Spring naar content

Administratieve lasten huisarts blijven toenemen

Vier op de vijf huisartsen besteedt meer tijd aan administratie dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een peiling van de Landelijk Huisartsen Vereniging onder haar leden. Een meerderheid van de huisartsen besteedt meer dan een dag per week aan administratieve verplichtingen. Eén hele dag die zij niet kunnen besteden aan patiëntenzorg.

Ondanks alle pogingen vanuit de overheid om de administratieve lasten te beperken geeft 85% van de ondervraagde huisartsen aan te veel tijd aan taken te besteden die niet met de directe patiëntenzorg te maken heeft.

Administratieve verplichting uit wet- en regelgeving het meest belastend

Vooral administratieve handelingen die voortkomen uit wetgeving worden als belastend ervaren. Zoals de verplichting tot het maken van een jaarverantwoording (84%), het instellen van een Raad van Toezicht (73%) of aanvragen van een toelatingsvergunning (78%). Bijna alle huisartsen in de peiling geven aan dat zij deze handelingen niet tot hun vak vinden behoren en betwijfelen nut en noodzaak van deze verplichtingen. Dat is anders bij administratieve handelingen die te maken hebben met bijvoorbeeld praktijkvoering. Daarvan geeft 83% aan dat het tot het werk behoort.

Invloed op werkplezier

De toename van administratieve lasten heeft grote invloed op het werkplezier van huisartsen. Bijna de helft van de praktijkhouders in de peiling overweegt weleens te stoppen met hun praktijk als gevolg van de toename van administratieve lasten. En van de waarnemende huisartsen geeft meer dan 80% aan dat de hoeveelheid administratieve lasten invloed heeft op de keuze voor wel of geen eigen praktijk.

Regelwoede blijft een ramp voor huisartsen: ‘Elke week een dag kwijt aan de papierwinkel’

Bekijk het item bij EenVandaag

Oproep: keer het tij, stop de stapeling

Als LHV vragen wij al geruime tijd aandacht voor de disproportionele administratieve belasting van huisartsen en andere eerstelijnszorgaanbieders. Zij zijn onevenredig veel tijd en geld kwijt aan verantwoordingseisen en administratie. Tijd die ten koste gaat van de tijd voor de patiënt. En daarmee direct impact heeft op de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg.

Wij vragen het nieuwe kabinet het tij te keren en de stapeling te stoppen. Concreet pleiten wij ervoor de jaarverantwoordingsplicht te schrappen voor eerstelijnszorgaanbieders en de grens voor intern toezicht te verhogen naar 50 medewerkers. Verder roepen wij op tot bewustwording van administratieve belasting en vragen wij nieuwe wetgeving altijd te toetsen op proportionaliteit.

Lees meer

Alles over het verminderen van administratieve lasten voor huisartsen lees je in ons thema

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Hoe kan je als huisarts bijdragen aan een schonere wereld? Naast het e-book De groene huisartsenpraktijk zijn er nu ook

Het LHV-bestuur sprak in de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De