Spring naar content

ANW: andere verdeling van diensten met bijbehorende tarieven start 1 april

Het actieplan ANW waarin de huisartsen samenwerken aan een betere ANW is volop in uitvoering. De afgelopen periode zijn met grote inspanning veel goede implementatieplannen tot stand gekomen. De LHV is blij dat de daadwerkelijke andere verdeling van de diensten met de daarbij behorende hogere en gedifferentieerde tarieven hierdoor op 1 april landelijk van start gaat.

Op 30 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland in overleg met LHV en InEen geconcludeerd dat de voortgang van de afspraken voldoende gerealiseerd is, zodat de hogere, gedifferentieerde tarieven per 1 april worden uitbetaald aan alle* huisartsen die ANW-diensten verrichten. Dat geldt ook voor de huisarts in loondienst (hidha).

Implementatieplannen nu doorontwikkelen

Van de implementatieplannen zijn er enkele volledig goedgekeurd, het merendeel is goedgekeurd onder voorwaarden. Om in aanmerking te blijven komen voor de gedifferentieerde tarieven moet de komende periode, regionaal aan de invulling van die voorwaarden gewerkt worden. Daarom zijn er wel twee vervolgafspraken gemaakt:

  • Landelijke monitoring is vóór 1 juli 2023  opgestart, en
  • Regionaal zijn de verbeterafspraken gerealiseerd op 1-10-2023 of kunnen gehaald worden per 1-1-2024.

In mei wordt de voortgang van zowel de monitoring als de regionale afspraken bestuurlijk besproken.

Voortgang ANW Actieplan

De LHV is tevreden dat het doel gehaald is om per 1 april te starten met de andere verdeling van de diensten en dat alle* huisartsen dezelfde hogere en gedifferentieerde tarieven krijgen. Dat geldt ook voor de huisarts in loondienst (hidha). Daarvoor hebben LHV en LAD voor het deelnemen aan avond-, nacht- en weekenddiensten per 1 april 2023 onderstaande bruto vergoedingen afgesproken:

  • € 83,61 in de avond
  • € 109,35 in de nacht en op feestdagen
  • € 96,49 in het weekend

*Als de huisartsenpost geen overeenstemming heeft met de zorgverzekeraar over de implementatie van het actieplan, blijft de dienstenvergoeding voor de werknemer gelijk aan het per januari 2023 geldende tarief van € 66,72 bruto.

Daarmee is lijn 1 van het actieplan volop in beweging.

Op lijn 2, spoed = spoed, werkt de LHV samen met partijen uit de acute zorg aan een publiekscampagne over de acute zorg. De campagne wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en start in april. De middelen worden nu getest in panels en komen binnenkort beschikbaar om het algemene publiek te laten weten welke acute zorgverlener nodig is en hoe je die kunt bereiken.

De stip op de horizon, lijn 3, krijgt met zorg coördinatie een eerste concrete stap. Er lopen diverse zorg coördinatie pilots en er is een concept adviesrapport van LNAZ, AZN, ZN, InEen en Actiz. Het is een helder rapport, in lijn met het ANW-actieplan en het bestuur ziet er veel kansen in om de huisartsen te ontlasten. Tegelijktijdig zijn er ook aandachtspunten, blijven we kritisch en gaat de LHV in gesprek met de andere partijen. We koersen met het actieplan ANW op een toekomst bestendige acute zorg voor alle zorgverleners en patiënten.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

De Landelijke Ledenvergadering heeft Marjolein Tasche benoemd als nieuwe voorzitter van de LHV. Vanaf 1 januari 2024 is zij het

Op dinsdag 19 september heeft het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024 gepresenteerd. Onderdeel daarvan is de begroting van VWS,