Spring naar content
Afdeling Amsterdam/Almere

Daphne Tabak kijkt terug

Interview met de voormalig voorzitter en ambassadeur van de LHV-afdeling Amsterdam/Almere

Na 4 jaar onze voorzitter te zijn geweest neem je afscheid. Een goede aanleiding om terug te kijken op deze bewogen periode met onder andere de corona crisis, de interne LHV reorganisatie MOVE en het IZA. Waar ben je het meeste trots op?

De bovengenoemde gebeurtenissen waren stuk voor stuk cruciale gebeurtenissen die onze afdeling hebben gevormd. Als ik terugkijk, ben ik het meest trots op de veerkracht en samenwerking die we hebben getoond te midden van deze uitdagingen. Het is inspirerend om te zien hoe onze collega’s zich hebben verenigd in het belang van de patiëntenzorg. Soms in de wijk, zoals de HaROP groepen die met grote snelheid zijn geactiveerd. Soms regio overstijgend, zoals met het organiseren van de covid vaccinaties voor de huisartsen in Alkmaar en Amsterdam waar we als 3 LHV-kringen intensief hebben samengewerkt; en soms met luide en sterk uiteenlopende meningen, zoals in de discussies rond het tekenen van het IZA.

Op 1 januari 2023 zijn we als de huisartsenkring Amsterdam/Almere gefuseerd met de LHV. De Amsterdamse en Almeerse huisartsen vallen nu onder de LHV afdeling Amsterdam/Almere. Wat betekent dit voor de huisartsen in Amsterdam en Almere?

Door de fusie zijn de lijnen met het landelijk bestuur en de landelijke ontwikkelingen nog korter geworden. Het biedt daardoor een kans voor elke huisarts om meer impact te hebben en directer betrokken te zijn bij de beslissingen die invloed hebben op hun dagelijkse praktijk.
In de regio houden we onze eigenheid en blijven we ‘gewoon’ actief op de onderwerpen waar we als kring al mee bezig waren. Gelukkig hebben we in de vorm van de adviesraad een enthousiaste groep betrokken huisartsen die met de ambassadeurs meedenken, maar hoe meer leden zich uitspreken, des te steviger kunnen wij het Amsterdam/Almere geluid laten horen. Daarom zou ik graag alle huisartsen in Amsterdam en Almere willen vragen om actief deel te nemen aan dit proces, om ideeën te delen, feedback te geven en betrokken te zijn.

Naast alle LHV-zaken ben je ook nog je eigen praktijk gestart in dezelfde periode. Hoe houd jij een goede balans tussen het bestuurswerk, je praktijk en privé?

Hahaha, dat ging wel eens mis! Het behouden van een goede balans tussen mijn bestuurswerk, mijn praktijk en mijn privéleven was zeker een uitdaging, maar structuur en prioriteiten stellen helpt hierbij. Daarnaast is het natuurlijk essentieel om een goed team om je heen te hebben. Ik neem dan ook met gemengde gevoelens afscheid. Het is  jammer om een hecht team te verlaten en om me niet meer met alles te mogen en kunnen bemoeien. Maar ik ben ook blij dat er wat meer rust in de agenda en het dagelijks leven komt. Ik weet dat ik de LHV in goede handen achter laat. Hiervoor ben ik mijn collega’s van de afdeling, mijn mede ambassadeur en de beleidsmedewerkers ook ontzettend dankbaar. 

Met jouw vertrek ontstaat er een vacature voor een nieuwe ambassadeur. Wat zou jij tegen deze nieuwe ambassadeur willen zeggen?

Als voormalig voorzitter wil ik benadrukken hoe essentieel deze rol is voor de verbinding tussen onze leden en het landelijk bestuur. We hebben momenteel twee uitstekende ambassadeurs, Karel en Puck. Het toevoegen van een praktijkhoudend huisarts aan het team zou de perfecte aanvulling zijn. Het is een unieke kans om een directe impact te hebben op de belangenbehartiging van huisartsen in Amsterdam/Almere.

En ten slotte, wat wens je voor de LHV-afdeling Amsterdam/Almere?

Ik hoop dat de samenwerking tussen huisartsen en ketenpartners verder mag worden versterkt. Dat we blijven streven naar kleinere gezondheidsverschillen in Amsterdam/Almere. Maar ook een plezierige werkplek voor onze collega’s, zodat we mogen en kunnen blijven genieten van dit prachtige bijzondere vak!

Wij willen Daphne ontzettend bedanken voor haar grote inzet en betrokkenheid en de fijne samenwerking!

Nieuws

Op 22 mei vindt in de Tweede Kamer het commissiedebat eerstelijnszorg plaats met beide ministers van VWS. Voor dit overleg

Patiënten, artsen en apothekers worden regelmatig geconfronteerd met niet-leverbare medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling. In de eerste plaats

Praktijkdashboard Patiëntenteller: 150Aanschaf van de week: een praktijkfietsOverwinning van de week: 50! nieuwe patiënten Waarom heb je eigenlijk geen bestaande