Spring naar content

Zo houd je je aan de Mededingingswet

Huisartsen zijn volgens de wet elkaars concurrenten. Daarom mag je bijvoorbeeld niet onderling praten over tarieven of de vestiging van een nieuwe collega belemmeren. Op deze pagina lees je aan welke regels je je verder volgens de Mededingingswet moet houden.

Volgens de mededingingsregels mag je als huisarts niets doen wat de marktwerking of de onderlinge concurrentie beperkt. Wat betekent dit voor jou in de dagelijkse praktijk?

 1. Je mag geen concurrentiegevoelige informatie met andere huisartsen uitwisselen. Denk hierbij aan nog lopende tariefonderhandelingen met de zorgverzekeraar of zorggroep. Of aan een voorgenomen tariefindexering.
 2. Je mag geen afspraken maken met een onderhandelingsteam of met een zorgmakelaar die de kwaliteit van de zorg of die uw service als huisarts beperken. Je mag bijvoorbeeld niet binnen jouw hagro met elkaar afspreken om patiënten geen avondspreekuur of inloopspreekuur aan te bieden.
 3. De Mededingingswet bepaalt dat zorgaanbieders de keuzevrijheid van patiënten en zorgverzekeraars niet door onderlinge afstemming mogen beperken. Dat mag alleen als dat in het belang is van patiënten. Dat betekent dat je met andere huisartsen geen afspraken mag maken die de keuzevrijheid van patiënten beperkt. Zo mag je met elkaar niet afspreken wie van de huisartspraktijken patiënten aanneemt uit bepaalde postcodegebieden (verdelen van patiënten).
 4. Ook mogen patiënten niet belemmerd worden om van huisarts te wisselen (verbod op marktverdeling). De patiënt moet altijd de vrijheid hebben om een eigen huisarts te kiezen. Je mag daarom met andere huisartsen niet afspreken om geen patiënten van elkaar over te nemen.
  Je mag overigens wél voor jouw eigen praktijk bepalen dat je geen patiënten aanneemt omdat de afstand te ver is of omdat jouw praktijk vol is.
 5. De Mededingingswet garandeert de vrije vestiging van elke huisarts. Dat betekent dat een huisarts de vestiging van een nieuwe collega in het werkgebied niet mag belemmeren.
 6. Huisartsen mogen hun prijzen niet zomaar verhogen, bijvoorbeeld door het maken van tariefafspraken of door het uitwisselen van informatie over tarieven zónder zorginhoudelijk doel.
 7. Ook het collectief boycotten van een contractvoorstel van een zorgverzekeraar is op grond van de Mededingingswet niet toegestaan. Elke huisarts moet zelf bepalen of hij akkoord gaat met de (standaard)voorwaarden of met de overeenkomst die de zorgverzekeraar of een zorggroep aanbiedt.

Waar moet de LHV zich aan houden?

Voor ons als vereniging geldt dat wij jou geen adviezen over tarieven mogen geven, daar waar deze adviezen leiden tot onderlinge afstemming van de prijzen of tot uitwisseling van commercieel gevoelige informatie. Wij mogen dus ook geen informatie geven over bijvoorbeeld tarieven die andere huisartsen hanteren.

Verder mogen wij geen advies geven of huisartsen wel of niet bepaalde behandelingen, diensten of service zouden moeten aanbieden. Denk hierbij aan een advies over het wel of niet openstellen van de praktijk in de avonduren. Daarnaast mogen wij je geen advies geven over het wel of niet ondertekenen van contracten die door zorgverzekeraars worden aangeboden.

Ook mogen wij niet met zorgverzekeraars onderhandelen over concurrentieparameters. Dit zijn onderwerpen waarop huisartsen met elkaar concurreren, zoals tarieven die door de huisartsen aan zorgverzekeraars in rekening worden gebracht, de duur van een consult, de omvang van de praktijk, en bepaald voorschrijfgedrag.

Dat betekent overigens niet dat alle overleg met zorgverzekeraars over de inhoud van de zorgovereenkomsten is verboden. Waar het om gaat, is dat er niet onderhandeld wordt over concurrentieparameters. Overleg hierover mag wel. Ook mogen wij als klankbord fungeren, zelfs als het gaat om concurrentieparameters.

Volgens de Mededingingswet worden zorgaanbieders, waaronder huisartsen, gezien als ondernemingen en zijn daarmee als elkaars concurrenten.

In de zorg geldt gereguleerde marktwerking. Dat betekent dat zorgaanbieders in de eerste lijn onder bepaalde voorwaarden met elkaar mogen concurreren. De Mededingingswet moet ervoor zorgen dat dit eerlijk gebeurt. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt hier toezicht op. Het toezicht van ACM richt zich op het voorkomen van schadelijke samenwerking tussen zorgaanbieders en het bevorderen van een snelle aanpassing van schadelijke samenwerkingsvormen. De ACM kan bij het overtreden van de mededingingsregels ook boetes opleggen.

Nieuws

 • ACM geeft duidelijkheid over appgroepen huisartsen en mededingingsregels

  Het vragen of aanbieden van een dienst tegen een bepaald tarief in een appgroep of op een website is volgens de mededingingsregels toegestaan, zolang dit niet leidt tot afstemming van de tarieven door de huisartsen onderling of op een andere manier de concurrentie beperkt. Onderhandelen over tarieven binnen een appgroep brengt wél mededingingsrisico’s mee. Dat laat de ACM weten als antwoord op vragen van de LHV om meer duidelijkheid. In dit bericht leggen we uit hoe het zit en waar je rekening mee moet houden.

 • Praten over tarieven in strijd met Mededingingswet

  De LHV heeft medio december geconstateerd dat het delen van gegevens over tarieven hoogstwaarschijnlijk in strijd is met de Mededingingswet. Dit delen van gegevens gebeurde in een groep op Telegram waarin veel waarnemers actief zijn. De LHV is als organisatie extra kwetsbaar op het gebied van mededinging; wij willen niet in strijd met de wet handelen. Daarom hebben aan de LHV verbonden bestuurders deze app-groep verlaten. Dit op advies van onze jurist. In dit bericht meer over het noemen van tarieven in app-groepen.

Neem contact op met onze juristen