Spring naar content

De kracht van coalities

Auteur: Margriet Niehof

Wat speelt er in de politiek, wat raakt de huisartsenzorg en hoe brengen wij belangrijke thema’s voor jou onder de aandacht? Je leest erover in mijn blog. Met deze keer aandacht voor coalities.

Margriet Niehof LHV Public Affairs

Als LHV werken we met een aantal andere belangenorganisaties samen om aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen. Zo’n samenwerkingsverband noemen we een coalitie. Wij doen dit om de krachten te bundelen in de belangenbehartiging. Maar soms ook uit praktische overwegingen. Aan de hand van voorbeelden neem ik je in deze eerste blog mee naar wat ik als lobbyist op mijn pad tegenkom.

Tekst gaat door onder de foto

De Eerstelijnscoalitie vraagt aandacht voor regeldruk

Een belangencoalitie begint meestal met een gezamenlijke agenda, waarbij partners op 1 of meer issues hetzelfde willen bereiken bij besluitvormers. Voor het verlagen van de regeldruk en administratieve lasten in de huisartsenzorg trekken wij gezamenlijk op met 7 andere eerstelijnsorganisaties, de Eerstelijnscoalitie.

In deze coalitie zitten onder andere de koepels van apothekers, tandartsen en verloskundigen. Voor Tweede Kamerleden ben je interessanter als je namens meer partijen langskomt, je vertegenwoordigt immers een grotere maatschappelijke groep. In persoonlijke contacten en door het sturen van lobbybrieven benadrukken we dat de eerstelijnszorg anders is georganiseerd dan de tweede lijn en dat nieuwe wet- en regelgeving daarop moet worden ingericht (lees: gedifferentieerd).

Ik coördineer de politieke lobby. Zo heb ik regelmatig contact met Kamerleden en fractiemedewerkers terwijl iemand anders uit onze coalitie de ambtelijke contacten onderhoudt. Ik monitor wanneer iets wordt besproken in de Tweede Kamer. Denk hierbij aan een Kamerdebat. Ook zoek ik regelmatig contact met mijn politieke netwerk als zich een goed moment voordoet, bijvoorbeeld om signalen van huisartsen mee te geven aan politici.

Deelname aan coalitie Aanpak agressie in eerstelijnszorg

Een ander voorbeeld van een coalitie waar de LHV deel van uitmaakt, is de coalitie om agressie in de eerstelijnszorg tegen te gaan. Aanleiding voor het opzetten van deze coalitie was de berichtgeving over de toenemende agressie en intimidatie in apotheken.

De landelijke media schreef erover, er kwamen veel reacties via sociale media en er werden Kamervragen gesteld. De koepel van apothekers (KNMP) benaderde mij om als LHV aan te sluiten bij deze coalitie. Want ook huisartsen en hun medewerkers – zowel in de dagpraktijk als op de HAP – hebben te maken met onacceptabel verbaal en fysiek agressief gedrag van patiënten en hun familie. Huisartsen en hun medewerkers moeten hun werk veilig kunnen doen, zonder daarin belemmerd te worden door agressie, in welke vorm dan ook.

Door samenwerking in deze coalitie kunnen we meer aandacht vragen voor dit maatschappelijke probleem. En deze coalitie heeft een belangrijke rol gespeeld dat de Tweede Kamer 1 miljoen euro beschikbaar stelde voor onderzoek naar agressie en intimidatie in de eerstelijnszorg.  

Gezamenlijk optrekken met onze IZA-partners

Regelmatig spreek ik de lobbyisten van de andere 11 IZA-partijen en organiseren we gezamenlijk acties richting ‘politiek Den Haag’ (ambtenaren en politici). Zo vroegen we onlangs aandacht voor het Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling in de zorg (afspraak uit het IZA).

Uit naam van de 12 IZA-partijen stuurden we deze week een brief om aan Kamerleden kenbaar te maken dat we blij zijn dat in de Voorjaarsnota middelen beschikbaar worden gesteld voor databeschikbaarheid in de zorg.

Margriet Niehof
Adviseur Public Affairs en lobbyist
bij de LHV

Namens de LHV onderhoud ik de politieke contacten en zorg ik er samen met beleidsadviseurs voor dat belangen van huisartsen bij politici, beleidsmakers en verzekeraars worden behartigd. Met mijn blog neem ik je mee in de Haagse politieke wereld en laat ik zien hoe de LHV de samenwerking opzoekt en vormgeeft.

Wat doen onze belangenbehartigers?

Vijf jaar geleden vormde deze rubriek, ‘De agenda van…’ de aanleiding voor Jenny Heering om contact te zoeken met de

Wachtlijsten in de ggz, problemen rond jeugdhulp, kindermishandeling. Het zijn niet de makkelijkste onderwerpen die op het bord liggen van

Johan Snijders kwam bij de LHV werken vlak voor corona Nederland in z’n greep kreeg. Zijn eerste jaar als beleidsmedewerker