Spring naar content

Clobazam/Frisium tablet 10 mg voorlopig beperkt afleveren

Clobazam/Frisium tabletten van 10 mg zijn momenteel niet of beperkt beschikbaar. Om een tekort te voorkomen worden apotheekhoudende huisartsen en apothekers verzocht spaarzaam om te gaan met verstrekkingen van Clobazam.

Clobazam staat vermeld op lijst II van de Opiumwet waardoor niet alleen een importontheffing, maar ook ontheffing voor in-en uitvoer noodzakelijk is. Omdat buitenlandse overheden tijdens het kerstreces gesloten zijn is het niet mogelijk om voor het eind van het jaar Clobazam te importeren.

Advies om tekort te voorkomen

Om de komende periode te overbruggen heeft de vergunninghouder een batch van 6000 verpakkingen beschikbaar gesteld. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verzoeken aan apotheekhoudende huisartsen en apothekers om spaarzaam om te gaan met verstrekkingen van Clobazam.

Het verzoek is om Clobazam 10 mg tabletten te verstrekken voor maximaal 1 maand zodat een daadwerkelijk tekort voorkomen kan worden. Deze maatregel geldt vooralsnog tot en met 31 maart 2024.

Nieuws

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Op 11 april is LHV-voorzitter Marjolein Tasche op bezoek geweest bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Marjan Verhoef en Ard Nijhuis