Spring naar content

Cao Hidha: gewijzigde vergoedingen en tarieven voor hidha’s

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de hidha. In dit bericht lees je wat er wijzigt op het gebied van persoonlijke kosten, werkgeversbijdrage aan de ziektekostenverzekering en de ANW-vergoedingen.

Verhoogd budget persoonlijke kosten

In 2023 geldt een budget voor persoonlijke kosten van maximaal € 5.282,11 (dit was € 4.620,06 in 2022). Dit budget bestaat uit een vast- en een variabel deel.

De hidha heeft per jaar recht op een vast bedrag, ongeacht de omvang van het dienstverband, van € 2.799,43 (dit was € 2.448,55 in 2022). Het variabele bedrag (naar rato van het dienstverband) wordt maximaal € 2.482,68 (€ 2.171,51 in 2022).

Hogere werkgeversbijdrage ziektekosten

De werkgeversbijdrage ziektekostenverzekering stijgt van € 18,47 in 2022 naar € 21,12 in 2023.

Dienstenvergoeding aangepast

De dienstenvergoeding voor hidha’s wordt per januari 2023 € 66,72 bruto (deze was in 2022 € 61,97 bruto). De LHV en de LAD zijn nog in overleg over de nieuwe, verhoogde en gedifferentieerde ANW-tarieven die ingaan als het ANW-actieplan in de regio wordt geïmplementeerd. Dit zal niet eerder zijn dan 1 april 2023.

Indexering volgens CBS

Voor de indexering is gerekend met een referteperiode van oktober t/m oktober. Het consumentenprijsindexcijfer (CPI) over de periode oktober 2021 – oktober 2022 is 14,33 procent. Kijk op de site van het CBS voor meer info.

Aanvullende afspraken 9e trede CAO Hidha

Op 6 oktober 22 hebben we bericht over de afspraken in de cao Hidha. Hierin is ook de extra 9e trede aangekondigd. Als vervolg hierop is onlangs besloten de 9e trede toe te kennen aan Hidha’s die op 1 oktober 2022 langer dan één jaar werkzaam was in trede 8. In overige situaties wordt trede 9 toegepast wanneer dat van toepassing is bij de jaarlijkse periodieke tredeverhoging. Zie ook onze pagina met de cao hidha.

Nieuws

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt een aantal cao-vergoedingen/tarieven voor de Hidha. In dit bericht lees je wat er

In september stemde de Landelijke Ledenvergadering in met de nieuwe Cao Hidha. Nu is de cao via onze website te

In de nieuwe Cao Hidha is afgesproken dat de salarissen voor huisartsen met een dienstverband met 2,8 procent stijgen. Wat