelijk gelijk over het land wordt verdeeld. De laatste dagen is er in verschillende media geopperd, ook door huisartsen, om voor een regionale aanpak te kiezen. Als LHV hebben wij het voorstel voor een regionale aanpak van vaccineren al eerder bij VWS ingebracht. Het ministerie heeft destijds voor een andere aanpak gekozen.

De berichtgeving over een kleinere levering van het AstraZeneca-vaccin (waarvan goedkeuring door de EMA vrijdag 29 januari wordt verwacht) geeft ook noodzaak om opnieuw te kijken naar de strategie. VWS en RIVM zullen opnieuw moeten beoordelen wat de beste vaccinatiestrategie is. Om de vaccinatie-aanpak te vereenvoudigen, kunnen wij ons voorstellen dat er meer regionaal wordt gekeken of er mogelijkheid is om sneller en centraler te vaccineren. Wij hebben dit opnieuw in het overleg met VWS onder de aandacht gebracht en zij zullen dit meenemen in de afwegingen.

Maatwerk in woonvormen ouderen

Ook hebben we vandaag gesproken met RIVM over de situaties in sommige woonzorginstellingen, waar sommige bewoners door de verpleeghuisarts worden gevaccineerd, sommigen door mobiele teams vanuit de huisartsenpost en sommige door de huisartsenpraktijk zelf. Het RIVM bevestigt dat door lokale afstemming maatwerk in deze situaties mogelijk is. Er is voor huisartsen en instellingen dus ruimte om lokale afspraken te maken, bijvoorbeeld met doses die over zijn (waarbij belangrijk is dat die voor de tweede vaccinatieronde dan ook gewaarborgd zijn).

WOENSDAG 27 JANUARI

VS en PA in dagpraktijk nu nog geen vaccinatie

De (eerste ronde van de) vaccinatie van huisartsen en personeel van de huisartsenpost heeft deels plaatsgevonden en deze week (week 5) en volgende week (week 6) worden de overige huisartsen en HAP-medewerkers gevaccineerd. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van vaccins heeft het ministerie van VWS voor deze planning gekozen.

Ook de LHV krijgt nu vragen over de planning van de vaccinatie van de rest van het praktijkteam, waaronder de VS en de PA in de dagpraktijk. De LHV heeft steeds ingezet op het snel vaccineren van allen die werken in de huisartsenzorg, maar het ministerie heeft daar in de vaccinatiestrategie niet voor gekozen. Voor deze groep medewerkers in de huisartsenzorg, net als de doktersassistenten en de POH’s, houdt VWS vast aan het eerder vastgestelde vaccinatieschema(externe link).

De overige 23.000 zorgmedewerkers in de huisartsenpraktijk kunnen het vaccin van AstraZeneca krijgen. Dat gebeurt vanaf het moment dat huisartsen zelf hun patiënten gaan vaccineren. Het is nog altijd de verwachting van het ministerie en het RIVM dat het AstraZeneca-vaccin in de eerste helft van februari wordt goedgekeurd en gebruikt mag worden.

Avondklok – hoe mee omgaan bij vaccinaties huisartsen in de avond?

In sommige regio’s worden huisartsen ook ’s avonds uitgenodigd om zelf gevaccineerd te worden. Als u als huisarts ’s avonds de straat op moet vanwege uw eigen vaccinatie, dan geldt: u moet een ‘Eigen verklaring avondklok’(externe link) bij u hebben. Dit is een document dat de Rijksoverheid heeft gemaakt. Naast deze eigenverklaring heeft u een afspraakbewijs en/of vaccinatiebewijs (mag digitaal) nodig, en uw eigen ID-bewijs.

85+ers ook uitgenodigd

De 85+ers ontvangen deze week een uitnodiging voor vaccinatie van de GGD. In een aantal regio’s hebben zij deze al ontvangen. Bij het maken van een afspraak worden de 85+ers waar nodig begeleid bij het regelen van ondersteund vervoer. Mogelijk krijgt u toch vragen van patiënten in deze leeftijdscategorie. Als zij echt niet mobiel zijn, kunnen zij bij u aangeven hun vaccinatie op een later moment van u te willen krijgen. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren zal VWS te zijner tijd besluiten en communiceren. Lees meer in de NHG Praktijkhandleiding(externe link).

Voor alle duidelijkheid: alleen voor de 90+ers is een uitzondering gemaakt op het centraal uitnodigen, omdat huisartsen het best zicht hebben op de mobiliteit van deze, vaak zeer kwetsbare, patiënten. Voor deze kwetsbare groep hebben huisartsen dus de uitnodigingen verstuurd. We inventariseren momenteel de benodigde tijd en kosten van deze uitnodigingsronde door de huisartsen. We zijn in gesprek met VWS over deze en andere gemaakte kosten, naast het eerder afgesproken tarief van 21 euro per vaccinatie dat sowieso geldt voor alle patiënten die een vaccin door de huisarts toegediend krijgen.

MAANDAG 25 JANUARI

Ook huisartsen in Limburg nog deze week gevaccineerd

In de afgelopen dagen (en in sommige regio’s ook vandaag 25 januari 2021 nog) is het met grote inspanning van het landelijk en regionaal LHV-bureau, kringbestuurders, huisartsenposten, ROAZ, ziekenhuizen en RHO’s gelukt om een grote groep huisartsen te vaccineren. In de regio’s Noord, Zwolle/Apeldoorn, Zuid-West (Rotterdam/Dordrecht, Zeeland), West (Leiden/Den Haag) en Euregio (Twente / Oost-Achterhoek / Duitse grensstreek) kregen in totaal al zo’n 6000 huisartsen en medewerkers van de huisartsenpost (verpleegkundig specialisten, PA’s en chauffeurs) de vaccinatie. In de regio’s waar nog niet is uitgenodigd voor vaccinatie, zullen zij in de loop van deze of begin volgende week een uitnodiging krijgen voor een vaccinatie op of zo snel mogelijk na 3 februari, als de volgende levering Moderna-vaccins binnen is.

Omdat in de afgelopen dagen bleek dat er zuinig verbruikt is, zijn er nog vaccins beschikbaar om alsnog deze week de huisartsen in de regio Limburg te vaccineren. Zij ontvangen op korte termijn een uitnodiging, voor vaccinatie waarschijnlijk op vrijdag 29 of zaterdag 30 januari 2021.

Uitnodigingsbrieven voor 90-plussers nog niet bij elke praktijk bezorgd

Het NHG streefde ernaar om de uitnodigingsmaterialen op zaterdag 23 januari bij iedere huisartsenpraktijk te bezorgen via de brievenbuspost. Vandaag bleken echter nog niet alle praktijken de materialen ontvangen te hebben.

Een alternatief is de PDF van de uitnodigingsset zelf te downloaden. Met uw persoonlijke UZI-pas (en reader) kunt u daarvoor als huisarts direct inloggen bij de overheidswebsite www.brba.nl(externe link). Met vragen kunt u terecht bij de helpdesk via helpdesk@brba.nl(link stuurt een e-mail). Meer informatie vindt u op de NHG-website(externe link).

VRIJDAG 22 JANUARI 

Eerste vaccinatie huisartsen en medewerkers van de huisartsenpost

De eerste vaccinatie van een huisarts in het kader van de spoedzorg vond vanavond plaats in het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Huisarts Marieke Nijhof kreeg van haar collega-huisarts Joris van Grafhorst de eerste prik. Daarna volgden nog enkele tientallen collega’s die eveneens betrokken zijn bij de spoedzorg overdag en in de avond, nacht en weekenddiensten (ANW). Bekijk ons bericht

Aftrap vaccinaties van huisartsen vandaag; rest volgt vanaf 3 februari

Dit weekend start in 12 van de 23 aangewezen ziekenhuizen het vaccineren van de huisartsen en huisartsenpostmedewerkers. In de resterende ziekenhuizen kan het vaccineren op z’n vroegst op 3 februari beginnen, omdat een nieuwe levering Moderna-vaccins enkele dagen is vertraagd. Vaccinatie-afspraken voor die resterende regio’s kunnen wel vanaf volgende week worden ingepland. Lees alles in ons bericht

Avondklok: verklaringen invullen als u voor uw werk de weg op moet

Vanaf zaterdagavond 23 januari 21:00 gaat een avondklok in, zo heeft de overheid besloten. Als u als huisarts ’s avonds de straat op moet vanwege uw werk, dan moet u een ‘Eigen verklaring avondklok’(externe link) en een ‘Werkgeversverklaring avondklok’(externe link) bij u hebben. Dit zijn documenten die de Rijksoverheid heeft gemaakt.

 • Bent u praktijkhouder, dan zult u zelf ook de werkgeversverklaring moeten invullen.
 • Bent u waarnemer en dus zzp’er, dan moet u op de werkgeversverklaring de (bedrijfs)naam en contactgegevens van uw opdrachtgever vermelden. Als u geen opdrachtgever heeft vult u uw eigen bedrijf in.
 • Bent u huisarts in loondienst, dan moet uw werkgever de werkgeversklaring invullen.
 • Als u personeel heeft dat in het kader van het werk de straat op moet, dan kunnen zij zelf de eigen verklaring invullen en moeten ze ook een door u ingevulde werkgeversverklaring hebben. Deze regeling geldt ook voor coassistenten, artsen in opleiding en stagiairs, meldt de Rijksoverheid(externe link).

De documenten mogen ook digitaal ingevuld en getoond worden.

Als patiënten medische hulp nodig hebben tijdens de avondklok en daarom de straat op moeten, dan kunnen zij ook een eigen verklaring invullen. Ze hebben dus geen verklaring van u of een andere arts nodig. Bij noodsituaties (zoals plotseling dringend medische hulp) is de eigen verklaring niet nodig, meldt de Rijksoverheid(externe link).

DINSDAG 19 JANUARI

Morgen (20/01/2021) meer bekend over vaccinatie van huisartsen

Na het positieve nieuws vanuit VWS gisteravond (18/01/2021) dat het vaccineren van huisartsen alsnog deze week van start gaat, zijn we als LHV nu hard bezig om de praktische kant daarvan te organiseren. We werken daarin samen met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), het RIVM, VWS en verschillende ziekenhuizen. De regeling betreft in ieder geval de huisartsen die in de spoedzorg werken (dat zijn alle huisartsen die op dit moment werkzaam zijn als huisarts en in dat kader dus overdag en/of in de ANW spoedzorg leveren) en daarnaast de volgende medewerkers van de huisartsenposten: verpleegkundig specialisten en physician assistants.

We gaan voor een aanpak die ons de mogelijkheid geeft om op korte termijn zeer veel huisartsen te vaccineren, waarbij we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de beschikbare hoeveelheid vaccins. Morgen komen we – naar verwachting – met meer informatie over de uitvoering, zoals welke ziekenhuislocaties gebruikt gaan worden voor de vaccinaties, hoe huisartsen en de betreffende medewerkers van de huisartsenposten zullen worden uitgenodigd en een afspraak kunnen maken, enzovoort. U hoort hier snel meer over. Eigen, regionale initiatieven hierin zijn nu niet nodig; we zetten vanuit landelijk alle organisatie op, vanwege de levering van de vaccins die op landelijk niveau moet worden geregeld (door het RIVM). 

Voor het overige personeel in de huisartsen-dagpraktijk geldt nog steeds de afspraak dat zij kunnen worden gevaccineerd wanneer zij starten met het vaccineren van de patiënten van de huisartsenpraktijk. Naar verwachting start dat in februari. Ook daarover berichten we u zodra daar meer over bekend is.

Server in de praktijk? Update uw HIS voor corona-vaccinatie

Als u in een huisartsenpraktijk werkt waar u nog werkt met een eigen server op locatie (dus in de praktijk en niet in de cloud), dan wijzen we u er op dat u uw HIS zult moeten laten updaten om de aanpassingen voor de coronavaccinatie in gebruik te nemen. Houd hiervoor de berichtgeving van uw eigen HIS-leverancier in de gaten. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met uw HIS-leverancier.

Wordt uw HIS bij de HIS-leverancier gehost, dan hoeft u niets te ondernemen. De update wordt door uw leverancier automatisch voor u geregeld.

MAANDAG 18 JANUARI

Nadere afspraken VWS en LHV: vaccineren van huisartsen start nog deze week

Deze en volgende week zullen de huisartsen worden gevaccineerd. Het betreft een nadere invulling van de eerder gemaakte afspraak dat huisartsen zouden worden gevaccineerd op het moment dat zij zelf starten met vaccineren. Dit was voorzien op 25 januari bij een deel van de huisartsen, die zouden starten met de kleinschalige woonvormen voor ouderen en voor mensen met een beperking. Omwille van de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin. Overige zorgverlenende medewerkers in de huisartsenzorg zullen zoals afgesproken worden gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, naar verwachting in de tweede week van februari. Lees alle informatie in ons nieuwsbericht

WOENSDAG 13 JANUARI

Minister komt afspraken over vaccineren huisartsen niet na

Dinsdag 12 januari heeft de minister besloten de eerder met ons gemaakte afspraak over het snel vaccineren van huisartsen niet na te komen. Onze afspraak was tweeledig: als er in januari nog vaccins komen om patiënten mee te vaccineren, dan kunnen huisartsen en hun personeel ook zichzelf daar mee vaccineren. Lukt dat niet, dan moet er een plan B komen om te zorgen dat de huisartsen in de spoedzorg in januari nog kunnen worden gevaccineerd.

Inmiddels is duidelijk dat het vaccineren door huisartsen pas medio februari, als naar verwachting het vaccin van Astra Zeneca komt, grootschalig gaat starten. Daarom werd dus plan B nodig: een andere mogelijkheid om de huisartsen in januari nog te vaccineren. Want de continuïteit, toegankelijkheid en veiligheid van de huisartsenspoedzorg zijn net zo essentieel als die van de IC en spoedeisende hulp. Maar dinsdagavond 12 januari bleek dat de minister ons plan B (huisartsen vaccineren volgens dezelfde aanpak als het ziekenhuisdeel van de spoedzorg, met het Pfizer-vaccin) terzijde schuift. Tegen de afspraak in dus.

Met bijgaand bericht van dinsdagavond 12 januari, dat door heel veel relevante media is overgenomen, hebben wij ons onbegrip en onze boosheid kenbaar gemaakt. Vandaag wordt de druk opgevoerd en vol ingezet op de media en politiek om dit bij iedereen nog steviger onder de aandacht te brengen. Donderdagavond 14 januari is er een extra bijeenkomst van de ledenraad van de LHV. Dan spreken we opnieuw over onze rol in de vaccinatiestrategie en over de consequenties van de keuzes van de minister, mocht hij zijn beleid niet willen aanpassen. Uiteraard willen de huisartsen binnen hun mogelijkheden bijdragen aan het vaccineren, maar wij willen ook dat de minister zijn afspraken nakomt, en deze cruciale beroepsgroep de beschikbare bescherming biedt.

Vaccineren van bewoners van kleinschalige woonvormen

In een brief aan de Tweede Kamer(externe link) heeft minister De Jonge dinsdag 12 januari ook gemeld dat hij wil dat er eind januari al wordt gestart met het vaccineren van bewoners van kleinschalige woonvormen, waar de huisarts degene is die vaccineert. Goed voor u om te weten, is dat het hierbij gaat om een pilot, met de eerste, kleine voorraad Moderna-vaccins.

De start daarvan eind januari betreft een beperkt aantal patiënten en een klein groepje huisartsen, in één regio. Omdat Moderna alleen grootschalig gehanteerd kan worden (omdat het maar één keer vervoerd mag worden na ontdooiing), wordt onderzocht of de huisartsenpost hier een rol in kan spelen. LHV en InEen zijn betrokken bij de uitwerking van dit plan. Er is dus geen landelijke start van vaccineren door de huisarts in januari.

Huisartsen melden ontvangst brief met claims over mRNA vaccins

In de afgelopen dagen hebben huisartsen, op hun privé- of praktijkadres, een brief ontvangen van Viruswaarheid met daarin beweringen over het Pfizer-BioNTech en het Moderna-vaccin. Huisartsen hebben ons laten weten het onprettig te vinden dit soort brieven op hun (privé)adres te ontvangen. Een enkeling stelt ons vragen over de inhoud van deze brief. Het gros van de huisartsen geeft meteen aan de brief te laten voor wat ‘ie is en hier verder geen actie op te ondernemen.

Mocht u zich afvragen hoe het zit met de in de brief geclaimde aansprakelijkheid voor huisartsen: huisartsen zijn uitvoerders van de COVID-19 Rijksvaccinatiecampagne, met een op verschillende niveaus goedgekeurd vaccin. De aansprakelijkheid voor mogelijke bijwerkingen liggen – zoals bij elk vaccin – bij de leverancier, en niet bij u als huisarts. De patiëntenvoorlichting over de vaccinatie is overigens niet veel anders dan bij de griep- en pneumokokkenvaccinaties en is tussen alle betrokken partijen nauw afgestemd. Daarmee worden patiënten goed geïnformeerd en kunnen zij zelf hun keuze maken over vaccinatie.

Tot slot is het nog goed te weten dat huisartsen op basis van de meest recente informatie van VWS niet of nauwelijks zullen vaccineren met de vaccins waar deze brief overgaat.

De LHV heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de hoogte gesteld van het feit dat deze brief circuleert.

VRIJDAG 8 JANUARI

Gezondheidsverklaring GGD voor vaccinatie wordt aangepast

De GGD is gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers in verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO. Deze zorgmedewerkers ontvangen bij hun afspraakbevestiging een gezondheidsverklaring om in te vullen. Beantwoorden zij een van de vragen op deze vragenlijst met ‘ja’, dan worden zij verwezen naar hun huisarts om te checken of zij gevaccineerd kunnen worden.

Huisartsen krijgen veel vragen naar aanleiding van de gezondheidsverklaring. Daarom richt de GGD op advies van de LHV een callcenter in, voor de eerste opvang van vragen van zorgmedewerkers over hun indicatie voor vaccinatie. Zodra het telefoonnummer van dit callcenter bekend is, informeren wij u daarover.

Ook heeft de LHV met de GGD de volgende zaken afgesproken:

 • GGD, LHV, NHG en RIVM hebben de vragenlijst aangepast, zodat deze minder vragen oproept van invullers.
 • U kunt de contra-indicaties vinden in de uitvoeringsrichtlijn(externe link). Verreweg het merendeel van de personen zal gevaccineerd kunnen worden.
 • Wij adviseren huisartsen geen schriftelijke verklaring af te geven of een patiënt gevaccineerd kan worden. Patiënten kunnen op basis van overleg met hun (huis)arts zelf hun vaccinatieafspraak annuleren; daarbij heeft de GGD geen verklaring nodig. 

Invulling vaccinatiestrategie

Zoals u waarschijnlijk ook uit de media verneemt, zijn er nog dagelijks wijzigingen in de invulling van de strategie door het ministerie van VWS. Het is een zeer rommelig proces. Dit komt ook doordat er steeds wijzigingen zijn in de geplande leveringen van de verschillende vaccins. Er komen nog maar weinig vaccins binnen en er moet dus geprioriteerd worden om met deze schaarste om te gaan. Echte zekerheid is er blijkbaar pas als de levering daadwerkelijk binnen is.

Dit vraagt veel flexibiliteit van iedereen om, op het moment dat het kan, snel aan de slag te gaan. Wij zullen de huisartsen daarbij, samen met o.a. het NHG, SNPG en RIVM, uiteraard zo goed mogelijk ondersteunen, maar ook wij worden daarin belemmerd door al deze onzekerheden waar wij geen invloed op hebben. We vragen daarvoor uw begrip.

Over de vaccinatievolgorde van de huisartsen en hun medewerkers zelf hebben wij afgelopen weekend afspraken gemaakt; die afspraken zijn voor ons het uitgangspunt voor de verdere invulling en uitvoering.

Geen verklaring nodig voor begrafenisondernemers

Wij horen van huisartsen dat zij door begrafenisondernemers gevraagd worden om een (non-)COVID-verklaring bij overlijden. U hoeft hieraan niet mee te werken, aangezien dit geen medisch-inhoudelijk doeleinde dient en het ook niet nodig is om veiligheidsredenen. De LHV voert overleg om de betreffende verklaring uit de wereld te helpen.

Vragen over COVID-19-vaccinatie?

 • Hebben uw patiënten vragen over de COVID-vaccinatie? Dan kunt u hen verwijzen naar www.coronavaccinatie.nl(externe link) en/of naar het publieksinformatienummer 0800-1351.
 • De NHG praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie(externe link), die in nauwe samenwerking met de LHV, RIVM en SNPG tot stand is gekomen. De eerste versie is op vrijdag 8 januari gepubliceerd.
 • Bekijk de veelgestelde vragen in het LHV COVID-vaccinatie-webdossier. Dit is in ontwikkeling en wordt aangevuld zodra er meer bekend is.
 • Met uw eigen (logistieke en medisch-inhoudelijke) vragen over de COVID-19-vaccinatie kunt u terecht bij het RIVM. Zij hebben sinds 4 januari 2021 een speciaal telefoonnummer 088- 6788900 (bereikbaar van 8:00-20:00 uur) voor medische professionals die de vaccinaties uitvoeren. U kunt daar terecht met:
  • logistieke vragen (vragen over vaccins, vaccinlevering, vaccinbeheer, productklachten en vaccinincidenten)
  • medisch-inhoudelijke vragen (check eerst de richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie en Q&As)
  • registratievragen (opvragen vaccinatiegegevens, voor zover in het centrale register (CIMS) geregistreerd).

WOENSDAG 6 JANUARI

Moderna-vaccin goedgekeurd

Het Europees Medicijn Agentschap heeft woensdag 6 januari goedkeuring gegeven voor het vaccin van Moderna. VWS laat weten dat Nederland van het Moderna-vaccin ruim 6 miljoen doses heeft besteld, waarvan de eerste 400.000 doses naar verwachting dit kwartaal worden geleverd: ‘De eerste levering is waarschijnlijk volgende week, al zal die qua omvang nog beperkt zijn. De bedoeling is dit vaccin vooral beschikbaar komt voor ouderen, bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. De Gezondheidsraad komt op korte termijn met een advies over voor welke groepen het Moderna-vaccin het meest geschikt is. Op basis daarvan wordt bepaald welke groep als eerste in aanmerking komt voor dit vaccin. Begin volgende week maken we bekend wanneer het vaccineren met Moderna zal starten.’ Lees meer in de reactie van minister De Jonge op goedkeuring Moderna-vaccin(externe link).

Minister De Jonge licht de aangepaste vaccinatiestrategie toe

Minister De Jonge van VWS gaf vandaag een uitgebreide toelichting op de vele vragen van de Tweede Kamer over de vaccinatiestrategie. Voor huisartsen is belangrijk om te weten dat het PfizerBioNTech-vaccin ingezet gaat worden voor de medewerkers van de verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten en beperkt in de ziekenhuizen, voor het personeel dat gerelateerd kan worden aan de verpleging op de IC en daarnaast voor de bewoners van grote instellingen. Huisartsen gaan in eerste instantie vaccineren met het Moderna-vaccin, maar dat komt nog maar beperkt beschikbaar. Het grootste deel van de vaccinaties die huisartsen gaan geven zal met het vaccin van Astra/Zeneca zijn. Dat zit nog in de toelatingsprocedure.

 • Over de inzet van het PfizerBioNTech-vaccin zei de minister onder andere: ‘Pfizer eerder gaan gebruiken voor die doelgroep waarvan de Gezondheidsraad zegt dat het eigenlijk de primaire doelgroep is. Wij hebben inderdaad alles op alles gezet om gebruik in de huisartsenpraktijk wel mogelijk te maken, maar het bleek echt onverantwoord om dat te doen. Die constatering deed het RIVM. Vervolgens hebben we gezegd dat we het wel degelijk toch nog een keer in de verpleeghuizen zouden gaan proberen. Daar lijken wel mogelijkheden te zijn.’
 • Over de snelheid waarmee kwetsbare thuiswonende ouderen gevaccineerd kunnen worden berichtte De Jonge onder andere: ‘Of kwetsbare thuiswonende ouderen ook eerder gevaccineerd kunnen worden, is afhankelijk van het beschikbaar komen van andere vaccins: leveringen bepalen alles.’ Volgens de minister kan hij niet met stelligheid zeggen of de vaccinatie van deze groep inderdaad volgens schema half maart gaat plaatsvinden. ‘De eerste reden is: wanneer komt Astra/Zeneca? Astra/Zeneca heeft nu klinische data ingeleverd bij het EMA. Het EMA doet nu de beoordeling, maar het EMA heeft nog geen positief oordeel gegeven. Sterker nog, er is zelfs nog geen formele toelating aangevraagd door AstraZeneca. Dat kan op zich heel snel gaan, maar er is op dit moment gewoon nog geen zicht op de eerste levering van AstraZeneca. Een tweede belangrijke factor is: hoe snel lukt het om te starten met Pfizer in de verpleeghuizen? Zodra je met Pfizer kunt starten in de verpleeghuizen, kun je Moderna vrijmaken voor de ouderen thuis. Dan kunnen huisartsen beginnen met vaccinatie van de ouderen thuis.’
 • De Jonge sprak de ambitie uit om zowel de thuiswonende boven de 60 als de thuiswonende ouder dan 75 en degene die tussen de 60 en 75 is en niet mobiel is, naar voren te halen. ‘Maar dat is niet zo makkelijk. Dat heeft te maken met de levering van de vaccins en met de verschillende logistieke eisen die aan die vaccins gesteld worden. We hebben op dit moment te maken met het BioNTech/Pfizer-vaccin.’

In het debat informeerde De Jonge de Tweede Kamer ook toe over de voorbereiding van verschillende scenario’s voor de inzet van vaccins en de rolverdeling tussen huisartsen en de GGD:

‘We zetten bijvoorbeeld voor 60-plussers het scenario van de inzet van huisartsen en het scenario van inzet van de GGD naast elkaar. Dat doen we ook voor degenen jonger dan 60 jaar. Dat is een hele grote groep, 7 miljoen mensen. Normaal zou je zeggen: dat kan de GGD dan doen. Maar omdat we zo snel mogelijk na levering willen gaan prikken, zullen we parallel schakelen. Om vaccin van Moderna vrij te spelen voor de ouderen thuis, uit de verpleeghuizen, wordt dus juist PfizerBioNTech ingezet. Beide vaccins worden dus ingezet in de verpleeghuizen. Dat doen we dus ook bij de gehandicaptenzorg.’

Gezondheidsverklaring GGD voorafgaand aan vaccinatie

Bij het starten van de vaccinaties deze week, bleek dat de GGD’en bij de uitnodiging uit veiligheidsdoeleinden een vragenlijst meesturen. Deze gezondheidsverklaring geeft zicht op mogelijke contra-indicaties voor de vaccinatie en adviseert in dat geval de eigen huisarts te raadplegen voor een persoonlijke afweging. Zowel bij de inhoud en lengte van de vragenlijst als de extra belasting die dit voor huisartsen(praktijken) met zich meebrengt, hebben wij kanttekeningen. De LHV is in overleg met de GGD over de gezondheidsverklaring, ook om duidelijker te zijn wanneer raadplegen van de eigen huisarts echt noodzakelijk is. Ook spreken wij met de GGD over de eerste opvang van vragen hierover via een callcenter. Mocht u op dit moment vragen krijgen van patiënten naar aanleiding van de door de GGD gevraagde gezondheidsverklaring, dan adviseren wij u om de LCI-richtlijn(externe link) te raadplegen.

LHV in de media

Als LHV realiseren wij ons dat een deel van onze inbreng en de manier waarop wij de stem van de huisartsen laten horen aan de vele overlegtafels voor huisartsen niet altijd zichtbaar zijn. Hoewel wij streven zo transparant te zijn, kan dat soms ook niet. Wij vragen daarin van u vertrouwen. En al ziet u de LHV niet steeds in talkshows, wij weten de media te vinden wanneer het echt nodig is om ons pleidooi kracht bij te zetten en/of de huisartsenzorg zichtbaar te maken, zoals wij dat ook in de afgelopen periode vaak hebben gedaan.

Webinar COVID-19-vaccin – 13 januari om 20.00 uur

Op woensdag 13 januari kunt in de veelbekeken reeks webinars over COVID-19 weer deelnemen aan een webinar, deze keer over de COVID-19-vaccins. De LHV organiseert deze editie samen met het ministerie van VWS, het RIVM, NHG en MedischeScholing.nl.

Aan tafel zitten:

 • Hans van Vliet (landelijk woordvoerder van het RIVM, programmamanager COVID-19-vaccinatie),
 • Cécile van Els (hoogleraar Vaccinologie, immunoloog, RIVM),
 • Karin van Haaren (huisarts, NHG, auteur Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie).

Patrick Bindels, hoogleraar huisartsgeneeskunde ErasmusMC, zit het webinar voor. Schrijf u gratis in om u zo goed en praktisch mogelijk inhoudelijk te laten informeren over de COVID-19-vaccins.

Meer informatie en inschrijven

Ook de KNMG organiseert een webinar over het vaccineren tegen COVID-19(externe link), op donderdag 14 januari. Dit webinar is voor artsen, geneeskundestudenten, verpleegkundigen en verzorgenden. In dit webinar gaan deskundigen in op veelgestelde vragen over medisch-inhoudelijke vragen over vaccins, de vaccinatiestrategie en uitvoering, en handvatten voor de praktijk.

ZONDAG 3 JANUARI

Huisartsen worden ook met prioriteit gevaccineerd

Het ministerie van VWS heeft na overleg met de LHV besloten dat ook de huisartsen met prioriteit zullen worden gevaccineerd. Dat zal op zo kort mogelijk termijn gebeuren. De precieze uitwerking volgt nog. Lees verder in het volledige bericht.

ZATERDAG 2 JANUARI

LHV in overleg met VWS over prioriteit huisartsen bij vaccinatie

Vanochtend bracht het ministerie van VWS naar buiten dat het zorgpersoneel dat werkt in de acute zorg op korte termijn zal worden gevaccineerd. In de eerste berichten daarover werden de huisartsen – die ook een belangrijke rol spelen in de spoedzorg – niet genoemd. Wij hebben daarop meteen contact opgenomen met VWS. Dit heeft geleid tot intensief overleg vandaag over het moment waarop huisartsen gevaccineerd zullen worden. Dit overleg is nog niet helemaal afgerond, dus over de uitkomsten kunnen we nu nog niet met zekerheid berichten. We verwachten de afspraken morgen definitief af te ronden en dan de uitkomst te kunnen melden.

WOENSDAG 30 DECEMBER

Huisartsen klaar voor start COVID-vaccinatie

Alle voorbereidingen die getroffen konden worden, zijn gereed. De huisartsen zijn klaar om te starten met de COVID-vaccinatie. De bestel- en distributiestructuur ligt er en de informatiesystemen (HIS’en) van de huisartsen zijn er tijdig klaar voor om selecties (op leeftijdscohorten) te maken en de vaccinaties te registeren. Het wachten is nu op de concrete leverdatum en exacte hoeveelheid van vaccins. Op aandringen van de LHV is nader onderzocht of het Pfizer-vaccin (dat als eerste beschikbaar komt) geschikt te maken is voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Lees meer.

DONDERDAG 24 DECEMBER

Positief advies Gezondheidsraad over inzet Pfizer-vaccin voor ouderen

Donderdagmiddag 24 december 2020 heeft de Gezondheidsraad een advies gepubliceerd over de inzet van het goedgekeurde Pfizer-vaccin in Nederland. De Gezondheidsraad concludeert dat het Pfizer-vaccin zeer geschikt is om bij oudere mensen te gebruiken en omdat de ziektelast als gevolg van COVID-19 het grootst is in deze groep, adviseren zij om dit vaccin primair in te zetten voor ouderen vanaf 60 jaar, te beginnen bij de oudsten.

Minister De Jonge meldt dat hij daarom – ná de vaccinatie van de eerste groep kwetsbare mensen en de zorgmedewerkers die voor deze groep zorg leveren – de leveringen van het BioNTech/Pfizer-vaccin wil inzetten voor mensen boven de 60 jaar. VWS, RIVM, GGD GHOR en de LHV werken gezamenlijk uit wat dit betekent voor de vaccinatiestrategie en de rol die elk van de vaccinatie-uitvoerders daarin het beste kan spelen. We verwachten dat we begin januari een beter beeld hebben van wat dat betekent voor de huisartsen.

Prioritering vaccinatie: minister benoemt huisartsen als specifieke groep waar hij oog voor heeft

Zoals we in eerdere updates al hebben gemeld, vinden we het belangrijk dat huisartsen en het personeel in de huisartsenzorg tijdig de kans krijgen om gevaccineerd te worden. Voor de bescherming van juist die zorgverleners die veel met (mogelijke) COVID-patiënten te maken hebben, is dat van groot belang. We hebben daar al meermalen, ook vandaag (donderdag 24 december) weer op topniveau met het ministerie over gesproken en we kregen een positieve respons op ons pleidooi.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister De Jonge laten weten dat het ministerie VWS in januari de nadere prioritering van de vaccinaties bekendmaakt, waaronder ook de prioriteit voor het zorgpersoneel. De minister noemt expliciet ook de huisartsen als specifieke groep waar hij oog voor heeft in het bepalen van de prioritering. Zodra er meer bekend is, laten we het u weten.

WOENSDAG 23 DECEMBER

Covid-vaccinaties door de huisarts

Als LHV en NHG zijn we elke dag bezig op basis van de laatste informatie over de vaccins en de vaccinatiestrategie, we zoeken uit wat dit betekent voor de huisartsenzorg en we overleggen met alle belangrijke partijen (VWS, RIVM, GGD GHOR enz.) over het invullen van de rol van de huisarts in de vaccinatie.

Hierbij de huidige stand van zaken op enkele belangrijke thema’s:

 • Vaccinatielocaties: We raden u aan rekening te houden met 2 scenario’s: dat de vaccins in kleine hoeveelheden per keer komen, waardoor misschien vaccineren in de eigen praktijk een mogelijkheid is en dat de vaccins in grotere aantallen komen, waardoor een externe locatie logischer is. Ook kan het zijn dat het door de omstandigheden waaronder de vaccinatie moet plaatsvinden het voor veel huisartsen logischer is om in een externe locatie de vaccinatie uit te voeren. 
 • Timing, hoeveelheden en omstandighedenvan vaccineren: het is nog niet zeker welke vaccins in welke hoeveelheden op welk moment bij u als huisarts geleverd kunnen worden voor het vaccineren van uw doelgroepen.
 • Het NHG is – in afstemming met de LHV – hard bezig met een praktijkhandleiding om het hele werkproces te beschrijven. De eerste versie hiervan is naar verwachting begin januari 2021 gereed. Het wordt een dynamisch document, zodat er kan worden ingespeeld op de actuele informatie en situatie. Dit gaat u helpen in al het regelwerk.
 • Aanpassingen in de HIS’en: we hebben zeer geregeld overleg met de HIS-leveranciers en zij zijn vergevorderd in het gereedmaken van de HIS’en voor de selectie, het uitnodigen en het registreren van de gevaccineerden in het HIS. Hun verwachting is dat die aanpassingen op tijd klaar zijn voordat de eerste vaccinaties door de huisartsen worden uitgevoerd.

Ook in deze kerstperiode werken we hier hard op door en we blijven u informeren als er belangrijke ontwikkelingen zijn op dit front.

Vaccineren van huisartsen en personeel

Er moet nog een nadere uitwerking komen van de volgorde voor andere groepen dan de kwetsbare patiënten in woonzorginstellingen en hun zorgverleners (die 2 doelgroepen zijn inmiddels ingepland om als eerste gevaccineerd te worden). Onder die andere groepen vallen de patiënten die de huisartsen gevraagd zijn te vaccineren én ook de huisartsen en het ondersteunend personeel in de huisartsenpraktijk zelf (en al het overige zorgpersoneel). We praten hier als LHV met het ministerie van VWS over en brengen daarin naar voren wat er vanuit de huisartsen van belang is, ook kijkend naar de zorgen over de capaciteit in huisartsenzorg.

DINSDAG 22 DECEMBER

Staken van niet-urgente operaties ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra

Vanwege het oplopend aantal COVID-patiënten, verwacht het Landelijk Netwerk Acute Zorg begin januari een piek in de ziekenhuisbezetting. Om voldoende plekken en personeelscapaciteit te hebben voor deze verwachte piek, worden alle ziekenhuizen nu opgeroepen door de LNAZ om de ziekenhuiszorg in categorie 4 en 5 te staken. Deze categorieën worden in het ‘Raamwerk voor het behoud van reguliere klinische non-COVID zorg’(externe link) van de Federatie Medisch Specialisten verder uitgelegd (pagina 6). Het gaat om zorg die niet binnen 6 weken hoeft plaats te vinden en waarbij geen (categorie 5) of enig risico (categorie 4) is op permanente gezondheidsschade of verlies van levensjaren bij uitstel. De bedoeling is dat de poliklinieken wel open blijven.

Dit is belangrijk voor u als huisarts om te weten, omdat u hierover vragen van patiënten kunt krijgen en vanwege uw verwijzingen naar een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum. Het staken van deze zorg zal gevolgen hebben als u patiënten verwijst voor zorg die in categorie 4 of 5 valt.

Update: Testuitslag van GGD naar huisarts

Inmiddels zijn we weer wat stappen verder in het geautomatiseerd verzenden van GGD-coronatestuitslagen naar de huisarts. Onze insteek is dat de testuitslagen van uw patiënten in de inbox van uw huisartsenpraktijk belanden. Op die manier is het ook praktisch voor u te verwerken in het patiëntendossier. We ontwikkelen een veilige, stabiele en betrouwbare oplossing. Dit wordt onder andere gerealiseerd door een koppeling met inschrijving op naam (ION), zodat zeker is dat de testuitslag bij de juiste huisarts belandt. Het realiseren van de oplossing heeft hoge prioriteit. De verwachting is dat de oplossing eind januari in werking is, maar er wordt hard aan gewerkt in de hoop dat het nog wat eerder gereed is. Met dank ook aan de inzet van GGD GHOR Nederland en technische partijen zoals Stichting ION, Enovation en Vecozo.  Wanneer er iets verandert aan de planning, laten we dit uiteraard weten.

Beschermingsmiddelen voor mantelzorgers via huisarts en GGD

We herinneren u graag aan de mogelijkheid voor PGB-gefinancierde zorgverleners en mantelzorgers om op voorschrift van een arts gratis persoonlijke beschermingsmiddelen te krijgen. Het gaat dan om mensen die die intensief zorgen voor iemand met corona of iemand die in afwachting is van een testuitslag en waar bij het verlenen van (mantel)zorg 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is.

Met de stijging van het aantal (mogelijk) geïnfecteerde patiënten stijgt ook de vraag naar deze beschermingsmiddelen. Wie de PBM voorschrijft, hangt af van wie de betreffende patiënt heeft getest.

Tot de testuitslag bekend is, kan met dat recept een ‘korte termijn pakket PBM’ gratis worden opgehaald bij de apotheek. Indien de testuitslag van de patiënt positief is, schrijft de betrokken arts een elektronisch recept op voor een ‘langer termijn pakket PBM’. Ook dit pakket kan gratis worden opgehaald of thuis worden afgeleverd.

Zie voor meer informatie het Factsheet Voorschrijven PBM.

DONDERDAG 17 DECEMBER

COVID-vaccinatie: laatste ontwikkelingen

Veel huisartsen laten ons weten liever vandaag dan morgen te willen starten met de (concrete voorbereidingen van de) vaccinatie van hun patiëntengroep en vragen zich af wanneer er gestart kan worden. Ook deze week is er helaas nog geen concreet nieuws over de leverdata van de verschillende vaccins die voorjaar 2021 beschikbaar zullen komen, daarop is het wachten.

 • Wel is er aangekondigd dat het AstraZeneca-vaccin waarschijnlijk eerder dan verwacht beschikbaar komt. Het is mogelijk dat ook dit vaccin voor de vaccinaties door huisartsen beschikbaar komt.
 • Tussen het moment waarop huisartsen weten welk vaccin ze in welke hoeveelheid wanneer precies afgeleverd krijgen en daadwerkelijke vaccinatie, zal een aantal weken tijd zitten. In die 4-6 weken moeten immers selecties van patiënten gemaakt worden, uitnodigingen verstuurd, bemensing en (eventueel alternatieve) locaties geregeld. Dit zal ook afhankelijk zijn van het aantal patiënten dat in een vaccinatieronde met de beschikbare aantallen vaccins uitgenodigd kan worden.
 • Het lijkt er sterk op dat ieder van de vaccins gefaseerd geleverd gaat worden. Dit betekent dat de kans klein is dat de benodigde 12 miljoen vaccins (2 vaccinaties per persoon, 6 miljoen patiënten in de doelgroep die huisartsen vaccineren) in 1 ronde geleverd en gegeven kunnen worden. We moeten er rekening mee houden dat er verschillende vaccinatierondes komen. Als LHV dringen wij er steeds op aan dat ook dan de extra belasting voor huisartsen(praktijken) zo klein mogelijk blijft door goede faciliteiten en afspraken.

Zoals wij eerder meldden: daarnaast zullen (sommige) huisartsen begin 2021 de bewoners van verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen vaccineren, die bij hen in de praktijk ingeschreven staan, net zoals bij de griepvaccinatie. Deze groep krijgt voorrang, naar verwachting kan hier in januari mee gestart worden. De verwachting is dat u hier uiterlijk de eerste week van januari nadere instructies over krijgt via SNPG en NHG.

Huisartsenzorg in de actuele situatie: lees onze praktische tips

Nu het aantal besmettingen weer zorgwekkend snel oploopt en opnieuw een gedeeltelijke lockdown geldt, krijgt u daar als huisarts uiteraard mee te maken. In de eerste golf van de COVID-19-uitbraak en de eerdere lockdown, hebben huisartsen(praktijken) een grote flexibiliteit laten zien in hun manier van werken en het continueren van de huisartsenzorg. Mogelijk stuit u toch op (nieuwe) vragen en uitdagingen en kunnen onze praktische tips u verder helpen. In ons webdossier Coronavirus vindt u alle actuele informatie en handreikingen op een rij.

‘Neem bij klachten altijd contact op met uw arts’

Het blijft belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact opnemen met de huisarts of een andere vaste zorgverlener, ook in coronatijd.  Met deze boodschap publiceerde VWS vandaag de informatiekaart voor patiënten ‘Zorg nodig in coronatijd?’. Hier vindt u de informatiekaart(externe link) waarnaar u bijvoorbeeld kunt linken op uw praktijkwebsite.

VRIJDAG 11 DECEMBER

COVID-vaccinatie – een tussenstand

Eind november heeft de Ledenraad van de LHV besloten dat huisartsen onder een aantal voorwaarden een bijdrage kunnen leveren aan de COVID-vaccinatie. LHV, NHG, RIVM en SNPG werken sindsdien in overleg met het ministerie van VWS aan het op zo kort mogelijke termijn mogelijk maken van deze vaccinatie. Ook deze week is er nieuwe informatie beschikbaar, leest u ons uitgebreidere bericht met een tussenstand.

Andere formulering overheidstekst over mondkapjes

Huisartsen zijn in de afgelopen week platgebeld met vragen over de uitzonderingsregels voor het dragen van mondkapjes. In de publieksvoorlichting van de overheid werd de suggestie gewekt dat mensen die onder de uitzonderingsregels vallen bij de huisarts kunnen aankloppen voor een briefje om dat te verklaren. LHV en ook KNMG hebben geëist dat de overheid deze tekst zou aanpassen, dat is inmiddels gebeurd(externe link).

De nieuwe passage luidt: een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die mag een arts niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat u uw (huis)arts belt voor een nieuw op te stellen document.

Deze nieuwe tekst verwijst weliswaar niet meer naar de (huis)arts of een medische verklaring, maar wij hebben grote kanttekeningen bij de praktische uitvoerbaarheid ervan voor de patiënten die het hier betreft. Daarom blijft het advies van de LHV dat een patiënt zelf kan verklaren dat hij/zij onder de uitzonderingsregel valt, bijvoorbeeld met behulp van dit kaartje(externe link).

WOENSDAG 2 DECEMBER

Nog veel te doen voor COVID-vaccinaties kunnen starten

Deze week is er weer meer informatie gekomen over de verschillende COVID-vaccins. Daarmee komt er hopelijk snel meer duidelijkheid over wanneer er vaccins op de markt komen en voor welke groepen die geschikt zijn. Maar er is ook nog veel niet bekend, waardoor het te vroeg is om een precieze planning te maken én de rol van de huisarts al concreet te kunnen invullen. Lees ons uitgebreidere bericht hierover.

Mondkapjesplicht en uitzonderingen

In de publieksvoorlichting van de overheid wordt de suggestie gewekt dat mensen die onder de uitzonderingsregels vallen bij de huisarts kunnen aankloppen voor een briefje om dat te verklaren.

We hebben duidelijk aangegeven, bij VWS en als advies aan leden, dat huisartsen geen verklaringen hiervoor gaan en moeten afgeven. Een patiënt kan zelf verklaren, bijvoorbeeld met behulp van dit kaartje(externe link), dat hij/zij onder de uitzonderingsregel valt. Daar is geen artsverklaring voor nodig.

We hebben VWS hierop meerdere keren aangesproken en geëist dat ze de tekst hierop aanpassen. Huisartsen worden nu platgebeld met vragen hierover en dat moet ophouden. Zodra het bericht van de overheid is aangepast, zullen wij u hier via een update over informeren. De KNMG steunt ons hierin en heeft dat ook aan VWS laten weten.

Wijziging quarantainerichtlijnen

Op advies van het OMT zijn de quarantainerichtlijnen en het testbeleid per 1 december aangepast. Het gaat hierbij om huisgenoten en overige nauwe contacten van een patiënt met COVID-19 én mensen die een notificatie via de CoronaMelder-app hebben gekregen. Deze personen kunnen tijdens de quarantaineperiode 5 dagen na de laatste blootstelling een PCR-test laten afnemen, ook als zij (nog) geen klachten hebben. Het doel van dit testbeleid is om presymptomatische infecties vroeg te detecteren en om de quarantaineperiode te verkorten bij een negatieve uitslag. Voor negatief geteste zorgmedewerkers geldt dat zij moeten overleggen met hun werkgever of zij weer mogen werken.

Zie voor meer informatie:

Stand van zaken positieve testuitslagen

Al sinds het begin van de corona-uitbraak benadrukken we het belang dat huisartsen worden geïnformeerd door de GGD over positieve testuitslagen van patiënten die bij die huisartsen staan ingeschreven. In veel regio’s is dit uiteindelijk in het bron- en contactonderzoek (bco) verwerkt en kregen huisartsen binnen. Met de toenemende besmettingsgraad en afschaling van het bco viel die stap echter vaak weer weg. Er moet daarom ook een stabiele, landelijke oplossing komen, zodat de gewenste werkwijze overal kan worden toegepast. Daarover zitten we al langere tijd met o.a. de GGD om tafel. Het blijkt echter een taai proces. De verwachting is dat er op zijn vroegst januari een oplossing voor is.

DINSDAG 1 DECEMBER

Mondkapjesplicht gaat vandaag in

Vanaf 1 december is het verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte(externe link) geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Deze mensen kunnen zelf aannemelijk maken dat zij zijn uitgezonderd van deze verplichting. Bijvoorbeeld door een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat iemand onder zo’n uitzonderingsregel valt. Dat kaartje en de toelichting op het gebruik daarvan is te vinden op de website van Vilans(externe link). U kunt uw patiënten wijzen op deze mogelijkheid, als zij bij u aankloppen met vragen hierover. We hebben meermaals aan de overheid laten weten en blijven benadrukken dat (huis)artsen geen verklaringen over hun eigen patiënten afgeven, zoals de afspraak is in Nederland(externe link).

Daarnaast heeft de Rijksoverheid gemeld dat als een mondneusmasker niet mogelijk is voor iemand, maar een faceshield wel, dat dat in deze gevallen ook is toegestaan. Meer informatie over de regels voor mensen met een beperking of ziekte vindt u op deze pagina van Rijksoverheid.nl(externe link).

VRIJDAG 20 NOVEMBER

Gezondheidsraad komt met advies voor doelgroep COVID-vaccinatie
Sinds 19-11 is het advies van de Gezondheidsraad (externe link)bekend. De Gezondheidsraad adviseert om gezondheidswerkers en de groep mensen ouder dan 60 jaar en de bekende medische risicogroepen met voorrang te vaccineren. Deze laatste groep is vergelijkbaar met de doelgroep van de jaarlijkse griepvaccinatie. De grootste onduidelijkheid rondom de COVID-vaccinatie ligt nu nog in het beschikbaar komen van welk vaccin op welk moment en in welke hoeveelheid. Een besluit over de rol van de huisarts moet nog worden genomen. Er wordt nu in alle regio’s opgehaald hoe hier door huisartsen over wordt gedacht. De LHV Ledenraad neemt hier de uiteindelijke beslissing over tijdens haar online vergadering op 24 november a.s.

Verplichting mondmasker in de huisartsenpraktijk
Het kabinet gaat per 1 december het dragen van mondkapjes(externe link) in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters verplichten. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van deze plicht, maar de overheid vermeldt ‘toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen’. De huidige lijn blijft daarmee gelden: u kunt desgewenst in uw praktijk het dragen van een mondmasker verplicht stellen voor patiënten. Als uw beleid is dat bezoekers een mondneusmasker dragen, dan kan dat worden gezien als een van de “huisregels” van de praktijk en dan kunt u mensen verplichten zich daaraan te houden. Daar zit wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet u patiënten duidelijk informeren en zult u ook mondmaskers (‘mondkapjes’) beschikbaar moeten stellen voor patiënten die zelf geen masker hebben meegenomen. U leest meer onder Veelgestelde vragen, onder het kopje Praktijkorganisatie.

Medische verklaring over mondkapjes
De aangekondigde verplichting (per 1 december a.s.) tot het dragen van een mondkapje(externe link) geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mogelijk krijgt u als huisarts vragen van patiënten om een verklaring dat zij geen mondkapje kunnen dragen. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt, dit is geen taak voor de huisarts.

WOENSDAG 18 NOVEMBER

Covid-vaccins

De media staan de laatste weken bol van berichten over coronavaccins. Daarbij krijgen we als LHV ook geregeld de vraag wat de rol van de huisarts gaat zijn in het vaccineren. Onze voorzitter Ella Kalsbeek sprak daar afgelopen vrijdag over in Nieuwsuur(externe link). De besluitvorming over de rol van de huisarts moet nog worden genomen. Er wordt nu in alle regio’s opgehaald hoe hier door huisartsen over wordt gedacht. De LHV Ledenraad neemt hier de uiteindelijke beslissing over tijdens haar online vergadering volgende week dinsdag.

Corona-informatie tijdens LHV-webinar 19 november

Donderdagavond 19 november organiseert de LHV de online bijeenkomst ‘Beleid en bekostiging huisartsenzorg’. Hierin worden de belangrijkste thema’s besproken die u als huisarts te wachten staan in 2021. Daarbij praten wij u ook bij over de laatste stand van zaken op coronagebied. Kunt u 19 november niet? Dan heeft u ook nog een kans om deel te nemen op 26 november.

DINSDAG 10 NOVEMBER

Geef (opnieuw) toestemming voor delen VIP-cijfers

De impact van de coronacrisis is goed zichtbaar in de bedrijfsvoering van de huisartsenpraktijk. Dat bleek uit declaratiegegevens van 1450 huisartsenpraktijken die de LHV tot eind september ontving vanuit VIP Calculus. Deze declaratiecijfers hadden betrekking op meer dan 5 miljoen patiënten en lieten zien dat het spreekuur en de zorgverlening nog verre van normaal zijn. Sinds de start van de tweede golf is dat nog verder verstoord geraakt.

Daarom het dringende verzoek aan gebruikers van de VIP Calculus-software om toestemming te geven dat wij uw gegevens anoniem mogen (blijven) gebruiken! Het eerdere verzoek om gegevens te delen liep eind september af. We hebben de gegevens omtrent de omzet van de huisartsenpraktijken nodig om aanvullende afspraken te kunnen maken met de verzekeraars, als dat nodig blijkt te zijn. U heeft er geen extra werk aan, maar u helpt zo wel de LHV aan feiten en cijfers om sterker aan de tafel met de zorgverzekeraars te zitten. Zo helpt u om goede afspraken te maken voor de hele beroepsgroep! Meld u nu aan via VIP.

Mogelijke regionale lock-down geen gevolgen voor vaccinatiecampagne

Met het afnemen van de besmettingscijfers is de dreiging van (regionale) lockdowns ook kleiner geworden. Voor de zekerheid is wel uitgezocht wat de consequenties van een lockdown zouden zijn voor de griep- en pneumokokkenvaccinaties die in deze tijd plaatsvinden. VWS en RIVM hebben bevestigd dat eventuele aanvullende coronamaatregelen dat niet in de weg staan. Als u de richtlijnen uit het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19(externe link)’ volgt, kan uw vaccinatiecampagne gewoon doorgaan.

Ondersteuning voor artsen en hun medewerkers met ernstige gezondheidsproblemen door COVID-19

Artsen die ernstige gezondheidsproblemen hebben ondervonden door het coronavirus, of hun nabestaanden, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij Stichting Ondersteuningsfonds KNMG (StOF)(externe link). De stichting vult hiermee de stichting ZWIC (externe link)(Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld is voor huisartsen en medisch specialisten, maar wel voor hun medewerkers.

Sneltesten inzetbaar in de huisartsenpraktijk

Een aantal antigeen(snel)testen is inmiddels gevalideerd om te gebruiken bij mensen met COVID-verdachte-klachten. Het OMT heeft daarom positief geadviseerd over het gebruik van deze testen, ook bij zorgmedewerkers met klachten. Na een negatieve uitslag moet alsnog een PCR worden gedaan; na een positieve uitslag is dat niet nodig, dan moet de medewerker in quarantaine (blijven). Lees meer over de inzet van sneltesten in de huisartsenpraktijk.

DONDERDAG 29 OKTOBER

Aangepaste richtlijn voor inzet praktijkmedewerkers met klachten

Op aandringen van LHV en NHG is de richtlijn aangepast voor de inzet van medewerkers in de huisartsenpraktijk met klachten na een negatieve antigeensneltest. Dit is in afstemming met het RIVM gebeurd. De aangepaste richtlijn betreft praktijkmedewerkers met milde klachten (zonder koorts/benauwdheid/hoesten) én een negatieve antigeensneltest, die in afwachting zijn van de uitslag van de PCR-test. Zij mogen in uitzonderingssituaties – als de continuïteit van zorg in het geding komt door dreigende personele krapte- aan het werk. Voorwaarde hierbij is dat zij altijd een chirurgisch mondneusmasker IIR dragen en bij persoonlijke verzorging en lichamelijk onderzoek ook handschoenen dragen. Meer informatie over antigeen(snel)testen(externe link) en inzet en testbeleid van zorgmedewerkers(externe link) vindt u bij het NHG.

Verplichting mondmasker voor patiënten

Huisartsen vragen ons of zij in hun praktijk het dragen van een mondmasker verplicht kunnen stellen voor patiënten. Dat kan inderdaad. Als uw beleid is dat bezoekers een mondneusmasker dragen, dan kan dat worden gezien als een van de “huisregels” van de praktijk en dan kunt u mensen verplichten zich daaraan te houden. Daar zit wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet u patiënten duidelijk informeren en zult u ook mondmaskers (‘mondkapjes’) beschikbaar moeten stellen voor patiënten die zelf geen masker hebben meegenomen. U leest meer onder Veelgestelde vragen, onder het kopje Praktijkorganisatie.

PBM voor PGB-houders en mantelzorgers

Wij herinneren u er graag aan dat het voor PGB-houders en mensen die zorg krijgen van informele mantelzorgers mogelijk is om aan beschermingsmiddelen te komen via de apotheek. Dat kan op recept van de huisarts of GGD-arts, afhankelijk van wie de betreffende patiënt heeft getest. Op deze factsheet staat alles op een rijtje.

DINSDAG 27 OKTOBER

Voorrang griepvaccins voor mensen met een medische indicatie en 70-plussers

De vraag naar griepvaccins bij huisartsen lijkt het aantal beschikbare griepvaccins te overstijgen. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis, na advies van het RIVM, vandaag gezonde mensen vanaf 60 tot en met 69 jaar gevraagd nu niet in te gaan op de uitnodiging voor het griepvaccin. Zodat in ieder geval de meest kwetsbare mensen een griepvaccin kunnen krijgen. VWS doet hiermee een moreel appel op gezonde zestigers, die een eigen afweging hierin maken. Als huisarts vaccineert u zoals gebruikelijk alle patiënten die zich op uitnodiging melden op het vaccinatiespreekuur.

Omdat vragen over deze oproep van VWS waarschijnlijk (ook) bij de huisartsen terecht komen heeft de LHV met het RIVM afgesproken dat er duidelijke publieksinformatie komt waar mensen terecht kunnen(externe link). U kunt desgewenst patiënten hiernaar verwijzen.

Meer informatie, ook over wat u als huisarts kunt doen, leest u bij SNPG(externe link) of in de SNPG-nieuwsbrief die u inmiddels heeft ontvangen. Zo doet SNPG de suggestie om uw patiënten via uw eigen site of nieuwsbrief te informeren waar mogelijk.

DONDERDAG 22 oktober

Er zijn grote zorgen over hoe we – met de snelle toename van covid-patiënten en een stijgende personeelsuitval – de zorg in Nederland overeind kunnen houden. We hebben als LHV hierover voortdurend afstemming met onder andere de medisch specialisten en het ministerie van VWS.

Personeelsuitval in de huisartsenzorg

Deze week brachten we onze eerste cijfers naar buiten over de impact van ziekte en quarantaine op de bezetting in de huisartsenzorg. 58 procent van de huisartsen met een vaste werkplek (praktijkhouders, hid’s, hidha’s) maakte afgelopen week mee dat zijzelf of anderen in de praktijk om die reden uitvielen. 12 procent van de waarnemend huisartsen maakte dat zelf mee. In veel gevallen kon de uitval intern worden opgepakt, maar ook meldde 22 procent dat er huisartsenzorg noodgedwongen was uitgesteld. We blijven monitoren hoe die cijfers zich de komende tijd ontwikkelen, via herhaalde metingen via het LHV Huisartsenpanel.

Verwijzen

Hoewel het in sommige huisartsenpraktijken erg druk is, krijgen we daarnaast van andere huisartsen signalen dat ze een terugloop in de vragen van patiënten zien. Een vergelijkbaar beeld is te zien in de NZa-cijfers over verwijzingen van huisartsen naar het ziekenhuis. Die laten sinds begin oktober een dalende trend zien, zo publiceerde de NZa(externe link).

We zullen het met zijn allen (vanuit de zorg en de overheid) goed moeten blijven uitdragen: mensen met gezondheidsklachten hoeven geen schroom te voelen om contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Zodat de huisarts de urgentie kan inschatten en waar nodig kan helpen en/of verwijzen.

Subsidiemogelijkheid inzet e-health

Door de corona-uitbraak wordt er door veel huisartsenpraktijken meer gebruik gemaakt van digitale middelen voor patiëntencontact. De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling opengesteld voor zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken die willen investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuis wonen. Ook individuele huisartsenpraktijken of samenwerkende praktijken kunnen hier aanspraak opmaken. Het indienen van een subsidieaanvraag kan nog tot 1 december.

Kosten die aanmerking komen voor subsidie zijn: aanschaf of lease van apparaten, licentiekosten van e-health-toepassingen, loonkosten voor coördinatie, scholingskosten en inhuur van externe hulp bij implementatie. Er is geen eigen bijdrage vereist. Per aanvraag is een  bedrag van €25.000 tot €50.000 beschikbaar. Meer informatie op de website van de RVO(externe link).

VRIJDAG 16 OKTOBER

Sneltesten voor huisartsen en hun team

Om de continuïteit van de huisartsenzorg te kunnen blijven waarborgen, heeft het beschikbaar maken van betrouwbare sneltesten topprioriteit. Zodat personeelsuitval zo veel mogelijk kan worden beperkt. Als LHV zijn we druk bezig om voor elkaar te krijgen dat huisartsen voor henzelf en voor hun medewerkers op korte termijn de beschikking krijgen over gevalideerde sneltesten. We voeren hierover intensief overleg met VWS en verwachten u daarover volgende week meer te kunnen berichten.

Afschaling van zorg tijdens corona

Samen met de collega-artsenorganisaties binnen de KNMG vragen we meer aandacht en begrip voor de huidige ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor de zorg en voor zorgverleners. De gevolgen van afschaling van zorg zijn helaas onvermijdelijk en daar mag geen misverstand over zijn.

Ook vragen we als LHV de overheid in hun informatie naar burgers consequent te benadrukken dat deze crisis iedereen raakt die zorg nodig heeft, niet alleen degenen die corona hebben of krijgen en dat we dit alleen met het juiste gedrag van iedereen kunnen terugdringen. In de pers ontstaat de indruk dat huisartsen ‘onvoldoende zouden doorverwijzen’ naar de tweede lijn (met name ggz). Zo zit het niet. Uiteraard reageren wij daarop en nemen wij daar afstand van. We vragen dan om namen en rugnummers zodat indien nodig contact gezocht kan worden met de betreffende zorgaanbieders.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceert vandaag een informatiekaart(externe link) die zorgaanbieders en zorgverleners in alle sectoren helpt om patiënten duidelijk te maken wat zij kunnen verwachten nu de reguliere zorg weer wordt afgeschaald. 

WOENSDAG 14 OKTOBER

Geen maximum aantal (wachtenden) bij vaccinaties

De aanscherping van de landelijke coronamaatregelen deze week hebben geen gevolgen voor de griep- en pneumokokkenvaccinaties. Ons bericht van vorige week hierover geldt dus nog steeds: het ministerie van VWS heeft bevestigd dat er een uitzondering is voor zorginstellingen en dat hier dus geen maximum aantal aanwezigen geldt, ook niet voor een rij buiten de vaccinatielocatie, zolang de anderhalvemetermaatregelen worden gehanteerd (behalve op het moment van vaccineren natuurlijk). VWS zal dit aan de veiligheidsregio’s doorgeven. Meer adviezen over griepvaccinatie in COVID-tijd vindt u in deze handleiding(externe link)

Positieve uitslagen vaak niet gemeld aan de huisarts

Het hoge aantal besmettingen legt een groot beslag op het bron- en contactonderzoek door de GGD. Hoewel we het anders hadden afgesproken met de GGD’en, zien we dat veel huisartsen niet altijd meer vanuit het bron- en contactonderzoek de positieve uitslagen van hun patiënten ontvangen. Patiënten zijn zich daar lang niet altijd van bewust. Ons advies is om patiënten hierop te wijzen via uw reguliere communicatiekanalen. Vermeld bijvoorbeeld op uw praktijkwebsite of in uw nieuwsbrief: “Bent u door de GGD getest op corona en blijkt u besmet te zijn? Meld dit dan ook aan onze huisartsenpraktijk. Ook als u corona heeft, kunt u nog steeds met uw vragen bij de huisarts terecht. Als wij weten dat u corona heeft, kunnen we goede voorzorgsmaatregelen treffen zodat de huisarts en de medewerkers u veilig zorg kunnen bieden.”

Handreiking voor ziekenhuizen over op- en afschalen poliklinische niet-COVID-zorg

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft een handreiking gepubliceerd(externe link) met handvatten voor medisch specialisten en de besturen van ziekenhuizen om de non-covid poliklinische zorg zoveel mogelijk te behouden of, als dat moet, veilig af te schalen. De aanleiding is de druk die het toenemend aantal coronabesmettingen legt op de reguliere zorg in ziekenhuizen. De LHV en het NHG hebben meegekeken op deze handreiking, omdat het van belang is dat medisch specialisten en ziekenhuizen goede afspraken maken met huisartsen. Huisartsen moeten op de hoogte zijn welke mogelijkheden en eventuele wachttijden er in een ziekenhuis zijn om patiënten te verwijzen, en follow-up te kunnen bieden. Het is belangrijk dat ziekenhuizen de huisartsen in hun regio hierover benaderen.

Gebruik Coronamelder door huisartsen

Sinds zaterdag 10 oktober is de notificatieapp van de Rijksoverheid overal in het land te gebruiken. Deze Coronamelder geeft een notificatie als u 15 minuten of langer bij een positief geteste persoon in de buurt bent geweest. Als u als huisarts de Coronamelder heeft gedownload, dan raden we u aan de app uit te zetten/bluetooth uit te schakelen tijdens uw Covid-spreekuren, om te voorkomen dat u onnodig meldingen krijgt vanwege de patiënten die u in beschermende middelen heeft gezien.

VRIJDAG 9 OKTOBER

Druk op huisartsenpraktijken

We maken ons, net als velen van u, zorgen over de hoge en snelstijgende besmettingscijfers. Vandaar 1 oktober ook ons advies aan huisartsen en de medewerkers in de huisartsenpraktijk om preventief PBM te gaan dragen. Dat is belangrijk om uzelf, uw collega’s en patiënten te beschermen. Door de blijvende wachttijden bij het testen en het toenemend aantal besmettingen, hebben ook steeds meer huisartsenpraktijken te maken met personeelsuitval. We horen van huisartsen dat het ingewikkelder wordt om de zorg goed draaiende te houden. We gaan de situatie snel en goed in beeld brengen en kijken waar actie nodig is.

Komt u in de knel, neem dan contact op met uw regionale crisisteam. Ook blijven we druk zetten op het sneller testen van zorgpersoneel, en dringen we aan op het snel beschikbaar krijgen van gevalideerde sneltesten naast de reguliere testen voor de huisartsen en hun medewerkers. Daarnaast hebben we overleg met de Federatie Medisch Specialisten, NZa en het ministerie van VWS over het afschalen dat nu al in verschillende ziekenhuizen plaatsvindt en de extra druk die daardoor op de eerste lijn komt. In de handreiking die de FMS maakt voor de specialisten waken we ervoor dat de gevolgen van afschaling niet zomaar op het bord van de huisarts mogen komen.

Geen maximum aantal wachtenden voor vaccinatiespreekuren

De griep- en pneumokokkenvaccinaties vinden in deze weken plaats. Ondanks dat huisartsen een aangepaste spreiding van patiënten hebben ingevoerd vanwege de coronamaatregelen, kan het op sommige plekken druk worden met wachtende mensen in de rij voor de griepprik. We kregen vragen of dit een probleem is gezien de geldende overheidsmaatregelen. Het ministerie van VWS heeft bevestigd dat er een uitzondering is voor zorginstellingen en dat hier dus geen maximum aantal aanwezigen geldt, ook niet voor een rij buiten de vaccinatielocatie, zolang de anderhalvemetermaatregelen worden gehanteerd (behalve op het moment van vaccineren natuurlijk). VWS zal dit aan de veiligheidsregio’s doorgeven. Meer adviezen over griepvaccinatie in COVID-tijd vindt u in deze handleiding(externe link).  

Verruiming tegemoetkoming herregistratie en opleiding aios

Om tegemoet te komen aan de belasting van specialisten, profielartsen en aios tijdens COVID-19, heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart 2020 verruimd. Dat is in afstemming met de beroepsorganisaties en de KNMG gebeurt. De minister voor Medische Zorg heeft hiermee ingestemd. Het besluit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Dit betekent: alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10 procent. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20 procent. Daarnaast kunnen aios in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat als gevolg van COVID-19 nodig is. Meer informatie leest u op knmg.nl(externe link).

Start campagne CoronaMelder vanaf 10 oktober

De notificatie-app CoronaMelder is vanaf zaterdag 10 oktober 2020 in heel Nederland te gebruiken en wordt gepromoot met een publiekscampagne. De app stuurt een notificatie als iemand in de buurt is geweest van een coronapositief persoon. Wees erop voorbereid dat dit tot vragen kan leiden, ook bij u als huisarts. De overheid heeft, onder druk van onder andere de LHV, een landelijke helpdesk opgezet, waar u uw patiënten naar kunt verwijzen als ze vragen hebben over de app en de notificaties. Ze kunnen bellen naar het gratis telefoonnummer: 0800-1920. De helpdesk is dagelijks open van 8:00 – 20:00 uur. Op www.coronamelder.nl(externe link) staan antwoorden op veelgestelde vragen.

DONDERDAG 1 OKTOBER

Zorgbonus voor doktersassistentes

We krijgen veel vragen over voor wie de bonus van de overheid voor zorgmedewerkers nu wel en niet is, zoals voor de doktersassistenten. De overheid heeft besloten de beslissing aan de werkgevers te laten. Als LHV vinden we: wees ruimhartig. Daarbij sluiten we ons aan bij veel andere werkgeversorganisaties in de zorg. In alle huisartsenpraktijken is er sinds de corona-uitbraak heel anders gewerkt. Zo bleek ook maar weer uit ons eigen onderzoek, waarmee we afgelopen week naar buiten kwamen. De hoge mate van flexibiliteit van de huisartsen en het team hebben de praktijken en patiënten door deze moeilijke tijd geholpen.

Testen van zorgmedewerkers

Ondanks de testvoorrang die er nu formeel voor zorgverleners is, horen we van veel leden dat het nog steeds lang duurt om medewerkers te laten testen en uitslagen te krijgen. Ze vragen zich af of ze daarom zelf hun medewerkers mogen testen. Juridisch gezien mag dat niet, maar in deze uitzonderlijke omstandigheden vindt de LHV het te verdedigen als dat wel gebeurt. Lees daar mee over.

Rolverdeling GGD en huisartsen bij testen

Voor patiënten en soms ook zorgverleners blijkt het niet altijd duidelijk te zijn door wie ze in welke situaties getest kunnen worden. De algemene lijn is: bij milde klachten, laat je testen door de GGD. Huisartsen testen alleen hun eigen patiënten en alleen als daar medisch gezien een reden voor is. Bijvoorbeeld als mensen ernstige klachten hebben. In de leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal wordt dat nader beschreven.

Verlenging van extra inzage via LSP

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het, zo lang de corona-epidemie duurt, toegestaan om de voornaamste medische gegevens beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over wel of geen inzage via het LSP. Als zij op de huisartsenpost of SEH komen, wordt hen ter plekke toestemming gevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar tijdelijk toestemming voor gegeven. Die toestemming gold formeel tot 1 oktober. Het ministerie van VWS heeft nu met de Autoriteit Persoonsgegevens contact over een meer structurele regeling voor deze zogenaamde “corona opt-in”. Zolang de AP geen nieuw besluit neemt over de huidige gedoogconstructie, blijft de gedoogconstructie bestaan zoals die tot nu toe heeft bestaan, en onder dezelfde voorwaarden. Meer over deze regeling op www.inzageopdehap.nl(externe link)

DONDERDAG 24 SEPTEMBER

De actuele situatie is in de afgelopen 2 weken veranderd. De voorspelde tweede golf is er sneller dan verwacht en de vraag is of/hoe deze doorzet. Er zijn nu al lokale uitbraken die er zelfs toe kunnen leiden dat een praktijk tijdelijk en/of deels de deuren moet sluiten voor fysieke consulten. Wij houden de actuele situatie nauwlettend in de gaten.

De ontwikkelingen zetten nu alweer extra druk op huisartsen en hun team. Als LHV zijn wij ons daarvan zeer van bewust, en zijn wij zoals eerder heel frequent in overleg met VWS, GGDGHOR, RIVM, NZa en zorgverzekeraars, meestal samen met de andere huisartsenorganisaties. Wanneer de actualiteit daartoe aanleiding geeft, houden wij u via deze updates weer op de hoogte.

PBM

 • Er moet een duidelijker richtlijn komen voor het preventief gebruik van PBM in de huisartsenpraktijk, nu lijkt deze regionaal te verschillen. Als LHV hebben we in het landelijk overleg gepleit voor eenduidigheid en houvast. Hoewel de regionale situatie natuurlijk kan verschillen en huisartsen hierover via de GGD geïnformeerd worden als er iets extra’s/anders nodig is, moet er wel landelijk beleid zijn.
 • Wij hebben weer regelmatiger contact met het LCH (Landelijk Consortium Hulpmiddelen) over de beschikbaarheid van en logistiek rond persoonlijke beschermingsmiddelen en verwachten hier gezien de actuele situatie in de komende periode mogelijk een opschaling. Voor nu adviseren wij huisartsen om de eigen voorraad in de praktijk ruim op peil te houden.

Testen

 • We krijgen veel signalen dat de voorrang van zorgpersoneel niet overal goed verloopt. Zo zijn er nog steeds wachttijden en worden zorgverleners soms buiten de afspraak om, geweigerd voor de ‘fast lane’ die juist voor hen is ingericht. Omdat wij hierover vragen krijgen: uiteraard horen ook doktersassistentes bij de groep die met voorrang getest moet kunnen worden.
 • Sommige huisartsen opperen de mogelijkheid om zelf meer testen te gaan afnemen. Dit toont verantwoordelijkheidsgevoel van huisartsen. Echter dit gaat het tekort aan testmedium/laboratorium capaciteit waar we momenteel mee te maken hebben in Nederland niet oplossen. De GGD is gelimiteerd aan een aantal testen per dag, zodra ze een fiat krijgt van de overheid zal de GGD het aantal ophogen.  

De huisarts heeft al een verantwoordelijkheid bij testen, namelijk voor eigen patiënten die om medische redenen getest moeten worden. De rol van de huisarts in het testbeleid is vastgelegd in het document extramuraal testen, dat is opgesteld in samenwerking met het NHG, GGDGHOR en het ministerie van VWS.

Alle testen doen is ook vanuit het streven naar doorgaan reguliere zorg niet haalbaar. Daarnaast lopen we aan tegen ongelijke spreiding van patiënten over het land, wat het vergt aan praktijkruimtes, het scheiden van patiëntenstromen en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is het belangrijk dat de uitslagen van testen gekoppeld worden aan het systeem waar de GGD mee werkt en dat ook de kosten via hen moeten worden verrekend.

Aanvraag bonus voor zorgpersoneel

Tussen 1 en 29 oktober is het mogelijk om als werkgever/opdrachtgever in de zorg een zorgbonus aan te vragen voor personeel en opdrachtnemers die zich tijdens de eerste corona-uitbraak (het afgelopen half jaar) hebben ingezet voor de patiëntenzorg. Zie hiervoor ook ons nieuwsbericht van 18 september. Ook huisartsenpraktijken vallen onder deze bonusregeling. Elke huisartsenpraktijk is door de uitbraak noodgedwongen heel anders gaan werken, dat was ook ingrijpend voor bijvoorbeeld de doktersassistenten. Als u medewerkers heeft die een bijdrage hebben geleverd aan (continuïteit van) zorg bieden in deze moeilijke maanden, dan kunt u via  www.dus-i.nl/bonus(externe link) een aanvraag doen, zodat zij een bonus kunnen krijgen. Op deze website staat ook meer informatie over hoe de regeling precies werkt.

WOENSDAG 2 SEPTEMBER

Ontwikkelingen in testbeleid

De LHV voert voortdurend overleg met GGDGHOR en VWS over het testen op COVID-19. Daarbij komen o.a. de bereidheid om zich te laten testen aan de orde (groter dan verwacht) en de maatregelen die VWS neemt om de testcapaciteit in de laboratoria op peil te houden. Ook wordt gewerkt aan een mogelijkheid dat huisartsen patiënten kunnen aanmelden voor een test met klachten die afwijken van het protocol dat de GGDGHOR hanteert.

Er komt ook na ons aandringen landelijk beleid voor het testen van medewerkers in de zorg met voorrang. Nu is dat regionaal op verschillende manieren geregeld door de GGDGHOR of nog helemaal niet. Deze week wordt het overleg daarover vervolgd. De LHV dringt nog steeds aan op het delen van testuitslagen met huisartsen; de realisatie hiervan wordt onder andere vertraagd door de privacy-aspecten hiervan.

Hoe vaccinatiespreekuren dit najaar te organiseren?

Hoe past u dit najaar de COVID-19 richtlijnen toe bij de organisatie van uw vaccinatiespreekuren tegen griep en pneumokokken? Het NHG publiceerde een aanvulling op het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19(externe link)’, met een veiligheidsplan en adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen. In het addendum leest u ook de aangescherpte RIVM-richtlijn voor het gebruik van PBM: omdat het tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatie om oudere en/of kwetsbare patiënten gaat, adviseert het RIVM tijdens de griep- en pneumokokkenvaccinatie chirurgische mondneusmaskers type IIR voor praktijkmedewerkers die betrokken zijn bij de vaccinatie. De LHV voegde een handig praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur bij dit addendum.

Het ministerie van VWS heeft gemeenten (via de VNG) verzocht om desgevraagd, kosteloos ruimte om te vaccineren beschikbaar te stellen aan huisartsen, in hun eigen wijk. Voor die praktijken waar het vanwege de 1,5 meter afspraken niet mogelijk is om de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar aan te bieden in de eigen praktijk. Kunt u het vaccineren niet in de eigen praktijk regelen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Meer praktijkvoorbeelden en tips van vakgenoten vindt u op HAweb(externe link).

Ondersteuning voor artsen en voor hun medewerkers met ernstige gezondheidsproblemen door Covid-19

Artsen die ernstige gezondheidsproblemen hebben ondervonden door het coronavirus, of hun nabestaanden, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij Stichting Ondersteuningsfonds KNMG (StOF)(externe link)
De stichting vult hiermee de stichting ZWIC(externe link) (Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld is voor huisartsen en medisch specialisten maar wel voor hun medewerkers.

VRIJDAG 21 AUGUSTUS

Zorgmedewerkers die terugkeren uit risicogebieden/-landen

Reizigers die in landen met een oranje of reisadvies zijn geweest, wordt dringend geadviseerd na aankomst in Nederland in quarantaine te gaan. Voor zorgmedewerkers geldt hierbij een uitzondering. Het RIVM heeft dat aangegeven in het Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis(externe link). Zorgmedewerkers zonder klachten mogen met persoonlijke beschermingsmiddelen werken, maar wel alleen in overleg met de bedrijfsarts of de GGD. Het advies is ook om deze medewerkers niet in te zetten in de zorg voor de meest kwetsbare patiënten. Voor privésituaties van deze personen geldt de quarantaine overigens net als voor ieder ander die terugkeert uit zo’n gebied/land.

Uitwerking zorgbonus

De precieze uitwerking en aanvraag van de bonus voor zorgpersoneel is nog onduidelijk. De LHV neemt deel aan de overleggen van het ministerie van VWS over de zorgbonus. Zodra daar voortgang op te melden is, hoort u dat van ons.

VRIJDAG 7 AUGUSTUS

Nieuwe corona-subsidiemogelijkheid voor e-health vanuit de huisartsenpraktijk

Door de corona-uitbraak wordt er door veel huisartsenpraktijken meer gebruik gemaakt van digitale middelen voor patiëntencontact. De Rijksoverheid heeft een tweede subsidieregeling opengesteld voor zorgaanbieders zoals huisartsenpraktijken die willen investeren in de structurele inzet van digitale zorg op afstand aan kwetsbare ouderen, mensen met een chronische ziekte/beperking of een psychische aandoening die thuis wonen.

De patiëntendoelgroep is breder dan bij de eerste subsidieregeling. Daarmee is dit ook een aantrekkelijkere regeling geworden voor individuele huisartsenpraktijken of samenwerkende praktijken om aanspraak op te maken.

Kosten die aanmerking komen voor subsidie zijn: aanschaf, lease, licentiekosten van e-health-toepassingen, loonkosten voor coördinatie, inzet en opleiding en inhuur van externe expertise. Er is geen eigen bijdrage vereist.

U vindt meer informatie over deze regeling op de website van de RVO(externe link).

Ventilatie in de huisartsenpraktijk

Het RIVM heeft onlangs een bijlage gepubliceerd bij haar richtlijn over ventilatie en COVID-19. LHV Bouwadvies heeft de belangrijkste punten hieruit voor huisartsenpraktijken op een rij gezet en geeft u advies. Lees de adviezen en toelichtingen in onze praktische tips.

Vernieuwd: praktische tips voor huisartsenzorg in coronatijd

In onze geheel herziene praktische tips geven we u advies over hoe de zorg voor zowel coronapatiënten als alle andere patiënten veilig en goed te organiseren. Met tips over patiëntenvoorlichting, scheiden van patiëntenstromen, maatregelen in praktijkruimtes, PBM en meer. Bekijk de praktische tips voor huisartsenzorg in coronatijd hier.

DINSDAG 4 AUGUSTUS

Schema telefonische triage

Het NHG publiceerde het stroomdiagram ‘Telefonische scheiding patiëntenstromen non-COVID-19 en (mogelijk) COVID-19’(externe link), een hulpmiddel om onderscheid te maken tussen patiënten zonder vermoeden van COVID-19 en patiënten met vermoeden van COVID-19 om te komen tot gescheiden patiëntenstromen. De redenen voor thuisquarantaine zijn hierin nu opgenomen, de klachten passend bij COVID-19 zijn aangescherpt en e.e.a. is vertaald naar een stroomdiagram.

Longfysiotherapeuten Covid-19/Corona bij coronapatiënten met ernstige klachten

Sinds half juli maken coronapatiënten met ernstige klachten aanspraak op een voorwaardelijke en tijdelijke vergoeding vanuit het basispakket voor onder andere fysiotherapie. Op de consumentenwebsite defysiotherapeut.com(externe link) zijn diverse gespecialiseerde fysiotherapeuten, waaronder longfysiotherapeuten Covid 19/Corona, vindbaar. Lees meer op kngf.nl(externe link).

DINSDAG 28 JULI 

LHV: ‘Geef huisartsenzorg meer aandacht nu COVID-besmettingen oplopen’

De LHV heeft recent geëvalueerd waar in de afgelopen periode plus- en knelpunten zaten voor huisartsen; belangrijk voor de voorbereiding op de komende maanden. Bij het ministerie van VWS heeft de LHV aangegeven dat de huisartsenzorg meer aandacht moet krijgen. ‘Veel aandacht gaat uit naar de ziekenhuizen, toch wordt het grootste deel van de corona-patiënten door de huisarts gezien. Ons vak is altijd al topsport, maar nu hebben we opeens met nog veel meer onzekerheden te maken. Om de zorg te kunnen blijven bieden moeten huisartsen en hun medewerkers voorrang krijgen bij testen als zij klachten hebben. En zij moeten kunnen rekenen op een continue voorraad aan de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen’, zegt Carin Littooij, huisarts en bestuurslid van de LHV. Lees meer.

De LHV doet momenteel onderzoek naar de actuele situatie in huisartsenpraktijken; een groot aantal leden van de LHV heeft de vragenlijst al ingevuld.

Beroepsnorm is leidend

De LHV krijgt regelmatig vragen van verontruste huisartsen (en soms ook van burgers) naar aanleiding van uitlatingen van huisartsen, die zich publiekelijk uitspreken tegen nut en noodzaak van de geldende coronamaatregelen van de overheid. Wij kunnen ons de onrust daarover voorstellen. Voor de LHV staat voorop dat huisartsen werken volgens de normen en richtlijnen die door (dan wel samen met) de beroepsgroep voor de huisartsgeneeskunde zijn vastgesteld. Deze normen en richtlijnen zijn te vinden op de sites van NHG en LHV.

Buitenlandse toeristen met COVID-gerelateerde klachten

Mocht u te maken krijgen met een toerist uit het buitenland met COVID-gerelateerde klachten:

 • Vraag de (buitenlandse) toerist een afspraak te maken voor een test (in een teststraat) via het landelijke callcenter: 0800-1202. De toerist wordt telefonisch op de hoogte gebracht van de laboratoriumuitslag. Alleen als een test van belang is in het kader van de individuele patiëntenzorg, test u zelf.
 • Wanneer blijkt dat de toerist een COVID-19 infectie heeft, voert de GGD bron- en contactonderzoek uit bij de toerist. De toerist wordt gevraagd zich te blijven isoleren. De isolatieperiode duurt tot 24 uur na het verdwijnen van de klachten(externe link).
 • Wees ook bij toeristen en passanten waakzaam en geef signalen laagdrempelig door aan uw regionale GGD.

Waarschuwingsbrief voor patiënten

Huisartsen van Doktershuis Oude Noorden in Rotterdam hebben hun patiëntenbestand een waarschuwingsbrief gestuurd. Zij roepen al hun 8500 patiënten op(externe link) zich strikt aan de coronamaatregelen te houden, nu het aantal besmettingen met COVID-19 weer oploopt. Mocht u iets dergelijks overwegen, dan vindt u hier de brief ter inspiratie.

VRIJDAG 24 JULI

Ontwikkelingen pandemie

We zien dat het aantal infecties weer toeneemt. Dat is zorgelijk. We hebben begrepen dat het Kabinet het Outbreak Management Team om een nieuw advies heeft gevraagd. Wij volgen, samen met het NHG en InEen, deze ontwikkelingen op de voet en berichten u zo snel als daar aanleiding toe is.

Verruiming vergoedingen voor medewerkers

De Rijksoverheid(externe link) heeft de werkkostenregeling tijdelijk verder verruimd vanwege de corona-uitbraak.

Werkgevers mogen dit jaar maximaal 3% (dit was 1,7%) van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 blijft het percentage van 1,2% gelden.

De extra ruimte biedt werkgevers de mogelijkheid (als zij hier financiële ruimte voor hebben) om medewerker(s) extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld voor thuiswerkfaciliteiten, zoals vergoeding voor koffie, thee of extra elektriciteit. U kunt uw werknemers ook een hart onder de riem steken door bijvoorbeeld een bloemetje of cadeaubon te geven. Let op: als de onder de gerichte vrijstellingen vallen(externe link), hoeven ze überhaupt niet in de vrije ruimte te worden ondergebracht.

Deze vergoedingen vormen normaal loon voor de medewerker en zouden dus eigenlijk belast moeten worden (bruto of bruteren). U kunt deze kosten aanwijzen als vrije ruimte voor de werkkostenregeling en de verruiming hiervoor gebruiken waardoor u het onbelast kunt vergoeden (netto).

De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020.

DINSDAG 21 JULI

Vergoeding herstelzorg COVID-19 nu via basispakket

Alle patiënten die ziek zijn geworden van het coronavirus en die daarvan nog ernstige gezondheidsklachten ondervinden, krijgen op advies van het Zorginstituut per 18 juli 2020 recht op volledig vergoede herstelzorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit geldt ook voor patiënten die thuis ziek waren en niet zijn ingestuurd naar een ziekenhuis. De diagnose COVID-19 hoeft niet met PCR bevestigd te zijn; een klinische verdenking is voldoende.

Zowel huisarts als specialist in het ziekenhuis kunnen verwijzen naar deze paramedische herstelzorg; er is geen sprake van rechtstreekse toegankelijkheid van deze zorg. De herstelzorg(externe link) moet binnen een half jaar plaatsvinden en kan maximaal bestaan uit vijftig fysio- of oefentherapiesessies, acht uur ergotherapie en zeven uur advies van een diëtist. 

Evaluatie door huisarts
Vanuit de bestaande behandelrelatie tussen huisartsen en patiënten hebben huisartsen hun gebruikelijke rol als verwijzer naar – en waar nodig begeleider van – deze herstelzorg. Het is hierbij niet de bedoeling dat continu bevestigd moet worden dat de paramedische behandeling doorgang kan vinden. Na 3 maanden evalueert de huisarts de herstelzorg, op basis van een schriftelijke rapportage van de behandelende paramedici. Enkel op initiatief van een medisch specialist kan de herstelzorg na een halfjaar nog verder verlengd worden. Patiënten die van de regeling gebruik willen maken, moeten meewerken aan een onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Op basis van dat onderzoek kan minister Van Ark van VWS later besluiten of zij deze tijdelijke regeling wil omzetten in een definitieve regeling. 

NHG neemt afstand van patiëntenbrief over off-label behandelingen

Sinds 14 juli circuleert een vooropgestelde brief ’COVID-19-behandelverzoek’, waarmee patiënten hun huisarts oproepen off-label behandelingen in te zetten mochten zij COVID-19 krijgen in de toekomst. In deze brief wordt onder andere behandeling met hydroxychloroquine, azitromycine met zink, en ivermectine voorgesteld en wordt de huisarts actief aangespoord om af te wijken van de huidige landelijke richtlijnen. Ondanks de invoelbaarheid van een dergelijke wens bij patiënten, adviseert het NHG niet in te gaan op een dergelijk verzoek(externe link). Het NHG meldt op geen enkele wijze betrokken te zijn geweest bij de totstandkoming van de brief en heeft de initiatiefnemers verzocht om per direct het NHG-logo van hun website te verwijderen.

Tijdelijke versoepeling herregistratie krijgt verankering

KNMG, RGS en CGS besloten onlangs samen om voor alle geneeskundig specialisten van wie de registratie afloopt tussen 1 maart 2020 en 31 december 2020 de verplichte herregistratie tijdelijk op te schorten. Tot 1 januari 2021 worden geen inschrijvingen doorgehaald of vervallen deze van rechtswege.

Ook houdt de tijdelijke regeling in, dat in 2020 aan mensen die zich dit jaar moeten herregistreren een tegemoetkoming wordt gegeven op de herregistratie-eisen(externe link), bij een herregistratieverzoek. Op 13 mei 2020 stelde het CGS het Besluit Covid-19 als ontwerpbesluit vast(externe link). Dit besluit moet met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in werking treden.

Feiten en cijfers Nivel over de huisartsenzorg in coronatijd

Om de effecten van de corona-uitbraak op de huisartsenzorg te meten doet het Nivel, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, grootschalig onderzoek onder alle Nederlandse huisartsenpraktijken. De resultaten geven o.a. inzicht in samenwerking, regionale verschillen en digitale zorg in de huisartsenpraktijk tijdens de corona-uitbraak. De resultaten van dit onderzoek zijn -in de vorm van leesbare feitenbladen- te vinden bij de NZa(externe link) (onder ‘Onderzoeken Nivel over de huisartsenzorg in coronatijd).

DINSDAG 14 JULI

Test bij de huisarts valt niet onder eigen risico

Mensen die op corona zijn getest door de huisarts, hoeven niet zelf te betalen voor de test(externe link). Dus ook geen eigen risico. Patiënten die bij u in de praktijk zijn getest en die toch eigen risico betaald hebben, kunt u verwijzen naar hun zorgverzekeraar. Deze kan het betaalde eigen risico voor de coronatest aan hen terugbetalen.

Meer ruimte nodig voor vaccineren?

De LHV ontvangt geregeld vragen en meldingen van huisartsen over het organiseren van de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar en gemeenten die niet willen meedenken en -helpen voor een beschikbare ruimte. Kunt u met de anderhalvemetermaatregelen het vaccineren niet in uw eigen praktijkgebouw regelen, dan raden we u aan om met de gemeente contact op te nemen. U kunt de gemeente daarbij ook wijzen op de oproep die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gedaan(externe link) aan alle gemeenten om kosteloos ruimte aan te bieden aan huisartsen voor het vaccineren, bijvoorbeeld ruimtes van scholen, muziekcentra of wijkcentra.  

DONDERDAG 2 JULI

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker per 1 juli weer van start

Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is van half maart tot eind juni tijdelijk stopgezet vanwege de uitbraak van het coronavirus. Vanaf 1 juli start het bevolkingsonderzoek(externe link) weer op.

Vaccineren in tijden van COVID-19

De corona-uitbraak stelt nieuwe eisen aan de organisatie van het spreekuur voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken in de huisartsenpraktijk. Om in het najaar de vaccinatiespreekuren volgens COVID-19 richtlijnen zo veilig en efficiënt mogelijk te organiseren, heeft het NHG praktische adviezen en tips voor huisartsen op een rij gezet. Samen met LHV, RIVM en SNPG heeft het NHG de adviezen uitgewerkt(externe link). U vindt hierin informatie over o.a. de keuze voor de vaccinatielocatie, het uitnodigen van de doelgroep en de organisatie van het vaccinatiespreekuur. 

Al eerder berichtten wij dat het ministerie van VWS gemeenten via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft verzocht om desgevraagd, kosteloos ruimte om te vaccineren beschikbaar te stellen aan huisartsen, in hun eigen wijk. Omdat het vanwege de 1,5 meter afspraken misschien voor een deel van de huisartsen niet mogelijk is om de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar aan te bieden in de eigen praktijk. Denk aan scholen, muziekcentra, wijkcentra en sportcentra. Kunt u het vaccineren niet in de eigen praktijk regelen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

Adviezen voor kinderen en COVID-19 geactualiseerd

In afstemming met het RIVM heeft het NHG de adviezen voor kinderen met klachten passend bij COVID-19(externe link) veranderd; sommige kinderen kunnen nu zonder persoonlijke beschermingsmiddelen gezien worden.

VRIJDAG 26 JUNI

Declareren coronacompensatie in het derde kwartaal?

We ontvangen de vraag van leden of zij ook in het derde kwartaal een “corona-tientje” kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dat is niet het geval. Het kunnen declareren van 10 euro per patiënt was een afspraak voor het tweede kwartaal, om de eerste gevolgen van de coronacrisis op te vangen. LHV en InEen hebben toen ook met de zorgverzekeraars en de NZa afgesproken te onderzoeken welke vervolgafspraken er nodig zijn voor latere kwartalen (lees ook het artikel in De Dokter hierover).

De LHV is nu bezig met een onderzoek naar omzetverlies en extra kosten in de sector en de voorbereidingen op de gesprekken met de zorgverzekeraars en de NZa. Zodra daar nieuws over is, zullen we het u melden.

De andere afgesproken maatregelen lopen wel gewoon door. Zo mag u bij een bezoek aan een patiënt met een coronaverdenking het intensieve zorgtarief blijven rekenen. Kijk voor deze en andere maatregelen in de aanvulling van de LHV Declareerwijzer.

Beleid bij buitenlandse reizigers in Nederland

Het RIVM heeft in het protocol voor bron- en contactonderzoek(externe link) een passage toegevoegd over buitenlandse toeristen. Daarin staat dat als er buitenlandse reizigers in Nederland positief worden getest op COVID-19, de Nederlandse richtlijnen voor isolatie en BCO worden gehanteerd. De GGD van de regio waar de reiziger verblijft voert dan het contactonderzoek uit in Nederland. Was de positief geteste persoon in de besmettelijke periode ook in het buitenland, dan informeert de GGD de LCI. Buitenlandse reizigers in thuisisolatie of quarantaine mogen niet reizen, ook niet naar hun land van herkomst. Is dit toch noodzakelijk, dan wordt overlegd met het LCI. Verlaat een toerist zonder toestemming Nederland, dan informeert de GGD de LCI.

DONDERDAG 25 JUNI

Versoepeling corona-maatregelen

Vanaf 1 juli gelden nieuwe, versoepelde maatregelen in de corona-aanpak; van een intelligente lockdown naar ruimte met regels(externe link). Wat blijft gelden is: wie klachten heeft, blijft thuis en laat zich testen(externe link). Vanaf 1 juli gelden nieuwe, algemene regels voor binnen en buiten, waarbij de 1,5 meter afstand nog steeds geldt.

Bijeenkomsten voor huisartsen

Nu er nieuwe regels gelden, heeft de LHV een aangepast advies voor bijeenkomsten voor/met huisartsen: volg de regels(externe link): houd 1,5 meter afstand van anderen, maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel). Omdat huisartsen door hun werk een bijzondere positie innemen, adviseren wij daarbij extra voorzichtig te zijn. Het advies van de overheid is nog altijd thuiswerken tenzij het niet anders kan en vermijdt drukte. Het devies blijft daarom alleen in groepen huisartsen bij elkaar te komen als u het echt nodig acht.

Inloopspreekuren en wachtkamerbeleid

Omdat de 1,5 meter afstand nog steeds een nadrukkelijke regel is, adviseren wij huisartsenpraktijken terughoudend te blijven met (het herstarten van) inloopspreekuren. Ook een gedegen triage en duidelijk wachtkamerbeleid blijven van belang. Waar nodig en mogelijk, passen wij de komende tijd de Tips voor huisartsenzorg voor niet-coronapatiënten aan. 

DINSDAG 23 JUNI

Terugkoppeling testuitslag naar huisarts

De LHV heeft overleg gehad met de afdeling bron- en contactonderzoek van de koepel van GGD’en. We hebben daar aangekaart hoe belangrijk het is dat huisartsen geïnformeerd worden door de GGD als een patiënt positief is getest op COVID-19. In sommige regio’s vond die terugkoppeling wel plaats, maar in andere niet. De uitkomst is dat het werkproces binnen de GGD’en nu wordt aangepast, zodat alle huisartsen de positieve uitslagen ontvangen van hun patiënten. De GGD’en nemen in hun werkproces ook het toestemming vragen van de patiënt mee; die toestemming nodig is om die terugkoppeling te mogen laten plaatsvinden.

Update leidraad testen extramuraal

De LHV heeft met het NHG, de GGD-GHOR en VWS de afspraken over het extramuraal testen op COVID-19 vernieuwd. Belangrijkste aanpassing is dat huisartsen alle patiënten testen op COVID-19 die zij vanwege hun zorgverlening zien met COVID-verdachte klachten. Dat past bij de aanpassingen van het testbeleid sinds 1 juni, waarin nu iedereen in Nederland kan worden getest. De grootste hoeveelheid testen wordt nog altijd door de GGD’en uitgevoerd, waarvoor mensen direct – dus zonder tussenkomst van een (huis)arts – een afspraak kunnen maken. De afspraken staan in een geüpdatete leidraad.

DONDERDAG 18 JUNI

Gewijzigd advies bij negatieve testuitslag

Het RIVM heeft het beleid aangepast voor mensen die getest zijn en een negatieve testuitslag hebben, dus niet besmet zijn. Bij een negatieve testuitslag, hoeft de persoon met klachten niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook mag iedereen in het huishouden van die persoon weer doen wat ze normaal ook zouden doen.

Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet de persoon thuisblijven en zich opnieuw laten testen. Dit kan dan weer via het landelijke afsprakennummer (0800-1202). Als iemand zich ernstig ziek voelt, moet hij direct telefonisch contact opnemen met de huisarts of huisartsenpost.

Dit is verwerkt in de COVID-19-richtlijn van het RIVM(externe link)

RIVM past advies neusverkouden kinderen 0-4 aan

Het RIVM heeft de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19-besmetting of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij Covid. Ditzelfde geldt voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij mogen bij neusverkoudheid zonder koorts naar school.

Bij het RIVM(externe link) leest u daar meer over. 

LHV start onderzoek naar omzeteffecten coronacrisis

1371 praktijken, die circa 4 miljoen patiënten vertegenwoordigen, delen hun financiële gegevens over 2020 en dezelfde periode in 2019 met de LHV. Deze praktijken delen via de software van VIPLive een specifiek deel van hun financiële gegevens. Uit deze cijfers ontstaat een beeld van wat er de afgelopen maanden met de omzet is gebeurd. Met dank aan de vele deelnemende praktijken kan er per regio een analyse worden gemaakt. Gebruikt u ook VIPLive en wilt u meehelpen? U kunt ook nu (via VIPLive) nog toestemming geven voor het delen van gegevens.

Tijdens de analyse kijkt de LHV of de tegemoetkomingen zoals het ‘corona-tientje’ en de mogelijkheid intensieve zorg te declareren nodig waren en effect hebben gehad. Met dit cijfermateriaal direct van de bron heeft de LHV de noodzakelijke onderbouwing voor de gesprekken over het derde kwartaal. We informeren u in een later stadium over uitkomsten en de inzet voor de komende gesprekken die de LHV voert.

DINSDAG 9 JUNI

Coronatesten bij de huisarts ook volledig vergoed

Met een factsheet(externe link) geeft het ministerie van VWS duidelijkheid over de uitgangspunten voor de financiering van coronatesten. Nadat vanaf 1 juni het corona testbeleid verruimd werd, waren daar veel vragen over.

Ook als u als huisarts de test afneemt bij een patiënt en door een erkend laboratorium laat analyseren, kan de laboratoriumdiagnostiek voor de test worden vergoed uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ). Ook hiervoor geldt de maximumvergoeding van € 65,-. Het consult bij de huisarts wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het laboratorium dient de declaratie in bij de GGD waarmee afspraken over facturering zijn gemaakt en niet bij de zorgverzekeraar. Dit wijkt af van de gebruikelijke werkwijze en heeft als doel te voorkomen dat patiënten zelf voor de test moeten betalen, via het eigen risico van hun zorgverzekering. Als huisarts stuurt u de testen in naar een laboratorium waar de regionale GGD afspraken mee heeft, hiervoor kunt u ook deze lijst met laboratoria(externe link) raadplegen.

Gemeenten gevraagd om ruimte beschikbaar te stellen voor vaccinaties

Het ministerie van VWS heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeenten verzocht om desgevraagd ruimte om te vaccineren beschikbaar te stellen aan huisartsen. Omdat het vanwege de 1,5 meter afspraken misschien voor een deel van de huisartsen niet mogelijk is om de griep- en pneumokokkenvaccinatie dit najaar aan te bieden in de eigen praktijk. Daarom heeft staatssecretaris Blokhuis gevraagd of gemeenten ruimtes beschikbaar kunnen stellen voor deze groep huisartsen, in hun eigen wijk.

Denk aan scholen, muziekcentra, wijkcentra en sportcentra. De VNG roept gemeenten nu op om kosteloos ruimte in de wijk beschikbaar te stellen voor huisartsen die dat nodig hebben. Kunt u het vaccineren niet in de eigen praktijk regelen, neemt u dan contact op met uw gemeente.

MAANDAG 8 JUNI

Informeren van patiënten over bereikbaarheid en werkwijze van uw praktijk

In veel huisartsenpraktijken is de laatste weken de werkwijze weer aangepast ten opzichte van de hoogtijdagen van de corona-uitbraak. Het is belangrijk dat uw patiënten weten hoe het precies in uw praktijk is geregeld. Zo zijn ze goed voorbereid wanneer ze een vraag hebben en weten ze wat ze kunnen verwachten. Dat helpt ook om begrip te kweken onder patiënten over de beperkingen waar u mee te maken heeft in de zorgverlening en de praktijkvoering. Lees ons bericht met tips voor de patiëntencommunicatie.

Ook de NZa heeft een handige informatiekaart(externe link) gemaakt voor heldere communicatie met patiënten hierover.

Fysiek onderwijs voor AIOS hervat

De acht huisartsenopleidingen hebben bekend gemaakt dat zij vanaf 1 juni het fysieke onderwijs hervatten, na een periode van online onderwijs.

De LHV verlengde op 27 mei het advies aan huisartsen om geen bijeenkomsten bij te wonen (ook niet met minder dan 30 personen) met anderen dan hun eigen team en/of collega-huisartsen met wie zij dagelijks samenwerken. Het gaat hierbij om een advies, waarvan huisartsen gemotiveerd kunnen afwijken. De LHV onderschrijft het belang van opleiden van huisartsen en begrijpt de keuze van de huisartsopleiding om ook de delen van het onderwijs aan AIOS waarbij fysiek onderwijs nodig is, te hervatten.

WOENSDAG 3 JUNI

Maak uw praktijk klaar voor 1,5 meter

Wilt u uw praktijk klaarmaken voor de 1,5 metermaatregel? Vraagt u zich af hoe u dit op een verantwoorde wijze doet? En kunt u hier wel wat hulp bij gebruiken? Schakel dan de adviseurs van LHV Bouwadvies in en laat de mogelijkheden intekenen op een plattegrond.

Mondmaskers: niet langer bewaren

Enige tijd geleden was er sprake van initiatieven voor hergebruik van FFP1-/FFP2-maskers. Het RIVM vermeldt inmiddels dat herverwerkte maskers alleen als laatste redmiddel tijdens de pandemie moeten worden ingezet. Ook het NHG geeft geen adviezen over hergebruik in de eerstelijn(externe link). Hergebruik kan uiteraard wel in samenspraak met lokale voorzieningen. Mocht u zakken hebben met disposable maskers maar geen goede lokale voorziening, dan hoeft u deze dus niet langer te bewaren. Het huidige advies (29-5-2020) is om alle gebruikte maskers na gebruik af te voeren als restafval in een goed afgesloten plastic zak.

WOENSDAG 27 MEI 

Advies over bijwonen vergaderingen en niet-patiëntgebonden bijeenkomsten verlengd tot 1 september a.s.

De LHV verlengt het advies aan huisartsen om geen bijeenkomsten bij te wonen (ook niet met minder dan 30 personen) met anderen dan hun eigen team en/of collega-huisartsen met wie zij dagelijks samenwerken. Tot 1 september a.s. raden wij huisartsen en hun ondersteunend personeel af om externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19.

In de afgelopen periode hebben veel huisartsen zowel in de patiëntenzorg als voor vergaderingen, bijeenkomsten en scholingen ervaringen opgedaan met digitaal overleg. Wij raden u aan om dit te komende periode te blijven doen.

Inzicht in werkwijze ggz-aanbieders

De ggz en huisartsenzorg maken zich gezamenlijk zorgen over het wegblijven van patiënten die ggz op korte termijn nodig hebben. Ook willen we zorgen dat ggz-aanbieders en huisartsen op de hoogte zijn van elkaars beschikbaarheid en werkwijze in deze tijd. Daarom is er een factsheet gemaakt om inzicht te geven in hoe er nu wordt gewerkt en om voorbeelden te delen van hoe huisartsenzorg en ggz elkaar in deze tijd kunnen helpen. Die factsheet kunt u hier downloaden.  

Testlaboratoria

We krijgen vragen van huisartsen over welke laboratoria inzetbaar zijn voor het testen van patiënten. De voornaamste rol in het testen ligt bij de GGD. Zij geven aan dat er voldoende capaciteit is bij de labs waarmee zij werken om deze testen te doen. Daarnaast kunnen huisartsen bij patiënten testen afnemen, zie daarvoor de indicaties in de richtlijn van het NHG/RIVM(externe link). Per 1 juni wordt het testbeleid aangepast vanwege de landelijk monitoring en bron- en contactonderzoek op COVID-19.

Als u als huisarts testen afneemt, raden wij u aan om te werken met een laboratorium dat voldoet aan de richtlijnen van de overheid. De GGD heeft aangeboden hierbij regionaal te kunnen ondersteunen. In dat geval wordt de test namelijk – net als bij de testen door de GGD – vergoed door de overheid en is dit voor de patiënt dus gratis.  

Er zijn geen richtlijnen van de LHV op het gebied van testen en testlocaties. De testrichtlijnen zijn afkomstig van het RIVM en NHG en de beoordeling van welke laboratoria worden vergoed, ligt bij de Rijksoverheid.

MAANDAG 25 MEI

Tweede kamer-debat: geen verplichte triage huisarts bij testen

Uiteraard volgde de LHV zoals gewoonlijk het debat in de Tweede Kamer op 20 mei over de corona-uitbraak. De meest relevante onderwerpen voor huisartsen waren het testbeleid en de reguliere zorg. Bij het testen via de GGD-teststraten vervalt de verplichte triage via een arts: vanaf juni kunnen mensen met klachten zich via een landelijk nummer melden voor een test bij de GGD en een afspraak plannen.

Ook werken GGD, RIVM en VWS aan het opzetten van publiekscommunicatie over het testen en bron- en contactonderzoek zodat voor iedereen duidelijk is waar ze zich kunnen aanmelden voor een test, waar ze terecht kunnen om te testen en hoe het testen werkt. De LHV adviseert mee over inhoud en inzet van deze communicatie. Over het opschalen van reguliere zorg werd tijdens het debat vooral benadrukt dat mensen contact moeten blijven opnemen met hun zorgverlener; de huisarts of een andere behandelaar.

Medische verklaring voor reizigers

Nu reizen naar het buitenland langzaam weer mogelijk wordt, krijgen we steeds meer signalen dat mensen de huisarts vragen om een gezondheidsverklaring, fit-to-fly, een negatief COVID-19-testrapport en dergelijke. Het is niet de bedoeling dat dit gebeurt, dit is geen taak voor de huisarts. We hebben een aantal organisaties voor reizigersvaccinaties en reisadvies benaderd. Zij gaven allen aan op dit moment een aanbod te hebben of te ontwikkelen om mensen hiermee te helpen. U kunt mensen die een dergelijke vraag hebben doorverwijzen naar de u bekende bureaus hiervoor. Mocht u hiervoor geen contacten hebben dan kunt u altijd verwijzen naar de reizigersinformatie bij de regionale GGD, die dan verder kan helpen.

WOENSDAG 20 MEI

PBM op doktersrecept voor specifieke groepen patiënten

Tot nu toe waren er niet of nauwelijks mogelijkheden voor PGB-houders en mensen die zorg krijgen van informele mantelzorgers, om aan beschermingsmiddelen te komen voor als zij besmet (lijken te) zijn met corona. Vanaf deze week is het voor deze groep mogelijk om van de apotheek een pakket met beschermingsmiddelen te verkrijgen. Dat kan op recept van de huisarts of GGD-arts, afhankelijk van door wie de patiënt is getest op corona.

Lees hierover meer in ons nieuwsbericht en op de factsheet.

Vragen over serologische testen/’immuniteitstesten’

Bij de LHV zijn vragen binnengekomen over de betrouwbaarheid van serologische antilichaamtesten. We hebben dit voorgelegd aan het NHG. Het NHG geeft aan dat er nog veel onzekerheid bestaat over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van serologische antilichaamtests. De betrouwbaarheid hangt onder meer af van het moment van testen (aantal dagen na eerste ziektedag) en de ernst van de ziekte. Ook is nog onduidelijk of de aanwezigheid van antilichamen correleert met een totale immuniteit tegen re-infectie. Er is daardoor ook veel onzekerheid over de betekenis van de uitslag, een positieve of negatieve serologische test, bij individuele patiënten. Lees het verdere advies van het NHG(externe link) hierover.

DONDERDAG 14 MEI

Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen

Het RIVM heeft de richtlijn COVID-19 op 12 mei uitgebreid met een handreiking over kinderen(externe link) met bekende chronische luchtwegklachten, omdat het niet wenselijk is dat deze niet toegelaten worden op school of kinderopvang of verzuimen. Mocht u als huisarts vragen krijgen over deze groep kinderen, leest u dan deze handreiking over beoordeling en eventueel testen van kinderen in het basisonderwijs en op kinderdagverblijven, en de rol van de jeugdarts hierbij. 

DINSDAG 12 MEI

Bevolkingsonderzoeken gefaseerd weer opgestart

Vanwege de corona-uitbraak waren de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stopgezet. Het Centrum voor bevolkingsonderzoek van het RIVM (CvB) heeft een strategie opgesteld om deze bevolkingsonderzoeken gefaseerd weer te gaan starten. LHV en NHG hebben hiervoor aangegeven wat er wanneer weer mogelijk is binnen de huisartsenzorg.

Het bvo darmkanker start deze week als eerste met het uitnodigen van patiënten. Het bvo borstkanker start (als er voldoende PBM zijn) per medio juni met uitnodigen. Vanaf begin juli start het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker weer op. Bij de herstart komen als eerste de patiënten in aanmerking die vanaf 16 maart niet meer konden deelnemen. Het aantal uitnodigingen zal met name worden gebaseerd op de beschikbare capaciteit in de zorg, waaronder de huisartsenzorg.

Meer informatie op de website van het RIVM(externe link).

Tips voor het aanpassen van uw praktijkinrichting aan coronamaatregelen

LHV Bouwadvies heeft een lijst met tips gemaakt voor hoe huisartsenpraktijken kunnen worden gebruikt en aangepast om aan de anderhalvemeter- en andere hygiënemaatregelen te kunnen voldoen. Deze tips zijn alleen toegankelijk voor LHV-leden. 

MAANDAG 11 MEI

COVID-check bij telefonische triage

Bij alle patiënten die gezien moeten worden in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost, moet vastgesteld worden of er mogelijk sprake is van COVID-19. Dit bepaalt immers in hoeverre PBM noodzakelijk zijn. Hoe streng de triage wordt uitgevoerd, is mede afhankelijk van het aantal besmettingen in de regio en de lokale situatie. Dit beslissen praktijken en posten zelf. Het NHG heeft de verschillende vragen en stappen voor de triage op een rijtje gezet(externe link) in het NHG-dossier corona, onder het kopje Diagnostiek.

Testbeleid zorgmedewerkers aangepast

Het RIVM heeft op 7 mei het testbeleid voor zorgmedewerkers aangepast. Er hoeft niet meer gewacht te worden met testen tot er 24 uur symptomen zijn. Ook de criteria voor werkhervatting na een positieve test zijn uitgebreid. Op basis hiervan is de informatie over inzet en testbeleid zorgmedewerkers(externe link) in het NHG-dossier corona aangepast.

VRIJDAG 8 MEI

Aanvraag beschermingsmiddelen: nu via portaal

Vanaf nu is het voor huisartsenpraktijken mogelijk om direct hun bestelling door te geven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), via een speciaal aanvraagportaal. De verdeling gaat nog steeds via de regionale crisisorganisaties ROAZ, waarna de leverancier Mediq de producten bij u levert. Lees hier verder hoe u een aanvraag kunt doen.

Geen verklaring nodig voor medische voetzorg

Hoewel de Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV) haar leden anders adviseert, is een verklaring of contact met de huisarts niet nodig bij verwijzing naar een zorgverlener in de medische voetzorg. Het is aan de deskundigheid van de desbetreffende zorgprofessional om in te schatten of contact fysiek moet en kan plaatsvinden. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig, net zoals dat voor andere contactberoepen niet nodig is.

Voorlichtingsvideo voor patiënten

Met een korte voorlichtingsvideo(externe link) willen medisch specialisten en huisartsen, mensen met gezondheidsklachten ervan verzekeren dat de zorg veilig is en dat zij uitgebreide maatregelen nemen om te zorgen dat mensen geen extra risico lopen om met het coronavirus besmet te raken. De patiëntenvideo is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en krijgt een plek op Thuisarts.nl.

DONDERDAG 30 APRIL

Hervatten zorg aan niet-coronapatiënten

 • Na de eerdere praktische en organisatorische tips komen NHG en LHV morgen met een leidraad voor het veilig hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten, gericht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist neemt weer toe. Het aantal spoedverwijzingen is bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe data(externe link) die de Nederlandse Zorgautoriteit publiceert over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg(externe link). We herkennen dit uit de signalen van veel huisartsen dat het weer drukker wordt in de dagpraktijk en in de ANW.
 • De ziekenhuizen informeren de huisartsen(praktijken) in hun regio over de stand van zaken. Omdat de LHV signalen krijgt dat waarnemend huisartsen de nieuwsbrieven van ziekenhuizen niet altijd ontvangen, adviseren wij hen om zich bij de ziekenhuizen in hun regio aan te melden voor dergelijke nieuwsbrieven voor zorgprofessionals.

Rolverdeling bij coronatesten van patiënten

De overheid heeft aangekondigd dat er meer capaciteit beschikbaar is om burgers te gaan testen op coronabesmetting. Onduidelijk was tot nu toe wie die testen zou gaan uitvoeren en welke patiënten hiervoor als eerste in aanmerking komen. LHV, NHG en InEen hebben daarover nu afspraken gemaakt met de landelijke koepel van GGD’en en het ministerie van VWS. Precieze uitwerking vindt regionaal plaats.

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege coronacrisis: urencriterium en BTW

De Belastingdienst maakte een aantal nieuwe maatregelen(externe link) bekend, waarvan er twee relevant zijn voor huisartsen:

 • Wanneer u als huisarts gedurende de periode tussen 1 maart 2020 en 31 mei 2020 minder dan 24 uren werkt (waarbij ook niet-declarabele uren worden meegerekend), mogen de weken in deze periode toch voor 24 uur per week meetellen voor de bepaling van het urencriterium. Uiteraard mag u meer uren rekenen wanneer u meer dan dit aantal uren werkt. Het urencriterium van 1225 uren per jaar dient u minimaal aan uw werk als huisarts te besteden (declarabele en non-declarabele werkzaamheden) om voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek in aanmerking te kunnen komen.
 • Om het uitlenen van zorgpersoneel makkelijker te maken (bijvoorbeeld aan zorginstellingen), is ditvan 16 maart 2020 tot 16 juni 2020 vrijgesteld van btw. Dat voorkomt extra financiële of administratieve lasten. Er gelden een aantal voorwaarden bij het uitlenen, o.a. dat de inlener een zorginstelling is, en  dat e.e.a. gefactureerd en geadministreerd wordt. Dit betekent dus dat een huisartsenpraktijk bijvoorbeeld een doktersassistente desgewenst zonder ingewikkelde constructies tijdelijk btw-vrij aan bijvoorbeeld een Coronazorgcentrum of huisartsenpost kan uitlenen.

Vaccinaties griep en pneumokokken: actuele ontwikkelingen

De huidige pandemie maakt dat rondom de vaccinaties tegen griep en pneumokokken nieuwe ontwikkelingen spelen:

 1. De veranderde doelgroep: mensen van 70 tot en met 79 jaar krijgen voorrang(externe link) bij de pneumokokkenvaccinatie 
 2. Vaccineren in de 1,5 meter-samenleving
 3. Een grotere verwachte opkomst bij het vaccineren in de huisartsenpraktijk.

Momenteel overlegt de LHV met alle betrokken partijen over wat er landelijk en regionaal nodig is om de vaccinaties in goede banen te leiden.

Wij krijgen veel vragen van huisartsen, en raden hen aan om nu even niets te doen (bijvoorbeeld qua bestellen extra vaccins) omdat er medio mei meer informatie van de SNPG volgt.                                                    

Webinar Veilige zorg aan niet-corona-patiënten

Woensdag 6 mei a.s. organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl weer een webinar in de inmiddels bekende reeks, deze keer over het op een veilige manier hervatten van huisartsenzorg aan niet-corona-patiënten. Daarnaast gaat het over COVID-19 bij kinderen en worden de meest prangende vragen uit het werkveld behandeld. 

DONDERDAG 23 APRIL

Leidraad voor testen van patiënten

Met het groeien van de capaciteit van moleculaire testen, kan ruimer getest worden. LHV, NHG en InEen hebben afspraken gemaakt met de GGD-GHOR en het ministerie van VWS over de uitvoering van het testen van hoogrisico-patiënten op COVID-19. De afspraken gaan over wie er getest zou moeten worden en wie die testen uitvoeren. Deze afspraken zijn gevat in een leidraad Uitvoering testen op COVID-19 bij patiënten extramuraal. We vinden het belangrijk dat de GGD-GHOR in de regio ondersteunt en dat deze afspraken op regionaal niveau worden uitgewerkt door huisartsenorganisaties, GGD’en en laboratoria. Zodat er zo goed mogelijk wordt aangesloten op de bestaande logistiek en processen in de betreffende regio.

Gebruik beschermingsmiddelen bij zorg aan niet-COVID-patiënten

Nu de zorg aan niet-corona-patiënten zowel in de ziekenhuizen als in de huisartsenpraktijk waar mogelijk (en stapsgewijs) wordt hervat, moet er ook een landelijke richtlijnadviezen komen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij deze zorg. De LHV overlegt hierover met RIVM, FMS, NVAB (bedrijfsartsen) en NHG. We streven ernaar dat er eind volgende week met een landelijke richtlijnadvies meer duidelijkheid komt voor zorgverleners.

Uit het webinar van 22-4: registreren en revalidatiezorg

Zo’n 8200 huisartsen en praktijkmedewerkers bekeken het webinar van LHV, NHG en MedischeScholing.nl van 22 april. Naast vele andere thema’s werd in het webinar ook een eerste indruk gegeven van de cijfers uit de registratie via ZorgDomein (op initiatief van het Consortium Huisartsgeneeskunde). Het recente gestarte landelijke huisartsenmeldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen geeft meer inzicht in de landelijke aantallen COVID-19-patiënten die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Huisartsen die daarvoor kiezen, kunnen deze patiënten en sterfgevallen nu melden via het platform ZorgDomein(externe link).

Daarnaast kunnen -op initiatief van de COVID-19 datacoalitie- huisartsen via NHGDoc en Medicom een korte vragenlijst invullen(externe link) voor alle patiënten met een verdenking op COVID-19. Deze 2 landelijke registratie-initiatieven voor huisartsen vullen elkaar aan. 

Beoordeling door huisarts niet nodig

De LHV krijgt veel vragen van huisartsen die verzoeken krijgen om te beoordelen of mensen met een verhoogd risico kunnen en mogen werken. Bijvoorbeeld leraren nu de scholen weer opstarten. Dat is niet de bedoeling. De beoordeling of iemand kan werken en wat daarvoor nodig is aan randvoorwaarden is iets tussen werkgever en werknemer waarbij de bedrijfsarts een rol kan spelen, niet de huisarts. Niet anders dan hoe het altijd al was bij vragen over inzetbaarheid van medewerkers. Wij vragen hier landelijk continu aandacht voor omdat in berichtgeving af en toe iets anders gesuggereerd lijkt te worden, wat dan weer een hoop vragen bij huisartsen oplevert.

Ook vragen aan huisartsen om weer opstartende beroepen of zorgonderdelen extra te beoordelen, indiceren of verwijzen zijn niet afgesproken. Evenmin als beoordelingen of een behandeling wel echt noodzakelijk is en of extra bescherming nodig is. Andere zorgprofessionals kunnen daar heel goed zelf over oordelen, daar is de huisarts niet voor nodig, zoals we ook al eerder bericht hebben. De KNGF heeft dit ook zo verwerkt in hun stroomschema voor het opschalen van zorg, waar binnenkort een nieuwe versie van komt op hun website.

NIVEL doet onderzoek naar wat huisartsen nodig hebben

5000 huisartsenpraktijken hebben van het NIVEL een vragenlijst ontvangen waarin hen wordt gevraagd wat zij nodig hebben aan ondersteuning om in coronatijden vitaal te blijven, om te gaan met lastige en belastende situaties en mogelijk ook op het psycho-sociale vlak. Zowel voor zichzelf als in de zorg en omgang met patiënten. De resultaten van dit onderzoek(externe link) worden binnen een aantal weken verwacht en zullen waar mogelijk worden vertaald naar concrete ondersteuning, onder andere door de LHV.

DINSDAG 21 APRIL

Veelgestelde vragen en antwoorden over overeenkomsten van waarneming

In de afgelopen weken heeft de LHV veel vragen gekregen en beantwoord over overeenkomsten tussen praktijkhoudende en waarnemende huisartsen. De aanleiding was in alle gevallen de veranderde situatie in de huisartspraktijk vanwege de coronacrisis en de vragen die dit oproept over bemensing, inkomsten en samenwerking. Omdat wij signalen blijven krijgen dat het gesprek tussen huisartsen hierover stroef verloopt, heeft een gespecialiseerde advocaat op ons verzoek een gedetailleerde inschatting van de juridische posities gemaakt. Veelgestelde vragen en antwoorden over dit kader leest u in een overzicht, exclusief voor LHV-leden. 

Schrijf u nu in voor webinar woensdag 22 april

Woensdagavond vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en MedischeScholing.nl. Inschrijven kan nu via deze link(externe link).
Op de agenda staan het herstel van COVID-19-patiënten na een ziekenhuisopname en de rol van de huisarts en het hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten.

MAANDAG 20 APRIL

Reguliere ziekenhuiszorg weer op gang

De reguliere zorg in ziekenhuizen kan gefaseerd weer doorgang vinden. Dat maakte de NZa maandag 20 april bekend(externe link). De 11 Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ)-regio’s organiseren dit, samen met de zorgverzekeraar en de regionale zorgaanbieders. Ziekenhuizen en specialisten hebben bijgedragen aan een data-overzicht(externe link) met een eerste, actuele indicatie van de uitgestelde zorgvraag in de tweede lijn, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. En een beoordeling welke ziekenhuiszorg voorrang krijgt bij het hervatten.

Uw regionale ziekenhuis (of ziekenhuizen) informeert u als huisarts over hoe en wanneer welke reguliere ziekenhuiszorg daar wordt hervat. De LHV overlegt aanstaande donderdag 23 april met de ziekenhuizen en specialisten over wat hiervoor verder nodig is.

In veel huisartsenpraktijken meldt zich weer een groter aantal niet-corona-patiënten dan in de afgelopen weken. Hoe u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten kunt organiseren, daarvoor geeft de LHV praktische tips. Zo kunt u uw patiënten op de hoogte stellen dat u nog steeds bereikbaar bent en wat de werkwijze in uw praktijk is.

Registreren van patiënten met verdenking op COVID-19

Het RIVM publiceert dagelijks de cijfers over het aantal (bewezen, bij de GGD gemelde) patiënten met COVID-19 in Nederland. Huisartsen kunnen via ZorgDomein nu ook sterfte aan en palliatieve zorg voor verdachte en bewezen COVID-19 ziekte registreren. Deze registratie richt zich op de intensieve en palliatieve zorg die huisartsen buiten het ziekenhuis leveren aan kwetsbare patiënten en de sterfte daaraan. Het initiatief hiertoe komt van het Consortium Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde). Deze gegevens komen beschikbaar voor het RIVM.

Daarnaast kunnen -op initiatief van de COVID-19 datacoalitie- huisartsen via NHGDoc en Medicom een korte vragenlijst invullen(externe link) voor alle patiënten met een verdenking op COVID-19. Deze twee landelijke registratie-initiatieven voor huisartsen vullen elkaar aan. 

Ook vandaag waren LHV en NHG weer betrokken bij de landelijke overleggen (Outbreak Management Team en Bestuurlijk Afstemmingsoverleg) met het RIVM om de regering te adviseren. Morgen maakt het kabinet bekend welke maatregelen het nodig acht voor de komende periode.

Webinar 22 april

Aanstaande woensdag vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en MedischeScholing.nl. Deze keer wordt het thema Begeleiding na ziekenhuisopname verder uitgediept. Het thema is het herstel van COVID-19 patiënten na een ziekenhuisopname en de rol van de huisarts. Ook staat het hervatten van zorg aan niet-coronapatiënten op het programma. Aanmelden kan via deze link(externe link).

VRIJDAG 17 APRIL

Zorg voor niet-COVID-19-patiënten

Steeds meer praktijken kijken hoe ze in toenemende mate de niet-uitstelbare zorgvragen kunnen oppakken. De mate waarin en manier waarop dit kan, kan regionaal zeer uiteenlopen. We willen u hier zo goed mogelijk over adviseren. De NHG geeft advies over hoe te bepalen welke zorgvragen hierin voorrang te geven. De LHV geeft praktische tips over hoe deze patiëntencontacten te organiseren.

Afspraken over vergoeding coronaposten

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben met de zorgverzekeraars en de NZa nu ook afspraken kunnen maken over de coronaposten, de daglocaties voor (mogelijk) coronabesmette patiënten. Die aanvullende afspraken hebben we verwerkt in een vernieuwde versie van onze aanvulling op de Declareerwijzer. Vanaf volgende week zou het mogelijk moeten zijn voor praktijken om de coronamodule te declareren.

We vragen nog steeds aandacht voor de inzet van waarnemend huisartsen in deze tijd.

WOENSDAG 15 APRIL

De niet-corona-zorg

Op allerlei niveaus wordt er, ook door LHV en NHG, gekeken naar hoe de zorg voor niet-corona-patiënten in toenemende mate kan plaatsvinden. Eerder deelden we al praktische tips over hoe dat organisatorisch te regelen is.

Minstens zo belangrijk daarin is te bepalen welke patiënten of klachten daarin de meeste urgentie moeten krijgen. Het NHG geeft daar later deze week een advies over, zodat u wetenschappelijke kaders krijgt om uw beslissingen op te baseren. 

Een en ander hangt natuurlijk ook samen met de beschikbaarheid in de tweede lijn. We spreken daarom op landelijk niveau met het ministerie van VWS, de NZa en de ziekenhuizen hierover. Zodat u ook weet welke zorg de ziekenhuizen weer kunnen bieden en waar u patiënten dus naar kunt verwijzen. Als eerste zetten we in op beschikbaar onderzoek (radiologie en laboratorium).

Vragen van waarnemend huisartsen

Op dinsdag 14 april hebben we een digitale bijeenkomst gehad met een groot aantal wagro-bestuurders en de Wadi. We hebben daarbij gesproken over de zorgen en vragen die er leven bij waarnemend huisartsen over het werken in tijden van COVID-19. Dit was voor ons weer waardevolle voeding voor zaken die we aan het uitzoeken zijn, zoals rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en de contractuele relaties. We komen daarover binnenkort met aanvullende informatie.

Testen van patiënten

In de persconferentie van vorige week sprak minister De Jonge over een forse uitbreiding van de testcapaciteit, eerst voor het zorgpersoneel buiten het ziekenhuis (dat nu in gang is gezet), maar ook voor patiënten. Het testen van zorgpersoneel is vanuit de GGD op gang gekomen, maar het veel breder testen van patiënten is nog niet geregeld.

Het is nog niet vastgesteld voor wie dat nuttig en nodig is en ook niet welke capaciteit (in mensen en middelen) er is om die testen vervolgens uit te voeren. Daarover zijn we als LHV, samen met het NHG, intensief in gesprek met GGD en VWS, maar dat heeft nog niet tot een duidelijke uitkomst geleid. We houden u op de hoogte van de voortgang.

DINSDAG 14 APRIL

Nieuw verdeelmodel voor mondmaskers

Minister Van Rijn (Medische Zorg) heeft in de afgelopen dagen na overleg met partijen uit de zorg waaronder de LHV een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers(externe link). In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in de huisartsenzorg, in verpleeghuizen en op andere plekken waar coronapatiënten intensief worden behandeld. De LHV is blij met het nieuwe verdeelmodel, waarin veel duidelijker dan tot nu toe is benoemd welke middelen de huisartsenzorg nodig heeft. De LHV blijft uiteraard druk zetten op de beschikbaarheid.

Landelijk meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19-sterfgevallen – voor huisartsen

Ook de LHV werd dit weekend verrast door het nieuws dat alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten in 1 groot project in kaart gaan brengen wat de landelijke aantallen COVID-19-patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19 die niet positief getest zijn. Huisartsen die daarvoor kiezen, kunnen deze patiënten en sterfgevallen binnenkort melden via het platform ZorgDomein(externe link). Inmiddels heeft Zorgdomein een bericht naar aangesloten huisartsen gestuurd hoe geregistreerd kan worden.

Dit initiatief is vorige week besproken in het overleg van het interfacultair overleg huisartsengeneeskunden (IOH) met LHV en NHG. Wij hebben daar inhoudelijk positief op gereageerd, maar betreuren het dat het naar buiten is gekomen zonder dat huisartsen hiervan op de hoogte waren.

Wat te doen met palliatieve sedatie bij tekorten aan medicatie?

De LHV neemt deel aan het landelijk ‘Coronaberaad beschikbaarheid geneesmiddelen’. Daar bleek vanmorgen dat er gelukkig nog voldoende voorraad is. Wel zijn er op dit moment zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van midazolam en morfine IV. Dat wordt door het landelijk centrum coördinatie geneesmiddelen opgepakt. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid dat apothekers voorraden delen.

Een werkgroep bestaande uit experts in de palliatieve zorg (waaronder de KNMG) hebben een tijdelijke leidraad voor zorgprofessionals gepubliceerd(externe link) om zorgverleners te ondersteunen die palliatieve sedatie inzetten, in een tijd waarin er tekorten (kunnen) zijn aan relevante medicatie en technische hulpmiddelen zoals pompen.

Webinar 22 april

Op woensdagavond 22 april organiseren LHV en NHG in samenwerking met MedischeScholing.nl opnieuw een webinar in de inmiddels bekende reeks webinar over de actualiteiten rond het coronavirus, noteert u deze datum alvast in uw agenda.

VRIJDAG 10 APRIL

Zorg verlenen zonder passende beschermingsmiddelen

De huidige schaarste van persoonlijke beschermingsmiddelen roept de vraag op of van hulpverleners gevraagd of verwacht kan worden om zonder voldoende van deze middelen zorg te verlenen aan (vermoedelijk) met COVID-19 besmette patiënten. De KNMG vindt(externe link) dat dit niet van artsen en andere hulpverleners gevraagd en verwacht kan worden. Dit standpunt kwam tot stand na weging van de wet, de artseneed en de KNMG-gedragsregels. Ondertussen blijft de schaarste aan hulpmiddelen voortduren en staan de ministers onder grote druk van de zorgsectoren, politiek en media om met oplossingen te komen. Er is hoop op verbetering, maar niet op heel korte termijn.

Zaterdag 11 april is er een extra bestuurlijk overleg met Minister Van Rijn waar ook de LHV bij aanwezig is. Wij zullen daar opnieuw, zoals we al vanaf het begin van deze crisis op allerlei manieren doen, de noodzaak voor goede bescherming van huisartsen en hun medewerkers, inbrengen. Deze schaarste geldt helaas voor alle sectoren in de zorg. Met name de thuiszorg en verpleeghuizen vragen en krijgen nu veel aandacht voor hun problemen om veilig zorg te leveren. De regionale verdeling blijft via de u bekende kanalen van het ROAZ lopen.

Huisartsen in gesprek met Koningin Máxima: ‘Blij met aandacht voor onze zorg’

Huisartsen Esther de Hoon en Rita Schouten uit Oss voerden donderdag 9 april via beeldbellen een bijzonder gesprek(externe link). Koningin Máxima sprak met hen omdat zij graag wil weten hoe het in deze periode gaat met huisartsen en hun patiënten en hoe huisartsen zorg verlenen aan coronapatiënten op speciaal daarvoor ingerichte locaties. Koningin Máxima stak alle huisartsen, hun medewerkers en patiënten een hart onder de riem en sprak haar waardering uit voor het intensieve werk in de huisartsenzorg.

Nieuwe initiatieven en verzoeken aan huisartsen

De LHV krijgt veel vragen en ideeën binnen van allerlei organisaties en personen die voorstellen hebben om de zorg te verbeteren of die een verzoek hebben aan de huisartsen om extra dingen te doen. Sommige voorstellen zijn echt goed, maar vaak ook niet. Wij zijn daar zeer terughoudend in (redenerend vanuit onze kernwaarden en kerntaken), maar willen er wel serieus naar kijken, omdat er ook heel goede dingen tussen zitten. Wij hebben een speciaal team gestart dat alle landelijk aan ons gestelde vragen en initiatieven bekijkt op relevantie, haalbaarheid en impact voor de huisartsen. Mocht u in uw regio benaderd worden met een vraag met de mededeling dat dit door de landelijke huisartsenorganisaties wordt gesteund, en dat niet in een van onze updates of nieuwsbrieven hebben gelezen, dan adviseren wij u met de LHV contact op te nemen hierover.

DONDERDAG 9 APRIL

Praktische tips voor psychosociale zorg aan patiënten én voor uzelf en team

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid bij zowel patiënten als het huisartsenteam. Het is belangrijk voor huisartsen om te herkennen wanneer patiënten hier meer dan ‘normaal’ aan psychische klachten door krijgen. En om aandacht te besteden aan wat deze situatie aan mentale druk meeneemt voor jezelf en de collega’s om je heen. De LHV heeft een aantal tips voor huisartsen verzameld, voor zowel de zorg voor uw patiënten als voor uzelf en uw team.

Nieuw: modelovereenkomst voor werken in een coronazorgcentrum

Gaat u als huisarts werkzaamheden verrichten in een coronazorgcentrum? En is de zorginstelling (bijvoorbeeld een VVT-instelling) de zorgverlenende partij die het coronazorgcentrum faciliteert? Dan kunt u gebruikmaken van de modelovereenkomst die de LHV speciaal voor deze situatie heeft opgesteld.

Afstemming bij beoordeling COVID-19-patiënt op SEH en besluit tot geen opname

In deze periode is een goede afstemming van het beleid tussen hulpverleners in eerstelijn en tweedelijn belangrijker dan ooit. Door de crisis en een toename van verschillende behandelaars is de complexiteit van deze afstemming toegenomen. Bovendien is bij patiënten die verdacht zijn van Covid-19 kans op een snelle achteruitgang of verslechtering, waarbij dan snel gehandeld dient te worden. De NVSHA, NHG, InEen en FMS geven adviezen om deze afstemming meer eenduidig te laten verlopen(externe link)

Coulanceregeling herregistratie in tijden van corona

Vanwege de coronacrisis heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) een coulanceregeling getroffen voor herregistratie. Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de RGS zodat (huis)artsen inzetbaar blijven. Daarnaast krijgen zij die zich in de periode van 1 maart 2020 tot 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent. Voor de huisarts gelden ook praktische aanpassingen voor de externe kwaliteitsevaluatie en de evaluatie individueel functioneren.

Géén verklaring nodig bij verwijzing

Wij meldden het hier al eerder: er is geen verklaring of contact met de huisarts nodig bij verwijzing naar zorgverleners met zogeheten ‘contactberoepen’. Momenteel komen de vragen bij de pedicures vandaan. Ook hier geldt: als huisartsen een patiënt verwijzen, dan vertrouwen we op de deskundigheid van de desbetreffende zorgprofessional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig.

WOENSDAG 8 APRIL

Meer inzage mogelijk in huisartswaarneemgegevens op HAP en SEH

Woensdag 8 april heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt in te stemmen met een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheden op de huisartsenpost. Zowel op de HAP als op de SEH kunnen artsen de professionele samenvatting inzien van patiënten. Het gaat om degenen die daar expliciet toestemming voor hebben gegeven en om patiënten die daar nog geen keuze over hebben gemaakt. We regelen nu de laatste technische zaken en verwachten dat dit na Pasen werkzaam is op de huisartsenposten en SEH’s.

Meer over online inzage in huisartswaarneemgegevens.

Tegemoetkoming herregistratie-eisen door coronacrisis

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Daarnaast krijgen zij die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren, een tegemoetkoming in de herregistratie-eisen van 10 procent.

Met deze regeling(externe link) hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Een ieder die zich wil herregistreren, kan dat blijven doen. De RGS komt donderdag 9 april met een aanvullende toelichting, in overleg met NHG en LHV.

DINSDAG 7 APRIL

Mogelijkheden voor verlagen financiële lasten   

De huidige coronacrisis zorgt helaas voor huisartsen ook voor minder inkomsten. De zorgverzekeraars hebben vorige week financiële steun toegezegd, zodat praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemend huisartsen in stand houden, zoals de LHV ook adviseert. Zit u als waarnemend huisarts toch in financiële moeilijkheden? Dan is er een aantal mogelijkheden om uw financiële lasten tijdelijk wat te verlagen.

Wij blijven nadrukkelijk iedereen oproepen de financiële steun te gebruiken daar waar deze voor bedoeld is: de continuïteit van de praktijk, met behoud van personeel en zorg. Dat is de afspraak die met zorgverzekeraars gemaakt is en die de zorgverzekeraars, samen met ons, zullen monitoren.

Zorg voor niet-corona-patiënten

Naast alle zorg voor patiënten met een (mogelijke) Covid-19-besmetting, zijn er ook nog veel patiënten met andere klachten die aandacht vragen van de huisarts en het team in de huisartsenpraktijk. Sommige van die klachten kunnen niet (langer) worden uitgesteld. Hoe kunt u op een goede en veilige manier de zorg voor deze patiënten organiseren? LHV en NHG hebben daarvoor de praktische tips voor de huisartsenpraktijk uitgebreid. 

Testen van huisartsen en medewerkers door GGD’en

Sinds 6 april ligt de taak bij de GGD’en om huisartsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk met klachten die passen bij een COVID-19 ziektebeeld te gaan testen volgens het voorgeschreven testbeleid. Zo ook voor andere sectoren buiten het ziekenhuis (gehandicaptenzorg, verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen, wijkverpleging, jeugdzorg, GGZ, ambulancedienst en verloskundigen en kraamzorg).

De LHV hoort dat dit (nog) niet overal op dezelfde manier wordt gecommuniceerd vanuit de GGD’en. Belangrijk voor u om te weten, is dat het een landelijk beleid is van de minister, dat de GGD’en deze zorgprofessionals gaan testen, zo bericht ook de koepel van GGD’en(externe link). De kosten worden betaald door de Rijksoverheid.

Zorgen om (dreigende) tekorten aan medicatie

Huisartsen geven bij de LHV aan zorgen te hebben over (dreigende) medicatietekorten. In het bijzonder over amoxycilline en midazolan. De LHV neemt deel aan het Landelijke Coronaberaad Beschikbaarheid Geneesmiddelen en heeft daar deze zorgen besproken. Op dit moment is er landelijk nog voldoende voorraad van beide middelen. We houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Heeft u nu vragen, dan kunt u deze stellen aan Iddo de Ruiter, huisarts/beleidsmedewerker bij de LHV via i.de.ruiter@lhv.nl(link stuurt een e-mail).

MAANDAG 6 APRIL

Vakantiedagen in tijden van corona

Met de meivakantie in aantocht vragen veel werkgevers en werknemers zich af hoe het nu precies zit met het opnemen van vakantiedagen in deze crisisperiode. Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? Lees daarover meer in onze veelgestelde vragen en antwoorden.

Werken door zwangere huisartsen

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, heeft het NHG laten weten dat zij geen aanvullende of specifieke adviezen heeft voor zwangere huisartsen. Dit betekent dat u ook in de huisartsenzorg, net zoals de andere sectoren in de zorg doen, kunt uitgaan van het algemene RIVM-beleid op dit vlak en het RIVM-beleid specifiek voor zwangeren(externe link) dat in afstemming met de beroepsverenigingen van gynaecologen, verloskundigen en kindergeneeskunde is gemaakt. 

Webinar 8 april

Aanstaande woensdag vindt er weer een webinar plaats van LHV, NHG en Medischescholing.nl. Deze keer wordt het thema palliatieve zorg verder uitgediept. De focus ligt op de palliatieve behandeling bij een COVID-19-patiënt en het gebruik van medicamenten. Ook wordt de verandering in het klinisch beeld besproken.
Aanmelden kan via medischescholing.nl(externe link).

VRIJDAG 3 APRIL

Aan de slag in coronacentra

Op steeds meer plekken openen locaties hun deuren, waar centraal zorg aan coronapatiënten wordt gegeven die niet op IC en/of verpleegafdeling in het ziekenhuis terecht kunnen of willen en/of overbrugging naar thuisbehandeling nodig hebben. Daar worden vaak waarnemend huisartsen gezocht en ingezet. Dit geldt ook voor extra diensten op huisartsenposten.

 • De LHV Vacaturebank is ook voor dit soort vacatures een platform, voor de organisaties die (waarnemend) huisartsen zoeken en degenen die ruimte hebben om daar aan de slag te gaan. Heeft u dergelijke vacatures? Plaatst u deze dan in de categorie ‘Waarnemingen’ en vermeld in de omschrijving en titel ‘coronazorg’, dan zijn deze vacatures duidelijk herkenbaar.
 • De LHV ontwikkelt momenteel een contractmodel specifiek toegesneden op de werkcontext van de centrale corona-units zoals we die nu kennen.

Minder vragen over verbreken waarneemovereenkomsten

Het aantal vragen aan de LHV over het beëindigen van overeenkomsten tussen praktijkhoudend en waarnemend huisartsen dan wel over het afschalen van uren van de inzet van waarnemend huisartsen, is in de afgelopen week flink afgenomen. We hopen dat dit duidt op een positieve ontwikkeling, dat praktijken een pas op de plaats hebben gemaakt na het akkoord van vorige week met de zorgverzekeraars. Die afspraken betekenen namelijk meer financiële zekerheid voor de praktijken. We horen het echter nog wel en dat baart zorgen.

Omdat waarnemers niet worden gecontracteerd door de zorgverzekeraars, kunnen we voor hen geen directe afspraken maken met de zorgverzekeraars. Met een goede financiering van de praktijken zorgen we ook voor de randvoorwaarden om waarnemingen in stand te houden.

De LHV roept alle huisartsen dan ook (nogmaals) op om detacherings- en waarneemcontracten nu niet op te zeggen om financiële redenen en waar al actie is ondernomen dat in het licht van de financiële afspraken te heroverwegen. Iedereen is de komende tijd hard nodig om de huisartsenzorg toegankelijk en op niveau te houden. Dit geldt niet alleen voor waarnemend huisartsen maar ook voor alle overige medewerkers in de huisartsenzorg. 

Webinar

Het webinar van LHV, NHG en MedischeScholing van 1 april was weer veelbekeken. Zo’n 7800 mensen keken live mee. De volgende editie zal plaatsvinden op woensdag 8 april om 20 uur. We zijn nu bezig met het programma. Begin volgende week worden de nieuwe thema’s bekend.  

DONDERDAG 2 APRIL

Testen van huisartsen en hun medewerkers

 • Er wordt momenteel hard aan gewerkt om de testcapaciteit in de laboratoria op te schalen zodat er meer getest kan worden, op verzoek van het ministerie van VWS. Daardoor kunnen ook extramurale zorgmedewerkers getest gaan worden. De uitvoering hiervan is belegd bij de GGD’en, GGD/GHOR Nederland regelt de implementatie en logistiek. De focus van het nieuwe beleid zal liggen op het testen van zorgmedewerkers met klachten die werken met kwetsbare personen én die onmisbaar zijn voor de continuïteit van zorg. De GGD’en zijn al geïnformeerd en ontvangen uiterlijk vrijdag meer informatie vanuit GGD/GHOR Nederland over het opschalen van testcapaciteit en worden landelijk voorzien van testmaterialen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Vanaf maandag 6 april a.s. kunnen huisartsen en hun medewerkers voor testen terecht bij hun GGD. De overheid draagt de kosten van deze testen. Testen bij andere aanbieders komen -via de zorgverzekeraar- voor rekening van zorgprofessionals zelf.
 • Voor het testen van anderen dan zorgverleners volgt op korte termijn een uitwerking.
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwde eerder al voor zelf-testen(externe link) 

Praktische tips voor praktijk en praktijkvoering in de maak

De ontwikkelingen in de huisartsenpraktijk volgen elkaar snel op en verschillen per regio. De LHV werkt daarom aan een actuele versie van praktische tips voor praktijk en praktijkvoering. Hierin zal ook aandacht zijn voor het bieden van noodzakelijke zorg aan niet-corona patiënten.

Minister in Tweede Kamer: ‘Taai werk om aan beschermingsmiddelen te komen’

In aanloop naar het debat heeft de LHV met de Tweede Kamer-leden opnieuw onze grote zorgen over de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen gedeeld, evenals over het dreigend tekort aan medicijnen. Het is nog steeds ontzettend moeilijk om aan voldoende materiaal te komen, zei De Jonge: het is taai werk. Er wordt volgens hem gewerkt aan een richtlijn voor het beter verdelen van de beschikbare middelen over verschillende zorgsectoren. De minister verwees naar de brief die hij o.a. hierover aan de kamer stuurde(externe link).

Verder waren er vragen over het gesprek tussen huisartsen en patiënten uit risicogroepen over behandelwensen. De minister lichtte toe en verwees naar de berichtgeving van het NHG hierover, o.a. bij EenVandaag(externe link).

Medicatie voorschrijven tijdens de coronacrisis

Het ministerie van VWS doet een beroep op huisartsen en apothekers om op de gebruikelijke manier om te gaan met termijnen en hoeveelheden van voorschrijven, en van herhaalrecepten. Om zo continuïteit van zorg en beschikbaarheid van geneesmiddelen te kunnen borgen.

WOENSDAG 1 APRIL 

Verzekeringen tijdens coronacrisis

Hoe zit het met de dekking van uw beroepsaansprakelijkheids- en arbeidsongeschiktheidsverzekering tijdens de coronacrisis? De LHV heeft een aantal veelvoorkomende situaties voor u beschreven.

Regeling voor rijbewijzen die dreigen te verlopen

Sommige huisartsen krijgen vragen van patiënten over rijbewijskeuringen, die vanwege de 1,5 meter afstand-maatregel momenteel niet doorgaan. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat werkt aan een regeling bij het verlopen van een rijbewijs: de rijvaardigheid blijft staan (geen nieuw rijexamen nodig), keuringen vanwege beoordelen rijgeschiktheid worden voorlopig uitgesteld.

De Dokter over corona

Mogelijk is de nieuwste editie van ons ledenblad De Dokter al bij u in de bus gevallen. Daarin leest u uiteraard ook over het coronavirus: de huisartsen-rampenopvangplannen blijken goud waard en de landelijke en regionale crisisteams draaien op volle toeren.

Komen patiënten nog wel met klachten bij de huisarts?

In de afgelopen dagen waren er zowel bij publiek als media vragen over de terughoudendheid bij sommige patiënten om contact met de huisartsenpraktijk te zoeken over andere klachten dan het coronavirus. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek lichtte onder andere bij Omroep MAX(externe link)Radio EenVandaag(externe link) en Editie NL(externe link) toe dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid wanneer zij in overleg met hun huisarts naar de praktijk gaan. En zij roept patiënten op om niet te lang met klachten te blijven lopen.

DINSDAG 31 MAART

Hulp en steun bieden bij onveilige thuissituatie tijdens coronacrisis

Kinderen en ouders zijn in deze crisisperiode veel meer thuis dan voorheen. Dat kan zorgen voor spanningen en het risico op huiselijk geweld en kindermishandeling neemt toe. Als huisarts is het belangrijk extra alert te zijn op signalen die mogelijk hierop wijzen. De LHV zet voor u de informatie bij elkaar hoe u ondanks de coronamaatregelen kunt helpen.

Nu inschrijven: COVID-19 webinar – woensdag 1 april 2020

Woensdag 1 april 2020 organiseren LHV, NHG en medischescholing.nl opnieuw een webinar over COVID-19. Op de agenda staan het opnamebeleid, de Leidraad thuisbehandeling oudere patiënten, de organisatie van palliatieve zorg en hoe om te gaan met financiën in deze crisistijd. Daarnaast behandelen we ook vragen die tijdens het afgelopen webinar niet aan de orde zijn geweest. Het webinar is onderdeel van een reeks en is live te kijken of later on demand (binnen 24 uur na het live webinar beschikbaar via corona.medischescholing.nl(externe link)). 
Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis beschikbaar, u registreert zich met uw BIG-nummer. Lees meer over de opzet van het programma en schrijf u direct in(externe link).

Hergebruik maskers

Op verschillende plaatsen in Nederland lopen er experimenten met het steriliseren van mondneusmaskers, zodat deze mogelijk kunnen worden hergebruikt. Om die reden hebben we huisartsen eerder al geadviseerd om gebruikte FFP-maskers te bewaren, in afwachting van de uitkomsten van deze onderzoeken. Helaas is op dit moment nog onduidelijk welke methode veilig te gebruiken is. Ook moet de inzameling van de FFP-maskers nog worden opgezet. We vragen u dus om de maskers nog wel te bewaren.

De aanvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen is helaas nogal altijd problematisch. De voorraad is steeds beperkt tot enkele dagen, wat weinig comfortabel voelt. Wij hebben dit opnieuw onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer, die morgen debatteert over de aanpak van het kabinet. We hebben daar ook het dreigende tekort aan geneesmiddelen buiten het ziekenhuis ingebracht (samen met NHG, InEen en KNMP). We houden u op de hoogte over de voortgang.

Overzicht van beeldbelapplicaties

Het advies van LHV en NHG over beeldbellen hebben we uitgebreid. We hebben alle bij ons bekende toepassingen op een rijtje gezet en getoetst op functionaliteiten. Bekijk het uitgebreide advies 

LHV-informatie nu ook via Telegram-app

Om met onze informatie zoveel mogelijk huisartsen te bereiken, is de LHV nu ook te vinden op de app Telegram. Via dit kanaal ontvangt u onze nieuwsupdates over het coronavirus en de impact op de huisartsenpraktijk (dezelfde berichten als op www.lhv.nl). Volg de LHV op Telegram(externe link).

MAANDAG 30 MAART

Grote zorgen om dreigend geneesmiddelentekort

Steeds meer geneesmiddelen zijn minder of niet beschikbaar, met name op het gebied van sedatie en voor de zorg aan patiënten met chronische aandoeningen. In een brief aan minister Van Rijn zeggen LHV, NHG en InEen en openbaar apotheker(s) zich grote zorgen te maken daarover. Een tekort aan dergelijke geneesmiddelen maakt het zeer lastig voor huisartsen om (corona)patiënten buiten het ziekenhuis te behandelen.

Ook met Tweede Kamerleden hebben wij onze zorgen gedeeld, in aanloop naar het debat op woensdag 1 april 2020.

Aanvulling op LHV-Declareerwijzer – speciaal voor coronacrisis

LHV, VPHuisartsen en InEen hebben met zorgverzekeraars en de NZa afspraken gemaakt over financiële steun voor huisartsenpraktijken en -posten. De LHV maakte een speciale aanvulling op de LHV-Declareerwijzer voor de duur van de coronacrisis. Hierin leest u welke gevolgen de afspraken hebben voor uw declaraties.

Gezocht voor ontwikkeling coronabehandeling: mensen die net genezen zijn

Wie genezen is van een coronavirusinfectie heeft meestal beschermende antistoffen in het bloed. Sanquin Bloedbank en het Erasmus MC roepen genezen coronapatiënten op om plasma te doneren. Bent u of kent u iemand voor wie dit geldt, dan is uw bijdrage aan het onderzoek(externe link) naar de behandeling van het coronavirus van harte welkom. 

VRIJDAG 27 MAART

Akkoord over financiële steun voor huisartsen

Er komt een pakket aan financiële maatregelen voor huisartsen. LHV, VPH, InEen, NZa en de zorgverzekeraars zijn het daarover eens geworden. Deze financiële steun moet de continuïteit van huisartsenpraktijken en -posten borgen. Door deze snelle actie kunnen huisartsen zich blijven richten op de sterk wisselende zorgvraag in deze crisisperiode, terwijl praktijkhouders en huisartsenposten personeel kunnen behouden en de samenwerking met waarnemende huisartsen in stand houden. De LHV is tevreden met het resultaat van twee weken intensieve gesprekken.

Leidraad zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19

Artsen en andere zorgverleners hebben nu meer dan ooit handvatten nodig om bij het bestrijden van deze COVID-19 epidemie samen met de patiënt te beslissen over de meest passende zorg. De afgelopen dagen is daarom hard gewerkt om te komen tot drie leidraden voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij COVID-19: in de thuissituatie, op de Spoedeisende Hulp en op de Intensive Care. Alle leidraden zijn gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten(externe link). De leidraad voor huisartsen(externe link) is te vinden bij het NHG.

DONDERDAG 26 MAART

Financiële regelingen voor huisartsen vrijdag 27 maart bekend

Tegen de verwachting in konden LHV, VPHuisartsen en InEen woensdag 25 maart en ook vandaag nog geen resultaten melden van de gesprekken met de NZa en de zorgverzekeraars over de tarieven en contractuele verplichtingen. Er wordt intensief vergaderd om de noodzakelijke regelingen uiterlijk vrijdagmiddag 27 maart uitgewerkt te hebben, zodat voor 1 april aanpassingen in systemen voor praktijken nog haalbaar zijn. Huisartsen en hun personeel verdienen het om de komende tijd, waarin de corona-uitbraak lijkt te gaan pieken, zonder financiële zorgen hun belangrijke werk te kunnen doen. Wij berichten u hierover morgen.

Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk

Het NHG heeft een aangescherpte richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk(externe link) gepubliceerd, die in overleg met het RIVM en de LHV tot stand is gekomen. De richtlijn gaat over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens een consult of visite in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost, tijdens luchtweg- of coronaspreekuren en bij aerosolvormende handelingen in de huisartsenpraktijk, en geeft concrete adviezen over de manier van gebruiken.

Landelijke aanpak beschermingsmiddelen

Het kabinet heeft een landelijke aanpak vastgesteld(externe link) vanwege de grote behoefte (en dreigende tekorten) aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor de verzorging van (mogelijke) coronapatiënten. Deze landelijke aanpak bestaat uit een Landelijk Consortium Hulpmiddelen, landelijke registratie verbruik/tekorten en richtlijnen voor zorgprofessionals. Huisartsen die een dringend tekort aan beschermingsmiddelen hebben en te maken krijgen met een mogelijk besmette patiënt, kunnen contact opnemen met hun regionale ROAZ-coördinator, aan de hand van een contactpersonenlijst die onlangs door de regionale GGD is verspreid. De verdeling over de verschillende zorgaanbieders wordt in de regio bepaald op basis van de behoefte daar. Het is belangrijk dat de contactpersonen van de huisartsen in de crisisteams en de huisartsenposten alert zijn op de toedeling aan huisartsen. Er is een PBM Corona app beschikbaar om voorraden te melden en tekorten aan te geven.

Inzicht in medische gegevens op HAP

In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten die ze daar zien. Eerder berichtten we u al dat we onderzoeken of we de beschikbaarheid van medische gegevens op de post kunnen verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer uit minister De Jonge zijn steun daarvoor.

Vakantiedagen in tijden van corona

Hoe ziet het precies met het opnemen van vakantiedagen? Mag een werkgever een werknemer bijvoorbeeld dwingen om vakantie op te nemen? Of mag een werknemer een geplande vakantie intrekken? De LHV zet een aantal veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.

Subsidie voor inzet digitale zorg

Vanwege de corona-uitbraak heeft VWS haar subsidieregeling uitgebreid voor de inzet van technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden(externe link). De focus ligt op zorg op afstand aan kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking. Huisartsen kunnen gebruik maken van deze regeling. De subsidie is een vast bedrag van 50.000 euro. Om hier aanspraak op te maken, moeten projecten dus wel enige omvang hebben. We raden huisartsen die hier interesse in hebben daarom aan om dit gezamenlijk op te pakken, bijvoorbeeld via de zorggroep, LHV-kring of regionale huisartsenorganisatie. Dat scheelt ook in tijd en administratieve afhandeling voor de huisartsen zelf.

WOENSDAG 25 MAART

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Donderdag 26 maart debatteert de Tweede Kamer opnieuw over de coronacrisis. De LHV heeft bij kamerleden opnieuw onze grote zorgen over de voorraden en bevoorrading van persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht. Zowel de algehele toevoer als specifiek naar de huisartsenpraktijken en -posten.
 • De laatste dagen bereiken ons diverse signalen van huisartsen dat er onduidelijkheid is over het beleid van NHG en LHV ten aanzien van de persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM), en met name de mondmaskers. Blijkbaar is daar onbedoeld ruis ontstaan: zowel NHG als LHV hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis hard gemaakt voor de beschikbaarheid van de beste beschermingsmaterialen voor huisartsen en doen dat nog steeds onverminderd. Graag nemen wij de mogelijke onduidelijkheid daarover weg.
 • Het RIVM komt naar verwachting donderdag 26 maart met een aangescherpte sectorspecifieke richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen, in overleg met NHG en LHV. 

Testbeleid voor medewerkers huisartsenpraktijk

Het RIVM publiceert donderdag 26 maart een sectorspecifieke aanvulling voor medewerkers van de huisartsenpraktijk die in overleg met NHG en LHV tot stand is gekomen. Dit beleid bestaat uit een aantal vragen die worden doorlopen bij een medewerker met symptomen van COVID-19. Dat zijn vragen over koorts, onbeschermd contact met een COVID-19-patiënt en de mogelijkheden van eventueel aangepast werk. Beleid en een handige flow chart staan op de website van het RIVM(externe link).

Zwangeren

Het RIVM heeft vandaag uitgangspunten gepubliceerd voor gezonde zwangere werknemers. Deze zijn tijdelijk te vinden in de bijlage ‘Zwangerschap, werk en COVID-19(externe link)’ van de LCI-richtlijn COVID-19. Deze uitgangspunten krijgen op korte termijn een sectorspecifieke vertaling naar de medewerkers in de huisartsenzorg.

Géén verklaring nodig bij verwijzing

Woensdag 24 maart meldden wij u al dat er geen verklaring van of contact met de huisarts nodig is over fysiek contact en gebruik van beschermingsmiddelen voor fysiotherapeuten en de ggz. Voor alle andere ‘contactberoepen’ onder de paramedici geldt ditzelfde: er is geen verklaring of contact nodig. Dit hebben wij desgevraagd aan onder andere de podotherapeuten laten weten.

Als huisartsen een patiënt verwijzen, dan vertrouwen we op de deskundigheid van deze zorgprofessional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is.

Heeft u zich al ingeschreven voor het gratis webinar?

Al 5000 huisartsen hebben zich ingeschreven voor het webinar van LHV, NHG en Medische Scholing.nl op donderdag 26 maart om 20:00 uur. Geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar(externe link) is geopend.

DINSDAG 24 MAART

Herregistratie in tijden van coronavirus

Een toenemend aantal nascholingen is inmiddels vanwege de begrijpelijke redenen geannuleerd. Huisartsen vragen zich af wat dit betekent als zij zich moeten herregistreren.

Van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben wij te horen gekregen dat huisartsen zich geen zorgen hoeven te maken over hun herregistratie. Net als het ministerie van VWS zorgen de KNMG, het CGSuitleg en de RGS ervoor dat geneeskundig specialisten en profielartsen voorlopig ingeschreven blijven in het register en zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis. De KNMG werkt aan een nieuwe regeling om de voortgang van de gezondheidszorg zo goed mogelijk te ondersteunen. Specialisten, profielartsen, aiossen en opleiders die zich moeten (her)registreren, kunnen rekenen op medewerking van de RGS, zodat zij inzetbaar blijven tijdens de coronacrisis.

Wij hebben het CGS en RGS er ook op gewezen dat er behalve acute problemen bij collega’s die nu moeten herregistreren, ook in de toekomst problemen kunnen ontstaan bij collega’s als deze situatie nog lang aanhoudt. Niet alleen door misgelopen scholing, maar ook door gecancelde intercollegiale toetsing, moeilijk of niet uit te voeren visitatie of misgelopen uren in de dagpraktijk. Wij blijven hierover uiteraard in gesprek met de betrokken instanties.
Meer informatie is te vinden bij de RGS(externe link).

Géén verklaring nodig voor fysiotherapie of ggz

Verschillende huisartsen merken dat fysiotherapeuten en patiënten stellen dat huisartsen een verklaring moeten afgeven dat fysiek contact tussen patiënt en fysiotherapeut nodig is en dat een advies gevraagd wordt over het gebruik van beschermingsmiddelen. Dit is vooral het geval sinds het aangescherpte beleid vanuit de overheid maandag 23 maart. We begrijpen dat er een vergelijkbare lijn zou zijn voor ggz-contacten, maar hebben daar nog geen signalen over gehad.

Dit verzoek is onzinnig. Er is geen verklaring of contact met de huisarts voor nodig. Dit hebben wij met de organisaties van fysiotherapeuten en ggz besproken, die het hier mee eens zijn. Wij hebben hen gevraagd hun leden hierover te berichten.

Als huisartsen een patiënt verwijzen naar de fysiotherapeut of ggz, dan vertrouwen we op de deskundigheid van de fysiotherapeut of ggz-professional om in te schatten of contact online of fysiek moet en kan plaatsvinden en wat daarvoor nodig is. Daar is geen aanvullende beoordeling van de huisarts voor nodig. Dergelijke verzoeken zijn daarbij ook nog eens een onnodige extra belasting van huisartsen.

Tijdelijke opvang voor coronapatiënten buiten het ziekenhuis

Er ontstaan op dit moment veel initiatieven voor tijdelijke zorghotels. Dat kan zijn voor palliatieve patiënten, maar ook voor patiënten die niet perse in het ziekenhuis hoeven te blijven, maar ook niet naar huis kunnen. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) inventariseert deze.

Concreet hulpaanbod kan worden gemaild naar het LCPS, support@lcps.nu(link stuurt een e-mail), met een zo concreet mogelijke beschrijving van het aanbod. Ook als er wel bedden zijn maar bijvoorbeeld nog geen personeel of materiaal kan dit daar gemeld worden.

Wordt u als huisarts benaderd om mee te werken aan een dergelijk initiatief en heeft u daarover vragen, wendt u zich dan tot de ROAZuitleg in uw regio. Mogelijk krijgt u vanuit de ROAZ ook het verzoek om mee te werken. We ontvangen ook langs allerlei wegen suggesties om zorg anders te organiseren of te ondersteunen. Opschaalbare ideeën mailt u naar plans@lcps.nu(link stuurt een e-mail)l(link stuurt een e-mail) van het LCPS.

Serie van webinars

Het webinar over COVID-19 van 18 maart op MedischeScholing.nl waaraan maar liefst 12.500 zorgverleners deelnamen, krijgt een vervolg. LHV, NHG en MedischeScholing.nl slaan de handen ineen voor een structurele reeks webinars voor huisartsen. De webinars voorzien huisartsen van actuele informatie en stimuleren de dialoog tussen beleidsmakers en het werkveld. Zodat we snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen.

We werken hiervoor samen met InEen, Huisarts van de Toekomst en VPH. Het eerstvolgende webinar is donderdag 26 maart om 20:00 uur, gevolgd door een wekelijkse of tweewekelijkse reeks (afhankelijk van actuele situatie) vanaf woensdag 1 april. Alle webinars zijn geaccrediteerd voor alle artsen en gratis. Inschrijving voor het webinar(externe link) is geopend.

Tenslotte

 • Maandag 23 maart is er overleg geweest over de voorstellen die LHV, InEen en VPH aan de NZa en ZN hebben voorgelegd met betrekking tot de financiële gevolgen van de coronacrisis. Wij verwachten u woensdag 25 maart te kunnen berichten over de concrete uitkomsten daarvan. We krijgen veel vragen over het opzeggen van waarneemcontracten en detacheringscontracten. Het is de bedoeling met deze financiële maatregelen te zorgen dat dit niet nodig is. We verwachten immers dat ieders inzet de komende tijd hard nodig is.
 • Eerder hebben wij bericht over richtlijnen waaraan het RIVM werkt op 4 vlakken: testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, risicogroepen en zwangeren. Wij informeren dagelijks naar de stand van zaken, maar wij kunnen u helaas nog niets concreets berichten.

ZONDAG 22 MAART

Gebruik beschermingsmiddelen voor huisartsen: ‘FFP1, tenzij’ vindt de LHV

Vrijdag 20 maart heeft het RIVM algemene nieuwe uitgangspunten(externe link) bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Op de NHG-website staan aanvullende adviezen voor de huisartsen over persoonlijke beschermingsmiddelen(externe link) (22 maart). In de RIVM-uitgangspunten wordt gesproken van ten minste een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen voor gebruik door huisartsen.

De LHV houdt vast aan het eerdere uitgangspunt dat huisartsen gebruikmaken van een FFP1-masker, tenzij deze mondmaskers op enig moment/plek er echt niet meer zijn, en echt niet meer elders verkrijgbaar zijn. Huisartsen zouden alleen noodgedwongen, wanneer het echt niet anders kan, moeten terugvallen op chirurgische mondmaskers. Als zij deze noodmaatregel moeten nemen, dan dragen zowel de huisarts als de patiënt een dergelijk masker. Wij doen er nog steeds alles aan om te zorgen dat huisartsen op korte en langere termijn voldoende, noodzakelijke beschermingsmiddelen van het juiste beschermingsniveau tot hun beschikking hebben.

Risicogroepen onder huisartsen

De LHV wil een aparte richtlijn voor huisartsen die zelf in een risicogroep vallen: huisartsen met o.a. COPD of diabetes en zwangeren, en degenen die als mantelzorger een huisgenoot hebben die in een risicogroep valt. Wij adviseren deze huisartsen – in afwachting van de richtlijn van het RIVM – voor zover mogelijk direct contact met ernstig zieke patiënten, verdacht voor COVID-19, te mijden en waar mogelijk hun werk als huisarts telefonisch te doen.

Bevoorrading

Uit een aantal regio’s kwam het signaal dat er direct na de publicatie van de RIVM-uitgangspunten vrijdag 20 maart, FFP1-mondmaskers van huisartsenposten naar de ziekenhuizen zijn gedistribueerd. Dat is volgens de LHV niet de bedoeling. Huisartsen in de regio hebben deze beschermingsmiddelen óók nodig op de huisartsenpost en in de huisartsenpraktijk. In de regio moeten afspraken worden gemaakt, met betrokkenheid van het (huisartsen)crisisteam.

In de afgelopen week zijn wij ook door veel partijen, waaronder huisartsen, benaderd met tips over mogelijk aanbod van beschermingsmiddelen. De LHV deelt alle tips over mogelijke voorraden met het ministerie van VWS, die de centrale inkoop coördineert. Vanwege het vooralsnog uitblijven van bevoorrading heeft de LHV tips van leden ook zelf serieus onderzocht. Helaas bleek dit in alle gevallen geen oplossing te bieden (o.a. ongeschikte beschermingsmiddelen, te late levering, vaag aanbod in afspraken en prijs).

Vanuit de centrale inkoop- en distributieorganisatie die is opgezet hebben wij zondag 22 maart nog vernomen dat er opnieuw een substantiële voorraad mondmaskers is aangekomen. Alles wordt erop ingezet om komende week een structurele aanvoer en distributie naar regionale punten te realiseren. Ook worden momenteel met bedrijven in Nederland afspraken gemaakt om essentiële materialen en instrumenten zelf te produceren.

Huisartsenzorg in de media / onze berichtgeving

Een van de vele zaken waarmee we als LHV momenteel druk zijn, zijn de talloze vragen van de media over huisartsen(zorg) in tijden van corona.

Mocht u een indruk willen krijgen van welke media-aandacht voor het werk, de dagelijkse praktijk en de zorgen van huisartsen dat heeft opgeleverd, bekijk dan het mediaoverzicht. Zondag 22 maart schuift LHV-bestuurslid/huisarts Carin Littooij met 2 andere huisartsen aan in tv-programma Op1(externe link).  

Velen van u vinden inmiddels de weg naar de dagelijkse updates op de LHV-site (al 75.000 keer bekeken) en lezen de LHV-nieuwsbrieven. Wij doen onze uiterste best om alle huisartsen tijdig van de juiste informatie te voorzien, nu het nog meer nodig is dan anders.

DOSSIER CORONAVIRUS

VRIJDAG 20 MAART

Aangepast beleid beschermingsmiddelen 

Vrijdag 20 maart heeft het RIVM nieuwe uitgangspunten(externe link) bepaald voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers. Dit zijn algemene uitgangspunten, die door de verschillende sectoren nog vertaald worden naar sectorspecifieke maatregelen. Het NHG is met het RIVM in overleg over een vertaling naar de huisartsenzorg, die maandag 23 maart 2020 verschijnt. Ook komt het RIVM maandag 23 maart met een aanscherping van het testbeleid voor zorgverleners.

Inzicht in medische gegevens op de HAP

In deze crisissituatie is het extra van belang dat de huisartsen op de huisartsenpost een goed overzicht hebben van de actuele medische gegevens van de patiënten aldaar. Het LSP is een van de bestaande middelen daarvoor.

Het LSP werkt echter alleen voor mensen die toestemming hebben gegeven en niet alle patiënten die nu worden gezien hebben dat gedaan. Dat stelt ons voor een dilemma. We vinden het eigen beslissingsrecht van patiënten over hoe er met hun medische gegevens wordt omgegaan een groot goed. Tegelijkertijd bevinden we ons nu in een uitzonderlijke situatie. Daarom zoeken we nu uit wat er juridisch en technisch mogelijk zou zijn om tijdelijk informatieuitwisseling te vergemakkelijken. Dit alleen voor de duur van deze crisis en rechtdoend aan mensen die expliciet hebben aangegeven geen uitwisseling van hun gegevens via het LSP te willen. 

De LHV, InEen en de Patiëntenfederatie Nederland zijn samen de mogelijkheden aan het onderzoeken en we betrekken het ministerie van VWS hierbij.

We kunnen nog niet vooruitlopen op hoe en wat; daar komen we op terug zodra daar nieuws over is.

DOSSIER CORONAVIRUS

DONDERDAG 19 MAART

Inzet van waarnemend huisartsen

Woensdag 18 maart 2020 schreven we al over onze inzet om meer economische zekerheid te krijgen voor huisartsenpraktijken. Dat is belangrijk om te zorgen dat iedereen werkzaam kan blijven in de huisartsenpraktijk, niet alleen de praktijkhouders en huisartsen in loondienst, maar ook de waarnemend huisartsen. Want zeker in deze crisistijden is iedereen heel hard nodig.

We zien bij huisartsen een hoge bereidheid om in te springen waar dat nodig is. Aan de andere kant horen we geluiden dat werkgevers/praktijkhouders zich afvragen wat wijsheid is in het handhaven van overeenkomsten met opdrachtnemers, zoals de waarnemend huisartsen, omdat in sommige praktijken de verrichtingen- en consultenopbrengst op dit moment terugloopt. Ella Kalsbeek: “Iedereen is keihard nodig op dit moment. Deze crisis is niet snel voorbij, dus we moeten daarbij niet alleen kijken naar vandaag, maar ook naar morgen. Kijk daarom samen welke capaciteit waar en wanneer nodig is en hoe je dat met elkaar kunt regelen.

Wij maken ons er ondertussen hard voor bij de NZa dat er zeer spoedig een noodvoorziening komt, zodat de omzet van huisartsenpraktijken geen gevaar loopt en dus ook de inzet van opdrachtnemers/waarnemers kan blijven plaatsvinden. Er zijn ook al andere regelingen getroffen om werkgevers en zzp’ers financieel te ondersteunen. Daarvan heeft de LHV voor u een overzicht gemaakt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op 18 maart debatteerde de Tweede Kamer over het coronavirus. Wij zijn blij dat minister Bruins in dit debat meer inzicht gaf in waarom de mondmaskers voor zorgverleners er nog steeds niet zijn. Hierom heeft de LHV herhaaldelijk gevraagd. De minister benadrukte de complexiteit van het voorzien van de Nederlandse zorg van voldoende hulpmiddelen: er zijn veel kapers op de kust, er wordt overboden door andere partijen en zelfs bedreigingen en fraude zijn aan de orde om beschermingsmiddelen te bemachtigen.

Met een voorbehoud (want ze waren/zijn nog niet gearriveerd) kondigde de minister de komst van een eerste lading mondmaskers aan en ook de volgende dagen worden er enkele miljoenen maskers verwacht in Nederland.

Onder druk -vooral van de LHV- heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben. Ook vandaag zijn wij hierover weer in het nieuws geweest(externe link).

Wij hebben opnieuw voorzichtige hoop op een oplossing voor de grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor huisartsen, maar de komende dagen zal moeten blijken of de benodigde middelen ook daadwerkelijk bij huisartsenpraktijken en -posten arriveren.

Testen van huisartsen en hun medewerkers

Over het testen van zorgverleners in de huisartsenpraktijk hebben huisartsen veel vragen. Morgen komt het RIVM met een advies voor het testbeleid, specifiek voor huisartsen en hun medewerkers.

WOENSDAG 18 MAART

Ons pleidooi voor meer duidelijkheid over de aankomst van nieuwe beschermingsmaterialen laten we nog onverminderd horen. Ook in het Kamerdebat dat op dit moment aan de gang is. Zodra daar nieuws over is, laten we u dat weten.

Daarnaast kaarten we de zorgen van huisartsen aan omtrent de financiële kant van de praktijkvoering. LHV is, samen VPHuisartsen en InEen, in gesprek met de NZa en de zorgverzekeraars om te zoeken naar oplossingen om financiële problemen te voorkomen. Lees daar meer over in dit nieuwsbericht.

We krijgen van leden veel vragen over praktische zaken.

DINSDAG 17 MAART

Beschermingsmiddelen

We hadden goede hoop dat er vanuit VWS vandaag nieuws zou komen over extra beschermingsmiddelen. Maar helaas, er blijken nog steeds geen extra middelen beschikbaar. Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “Ik vind dit onbegrijpelijk. We horen als LHV van verschillende, betrouwbare aanbieders die nog partijen zouden hebben. Zoals afgesproken, sturen we die allemaal door naar VWS zodat zij de materialen kunnen regelen. Vervolgens horen we daar niets meer van. Het kan toch niet zo zijn dat huisartsen en hun personeel zonder adequate bescherming naar patiënten toe moeten? We zien huisartsen zich in allerlei bochten wringen om nog aan spullen te komen, tot aan oproepjes onder patiënten of zij misschien nog maskers hebben liggen. Met alle veiligheidsrisico’s die daar weer mee gemoeid gaan. Dat is toch te zot voor woorden? We vragen VWS om eindelijk helderheid te geven: zijn er materialen in aankomst of niet?” 

Zonder de juiste beschermingsmiddelen kunnen huisartsen geen zorg meer verlenen aan patiënten die mogelijk besmet zijn. Dan zullen ze moeten opschalen en dat zal een grotere druk leggen op de andere zorgverleners, zoals andere praktijken, de GGD en de ziekenhuizen.

Woensdag 18 maart vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over het coronavirus. We hebben de Kamerleden gewezen op de grote problemen met de beschermingsmiddelen, zodat zij de minister hierop kunnen aanspreken. 

Bewaren van gebruikte maskers: het RIVM meldt dat zij met een aanpak gaan komen voor inzameling, reiniging en hergebruik van maskers. Tot die tijd vragen wij u de maskers te bewaren. Lees hier meer over in de geüpdatete versie van de praktische tips.

Zorgverleners die zwanger zijn of verminderde weerstand hebben

We krijgen van verschillende huisartsen vragen over de risico’s voor zwangere zorgverleners of zorgverleners die een verminderde weerstand, zoals een longaandoening, hebben. Zowel voor henzelf als voor hun medewerkers. De KNOV en het RIVM werken aan een richtlijn voor zwangeren en verloskundigen. Ook is er een multidisciplinaire werkgroep bezig met advies voor zorgverleners met een verminderde weerstand. Zodra die richtlijnen er zijn, zal de LHV die hier aankondigen.

Online seminar over corona

Woensdag 18 maart is er een webinar te volgen via medischescholing.nl over het coronavirus. Deze scholing is gratis, geaccrediteerd voor 1 punt en gericht op huisartsen. Meer informatie en inschrijven(externe link)

MAANDAG 16 MAART

Ook vandaag (16 maart 2020) vraagt de LHV in Nieuwsuur(externe link)de Telegraaf(externe link) en Medisch Contact(externe link) aandacht voor de grote zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen: ‘Het moet nú opgelost worden.’ Uiteraard hebben wij vandaag het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk en op huisartsenposten in het bestuurlijke crisisoverleg aan de orde gesteld als meest urgent op te lossen punt nu. In afwachting van een snel antwoord op deze urgente vraag, is het raadzaam om ook alvast beschermingsmiddelen te bewaren (volgens NHG-instructies(externe link)). Momenteel wordt namelijk onderzocht of en hoe beschermingsmiddelen te hergebruiken zijn.

Financiële consequenties

Zowel minister de Jonge van VWS als de zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zorgverleners nu moeten doen wat nodig is en dat zij later voor een financiële regeling zullen zorgen. Dat kwam mede op ons aandringen vandaag aan de orde in een bestuurlijk overleg met een groot aantal partijen over het coronavirus. De LHV is samen met VPH en InEen ook al in gesprek met de NZa over de financiële gevolgen voor huisartsen.

0800 langer bereikbaar

Vanaf deze week is het landelijke publieksnummer 0800-1351 dagelijks twee uur langer open; van 8 tot 22 uur. Wij hebben hier steeds op aangedrongen, omdat dit de huisartsenposten ontlast.

Speciaal platform koppelt zorgpersoneel aan vacatures coronavirus

Op initiatief van o.a. Medisch Contact, De Geneeskundestudent en de KNMG is vandaag een speciaal vacatureplatform gelanceerd(externe link) vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel in de strijd tegen het coronavirus. Zorginstellingen kunnen op gezondheidszorgbanen.nl/covid19(externe link) gratis vacatures plaatsen voor extra personeel.

ZONDAG 15 MAART

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De LHV staat achter deze rigoureuzere maatregelen zoals het sluiten van de scholen. Ook omdat deze bijdragen aan de brede bewustwording van de ernst van de situatie en wat deze van iedereen vraagt.

Wij willen scholen en kinderopvang, en ook de partners van zorgmedewerkers, bedanken dat zij kinderen blijven opvangen van ouders in cruciale beroepen zoals de huisartsenzorg. Dat is voor de continuïteit van zorg van groot belang.

Grote zorg om beschikbaarheid beschermingsmiddelen

De afgelopen dagen namen de signalen over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten in snel tempo toe; de bodem van de voorraad is bereikt. En dat terwijl we al anderhalve week wachten op bevoorrading onder landelijke coördinatie, zoals in het debat op donderdag 5 maart door minister Bruins toegezegd.

Er is een buitengewoon zorgelijke situatie ontstaan. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek zei daarover zondag 15 maart in tv-programma EenVandaag(externe link): “We kaarten dagelijks aan bij het ministerie van VWS dat spullen de huisartsen niet bereiken, maar krijgen geen antwoord op de vraag wat het probleem is. Het kan zijn dat ze het zelf niet weten, het kan ook zijn dat er andere redenen zijn, maar dat interesseert mij ook niet. Het moet opgelost worden.”

En: “Huisartsen moeten nu soms onbeschermd op bezoek bij potentiële coronapatiënten thuis, maar ook in verzorgingshuizen. Dat kan natuurlijk niet. Ten eerste worden ze daar zelf ziek van. En ten tweede, als ze zelf besmet raken, gaan ze andere patiënten misschien ook besmetten. Dat moet echt voorkomen worden”.

Als er niet snel helderheid komt, zullen wij als LHV huisartsen adviseren om op een andere manier zorg te verlenen, of misschien zelfs (tijdelijk) van zorg af te zien. Een uiterste scenario, maar een situatie zonder beschermingsmiddelen kan niet voortduren.

Financiële consequenties

In de afgelopen dagen heeft de LHV contact gezocht met de NZa. Dit om oplossingen te verkennen voor de financiële consequenties van de coronavirusuitbraak voor praktijkhoudende en waarnemende huisartsen en voor huisartsenposten. Samen met VPH en InEen voeren we daarover momenteel overleg met de NZa.

Over de verdergaande economische gevolgen van deze crisis voor ondernemers en zelfstandigen (bijvoorbeeld tijdelijk geen of minder inkomsten) trekken we samen op met andere eerstelijnsorganisaties zoals de tandartsen, mondhygiënisten, verloskundigen, apothekers en fysiotherapeuten.

Praktische oplossingen

Veel huisartsen zijn op zoek naar praktische oplossingen in de eigen praktijk. De LHV heeft (in afstemming met het NHG en het RIVM) vrijdag 13 maart al een praktische richtlijn voor huisartsen gepubliceerd die veel gebruikt wordt.

De afspraken over de organisatie in de regio liggen bij de GGD en het crisisteam. We merken dat veel huisartsen praktische vragen én oplossingen hebben. We hebben op het Ledenforum op HAweb een speciaal discussie-item(externe link) geopend waarin we verwijzen naar dat wat al beschikbaar is en waar huisartsen vragen en oplossingen kunnen plaatsen.

VRIJDAG 13 MAART

Communicatie

Na de bekendmaking van de nieuwe, striktere, maatregelen donderdag 12 maart kreeg de LHV veel vragen van huisartsen omdat er ook met deze aanscherpingen toch weer de nodige onduidelijkheid is. Zowel voor patiënten als voor huisartsen. Zo is het onduidelijk wat het betekent dat wij nu in de ‘mitigeringsfase’ zitten. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM. Huisartsen krijgen veel vragen van verontruste patiënten en de LHV en het NHG van verontruste huisartsen, onder andere over de casusdefinitie(externe link), over testen en over het gebruik van beschermingsmaatregelen.

Wij zijn de hele dag met het RIVM en anderen bezig geweest om hier, voorzover dat kan, voor de huisartsen praktisch toepasbare handvaten te krijgen. Dat duurt helaas langer dan wij graag willen en noodzakelijk vinden. Een structureel overleg van het ministerie van VWS met LHV/NHG, GGDGHOR en RIVM -waar wij al langer op aandringen- is nodig. Met name over snelle en praktische communicatie. Dat is waar de huisartsen en huisartsenposten vooral behoefte aan hebben.

Praktische tips voor huisartsen

De LHV heeft (in afstemming met het NHG en het RIVM) een praktische richtlijn voor huisartsen gepubliceerd over onder andere het verminderen van de overdrachtsmomenten in de praktijk en telefonische triage. Bij het NHG vindt u meer informatie(externe link) over onder andere meldplicht en contact met de GGD, testbeleid buiten het ziekenhuis en informatie van het RIVM over het zien van meerdere patiënten met luchtwegklachten achter elkaar.

Bij het ministerie van VWS en het RIVM heeft de LHV opnieuw aangedrongen over tijdiger communicatie naar huisartsen, na de afkondiging van aangescherpte maatregelen.

Debat in Tweede Kamer

Donderdagavond 12 maart was er een lang debat over de aanpak van het kabinet en de nieuwe maatregelen. Uiteindelijk was er steun voor de aanpak en is alleen een aanvullende maatregel genomen voor het hoger onderwijs en universiteiten. Via de regionale crisisteams en de GGD wordt u op de hoogte gehouden mochten er in uw regio, aan de hand van het Harop, aanvullende maatregelen nodig zijn.

Er was veel waardering voor de inzet van zorgprofessionals, waaronder de huisartsen. De consequenties voor zorgprofessionals zijn groot, niet alleen in het dagelijks werk, maar ook door de oproep om niet naar het buitenland te gaan. De inzet van de huisartsen is geweldig. We ervaren veel solidariteit onder de zorgprofessionals en ook bij patiënten en zien tegelijkertijd hoe zwaar en moeilijk het kan zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Het regionale crisisteam is uw aanspreekpunt voor de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het crisisteam kan contact opnemen met de ROAZ-contactpersoon als er in de regio problemen zijn. Tot onze frustratie en ondanks onze inzet is er nog geen eenduidige landelijke communicatie hierover. Wij blijven hier uiteraard op aandringen. 

DONDERDAG 12 MAART

Donderdag 12 maart heeft het kabinet een breed pakket aan maatregelen(externe link) bekend gemaakt.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek is blij met de urgentie die uit de aangekondigde maatregelen spreekt: “Ook horen wij veel waardering voor het werk van huisartsen en hun medewerkers, en terecht. Er wordt ontzettend hard gewerkt. In de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Maar ook in de regionale huisartsencrisisteams. Vanuit het landelijk bureau van de LHV is intensief contact met al deze teams. Hoewel er verschillen zijn in de intensiteit waarmee in de crisisteams wordt samengewerkt (de druk lag in de afgelopen dagen vooral in Noord-Brabant immers), kunnen we trots zijn op de organisatie van huisartsen die er staat nu het nodig is.”

WOENSDAG 11 MAART

Advies over bijwonen vergaderingen en niet-patiëntgebonden bijeenkomsten

De KNMG heeft woensdag 11 maart een boodschap gepubliceerd(externe link) voor haar leden en artsen over het organiseren en bijwonen van bijeenkomsten. De KNMG adviseert alle bijeenkomsten met artsen via videoconferentie te laten plaatsvinden of op te schorten. De nieuwe maatregel is geen richtlijn voor alle situaties. Individuele dokters blijven hun eigen verantwoordelijk houden. 

De LHV heeft hierover contact gehad met onder anderen het RIVM. Er is (nog) geen bewijs dat het bijwonen van (grote) bijeenkomsten leidt tot veel snellere verspreiding. Wij merken dat huisartsen en hun ondersteunend personeel de handen vol hebben aan de zorg voor hun patiënten om de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk op te kunnen vangen. Dit vergt alle tijd en aandacht. Huisartsen en hun medewerkers in de huisartsenpraktijk zijn onmisbaar in de zorg. Zij hebben ook een groter risico om met kwetsbare patiënten in contact te komen. Wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen.

De LHV raadt huisartsen en hun ondersteunend personeel af om in deze drukke tijd externe bijeenkomsten, overleggen en vergaderingen van groepen zorgprofessionals bij te wonen die niet direct met hun patiëntenzorg te maken hebben of die niet noodzakelijk zijn ter voorkoming van verspreiding van COVID-19. Op deze manier wordt de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk gemaakt en wordt de transmissie naar patiënten zo veel mogelijk voorkomen.

In de regio kan de directeur publieke geneeskunde (GGD/GHOR) per veiligheidsregio tot aangescherpte maatregelen komen.

Dit advies geldt in ieder geval tot 9 april.

Centrale inkoop en verspreiding beschermingsmiddelen

Achter de schermen wordt door de ROAZuitleg hard gewerkt aan de structuur die de komende tijd gehanteert wordt voor de distributie van medische hulpmiddelen die zeer beperkt tot niet leverbaar zijn en essentieel zijn voor de voortzetting van de gezondheidszorg.

De ROAZ-structuur wordt gebruikt om de distributie voor dergelijke hulpmiddelen zo goed mogelijk te faciliteren, zodat de partijen die dit het hardst nodig hebben er beschikking over krijgen. Hiervoor worden regionaal 12 coördinatoren (de 11 ROAZ-regio’s en 1 voor het Caribisch gebied) aangewezen. De namen en contactgegevens worden donderdag 12 maart bekend gemaakt. Dit worden de contactpunten voor alle partijen die zijn aangesloten bij de ROAZ-structuur. Verwachting is dat vanaf 16/17 maart ook de gezamenlijke inkoop is vormgegeven.

DINSDAG 10 MAART

Advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis – ook huisartsen

Zojuist heeft het RIVM een nieuw, specifiek advies gepubliceerd voor zorgverleners buiten het ziekenhuis, zoals in de huisartsenzorg(externe link). Dit is mede op aandringen en met inbreng van de LHV op dinsdag 10 maart opgesteld. Ook is er een advies voor zorgverleners buiten het ziekenhuis, specifiek in Noord-Brabant. In een flowchart zijn de adviezen praktisch toepasbaar gemaakt.

Advies evenementen en bijeenkomsten

In Noord-Brabant wordt een specifiek beleid voor publieksevenementen gevoerd. Sommige organisaties, zoals de Federatie Medisch Specialisten hebben een eigen richtlijn geformuleerd voor evenementen voor zorgverleners. De LHV heeft in het afstemmingsoverleg aangedrongen op snelle duidelijkheid over evenementen voor en bijeenkomsten voor huisartsen. Wij zouden bij voorkeur nog woensdag 11 maart een eenduidige, landelijke richtlijn voor alle zorgverleners willen. Wij stemmen hierover ook af met de KNMG.

Bestellen en distributie persoonlijke beschermingsmiddelen

Helaas is er dinsdag 10 maart nog geen antwoord gekomen op de vraag hoe de extra beschikbare middelen te bestellen zijn en waar deze geleverd worden. GGD/GHOR Nederland heeft ons laten weten dat er hard aan gewerkt wordt; de structuur van regionale contactpersonen/distributiepunten is bijna gereed. Informatie daarover volgt op korte termijn.  

Vragen van huisartsen

De LHV krijgt steeds meer vragen van huisartsen, en wij proberen deze zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat lukt helaas niet in alle gevallen direct, dan wel 1-op-1. Wij blijven u hier op de hoogte houden van de actualiteiten.

Communicatie

Dinsdag 10 maart is er overleg geweest met communicatiemedewerkers van alle betrokken partijen. Afspraak is en blijft de informatie zoveel mogelijk via één kanaal te verspreiden. De overheid, RIVM en GGD nemen daarin het voortouw. Wij hebben opnieuw gepleit voor een langere openstelling van het publieksnummer 0800-1351 (tot 22 uur). Het landelijke callcenter is inmiddels flink opgeschaald om de vele vragen te beantwoorden.

MAANDAG 9 MAART

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Er zijn extra persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. maskers, schorten, brillen) beschikbaar, dit is maandag 9 maart aangekondigd in het overleg daarover met het ministerie van VWS. Deze middelen worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld aan zorgverleners.

Huisartsen worden zo spoedig mogelijk (waarschijnlijk dinsdag 10 maart) door hun regionale GGD geïnformeerd over hoe de middelen te bestellen zijn en hoe en waar deze geleverd worden; er komen regionale distributiepunten.

Noord-Brabant

VWS en RIVM hebben ons geïnformeerd dat het beleid van social distancing in Noord-Brabant met minimaal een week wordt gecontinueerd. Vanaf nu worden alle Nederlanders ook verzocht geen handen meer te schudden. Dit is een volgende stap in een poging tot indammen van de verspreiding(externe link). Op het moment van publiceren van dit bericht hebben RIVM en GGD hun berichten nog niet aangepast, maar wij gaan ervan uit dat zij ook snel met de actuele informatie komen.

De LHV heeft in het afstemmingsoverleg maandag 9 maart grote zorg uitgesproken over de onduidelijke richtlijnen voor huisartsen en hun medewerkers en dringt erop aan dat het RIVM (via de GGD) zo snel mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 10 maart, de Brabantse huisartsen en hun medewerkers duidelijkheid geeft over de criteria waaronder zij wel of niet hun werk kunnen doen. Als LHV hebben we ook maandag 9 maart veel vragen van huisartsen daarover gekregen, die wij nu niet kunnen beantwoorden. Dit leidt tot onnodige onrust.

Maandagavond 9 maart is ook duidelijk geworden dat inwoners van Noord-Brabant geadviseerd wordt de komende week thuis te werken als dat kan. Waar dat niet kan, hoeft dat niet en kan gewoon gewerkt worden. In de zorg kan thuiswerken per definitie niet. Instellingen en praktijken kunnen en moeten dus gewoon open blijven. Er is geen negatief advies voor evenementen en bijeenkomsten in Noord-Brabant tot op heden. De voorzitters van de veiligheidsregio’s in Noord-Brabant is verzocht daarover dinsdag 10 maart met een advies te komen.

Communicatie

Ook is er dindag 10 maart overleg met een grote hoeveelheid betrokken partijen over de communicatie. Wij zullen daar onder andere aangeven dat wij nog altijd merken dat het landelijk beleid niet in alle regio’s consequent en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Dat leidt tot onrust bij burgers en zorgprofessionals. Ook vragen we de overheid om burgers op te roepen terughoudend te zijn bij het doen van een beroep op de huisarts, als dat niet onmiddellijk noodzakelijk is. Dit gezien de grote hoeveelheid extra vragen en drukte in de al drukke praktijk waardoor de continuïteit van zorg in gevaar kan komen.

De verwachting is dat op korte termijn de bereikbaarheid van het landelijke publieksnummer 0800-1351 wordt verlengd van 20 uur naar 22 uur.

ZONDAG 8 MAART

Continuïteit van huisartsenzorg in Noord-Brabant

Via de GGD’en zijn huisartsen in Noord-Brabant dit weekend geïnformeerd over het beleid van social distancing(externe link), dat in ieder geval tot en met maandag wordt gecontinueerd. Dit beleid geldt ook voor huisartsen en hun medewerkers. De LHV voorziet daardoor problemen in de huisartsenpraktijk en voert intensief overleg met het RIVM en VWS over wat nodig is om de continuïteit van huisartsenzorg zoveel mogelijk te waarborgen. In de provincie Noord-Brabant zijn vier (huisartsen)crisisteams actief, waarin huisartsen-vertegenwoordigers van de LHV-kringen deelnemen, samen met vertegenwoordigers van andere disciplines in de eerstelijnszorg. Regionaal en lokaal wordt overlegd met de Hagro’s en worden maatregelen genomen zoals het scheiden van stromen patiënten op huisartsenposten en vanaf morgen indien nodig ook in huisartsenpraktijken. Ook in andere provincies zijn dergelijke crisisteams in stelling gebracht, volgens het zogeheten huisartsen rampenopvangplan (HaROP). Dat lijkt tot nu toe goed te functioneren. Het is nu belangrijk om de regionale informatie die via de GGD en eventueel het crisisteam komt goed te volgen. Zij baseren zich op landelijke richtlijnen.

Opschaling?

In Noord-Brabant wordt momenteel geïnventariseerd welke huisartsen en -praktijkmedewerkers niet kunnen werken volgens de RIVM-adviezen. Morgenochtend wordt een compleet beeld van deze inventarisatie verwacht. Op basis daarvan wordt gekeken naar de noodzaak tot opschaling. Als de continuïteit van de huisartsenzorg (verder) onder druk komt te staan, moeten regionaal maatregelen worden getroffen -opschaling- om de toegankelijkheid van de huisartsenzorg te garanderen. De huisartsen en huisartsenposten overleggen met gemeenten en GHOR over de continuïteit van de zorg. Wanneer COVID-19 ondanks indammende maatregelen zou gaan leiden tot een (dreigende) epidemische of pandemische uitbraak, treden diverse bepalingen van de Wet publieke gezondheid en Wet veiligheidsregio’s in werking, waarin burgemeester, directeur GHOR en directeur GGD een rol hebben, volgens het regionaal crisisplan. U leest er meer in de Toolkit Uitbraak Infectieziekten.

Morgenochtend komt het landelijk afstemmingsoverleg bijeen, waar LHV en NHG bij zijn. Dan zullen de zowel de verspreiding van het virus als de regionale aanpak en de gevolgen voor zorgpersoneel en zorg aan de orde komen.

ZATERDAG 7 MAART

Gisteren is het zogeheten outbreakteam ter verspreiding van het coronavirus -waarbij LHV en NHG aanwezig waren- bijeen geweest. Belangrijke vragen waren de noodzaak tot opschaling en de richtlijnen voor medewerkers in de zorg. Het RIVM heeft gisteravond daarover een nieuw bericht geplaatst(externe link):

Noord-Brabant

Het RIVM adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Om de mogelijke verspreiding in deze provincie in kaart te brengen, start het RIVM morgen een steekproef naar COVID-19(externe link). Dit bericht heeft gisteravond geleid tot veel vragen bij de huisartsenposten in de regio. Helaas was de communicatie hierover niet met de huisartsenorganisaties (LHV, NHG, InEen) afgestemd, wij hebben betrokken partijen laten weten dat wij uiteraard dergelijke verrassingen willen voorkomen. Komende dinsdag is er een overleg met communicatieadviseurs van alle betrokken partijen. In heel Nederland zijn sinds afgelopen week huisartsencrisisteams actief en deze houden de situatie nauwlettend in de gaten. Voor het huisartsencrisisteam in Noord- Brabant was het gisteravond alle hens aan dek.

Inzet zorgprofessionals

Het RIVM heeft gisteren ook het advies voor de inzet van zorgprofessionals tijdens uitbraak(externe link) en het protocol monitoring en maatregelen contacten van een bevestigde patiënt aangepast. Dit advies geldt ook voor medewerkers in extra- en intramurale zorg, tot besluitvorming in het afstemmingsoverleg bij VWS op 9 maart en op basis van inzichten uit het lopende onderzoek in Noord-Brabant. 
LHV en NHG zijn maandag weer bij dit overleg aanwezig, waar wij ook zullen aandringen op voortgang van de beschikbaarheid van beschermingsmateriaal. Er wordt inmiddels wel geïnventariseerd aan zowel de aanbod- als de vraagzijde, maar dat heeft nog niet geleid tot een landelijk overzicht en duidelijk proces. Tot nu toe lijkt het nog net te passen en worden regionaal oplossingen gevonden.

Het actiecomité Huisarts van de Toekomst heeft hun zorgen en vragen met ons gedeeld. Wij nemen die mee in onze overleggen. Om te voorkomen dat er onbedoeld ruis of onrust ontstaat hebben wij hen gevraagd in de media die zij gebruiken te verwijzen naar de berichtgeving van RIVM, GGD, NHG en voor patiënten op Thuisarts.nl. U mag er vanuit gaan die altijd actueel is. De LHV zorgt met dit overzicht voor frequente updates.

Wij verwachten maandag na het afstemmingsoverleg weer nieuwe informatie te kunnen geven. Wij monitoren ook dit weekend de voortgang en staan continu in contact met RIVM en GGD-GHOR. Mocht het nodig zijn dan zullen wij dit informatieoverzicht updaten.

VRIJDAG 6 MAART

Tijdens het Tweede Kamer-debat vandaag over het coronavirus was er gelukkig veel aandacht voor het (dreigende) tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen en de werklast van huisartsen, mede nadat de LHV vooraf bij verschillende fracties voor de noodzaak van landelijke coördinatie van persoonlijke beschermingsmiddelen had gepleit. Minister Bruins van VWS maakte in het debat vervolgens bekend dat de landelijke koepel van de GGD mondmaskers en andere beschermingsmiddelen tegen besmettingen gaat verdelen over zorgverleners in het land en dat de fabrikanten van deze producten daaraan meewerken. Een verdeelsysteem moet voorkomen dat grote doorlopende bestellingen van ziekenhuizen op de ene plek leiden tot magazijnvoorraden, terwijl elders in het land zorgverleners mogelijk niet meer aan mondkapjes kunnen komen.

GGD GHOR Nederland laat vandaag weten(externe link): Bent u huisarts en op zoek naar PBM ten behoeve van de bestrijding van en de zorg rond het coronavirus? Neem dan contact op met uw lokale GGD. Zij verdelen op dit moment geen middelen, maar zij zijn aan het inventariseren wat de behoefte in uw regio is.

Er wordt bijzonder veel gebruik gemaakt van het landelijke publieksnummer van het RIVM 0800 – 1351. Dit nummer is nu tot 20.00 uur bereikbaar. De LHV heeft -mede namens InEen- gevraagd om langere openingstijden van dit publieksnummer zodat dit de druk op de huisartsenposten kan verlichten. Tijdens het debat benadrukten ook de kamerleden dat huisartsen niet overbelast moeten raken en hun werk kunnen blijven doen en dat daarom een ruime beschikbaarheid van het 0800-nummer nodig is.

De komende (werk)dagen nemen LHV en NHG weer deel aan overleg, onder andere over de uitkomsten van de inventarisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen en materialen en de voorbereiding van scenario’s in geval van verdere verspreiding van het virus. Daarbij brengen wij ook de voorbereiding en veiligheid van zorgprofessionals en hoe te handelen als meer professionals zelf besmet raken onder de aandacht. Wij raden u aan de landelijke berichtgeving hierover via RIVM en GGD goed te volgen.

DONDERDAG 5 MAART

Beschermmiddelen

De LHV heeft grote zorgen over de voorraad aan persoonlijke beschermingsmiddelen en mogelijk zelfs andere materialen die in de huisartsenpraktijk noodzakelijk zijn.

In het spoedoverleg bij het ministerie van VWS is woensdag 4 maart 2020 met alle betrokken partijen afgesproken dat er op heel korte termijn een actuele inventarisatie komt van middelen en materialen. Ook komt er een voorstel om de beschermmiddelen waar mogelijk beter te verdelen. Ook in aanloop naar het debat in de Tweede Kamer op donderdag 5 maart 2020 heeft de LHV de noodzaak van landelijke coördinatie van voldoende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen onder de aandacht gebracht.

Waarnemers en berichten van de GGD

Wij ontvangen signalen dat niet alle waarnemend huisartsen de berichten van de regionale GGD ontvangen. Daarom hebben wij er bij de GGD’en op aangedrongen deze groep huisartsen ook in de informatievoorziening mee te nemen.

WOENSDAG 4 MAART

De LHV heeft ook naar aanleiding van vragen van huisartsen het RIVM op een aantal punten om verduidelijking gevraagd, en het RIVM laat weten: 

 • Waarom en hoe is het advies over persoonlijke beschermingsmiddelen aangepast?
  Het RIVM volgt hiermee de richtlijnen van de WHO. In het NHG dossier coronavirus(externe link) (onder het kopje Handelen bij klinische beoordeling) vindt u het aangescherpte advies. Bekijk ook de veelgestelde vragen(externe link) op de NHG-website. U wordt geadviseerd goed op het juiste gebruik van de beschermingsmiddelen te letten.
 • Wat is het reisadvies aan huisartsen?
  Voor reizen en bijeenkomsten van huisartsen gelden dezelfde adviezen als voor burgers. Er is volgens het RIVM nu geen reden voor een negatief advies aan huisartsen voor het bezoeken van evenementen.
 • Wat zijn de arboadviezen en gelden die ook voor huisartsenpraktijken?
  Een werkgroep bestaande uit artsen-microbiologen, artsen infectieziekten en infectiepreventie-medewerkers buigt zich momenteel over arboadviezen. Voor ziekenhuizen gelden al adviezen en beleid per situatie. In de huisartsenpraktijk geldt hetzelfde beleid als bij andere meldingsplichtige A-infectieziekten, dit gebeurt in afstemming met de regionale GGD.
 • Hoe lang duurt het voordat de uitslag van een bemonstering bekend is?
  Normaliter is de uitslag uit het laboratorium dezelfde dag nog terug bij de regionale GGD (die de bemonstering uitvoert).

Wij wijzen u graag op de nieuwe e-learning Vermijdbare zorginfecties in de huisartsenpraktijk, deze is vanaf nu gratis voor LHV-leden.

DINSDAG 3 MAART

Het RIVM heeft een nieuw advies uitgebracht over het gebruik van maskers bij COVID-19.  Dit advies baseert zich op de huidige kennis van de verspreiding van het virus (via druppels en (in)direct contact): een FFP1-masker biedt voldoende bescherming voor zorgverleners die patiënten met COVID-19 moeten verzorgen. Uitzondering hierop zijn handelingen waar veel aerosolen kunnen ontstaan (zoals op de IC of bij bemonstering): hiervoor wordt een FFP2-masker geadviseerd. Voor huisartsen betekent dit dat FFP1-maskers voldoende bescherming bieden bij een eventueel huisbezoek aan patiënten. Meer informatie vindt u bij het RIVM(externe link).

Woensdag 4 maart nemen de LHV en het NHG ook weer deel aan overleg op het ministerie van VWS over de beschikbaarheid, het voorraadbeheer en de distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Omdat wij signalen krijgen dat GGD’en voor huisartsen slecht bereikbaar zijn, hebben wij GGD-Nederland geadviseerd dat regionale GGD’en een intercollegiale lijn beschikbaar houden.

Dinsdag 3 maart hebben de LHV en het NHG ook deelgenomen aan een breed overleg over mogelijke scenario’s van een verdere verspreiding van het virus, ook daarvan houden we huisartsen op de hoogte.

MAANDAG 2 MAART

LHV voert -net als onze collega’s van het NHG- continu crisisoverleg met VWS, RIVM, GGD-Nederland en alle andere betrokken partijen. Al vele jaren zijn wij onderdeel van het landelijke netwerk dat actief wordt bij een uitbraak van een infectieziekte. Wij zijn zowel landelijk als regionaal 24/7 in contact met alle relevante andere partijen over de ontwikkelingen en stemmen met hen de communicatie af.

In dit crisisoverleg is de continuïteit van zorg (zowel bij de huisarts als door GGD en in het ziekenhuis) het belangrijkste thema. Dit geldt met name in het geval van een zogeheten opschaling; als het niet lukt om verdere verspreiding te beperken.

Wij maken ons als LHV zorgen over de in deze situatie beschikbare bedden en zorgmedewerkers en beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, ook voor huisartsen en hun medewerkers. In de huidige situatie doen huisartsen het nog met hun kleine basisvoorraad aan beschermingsmiddelen, maar deze zal waarschijnlijk niet toereikend dan wel passend zijn bij opschaling.
Volgens de huidige richtlijnen zien huisartsen(praktijken) geen patiënten met een mogelijke besmetting met het coronavirus en verwijzen zij deze door naar de GGD. Het is niet de bedoeling dat de huisarts deze taak van de GGD overneemt; de zorg aan andere patiënten moet immers gewoon doorgaan.

In de afgelopen dagen is het aantal telefoontjes naar de huisartsenpraktijk fors gestegen. Veel mensen hebben vragen over de aangescherpte richtlijnen van het RIVM en/of willen overleggen omdat zij zich zorgen maken. De LHV brengt signalen over de druk op de huisartsenpraktijk en zorgen van huisartsen en hun medewerkers steeds in het crisisoverleg in.

VRIJDAG 28 FEBRUARI 2020

VWS heeft de beschikbaarheid van deze middelen geïnventariseerd. Er wordt overlegd over de toepassing en beschikbaarheid van de beschermingsmiddelen. Nadere informatie hierover volgt. Houdt u ook hiervoor de mailberichten van uw GGD in de gaten.
Omdat we merkten dat het landelijke publieksnummer 0800-1351 niet overal makkelijk vindbaar was, hebben we VWS en het RIVM gevraagd om dit aan te passen.

We volgen de richtlijnen van het RIVM en de daarop gebaseerde protocollen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), die worden aangescherpt als de actuele ontwikkelingen daarom vragen.

DONDERDAG 27 FEBRUARI 2020

Landelijk zijn wij als LHV in de afgelopen weken betrokken geweest bij de voorbereidingen van een mogelijke opschaling van zorg na besmetting en wij hebben urgentie gevraagd met betrekking tot voorziene tekorten in persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook hebben wij geadviseerd over informatieverstrekking aan huisartsen en houden wij vinger aan de pols over de continuïteit van huisartsenzorg. Regionaal zorgen de LHV-kringen voor het mee-verspreiden van praktische informatie van de GGD’en en verzamelen zij signalen over beschermingsmiddelen en vragen van huisartsen.

Zowel bij het NHG als LHV zijn er signalen binnengekomen dat er bij sommige leveranciers leveringsproblemen zijn van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen die (op dit moment) door het RIVM geïndiceerd zijn bij vermoeden van COVID-19. Wij hebben al in een vroeg stadium bij VWS aangegeven dat huisartsen de beschikking moeten hebben over deze middelen, omdat zij anders niet op een veilige manier hun werk kunnen uitvoeren. 

Dit is het einde van het coronablog. Bekijk ook het nieuwsarchief over corona.

Nieuws

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging