Spring naar content

Definitieve stop van “corona opt-in” op 4 april

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens opvraagbaar waren op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Vanaf die datum zul je bij het werken op de huisartsenpost minder vaak de actuele gegevens van de patiënten kunnen opvragen dan de afgelopen 3 jaar. De maatregel was ingevoerd vanwege de coronapandemie en stopt nu we in een endemische fase zijn beland.

Ruim 9 miljoen mensen hebben actief toestemming gegeven voor het delen van hun huisartsgegevens via het LSP. Die gegevens blijven ook na 4 april opvraagbaar op de huisartsenpost. Ongeveer 6,3 miljoen mensen hebben nog niet aangegeven of uitwisseling via het LSP wel of niet mag. Hun gegevens zullen na 4 april niet meer beschikbaar zijn.

Meerwaarde bewezen

Door het werken met de “corona opt-in” hebben zorgverleners op de huisartsenpost en op de spoedeisende hulp ervaren dat de uitwisseling van gegevens bijdraagt aan soepeler werkende spoedzorg. Patiënten gaan er in spoedsituaties vaak ook vanuit dat hun gegevens beschikbaar zijn. Als LHV zijn we daarom blij dat er door het ministerie van VWS aan een opt-out-regeling wordt gewerkt voor de spoedzorg, zodat in de toekomst wettelijk geregeld is dat belangrijke patiëntgegevens in de acute zorg breder opvraagbaar mogen zijn.

Verwachte ontwikkelingen

  • Gemakkelijker toestemming voor gegevensuitwisseling: het proces van toestemmingen vastleggen voor het elektronisch delen van medische gegevens gaat – naar verwachting eind dit jaar – gemakkelijker worden. Dan moet Mitz in werking treden, een veilige online toestemmingsvoorziening waarmee patiënten zelf hun toestemmingskeuzes kunnen beheren en vastleggen in een landelijk systeem. Doordat burgers deze toestemmingen zelf kunnen gaan beheren, hopen we dat huisartsen administratief worden ontlast. Op de website van Mitz wordt dit verder uitgelegd.
  • Opt-out voor spoedzorg: het ministerie van VWS bereidt wetgeving voor waarmee er een opt-out-systeem kan komen voor de spoedzorg. Zodat er toestemming is voor het uitwisselen van gegevens tussen huisartsen, huisartsenposten en spoedeisende hulpen tenzij de patiënt uitdrukkelijk aangeeft hiervoor geen toestemming te geven. Die wetgeving komt naar verwachting de komende maanden in consultatie, we zullen als LHV het wetsvoorstel analyseren en op de consultatie reageren. 

Stop per 4 april

Eind februari hadden we al aangekondigd dat de tijdelijke verruiming van de inzage op de huisartsenpost (HAP) en spoedeisende hulp (SEH) ten einde zou komen. We noemden toen de datum van 1 april. Omdat 1 april op een zaterdag valt en de betrokken ict0leveranciers willen zorgen dat zij voldoende capaciteit beschikbaar hebben om alles goed te laten verlopen, is ervoor gekozen de beëindiging op een doordeweekse dag door te voeren. Zo is er besloten dat het dinsdag 4 april wordt.

Meer over de tijdelijke verruiming

Tijdens de duur van de pandemie was het toegestaan om via het LSP de professionele samenvatting uit het patiëntendossier beschikbaar te stellen aan de huisartsenposten (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH), ook van patiënten die daar niet vooraf expliciete toestemming voor hebben gegeven. Patiënten worden dan ter plekke alsnog gevraagd om mondelinge toestemming, voordat de gegevens worden geraadpleegd. 

Deze verruiming had alleen betrekking op patiënten die nog geen keuze hadden gemaakt over het beschikbaar stellen van hun gegevens via het LSP. Patiënten die eerder al ‘nee’ hadden gezegd tegen uitwisseling werden door deze verruiming niet geraakt. Ook voor patiënten die eerder al expliciet wel toestemming hadden gegeven, veranderde er niets.

Nieuws

Een structurele loonsverhoging, meer regie op het indelen van diensten en het gelijktrekken van belangrijke verschillen tussen hidha’s en huisartsen

Belangenbehartiging richting politiek en overheid is een van de belangrijkste redenen voor huisartsen om lid te zijn de LHV. Dat

Zorg voor de basis: dat is onze oproep samen met VPHuisartsen, De Bevlogen Huisartsen en InEen aan minister van VWS