Spring naar content

Covid-vaccinatiebeleid in 2024

De afgelopen dagen hebben we vragen binnengekregen over de organisatie van de Covid-vaccinaties in 2024. Hieronder een kort overzicht van het huidige covid-vaccinatie beleid.

Reguliere vaccinatieronde voorbij

Afgelopen najaar heeft de reguliere vaccinatieronde plaatsgevonden. Alle patiënten hebben drie maanden de tijd gehad om een covid-vaccinatie te halen. De reguliere vaccinatieronde is nu voorbij. Er is geen inhaalvaccinatieronde.

Vaccinatie alleen voor selecte groepen

De vaccinatie nu alleen nog te halen voor een paar, selecte groepen:

  • Zwangeren (zonder verwijzing)
  • Patiënten met een medische indicatie voor een extra vaccinatie (hoog risico groepen), bijvoorbeeld mensen die chemotherapie of een orgaantransplantatie ondergaan. Dit gaat op verwijzing van de medisch specialist. De huisarts heeft hierin geen rol.
  • Wanneer een behandelend arts het noodzakelijk acht, kan op individuele basis ook zonder medisch hoog risico verwezen worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om de ouders van een kind dat een stamceltransplantatie ondergaat. Ouders kunnen dan gevaccineerd worden (ringvaccinatie). In deze uitzonderlijke situatie kan de vraag voor een verwijzing bij de huisarts terecht komen.

Let op. Het gaat in deze laatste groep dus niet om patiënten die op basis van leeftijd of bijvoorbeeld een nieuwe diagnose astma in aanmerking komen voor vaccinatie. Zij zullen moeten wachten op een eventuele nieuwe vaccinatieronde in het najaar. Zie ook het bericht van het NHG over het corona-vaccinatiebeleid.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat GGD-medewerkers patiënten zonder verwijsbrief naar de huisarts sturen. Als we hier signalen over krijgen, nemen wij contact op met de GGD.

Meer informatie

Informatie over het vaccinatiebeleid vind je op:

Nieuws

Als je in de zorg werkt en direct contact hebt met patiënten, dan kun je dit najaar een coronaprik halen

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens