Spring naar content

Coronaprik voor griepprikgroep, nu wel duidelijkheid

Het is eindelijk duidelijk welke rol de huisarts gaat vervullen bij covidvaccinaties. Daar hebben wij de afgelopen weken in gesprekken met VWS en RIVM voor gezorgd. De uitvoering is uitgewerkt en het proces is een stuk vereenvoudigd. Lees in dit bericht meer over de randvoorwaarden en de meerwaarde van de inzet van huisartsen.

Eind juli overviel VWS ons met de aankondiging dat de griepprikgroep voorrang zou krijgen bij volgende covidvaccinaties. Huisartsen moesten selecties maken, maar hoe, wat en wanneer was nog helemaal niet bekend. Wij konden dus ook niet beoordelen of dit wel uitvoerbaar zou zijn.

Als LHV hebben we, samen met het NHG, de afgelopen weken met VWS en RIVM gepraat over de meerwaarde van dit selectiewerk door de huisartsen en over de randvoorwaarden om dit voor huisartsen zo uitvoerbaar mogelijk te maken.

Randvoorwaarden

Onze inzet heeft het volgende resultaat opgeleverd:

 • Het vaccineren start half september, de groep die jij als huisarts uitnodigt, wordt naar verwachting half oktober gevaccineerd. De tijd om de selecties te maken en aan te leveren zodat de griepprikgroep kan worden uitgenodigd, is daarmee minstens 6 weken.
 • Via het HIS kun je als huisarts een covid-bestand maken. Het extra selectiewerk is daarmee minimaal. Hoe je dat doet, hoor je rond 5 september van jouw HIS-leverancier.
 • Je kunt gebruik maken van een verzendhuis voor het versturen van de uitnodigingen. Dat betekent dat je bij jouw gebruikelijke verzendhuis het selectiebestand kunt aanleveren. De kosten hiervan zijn verwerkt in vergoeding.
 • We hebben afspraken gemaakt over de vergoedingen voor dit werk:
  • Huisartsen krijgen € 0,81 per op naam ingeschreven patiënt in hun praktijk. Via SNPG hoor je wanneer declareren mogelijk is.
  • Mocht je als huisarts niet-mobiele patiënten zelf thuis willen vaccineren (i.p.v. die door de GGD te laten doen), dan krijg je hiervoor een vergoeding van € 91,97 per gezet vaccin.

Meerwaarde inzet huisarts

Een ander punt waarop wij dit verzoek toetsten, is of het wel echt toegevoegde waarde heeft dat huisartsen deze selectie zouden maken. Levert het voor kwetsbare patiënten voordeel op?

 • Het advies van de Gezondheidsraad is het uitgangspunt. De raad vindt het belangrijk dat de meest kwetsbaren als eerste het vaccin krijgen. Een uitnodiging door de huisarts geeft hen die voorrang.
 • Vanuit het RIVM horen we dat dit ook echt tijdwinst oplevert voor deze patiënten. Het betekent een voorrang van 3 weken of meer. Hoe dat in de praktijk precies uitpakt, gaan we zien als er meer bekend is over wanneer vaccinaties met de nieuwe bivalente vaccins beschikbaar zijn en dus door de GGD’en kunnen worden gebruikt.
 • Belangrijk daarbij is dat alleen de griepgroep een uitnodiging op naam ontvangt. Alle andere patiënten worden landelijk opgeroepen zich te melden. De overheid gaat niet mee in ons pleidooi – zoals we ook in eerdere vaccinatierondes al hebben laten horen – om mensen zelf te laten melden bij de GGD dat ze tot de griepprikgroep behoren.

Verzoek voldoet nu aan vooraf gestelde voorwaarden

Het verzoek aan huisartsen zoals het er nu ligt, voldoet nu aan de voorwaarden die de LHV ledenvergadering begin dit jaar heeft gesteld om alleen in 2022 nog eenmalig bij te dragen als de rol van de huisarts uitvoerbaar en van toegevoegde waarde zou zijn. Na 2022 moet de overheid een ander systeem hiervoor gereed hebben, hebben we gesteld.

Door de randvoorwaarden die we hebben afgesproken, is het selectiewerk tot een minimum beperkt en daarmee beter uitvoerbaar geworden. Het blijft tijd kosten in toch al zeer drukke tijden. Het geeft wel gelegenheid voor extra bescherming voor onze meest kwetsbare patiënten.

Voortijdige en onzorgvuldige communicatie

Tot ons ongenoegen bracht het ministerie van VWS eind juli zomaar naar buiten dat mensen die jaarlijks de griepprik krijgen, voorrang krijgen in de volgende covidvaccinatieronde. Daarin stond ook dat de huisartsen voor die uitnodigingen zouden gaan zorgen.

Zonder eerst het proces helder te hebben, zonder de randvoorwaarden geregeld te hebben en dan ook nog midden in vakantietijd zo’n bericht uitdoen, dat wekte bij ons en veel huisartsen boosheid op. Natuurlijk hebben huisartsen aandacht voor hun kwetsbaarste patiënten, maar op deze manier hen overvallen en een opdracht geven, daarvan gaan de hakken in het zand. We hebben het ministerie hierop aangesproken, zoals we al eerder hadden aangekondigd.

Begin september verwachten we je meer te kunnen vertellen over de vaccinatie van jouzelf en je team.

Nieuws

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens